Vlastnosti úspešných rodičov (2)

By , 18. februára 2018 7:33

(pokračovanie z minulého týždňa)

  1. Uvedomujte si, že „nie“ je tiež milujúcim slovom a nevyhnutným prostriedkom pre rast dieťaťa v sebakontrole. Čítať celé 'Vlastnosti úspešných rodičov (2)'»

Ako bojovať s pokušeniami?

By , 18. februára 2018 6:49

Pokušenie je bežnou súčasťou života človeka, ktorý sa snaží rásť v plnení Božej vôle. Pokušenia sú myšlienky, ktoré sa v človeku objavia vtedy, keď sa nachádza v stave bezútešnosti, keď sa nachádza akoby na púšti. Čítať celé 'Ako bojovať s pokušeniami?'»

Kajajte sa a verte evanjeliu (Mk 1,15)

By , 18. februára 2018 6:26

To je základné Ježišovo ohlasovanie. Ale čo to vlastne znamená? Doslovnejší preklad by mohol znieť: Zmeňte zmýšľanie a verte dobrej zvesti. Čítať celé 'Kajajte sa a verte evanjeliu (Mk 1,15)'»

Vlastnosti úspešných rodičov (1)

By , 11. februára 2018 10:29

Celým zmyslom kresťanskej výchovy detí, v ktorej sa spája osvojenie si základných životných pravidiel, vzdelanie a množstvo každodenných udalostí v živote rodiny je: viesť deti k tomu, aby sa z nich stali schopní, zodpovední a rozvážni muži a ženy, ktorí cítia záväzok žiť podľa kresťanských zásad. Čítať celé 'Vlastnosti úspešných rodičov (1)'»

Odpustky v pôste

By , 11. februára 2018 10:07

Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Čítať celé 'Odpustky v pôste'»

Chcem, buď čistý

By , 11. februára 2018 10:02

K Ježišovi prišiel istý malomocný a na kolenách ho prosil: „Ak chceš, môžeš ma očistiť.“ Čítať celé 'Chcem, buď čistý'»

Pôstna krabička pre Afriku 2018

By , 11. februára 2018 9:28

Drahí veriaci, Slovenská katolícka charita pripravila na aktuálne pôstne obdobie už siedmy ročník kampane Pôstna krabička pre Afriku. Čítať celé 'Pôstna krabička pre Afriku 2018'»

Prečo ľudia kričia

By , 4. februára 2018 19:31

Jedného dňa položil učiteľ svojím učeníkom otázku:
„Prečo ľudia kričia, keď sú nahnevaní?“ Čítať celé 'Prečo ľudia kričia'»

Test budovateľa spoločenstva

By , 4. februára 2018 19:22

Kedy sa stávam budovateľom spoločenstva (manželstva, farnosti,…)? Čítať celé 'Test budovateľa spoločenstva'»

5. Nedeľa: Skvelá vôňa

By , 4. februára 2018 19:05

Ak by sme sa pozreli na dnešné prvé čítanie z Knihy Jób (7, 1 – 4. 6 – 7) a na evanjelium (Mk 1, 29 – 39), na prvý pohľad by sme videli zrejmý súvis, prečo ich Cirkev dala takto spolu. Čítať celé '5. Nedeľa: Skvelá vôňa'»