Farské oznamy

FARSKÉ OZNAMY (19.5.2019 – 26.5.2019)
5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ONDRAŠOVÁ
NEDEĽA
19.5.2019
5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 8:00
9:15, 10:45
18:15
7:00
9:15
PONDELOK
20.5.2019
Pondelok po 5. veľkonočnej nedeli
féria
6:15
18:15
 
UTOROK
21.5.2019
Utorok po 5. veľkonočnej nedeli
féria
6:15
18:15
 
STREDA
22.5.2019
Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky
ľub. spomienka
6:15
18:15
 
17:00
ŠTVRTOK
23.5.2019
Štvrtok po 5. veľkonočnej nedeli
féria
6:15
18:15
 
PIATOK
24.5.2019
Piatok po 5. veľkonočnej nedeli
féria
6:15
18:15
 
17:00
SOBOTA
25.5.2019
Sobota po 5. veľkonočnej nedeli; féria
Večerná sv. omša je z nasled. nedele.
7:00
18:15
 
NEDEĽA
26.5.2019
6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 6:15, 8:00
9:15, 10:45
18:15
7:00
9:15
SVÄTÁ OMŠA V CIRKEVNEJ ŠKOLE
UTOROK 8:00

 

Úmysly svätých omší

FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA KOSTOL V ONDRAŠOVEJ
PO 6:15 + Rudolf, Darina a Ján PO ***  
18:15 BPZ: Milan, Margita, Simona, Rebeka
UT 6:15 + Vavrinec, Katarína, Ondrej, Jozef a Zuzana UT ***  
18:15 + Štefan a Eva
ST 6:15 + Viktor, Agáta, Viktor, Pavol, Štefan a Pavol ST 17:00 na úmysel celebranta
18:15 + Jozef a Margita
ŠT 6:15 + Štefan a Anna ŠT ***  
18:15 + Eleonóra, Emília a Jozef
PI 6:15 + Branislav PI 17:00 na úmysel celebranta
18:15 + Ján, Irena, Vincent a Anna
SO 7:00 BP a zdr. pre Igora a Simonu SO ***  
18:15 + Zuzana
NE 9:15 za ľud farnosti NE 7:00 + Mária, Matúš, Drahuša a Matúš
10:45 BP a zdr. pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov 9:15 + Stanislav, Mária, Ján a Emil
ostatné na úmysel celebranta    

 

Oznamy

 1. Vo štvrtok bude adorácia vo farskom kostole pred sv. omšou od 17:30 hod. do sv. omše.
 2. O upratovanie farského kostola tento týždeň prosíme rodičov prvoprijímajúcich detí v piatok 24.5 o 14:00 hod.
 3. Minulú nedeľu 12.5. bola zbierka na kňazský seminár. Vyzbieralo sa 1007,50 €. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
 4. Dnes (ne 19.5.) bude nácvik detí na 1. sv. prijímanie o 14:00 hod. vo farskom kostole.
 5. Dnes poobede o 15:00 hod. bude májová pobožnosťou spojená s pobožnosťou ku cti bl. Anky Kolesárovej. Po skončení bude možné si uctiť jej relikviu. Relikvia bl. Anky Kolesárovej bude v našej farnosti do budúcej nedele, pričom od utorka do piatku bude v kaplnke ZŠ Apoštola Pavla.
 6. Sv. omša v kaplnke ZŠ Apoštola Pavla bude v utorok 21.5. o 8:00 hod. z príležitosti prinesenia relikvie.
 7. V piatok večer bude sláviť sv. omšu Ľuboš Laškoty, ktorý niekoľko rokov pôsobil v rodisku bl. Anky.
 8. Náboženstvo pre dospelých bude pokračovať v utorok 21.5. po večernej sv. omši na fare.
 9. Spoveď detí pred 1. sv. prijímaním bude vo farskom kostole v sobotu 25.5. od 9:00 hod. pre školy Miloša Janošku a Márie R. Martákovej a od 9:15 hod. pre školy Apoštola Pavla a ostatné školy. Po skončení spovede bude o 9:30 hod. nácvik spevu pre prvoprijímajúce deti.
 10. Rodičov prvoprijímajúcich detí budeme spovedať počas celého týždňa pol hodiny pre sv. omšami.
 11. Na budúcu nedeľu 26.5. je v našej farnosti slávnosť 1. sv. prijímania o 10:45 hod. vo farskom kostole. Z toho dôvodu vás prosíme, aby ste v túto nedeľu, ak nemáte v rodine prvoprijímajúce dieťa, prišli na sv. omšu v inom čase, aby sa na slávnostnej sv. omši mohli zúčastniť blízki príbuzní detí. Za pochopenie a rešpektovanie ďakujeme.
 12. Májové pobožnosti budú v časoch, ako boli ohlásené.
 13. Pozývame vás na kurz Billingsovej ovulačnej metódy. Kurz je určený pre manželov, snúbencov a slobodných, ktorí chcú spoznať a pochopiť krásu Božieho plánu s vlastnou plodnosťou a hlbšie vniknúť do podstaty prirodzených metód plánovania rodičovstva a učenia Cirkvi. Kurzu sa môžu zúčastniť aj katechéti, kňazi a zasvätené osoby, všetci tí, ktorí slúžia vo farnostiach pri šírení radostnej zvesti o manželskej láske a plodnosti. Kurz vedie MUDr. František Orlovský a pozostáva z troch stretnutí v termínoch: Jún, September a November 2019. Kurz sa uskutoční na dvoch miestach, v Tvrdošíne a v Ružomberku. Bližšie informácie o presnom dátume, čase a možnosti prihlásenia nájdete na plagáte a na webstránke Diecézneho katechetického úradu www.dkuspis.sk. Prihlásiť sa je možné do 26. mája (Tvrdošín) respektíve do 1. júna (Ružomberok).

 

Liturgický kalendár

Liturgické čítania na dnes