Farské oznamy

FARSKÉ OZNAMY (20.1.2019 – 27.1.2019)
2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ONDRAŠOVÁ
NEDEĽA
20.1.2019
2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 6:15, 8:00
9:15, 10:45
18:15
 
7:00, 9:15
PONDELOK
21.1.2019
Sv. Agnesy, panny a mučenice
spomienka
6:15
17:00
 
UTOROK
22.1.2019
Utorok 2. týždňa v Cezročnom období
féria
6:15
17:00
 
STREDA
23.1.2019
Streda 2. týždňa v Cezročnom období
féria
6:15
17:00
 
17:00
ŠTVRTOK
24.1.2019
Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka 6:15
17:00
 
PIATOK
25.1.2019
OBRÁTENIE SV. PAVLA, APOŠTOLA
sviatok
6:15
17:00
 
17:00
SOBOTA
26.1.2019
Sv. Timoteja a Títa, biskupov; spomienka
Večerná omša je z nasled. nedele.
7:00
17:00
 
NEDEĽA
27.1.2019
3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 6:15, 8:00
9:15, 10:45
18:15
 
7:00, 9:15

SVÄTÁ OMŠA V CIRKEVNEJ ŠKOLE
UTOROK 7:15

 

Úmysly svätých omší

 

FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA KOSTOL V ONDRAŠOVEJ
PO 6:15 BP a zdr. pre Štefana s rod. PO ***  
17:00 + Anna, Mária a rodičia
UT 6:15 + Anton a Alžbeta UT ***  
17:00 BP a zdr. pre Pavla s rod.
ST 6:15 + Zoltán, Jiřina, Anna a Jozefína ST 17:00 + František, Františka a Anna
17:00 + Matej, Anna, Matej a Mária
ŠT 6:15 + Július ŠT ***  
17:00 BP a zdr. pre Annu s rod.
PI 6:15 + Karol, Viera, Miroslav a Viera PI 17:00 + Róbert, Elena a Vincent
17:00 + Ján, Mária a Božena
SO 7:00 BP a dary DS pre Evu SO ***  
17:00 + Marek
NE 9:15 za ľud farnosti NE 7:00 + Matej, Helena, Teodor, Klementína a Jozef
ostatné na úmysel celebranta 9:15 + Viktor, Mária, Vendelín a Jozef

 

Oznamy

 1. O upratovanie farského kostola tento týždeň prosíme skupinu č. 2.
 2. Vo štvrtok bude adorácia vo farskom kostole pred sv. omšou od 16:30 hod. do sv. omše.
 3. Do piatka 25.1. je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. V priebehu týždňa budú v našom meste ekumenické pobožnosti. Miesto a čas pobožností nájdete na plagáte. Vo farskom kostole sv. Mikuláša bude ekumenická pobožnosť vo štvrtok 24.1. o 18:00 hod.
 4. Všetky deti srdečne pozývame na eRko – stretko v sobotu 26.1. o 10:00 hod. v Katolíckom dome.
 5. Posledná januárová nedeľa tento rok, na budúcu nedeľu 27. 1., bude už tradične venovaná Katolíckej univerzite v Ružomberku (KU). Zmyslom slávenia „Nedele KU“ je poďakovanie všetkým priateľom, priaznivcom, dobrodincom a podporovateľom za modlitby, obety a každú pomoc a podporu venovanú Katolíckej univerzite. Prosíme veriacich, aby sa v tento deň spojili v modlitbách za jedinú katolícku univerzitu na Slovensku. Zároveň vás pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa na KU uskutoční v utorok 5. februára. Bližšie informácii nájdete na plagáte.
 6. Pripomíname, že slávnosť prvého sv. prijímania v našej farnosti bude tento rok 26. mája 2019.
 7. Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozývame všetkých mladých milovníkov hôr a turistiky na zimný výstup na Téryho chatu. Výstup sa uskutoční v sobota 26. januára. Stretneme sa o 8:00 pri starom Kostolíku Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Starom Smokovci. Prosíme záujemcov, aby sa prihlásili cez registračný formulár, do 23. januára. Výstup je určený pre mladých vo veku od 15 rokov. Ďalšie informácie nájdete na plagáte.
 8. Pozývame vás na Charitatívny hokejový turnaj kňazov, ktorý sa uskutoční v sobotu 26. januára na zimnom štadióne v Ružomberku. Sprievodným programom bude autogramiáda Jána Laca a tombola. Viac informácii nájdete na plagáte.
 9. Stretnutie všetkých členov Farskej aj Filiálnej hospodárskej rady bude v pondelok 28. januára o 18:00 hod. na Farskom úrade.
 10. Hnutie kresťanských rodín na Slovensku organizuje v dňoch od 8. do 10. marca v Centre Božieho milosrdenstva, pri Svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch, prípravu na manželstvo s názvom Ohne snúbencov. Viac informácii nájdete na plagáte.
 11. Spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka v spolupráci s Komisiou pre mládež v Spišskej diecéze pozýva zvlášť mladých na Diecézne stretnutie mládeže, ktoré sa uskutoční v sobotu 18. mája v Aréne Poprad. Bližšie informácie a program nájdete na internetovej stránke: komisia.sk.

 

Liturgický kalendár

Liturgické čítania na dnes