Farské oznamy

FARSKÉ OZNAMY (11.4.2020 – 18.4.2021)

→ 11.4.2021 Aktualizované

Drahí bratia a sestry,

Na základe usmernení vydaných hlavným hygienikom je možné vysluhovanie sviatosti zmierenia a podávanie svätého prijímania v individuálnych prípadoch:

Možnosť individuálneho prijatia svätého prijímania:

 • V nedeľu v čase od 9.00 – 9.45 a 15.00 – 16.00 bude otvorený kostol sv. Mikuláša s možnosťou prijatia svätého prijímania.
 • V nedeľu v čase od 9.45 – 10.15 bude otvorený kostol v Ondrašovej s možnosťou prijatia svätého prijímania.
 • V pondelok až sobotu v čase od 17.00 – 18.00 bude otvorený kostol sv. Mikuláša s možnosťou prijatia svätého prijímania.
 • V utorok, štvrtok a piatok v čase od 17.00 – 18.00 bude otvorený kostol sv. Mikuláša s možnosťou prijatia sviatosti zmierenia. (Aj z praktických dôvodov Vás prosíme o zápis do nižšie uvedeného formulára.)
  Formulár na zápis k sviatosti zmierenia
 • V stredu v čase od 16.00 – 17.00 bude otvorený kostol v Ondrašovej s možnosťou prijatia sviatosti zmierenia a svätého prijímania.
 • Chorým a starým môžeme vyslúžiť sviatosti na požiadanie. (Prostredníctvom farského telefónu)
 • Pri pristupovaní k svätému prijímaniu a k sviatosti zmierenia Vás prosíme o dodržanie platných protiepidemiologických nariadení. (test, respirátor, 2 metrový odstup, dezinfekcia,…)
  Hygienické podmienky, ktoré musia byť splnené

Pozvanie k čítaniu Svätého písma a odkaz na doteraz zverejnené katechézy nájdete na samostatnej stránke Čítame Sväté písmo.

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ONDRAŠOVÁ
NEDEĽA
11.4.2021
DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA
   
PONDELOK
12.4.2021
Pondelok po 2. veľkonočnej nedeli
féria
   
UTOROK
13.4.2021
Utorok po 2. veľkonočnej nedeli
féria
   
STREDA
14.4.2021
Streda po 2. veľkonočnej nedeli
féria
   
ŠTVRTOK
15.4.2021
Štvrtok po 2. veľkonočnej nedeli
féria
   
PIATOK
16.4.2021
Piatok po 2. veľkonočnej nedeli
féria
   
SOBOTA
17.4.2021
Sobota po 2. veľkonočnej nedeli
féria
   
NEDEĽA
18.4.2021
TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA    
SVÄTÁ OMŠA V CIRKEVNEJ ŠKOLE
***

 

Úmysly svätých omší

FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA KOSTOL V ONDRAŠOVEJ
PO   + Anton, Pavol, Viktor, Jozef PO    
  + Peter, Monika a Zdenka
UT   BPZ pre deti a vnúčatá UT    
  + Branislav
ST   BPZ pre súrodencov s rodinami ST   BPZ pre rodinu Poláčkovú
  BPZ pre Jána
ŠT   BPZ pre Jána a Gabrielu s rodinou ŠT    
  BPZ pre Michala
PI   BPZ pre Zuzanu PI   + z rod. Poláčkovej
  BPZ pre rodinu
SO   + Vladimír – 1. výročie SO    
  + Jozef a Mária Soľava
NE   Za ľud farnosti NE   + Alexander, Jolana a Stanislav
   

 

Oznamy

 • Kto si dnes (ne 11.4.) pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva uctí tento obraz, pomodlí sa Otče náš a Verím v Boha, a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr.: Milosrdný Ježišu, dôverujem v Teba) môže za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca) získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.
 • Zápis žiakov do 1. ročníka: Riaditeľstvo Základnej školy Apoštola Pavla Vám oznamuje, že zápis žiakov do 1. ročníka sa uskutoční 16.4. – 20.4.2021. Bližšie informácie nájdete na nástenke a webstránke školy.

Liturgický kalendár

Liturgické čítania na dnes
 

→ 1.10.2020

Z rozhodnutia KBS k aktuálnej situácii:

– Vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení, slovenskí biskupi od 1.10.2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.

– Prosíme zároveň veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, atď., aby znovu uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu.

Ťažkosti, ktoré sú spojené s obmedzeniami, spoločne obetujeme za čo najskorší koniec koronakrízy. S trpezlivosťou vysvetľujme, povzbudzujme, spájajme. Len postup vo vzájomnom rešpekte umožní druhú vlnu zvládnuť. Vedení hodnotami evanjelia, buďme príkladom jednoty, trpezlivosti a pokoja. Prosme Pána, aby ochraňoval Slovensko a Panna Mária Sedembolestná, naša patrónka, nech oroduje za nás všetkých!