Farské oznamy

FARSKÉ OZNAMY (21.07.2024 – 28.07.2024)

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ONDRAŠOVÁ
NEDEĽA
21.7.2024
16. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 6:15, 8:00
9:15, 10:45
18:15
8:00
PONDELOK
22.7.2024
Sv. Márie Magdalény
sviatok
6:15
18:15
 
UTOROK
23.7.2024
Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy
sviatok
6:15
18:15
 
STREDA
24.7.2024
Sv. Šarbela Machlúfa, kňaza
ľubovoľná spomienka
6:15
18:15
 
17:00
ŠTVRTOK
25.7.2024
Sv. Jakuba, apoštola
sviatok
6:15
18:15
 
PIATOK
26.7.2024
Sv. Joachima a Anny, rodičov Preblahoslavenej Panny Márie
spomienka
6:15
18:15
 
17:00
SOBOTA
27.7.2024
Sv. Gorazda a spoločníkov
spomienka
7:00
18:15
 
NEDEĽA
28.7.2024
17. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 6:15, 8:00
9:15, 10:45
18:15
8:00

 

Úmysly svätých omší

FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA KOSTOL V ONDRAŠOVEJ
PO 6:15 + Dušan, Jozef, Helena, Rudolf, Viktor PO    
18:15 + Pavol a Emília
UT 6:15 BPZ pre Pavla s rodinou UT    
18:15
Poďakovanie za 30 r. života Antona
ST 6:15
+ Cyprián, Mária, Ján, Eva ST 17:00 + Peter, Oľga
18:15 BPZ Dominik s rodinou
ŠT 6:15 BPZ pre Oľgu, Eleonóru, Patríciu a Jakuba ŠT    
18:15 + z rod. Stašovej, Furniakovej, Tarageľovej
PI  6:15 + Rudolf PI 17:00 + Jozef, Alžbeta, Ladislav, Anastázia
18:15 BPZ pre Annu a Aničku
SO 7:00 BPZ pre Jozefa, manželku a deti SO    
18:15 + Marta a Vladimír
NE 8:00 Za ľud farnosti NE 8:00
+ Štefan, Antónia, Ján
ostatné Na úmysel celebranta

 

Oznamy

 • Vo štvrtok bude adorácia vo farskom kostole od 17.00 do svätej omše.
 • O upratovanie kostola v prosíme skupinu číslo 6.
 • Na budúcu nedeľu je 4. Svetový deň starých rodičov a seniorov.
  V tento deň môžu veriaci získať aj úplné odpustky za týchto podmienok:

  – starší ľudia môžu získať odpustky účasťou na jednej zo svätých omší slávených pri príležitosti tohto dňa;
  – vzhľadom na to, že niektorí seniori sa zo zdravotných dôvodov nemôžu zúčastniť na svätej omši osobne, odpustky sa udeľujú aj tým, ktorí sa jej zúčastnia prostredníctvom televízie, rozhlasu alebo internetu;
  – odpustky sa udeľujú aj všetkým, ktorí pri príležitosti tohto dňa vykonajú „skutok milosrdenstva“ tým, že navštívia starého človeka.

  Okrem toho je potrebná: sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca a vylúčenie akejkoľvek záľuby k akémukoľvek hriechu, aj k ľahkému.

 

Liturgický kalendár

Liturgické čítania na dnes