Hnutie eRko

Čo je eRko? eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí je dobrovoľnícka organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. V našej farnosti eRko funguje už 27 rokov. Jeho cieľom je pomáhať pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí a mladých ľudí na zrelé kresťanské osobnosti podieľajúce sa na rozvoji spoločnosti, v ktorej žijú. Tento cieľ sa snažíme plniť prostredníctvom pravidelných stretnutí, ktoré sa v našej farnosti konajú každú sobotu o 10.00 v malej sále Katolíckeho domu a rôznych iných podujatí (Detský čin pomoci, karneval, Dobrá novina, tábory, …).

V júli sme organizovali 2 tábory (starší a mladší), ktorých sa zúčastnilo spolu 54 detí, 12 animátorov a 2 kucháročky. Cieľom táborov bolo dokázať, že „Našou silou je jednota!“. Počas celého týždňa sme sa snažili držať spolu a spolupracovať, a tým aj zjednotiť rozhádané kmene na ostrove a naučiť ich spolupracovať. Okrem toho sme sa zdokonalili v pracovitosti, logickom myslení, rozvážnosti a usilovnosti. Program tábora bol okrem duchovnej zložky bohatý aj na akčné hry, behačky, tvorivé aktivity, výlet do Liptovských Sliačov, atď.

V mesiaci október prebiehala v rámci eRka kampaň Detský čin pomoci s témou Misia pokoJA. Zapojili sme sa do nej aj my. Počas stretiek sme spoznali životy troch Terézií. Boli nimi sv. Matka Tereza, sv. Terézia z Lisieux a sv. Terézia Avilská. Každá z nich nás učila Misii pokoja svojím spôsobom. Na záverečnom stretku sme spolu s deťmi robili ČIN POMOCI. Upiekli sme bábovky a zaniesli sme ich do krízového strediska Dom Charitas Sv. Kláry v Liptovskom Mikuláši.

Aj počas týchto Vianoc sa už 22.-krát chystáme ohlasovať Dobrú novinu a tak pomôcť zdravotnému stredisku zameranému na starostlivosť o matky s deťmi v meste Alitena v Etiópii. Počas decembra budú v našej farnosti prebiehať KOLEDNÍCKE STRETKÁ, na ktorých sa naučíme vinše a piesne a priblížime si krajinu, pre ktorú budeme koledovať tento rok.

Ďalšie informácie o nás nájdete na našej internetovej stránke www.erkolm.sk. Aj touto cestou srdečne pozývame všetky deti na ďalšie stretká! 😊

animátorka Mária