Liturgické čítania na dnes

Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky

By , 10. decembra 2017 17:26

FARSKÉ OZNAMY (10.12.2017 – 17.12.2017)
2. ADVENTNÁ NEDEĽA
Čítať celé 'Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky'»

Dobrá novina

By , 10. decembra 2017 17:25

Dobrá novina je Evanjelium – radostná zvesť o narodení Ježiša. Zároveň je to aj projekt detí v Európe, ktoré svojim spevom a koledovaním pomáhajú svojim chudobným kamarátom v Afrike. V tomto roku to už bude 23. ročník Dobrej noviny na Slovensku. Na Slovensko v decembri prišiel aj biskup Adigratskej eparchie Tesfaselassie Medhin Fessuh z Etiópie, ktorý sa stretne s koledníkmi v jednotlivých diecézach, aby im poďakoval a povzbudil ich v krásnej službe.
Čítať celé 'Dobrá novina'»

My sme hlina, ty si náš tvorca; všetci sme dielo tvojich rúk

By , 3. decembra 2017 15:04

FARSKÉ OZNAMY (3.12.2017 – 10.12.2017)
1. ADVENTNÁ NEDEĽA
Čítať celé 'My sme hlina, ty si náš tvorca; všetci sme dielo tvojich rúk'»

Bdejte!

By , 3. decembra 2017 14:24

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde ten čas. Je to tak, ako keď človek odcestuje: opustil svoj dom, svojim sluhom odovzdal moc, každému určil prácu a vrátnikovi prikázal bdieť. Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu: či večer, či o polnoci, či za spevu kohúta alebo ráno. Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane! A čo hovorím vám, hovorím všetkým: Bdejte!“ (Mk 13, 33-37)
Čítať celé 'Bdejte!'»

Rozpis čítania na advent: evanjelium podľa Jána

By , 3. decembra 2017 14:10

Dnešným dňom sa začína obdobie adventu – čas očakávania. Nejde len o očakávanie tohtoročných Vianoc. Slovo advent pochádza z latinského slova adventus čo znamená príchod a je prevzaté z ranokresťanského obdobia, keď prví kresťania veľmi intenzívne očakávali Pánov druhý príchod.
Čítať celé 'Rozpis čítania na advent: evanjelium podľa Jána'»

SV. MIKULÁŠ, NÁŠ PATRÓN

By , 3. decembra 2017 13:23

Svätý Mikuláš bol biskupom v Myre. Patrí k svätým, ktorí požívajú úctu po celom svete. Svedčia o tom mnohé kostoly a oltáre, postavené na jeho česť. Narodil sa pravdepodobne v Patare, v Lýcii (Malá Ázia). V meste Myra, ktoré ležalo neďaleko mora, sa stal biskupom. Bol známy vďaka svojej mimoriadnej zbožnosti, nadšeniu a zázrakom. Zomrel v Myre. Pochovali ho v biskupskej katedrále.
Čítať celé 'SV. MIKULÁŠ, NÁŠ PATRÓN'»

Až príde Syn človeka vo svojej sláve, zasadne na trón svojej slávy

By , 26. novembra 2017 21:28

FARSKÉ OZNAMY (26.11.2017 – 3.12.2017)
34. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – KRISTA KRÁĽA
Čítať celé 'Až príde Syn človeka vo svojej sláve, zasadne na trón svojej slávy'»

Liturgický rok

By , 26. novembra 2017 21:17

Čo sa odohralo v Kristovom živote historicky, to sa v rôznych liturgických slávnostiach obnovuje tajomným, ale skutočným spôsobom v srdciach veriacich. Každý rok si pripomíname všetky udalosti z Ježišovho života od jeho príchodu až po nanebovstúpenie a zoslanie Ducha Svätého. Čítať celé 'Liturgický rok'»

Láska a služba

By , 26. novembra 2017 20:45

    Ježiš povedal svojim učeníkom: „Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Čítať celé 'Láska a služba'»

Veď vy všetci ste synmi svetla a synmi dňa; Nepatríme noci ani tme

By , 19. novembra 2017 2:55

FARSKÉ OZNAMY (19.11.2017 – 26.11.2017)
33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Čítať celé 'Veď vy všetci ste synmi svetla a synmi dňa; Nepatríme noci ani tme'»