Liturgické čítania na dnes

Kto miluje blížneho, vyplnil zákon

By , 7. september 2014 6:40

Liturgický prehľad na dvadsiaty tretí týždeň v Cezročnom období
07.09.2014 – 14.09.2014
Čítať celé 'Kto miluje blížneho, vyplnil zákon'»

Nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania

By , 31. august 2014 6:22

Liturgický prehľad na dvadsiaty druhý týždeň v Cezročnom období
31.08.2014 – 07.09.2014
Čítať celé 'Nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania'»

Lebo od neho, skrze neho a pre neho je všetko

By , 24. august 2014 10:12

Liturgický prehľad na dvadsiaty prvý týždeň v Cezročnom období
24.08.2014 – 31.08.2014
Čítať celé 'Lebo od neho, skrze neho a pre neho je všetko'»

Môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy

By , 21. august 2014 19:25

Liturgický prehľad na dvadsiaty týždeň v Cezročnom období
17.08.2014 – 24.08.2014
Čítať celé 'Môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy'»

Pred ním bude kráčať spravodlivosť a po stopách jeho krokov spása

By , 9. august 2014 9:55

Liturgický prehľad na devätnásty týždeň v Cezročnom období
10.08.2014 – 17.08.2014
Čítať celé 'Pred ním bude kráčať spravodlivosť a po stopách jeho krokov spása'»

S dôverou sa upierame na teba a ty nám dávaš pokrm v pravý čas

By , 3. august 2014 10:03

Liturgický prehľad na osemnásty týždeň v Cezročnom období
03.08.2014 – 10.08.2014
Čítať celé 'S dôverou sa upierame na teba a ty nám dávaš pokrm v pravý čas'»

Lepší je pre mňa zákon tvojich úst ako tisícky v zlate a striebre

By , 27. júl 2014 11:00

Liturgický prehľad na sedemnásty týždeň v Cezročnom období
27.07.2014 – 03.08.2014
Čítať celé 'Lepší je pre mňa zákon tvojich úst ako tisícky v zlate a striebre'»

Otvorím svoje ústa v podobenstvách, vyrozprávam, čo bolo skryté

By , 19. júl 2014 22:29

Liturgický prehľad na šestnásty týždeň v Cezročnom období
20.07.2014 – 27.07.2014
Čítať celé 'Otvorím svoje ústa v podobenstvách, vyrozprávam, čo bolo skryté'»

Ty, panovník mocný, súdiš láskavo a spravuješ nás veľmi zhovievavo

By , 13. júl 2014 12:38

Liturgický prehľad na štrnásty týždeň v Cezročnom období
13.07.2014 – 20.07.2014
Čítať celé 'Ty, panovník mocný, súdiš láskavo a spravuješ nás veľmi zhovievavo'»

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním

By , 6. júl 2014 22:01

Liturgický prehľad na štrnásty týždeň v Cezročnom období
06.07.2014 – 13.07.2014
Čítať celé 'Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním'»