Farské oznamy

FARSKÉ OZNAMY (18.2.2018 – 25.2.2018)
1. PÔSTNA NEDEĽA

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LIPTOVSKÝ MIKUÁŠ ONDRAŠOVÁ
NEDEĽA
18.2.2018
1. PÔSTNA NEDEĽA 6:15, 8:00
9:15, 10:45
18:15
7:00, 9:15
PONDELOK
19.2.2018
Pondelok po 1. pôstnej nedeli
féria
6:15
17:00
 
UTOROK
20.2.2018
Utorok po 1. pôstnej nedeli
féria
6:15
17:00
 
STREDA
21.2.2018
Streda po 1. pôstnej nedeli
féria
6:15
17:00
 
17:00
ŠTVRTOK
22.2.2018
KATEDRA SV. PETRA, APOŠTOLA
sviatok
6:15
17:00
 
PIATOK
23.2.2018
Piatok po 1. pôstnej nedeli
féria
6:15
17:00
 
17:00
SOBOTA
24.2.2018
Sobota po 1. pôstnej nedeli, féria
Večerná omša je z nasled. nedele.
7:00
17:00
 
NEDEĽA
25.2.2018
2. PÔSTNA NEDEĽA 6:15, 8:00
9:15, 10:45
18:15
7:00, 9:15

 

SVÄTÁ OMŠA V CIRKEVNEJ ŠKOLE
(prázdniny)

 

Úmysly svätých omší
FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA KOSTOL V ONDRAŠOVEJ
PO 6:15 + Jozef a Paulína PO ***  
17:00 + Ladislav a Ľudmila
UT 6:15 + Juraj a Mária UT ***  
17:00 + Oktávia
ST 6:15 BP a zdr. pre Julianu (80 r.ž.) ST 17:00 BP a zdr. pre Mariána (50 r.ž.)
17:00 + Jozef a Agnesa
ŠT 6:15 + Jozef, Ján a Apolónia ŠT ***  
17:00 + Štefan a Margita
PI 6:15 BP a zdr. pre Irenu PI 17:00 + Mikuláš, Anna, Ján a Anna
17:00 + Jozef a Ondrej
SO 7:00 + Jozef, Albína, Margita a Emília SO ***  
17:00 + Emília, Ján, František a Juraj
NE 9:15 za ľud farnosti NE 7:00 + František
ostatné na úmysel celebranta 9:15 + Ján

 

Oznamy

 1. Vo štvrtok po večernej sv. omši bude vo farskom kostole adorácia.
 2. O upratovanie farského kostola tento týždeň prosíme skupinu č. 2.
 3. Pobožnosť krížovej cesty:
  • vo farskom kostole bude dnes (ne 18.2.) o 14:00 hod. a v piatok po večernej sv. omši
  • v Ondrašovej bude dnes o 14:00 hod.v piatok o 16:30 hod.
 4. V stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni. Záväzný je aspoň jeden deň. Obsahom jarných kántrových dní je: Príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu. Pamätajme na tento úmysel pri sv. omšiach, krížových cestách a modlitbách.
 5. Svätý Otec František stanovil, že piatok 23.2. bude Dňom modlitby a pôstu za pokoj v Demokratickej republike Kongo, v Južnom Sudáne a na celom svete. Pamätajme na tento úmysel pri sv. omšiach, krížových cestách a modlitbách.
 6. Všetky deti srdečne pozývame na eRko – stretko v sobotu 24.2. o 10:00 hod. do Katolíckeho domu.
 7. Dnes 18.2. je jarná zbierka na Charitu. Finančné prostriedky sa použijú na skvalitnenie života v zariadeniach charity na území Oravy, Liptova a Spiša. Vopred všetkým darcom Pán Boh zaplať.
 8. Slovenská katolícka charita pripravila aj v tomto roku ďalší ročník kampane Pôstna krabička pre Afriku zameranú na pomoc viacerým krajinám subsaharskej Afriky. Svojim pôstnym darom môžete pomôcť africkým deťom a rodinám. Viac informácií nájdete v Malých oznamoch, na plagáte a internete charita.sk. Pôstne krabičky sú k dispozícii vzadu v kostole. Ďakujeme za každú pomoc.
 9. Prežívame Pôstne obdobie, kedy sa pripravujeme na umučenie a zmŕtvychvstanie Pána Ježiša. My sa tiež ako farnosť chceme pripravovať, a to tým, že sa budeme počas pôstu v rodinách modliť Korunku k Božiemu milosrdenstvu a v piatok a v nedeľu Krížovú cestu, či už v kostole alebo doma. Keď sa ako rodina doma pomodlíte Korunku, pri najbližšej návšteve kostola vložíte jedno malé ohnivko reťaze (krúžok) z modrého do červeného košíka. Jeden deň modlitby = jedno malé ohnivko reťaze. Pomocou modlitby aspoň troška odčiňme svoje hriechy a Ježišove bolesti.

 

Pridávame na čítanie

 

Liturgický kalendár

Liturgické čítania na dnes