Farské oznamy

FARSKÉ OZNAMY (23.9.2018 – 30.9.2018)
25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LIPTOVSKÝ MIKUÁŠ ONDRAŠOVÁ
NEDEĽA
23.9.2018
25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 6:15, 8:00
9:15, 10:45
18:15
7:00, 9:15
PONDELOK
24.9.2018
Pondelok 25. týždňa v Cezročnom období
féria
6:15
18:15
 
UTOROK
25.9.2018
Utorok 25. týždňa v Cezročnom období
féria
6:15
18:15
 
STREDA
26.9.2018
Streda 25. týždňa v Cezročnom období
féria
6:15
18:15
 
17:00
ŠTVRTOK
27.9.2018
Sv. Vincenta de Paul, kňaza
spomienka
6:15
18:15
 
PIATOK
28.9.2018
Piatok 25. týždňa v Cezročnom období
féria
6:15
18:15
 
17:00
SOBOTA
29.9.2018
SV. MICHALA, GABRIELA A RAFAELA, ARCHANIELOV; sviatok
Večerná sv. omša je z nasled. nedele.
7:00
15:00 so
18:15
 
NEDEĽA
30.9.2018
26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 6:15, 8:00
9:15, 10:45
18:15
7:00, 9:15

so – sobášna sv. omša

SVÄTÁ OMŠA V CIRKEVNEJ ŠKOLE
UTOROK 7:15

 

Úmysly svätých omší
FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA KOSTOL V ONDRAŠOVEJ
PO 6:15 + Ján a Anna PO ***  
18:15 + Ľubomír, Mária a Arnold
UT 6:15 + Ján, Anton a Emília UT ***  
18:15 + Karol a Jolana
ST 6:15 + Ján, Margita a Ján ST 17:00 + Karol (1. výr.)
18:15 BP a zdr. pre Petra s rod.
ŠT 6:15 + Jozef, Štefan, Berta a Ján ŠT ***  
18:15 BP a zdr. pre Jozefa a Ivetu s rod.
PI 6:15 + Margita PI 17:00 + Ľudovít (10. výr.)
18:15 BP a zdr. pre pátra Silvestra
SO 7:00 + rodičia kňazov SO ***  
15:00 za mladomanželov
18:15 BP a zdr. pre kňazov
NE 8:00 za ľud farnosti NE 7:00 + Ján (10. výr.)
ostatné na úmysel celebranta 9:15 BP a zdr. pre Martina (25 r. ž.)

 

Oznamy

  1. Vo štvrtok bude adorácia vo farskom kostole pred sv. omšou od 17:30 hod. do sv. omše.
  2. O upratovanie farského kostola tento týždeň prosíme skupinu č. 9.
  3. Zvonček z dnešnej nedele 23.9. bude odoslaný pre činnosť Diecézneho katechetického úradu v Spišskej Novej Vsi.
  4. Pripomíname rodičom, ktorý chcú prihlásiť deti na sv. prijímanie, že stretnutie bude dnes 23.9. po detskej sv. omši, ktorá sa začína o 10:45 hod., vo farskom kostole.
  5. Pozývame členov Hospodárskej rady filiálky Ondrašová na stretnutie v pondelok 24.9. o 19:00 hod. pri kostole v Ondrašovej.
  6. V utorok 25.9. po večernej sv. omši Vás pozývame na faru na prvé Náboženstvo pre dospelých po prázdninách. Budeme pokračovať v spoznávaní Svätého písma.
  7. Tím rehoľníkov zo spišskej diecézy ponúka mladým ľuďom od 18 do 30 rokov, ktorí hľadajú svoje životné povolanie, ročný kurz Samuel. Kurz zahŕňa 9 stretnutí (od októbra do júna), každú tretiu nedeľu v mesiaci. Viac informácií o kurze, ako aj spôsob registrácie nájdete na plagáte a stránke: kurzsamuel.sk. Prihlásiť sa je možné do 30. septembra.

 

Ohlášky pred prijatím sviatosti manželstva

Ohlasujú sa 3. krát
Martin Soták
syn Ondreja a Márie rod. Stajančovej,
bývajúci v Liptovskom Mikuláši
a Barbora Veliká
dcéra Michala a Ruženy rod. Lugošovej,
bývajúca v Liptovskom Mikuláši

 

Liturgický kalendár

Liturgické čítania na dnes