Farské oznamy

FARSKÉ OZNAMY (28.2.2020 – 7.3.2021)

Katolícki biskupi združení v Konferencii biskupov Slovenska na svojom 98. plenárnom zasadnutí pripravili niekoľko spoločných dokumentov k aktuálnemu obdobiu. Texty sme prevzali z webu Tlačovej kancelárie KBS.

Ponúkame vám brožúrku „Vystúpme na Pánov vrch“. Je to Ježišova reč na vrchu v 5.-7. kapitole Evanjelia podľa Matúša s krátkym komentárom prof. Františka Trstenského, farára a dekana v Kežmarku. Môže poslúžiť ako Božie slovo na pôstne obdobie.

Ponúkame Vám aj „Pôstny kalendár“. Všetky tieto materiály si môžete stiahnuť priamo z webstránky kežmarskej farnosti: fara-kezmarok.sk.

Pozvanie k čítaniu Svätého písma a odkaz na doteraz zverejnené katechézy nájdete na samostatnej stránke Čítame Sväté písmo.

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ONDRAŠOVÁ
NEDEĽA
28.2.2021
DRUHÁ PȎSTNÁ NEDEĽA    
PONDELOK
1.3.2021
Pondelok po 2. pôstnej nedeli
féria
   
UTOROK
2.3.2021
Utorok po 2. pôstnej nedeli
féria
   
STREDA
3.3.2021
Streda po 2. pôstnej nedeli
féria
   
ŠTVRTOK
4.3.2021
Štvrtok po 2. pôstnej nedeli
féria
   
PIATOK
5.3.2021
Piatok po 2. pôstnej nedeli
féria
   
SOBOTA
6.3.2021
Sobota po 2. pôstnej nedeli
féria
   
NEDEĽA
7.3.2021
TRETIA PȎSTNÁ NEDEĽA    
SVÄTÁ OMŠA V CIRKEVNEJ ŠKOLE
***

 

Úmysly svätých omší

FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA KOSTOL V ONDRAŠOVEJ
PO   + Peter a Terézia PO    
  + Rudolf
UT   BPZ pre Pavla s rod. UT    
  + Jozef, Ema, Ondrej, Mária
ST   BPZ pre Juraja s rod. ST   BPZ pre rodinu
  + Jozef a Emília
ŠT   + Ján, Ľubomír, František a Danica ŠT    
  + Jozef a Kamila
PI   BPZ pre Janku s rod. PI   + kňaz Michal Pačnár
  + kňaz Michal Pačnár
SO   BPZ pre členov ruženca SO    
  + Dirk
NE   Za ľud farnosti NE    
   

 

Oznamy

 • Vysluhovanie sviatosti zmierania – Na základe epidemiologickej situácie nie je možné vysluhovanie sviatosti zmierania. V nutnom prípade nás môžete kontaktovať telefonicky.
 • Odpustky v pôstnom období:
  • Informujeme vás, že Apoštolská penitenciária nepripravuje osobitné odpustky na Pôstne obdobie 2021. Pripomíname Vám aktuálnosť odpustkov v urgentných prípadoch pandémie. (Informácie na https://www.kbs.sk.)
  • Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenie k druhému a rozjímal o umuče­ní a smrti Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť.
  • Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny.
  • Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
 • Pôstna krabička pre Afriku: Slovenská katolícka charita pripravila aj v tomto roku ďalší ročník kampane Pôstna krabička pre Afriku. Môžete si ju vziať na fare.
 • Pripomíname vám, že aj v tomto roku je možnosť darovať 2% z odvedených daní. Podporiť môžete aj cirkevné organizácie. (Nadácia kňazského seminára, UNITAS, DKÚ) Tlačivá nájdete na stránke farnosti.
 • V stredu 3.3. máme duchovný most s kňazským seminárom a bohoslovcami. Pamätajme v tento deň na nich vo svojich modlitbách.

 

Liturgický kalendár

Liturgické čítania na dnes
 

→ 1.10.2020

Z rozhodnutia KBS k aktuálnej situácii:

– Vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení, slovenskí biskupi od 1.10.2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.

– Prosíme zároveň veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, atď., aby znovu uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu.

Ťažkosti, ktoré sú spojené s obmedzeniami, spoločne obetujeme za čo najskorší koniec koronakrízy. S trpezlivosťou vysvetľujme, povzbudzujme, spájajme. Len postup vo vzájomnom rešpekte umožní druhú vlnu zvládnuť. Vedení hodnotami evanjelia, buďme príkladom jednoty, trpezlivosti a pokoja. Prosme Pána, aby ochraňoval Slovensko a Panna Mária Sedembolestná, naša patrónka, nech oroduje za nás všetkých!