Farské oznamy

FARSKÉ OZNAMY (29.11.2020 – 6.12.2020)

→ 15.11.2020

Od pondelka 16. novembra budú na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva platiť nové pravidlá, ktoré sa týkajú aj slávenia verejných bohoslužieb.

Obnovuje sa možnosť tzv. šachovnicového sedenia, ktoré sa používalo aj pri uvoľňovaní opatrení v prvej vlne. Veriaci v kostole môžu využiť lavice alebo stoličky takým spôsobom, že medzi obsadenými miestami ostane vždy jedno miesto voľné, a v každom nasledujúcom rade sa neobsadené miesto posunie o jedno do strany – tak, aby ľudia nesedeli v rade za sebou.

Upozorňujeme, že toto uvoľňujúce pravidlo má výhradnú platnosť pre sediacich a využiť sa môže polovica existujúcej kapacity kostola.

Viac informácií o nových pravidlách nájdete v článku:

Nové pravidlá, ktoré sa týkajú slávenia verejných bohoslužieb

→ 1.10.2020

Z rozhodnutia KBS k aktuálnej situácii:

– Vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení, slovenskí biskupi od 1.10.2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.

– Prosíme zároveň veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, atď., aby znovu uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu.

Ťažkosti, ktoré sú spojené s obmedzeniami, spoločne obetujeme za čo najskorší koniec koronakrízy. S trpezlivosťou vysvetľujme, povzbudzujme, spájajme. Len postup vo vzájomnom rešpekte umožní druhú vlnu zvládnuť. Vedení hodnotami evanjelia, buďme príkladom jednoty, trpezlivosti a pokoja. Prosme Pána, aby ochraňoval Slovensko a Panna Mária Sedembolestná, naša patrónka, nech oroduje za nás všetkých!

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ONDRAŠOVÁ
NEDEĽA
29.11.2020
PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 6:15, 8:00
9:15, 10:45
18:15
8:00
PONDELOK
30.11.2020
Sv. Ondreja, apoštola
sviatok
6:15
17:00
 
13:00
UTOROK
1.12.2020
Utorok po 1. adventnej nedeli
féria
6:15
17:00
 
STREDA
2.12.2020
Streda po 1. adventnej nedeli
féria
6:15
17:00
 
ŠTVRTOK
3.12.2020
Sv. Františka Xavetského, kňaza
spomienka
6:15
17:00
 
PIATOK
4.12.2020
Piatok po 1. adventnej nedeli
féria
6:15
17:00
 
17:00
SOBOTA
5.12.2020
Sobota po 1. adventnej nedeli
féria
Večerná sv. omša je z nedele
7:00
17:00
 
NEDEĽA
6.12.2020
DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
SV MIKULÁŠA, BISKUPA, TITUL PATRÓNA FASKÉHO KOSTOLA
6:15, 8:00
9:15, 10:45
18:15
8:00
SVÄTÁ OMŠA V CIRKEVNEJ ŠKOLE
***

 

Úmysly svätých omší

FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA KOSTOL V ONDRAŠOVEJ
PO 6:15 + Anton, a Vilma PO 13:00 + František Ručka – pohreb
17:00 BPZ pre Elenu s rod.
UT 6:15 Uzdravenie Adriany UT    
17:00 + Jozef a Mária
ST 6:15 BPZ pre deti ST 17:00 BPZ pre Miroslava s rod.
17:00 + Ladislav a Božena
ŠT 6:15 BPZ pre Jána ŠT    
17:00 BPZ pre Elenu s rod.
PI 6:15 + Ján a Anna PI 17:00 + Vladimír
17:00 + Eva (1. výročie)
SO 7:00 BPZ pre členov ruženca SO    
17:00 BPZ pre Štefana, Máriu, Kláru a Máriu
NE 8:00 Za ľud farnosti NE 8:00 + Viktor, Mária, Vendelín a Jozef
9:15 Odpustová sv. omša
ostatné na úmysel celebranta

 

Oznamy

 1. O upratovanie kostola prosíme skupinu č. 12
 2. Farská charita pripravila adventné vence pre dobrodincov, ktorí chcú prispieť na vianočné balíčky pre deti zo sociálne slabých rodín. Cena venčeka je 3,50 €.
 3. V televízii Liptov si dnes o šestnástej hodine môžete pozrieť adventný koncert, ktorý bol natočený v našom farskom kostole.
 4. Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci a odpustová slávnosť, spovedať budeme takto:
  • Farský kostol:
   • počas celého týždňa pol hodiny pred sv. omšami;
   • v utorok po sv. omši od 17:30 do 18.30;
   • v stredu od 16:00 (spovedá jeden kňaz)
   • štvrtok od 15:30
   • piatok od 15:30
  • Kostol v Ondrašovej: v stredu od 16:00 hod. (spovedajú dvaja kňazi)
  • Chorých navštívime v piatok dopoludnia.
  • Táto spoveď môže byť chápaná ako predvianočná.
 5. Vo štvrtok bude adorácia vo farskom kostole pred sv. omšou od 15:30 hod. do svätej omše.
 6. V nedeľu 6.12. o 9.15 hod. budeme za dodržania hygienických predpisov sláviť v našej farnosti odpustovú slávnosť Mikuláša. Svätú omšu bude slúžiť Vdp. Peter Kvasňák, farár v Liptovskom Jáne.
 7. omše pri svetle sviečok „roráty“ budú tento týždeň v utorok, stredu, štvrtok, piatok a sobotu. Prineste si so sebou lampáše. – Pri svetle lampášov sa bude sláviť len svätá omša, nie modlitba ruženca.
 8. Dnešnou prvou adventnou nedeľou začína nový liturgický rok. Z dôvodu obmedzení padli viaceré akcie zamerané na posilnenie duchovného života. Nevieme ako sa bude spoločenská situácia vyvíjať do budúcna. Aj z týchto dôvodov Vás chceme pozvať k čítaniu Svätého písma. V priebehu nasledujúcich dní by sme prečítali knihu Genezis. V malých oznamoch sa nachádza plán čítania na každý deň. Taktiež tam nájdete aj modlitbu pred a po čítaní Svätého písma. Ak to situácia dovolí od januára by sme sa raz v týždni stretli na krátkej katechéze cca 15-20 minút, pri ktorej by bol vysvetlený zmysel biblického textu. V rámci katechézy by boli dané odpovede na Vaše otázky, ktoré si môžete predbežne pripraviť.
 9. V nedeľu 15.11.2020 bola zbierka na kňazský seminár. Vyzbieralo sa 1182,- €. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 10. Dnes je jesenná zbierka na charitu. Ak by niekto chcel prispieť individuálne, môže tak urobiť prostredníctvom poštovej poukážky, ktorú nájdete vzadu v poličke.

 

Liturgický kalendár

Liturgické čítania na dnes