Farské oznamy

FARSKÉ OZNAMY (9.12.2018 – 16.12.2018)
2. ADVENTNÁ NEDEĽA

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ONDRAŠOVÁ
NEDEĽA
9.12.2018
2. ADVENTNÁ NEDEĽA
BIBLICKÁ NEDEĽA
6:15, 8:00
9:15, 10:45
18:15
7:00, 9:15
PONDELOK
10.12.2018
Pondelok po 2. adventnej nedeli
féria
6:15 R
17:00
 
UTOROK
11.12.2018
Utorok po 2. adventnej nedeli
féria
6:15 R
17:00
 
STREDA
12.12.2018
Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej
ľub. spomienka
6:15 R
17:00
17:00
ŠTVRTOK
13.12.2018
Sv. Lucie, panny a mučenice
spomienka
6:15 R
17:00
 
PIATOK
14.12.2018
Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi
spomienka
6:15 R
17:00
17:00
SOBOTA
15.12.2018
Sobota po 2. adventnej nedeli; féria
Večerná omša s platnosťou na nedeľu.
7:00
17:00
 
NEDEĽA
16.12.2018
3. ADVENTNÁ NEDEĽA
 NEDEĽA GAUDETE – RADOSTI
6:15, 8:00
9:15, 10:45
18:15
7:00, 9:15

R – sv. omša pri sviečkach

SVÄTÁ OMŠA V CIRKEVNEJ ŠKOLE
UTOROK 7:15

 

Úmysly svätých omší
FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA KOSTOL V ONDRAŠOVEJ
PO 6:15 BPZ pre Ľubomíra a Vladimíra s rod. PO ***  
17:00 + Kornélia
UT 6:15 + Ján a Helena UT ***  
17:00 + Eva (1. výr.)
ST 6:15 + Alžbeta, Imrich a Margita ST 17:00 + Pavol, Františka, Božena a Milan
17:00 + Jozef a Magdaléna
ŠT 6:15 + Pavol a Anna ŠT ***  
17:00 + Ján a Mária
PI 6:15 + Bohuslav a Angela PI 17:00 + Štefan, Jozefína a Štefan
17:00 + Arnold, Valéria a Arnold
SO 7:00 + Ľudmila, Alojz a ostatní z rodiny SO ***  
17:00 + Jozef, Margita a Vojtech
NE 9:15 za ľud farnosti NE 7:00 + Anton, Cecília a František
ostatné na úmysel celebranta 9:15  + Metod, Kamil a Karol

 

Oznamy

  1. O upratovanie farského kostola tento týždeň prosíme skupinu č. 8.
  2. Vo štvrtok bude adorácia vo farskom kostole pred sv. omšou od 16:30 hod. do sv. omše.
  3. Minulú nedeľu sa pri zbierke na charitu vyzbieralo 987,50 €. Všetkým darcom srdečné Pán Boh zaplať.
  4. Počas nasledujúceho týždňa môžete v sakristii nahlásiť tých chorých, ku ktorým nechodievame na prvý piatok, a chceli by pred Vianočnými sviatkami prijať sviatosť zmierenia a Eucharistie.
  5. V stredu 12.12. sa uskutoční Lektorské stretnutie po večernej sv. svätej omši na fare. Počas stretnutia budeme robiť rozpis čítaní počas Vianočného obdobia, preto prosíme o hojnú účasť.
  6. Tento týždeň sú zimné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden z nich. Ich obsahom je príchod Kristovho kráľovstva; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete.
  7. ZŠ Apoštola Pavla vás pozýva na Vianočný jarmok, ktorý sa uskutoční na budúcu nedeľu 16.12. Pri vchodoch do kostola budú žiaci ponúkať svoje výrobky a tiež vianočné pečivo. Takto môžeme podporiť misie a našu ZŠ Apoštola Pavla. Vopred vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.
  8. POMOC PRE SÝRIU je názov kampane, ktorú odštartovala pápežská nadácia ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi, aby sa desiatkami humanitárnych, rekonštrukčných, štipendijných, terapeutických a pastoračných projektov pripojila do medzinárodnej pomoci tejto krajine. Bližšie nájdete na stránkach pomocpresyriu.sk, na www.acn-slovensko.org.
  9. Sv. omše pri svetle sviečok budú tento týždeň od pondelka do piatka. Prineste si so sebou lampáše. Deti, ktoré prídu na sv. omšu pri sviečkach, dostanú po sv. omši obrázky pexesa o svätých.
  10. Prežívame Adventné obdobie. Ako farnosť sa pripravujeme na príchod Pána Ježiša čítaním Svätého písma podľa rozpisu. Jeden deň modlitby = jedno steblo slamy v jasličkách. Vytrvajme a spoločnými silami zaplňme jasličky slamou.

 

Liturgický kalendár

Liturgické čítania na dnes