Farské oznamy

FARSKÉ OZNAMY (23.01.2022 – 30.01.2022)

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ONDRAŠOVÁ
NEDEĽA
23.1.2022
TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
(Nedeľa Božieho slova)
6:15, 8:00
9:15, 10:45
18:15
8:00
PONDELOK
24.1.2022
Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi
spomienka
6:15
17:00
 
UTOROK
25.1.2022
Obrátenie sv. Pavla, apoštola
sviatok
6:15
17:00
 
STREDA
26.1.2022
Sv. Timoteja a Títa, biskupov
spomienka
6:15
17:00
 
17:00
ŠTVRTOK
27.1.2022
Štvrtok 3. týždňa v cez. období
féria
6:15
17:00
 
PIATOK
28.1.2022
Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi
spomienka
6:15
17:00
 
17:00
SOBOTA
29.1.2022
Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka
Večerná sv. omša je z nedele
7:00
17:00
 
NEDEĽA
30.1.2022
ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 6:15, 8:00
9:15, 10:45
18:15
8:00
SVÄTÁ OMŠA V CIRKEVNEJ ŠKOLE
***

 

Úmysly svätých omší

FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA KOSTOL V ONDRAŠOVEJ
PO 6:15 + Ján PO    
17:00 ZBP rod. Staruchová a Greculová
UT 6:15 + Ján, Mária UT    
17:00 + z rod. Birovčakovej, Staruchovej
ST 6:15 BPZ pre Máriu, Jána, Benedikta ST 17:00 ZBP pre Jozefa, Petra a Milana s rodinou
17:00 + Emil, Ľudmila, Anna
ŠT 6:15 + starí rodičia ŠT    
17:00 + Adam, Paulína
PI 6:15 BPZ pre Elenu PI 17:00 + Alexander, Mária
17:00 BPZ pre deti a vnúčatá
SO 7:00 BPZ pre Evu s rodinou SO    
17:00 BPZ pre rodinu Čániovú
NE 6:15 Za ľud farnosti NE 8:00 + Ján
ostatné Na úmysel celebranta

 

Oznamy

  • Vo štvrtok bude adorácia vo farskom kostole od 16.00 do svätej omše.
  • O upratovanie kostola prosíme skupinu číslo 11.

 

Liturgický kalendár

Liturgické čítania na dnes