Farské oznamy

FARSKÉ OZNAMY (17.6.2018 – 24.6.2018)
11. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LIPTOVSKÝ MIKUÁŠ ONDRAŠOVÁ
NEDEĽA
17.6.2018
11. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 6:15, 8:00
9:15, 10:45
18:15
7:00, 9:15
PONDELOK
18.6.2018
Pondelok 11. týždňa v Cezročnom období
féria
6:15
18:15
 
UTOROK
19.6.2018
Utorok 11. týždňa v Cezročnom období
féria
6:15
18:15
 
STREDA
20.6.2018
Streda 11. týždňa v Cezročnom období
féria
6:15
18:15
 
17:00
ŠTVRTOK
21.6.2018
Sv. Alojza Gonzagu, rehoľníka
spomienka
6:15
18:15
 
PIATOK
22.6.2018
Patok 11. týždňa v Cezročnom období
féria
6:15
18:15
 
17:00
SOBOTA
23.6.2018
Panny Márie v sobotu, ľub. spomienka
Večerná sv. omša je z nasled. nedele.
7:00
16:00 so
18:15
 
NEDEĽA
24.6.2018
NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA
slávnosť
6:15, 8:00
9:15, 10:45
18:15
7:00, 9:15
so – sobášna sv. omša

 

SVÄTÁ OMŠA V CIRKEVNEJ ŠKOLE
UTOROK 7:15

 

Úmysly svätých omší
FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA KOSTOL V ONDRAŠOVEJ
PO 6:15 + Gejza a Kristína PO ***  
18:15 BP a zdr. pre rodinu Petra a Paulíny
UT 6:15 BP a zdr. pre Jozefa s rod. UT ***  
18:15 + Ján, Mária, Matej a Alžbeta
ST 6:15 + Peter ST 17:00 poď. za 60 r. ž. Anny
18:15 + František a Anežka
ŠT 6:15 BP a zdr. pre Zuzanu s rod. ŠT  ***  
18:15 + Paulína
PI 6:15 BP a zdr. PI 17:00 poď. za dar viery sestry Anny
18:15 poď. za 60 r. ž. Pavla
SO 7:00 BP a zdr. pre Jozefa a Magdalénu s rod. SO ***  
16:00 BP pre mladomanželov
18:15 + Bohuš (1. výr.)
NE 9:15 za ľud farnosti NE 7:00 + Štefan
ostatné na úmysel celebranta 9:15 + Miloslav a Milan

 

Oznamy

 1. Vo štvrtok po večernej sv. omši bude vo farskom kostole adorácia.
 2. O upratovanie farského kostola tento týždeň prosíme skupinu č. 7.
 3. Na budúcu nedeľu 24.6. bude „Zbierka na dobročinné diela Sv. Otca”.
 4. V utorok 19.6. náboženstvo pre dospelých bude v Katolíckom dome.
 5. Animátori eRka pozývajú všetky deti na opekaču na záver školského roka v sobotu23.6. po večernej sv. omši vo farskej záhrade.
 6. Počas mesiaca jún sa večerné sv. omše vo farskom kostole o 18:15 hod. začínajú Litániami k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.
 7. Pozývame vás na Mariánsku púť do Levoče, ktorá vyvrcholí 7. a 8. júla. Bližší program nájdete na plagáte.
 8. V dňoch od 9. júla. do 14. júla. 2018 sa v Oravskom centre mládeže v Ústi na Orave bude konať tábor „ORIGINÁL“. Je určený pre mladých od 13-17 rokov a je zameraný na spoznávanie vlastnej identity a povolania k láske vo svetle teológie tela sv. Jána Pavla II.. Bližšie informácie nájdete na nástenke a internete.

 

Ohlášky pred prijatím sviatosti manželstva

 • Anton Čavrk, syn Antona a Lenky rod. Vlčkovej, bývajúci v Žiline
  Veronika Špircová, dcéra Petra a Boženy rod. Muchovej bývajúca v Liptovskom Mikuláši (3x).

 

Ohlášky pred kňazskou vysviackou

 • Brat Silvester Michal Poliak OFM, syn Pavla a Márie rod. Veselovskej, narodený v Liptovskom Mikuláši, bývajúci v Bratislave, prijme dňa 30. júna kňazskú vysviacku. (2x)

Kto by vedel o akejkoľvek cirkevnoprávnej prekážke, nech to ohlási na Provincialát Rehole menších bratov – Františkánov. Zároveň menovaného odporúčame do vašich modlitieb.

 

Liturgický kalendár

Liturgické čítania na dnes