Farské oznamy

FARSKÉ OZNAMY (25.09.2022 – 02.10.2022)

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ONDRAŠOVÁ
NEDEĽA
25.9.2022
DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 6:15, 8:00
9:15, 10:45
18:15
8:00
PONDELOK
26.9.2022
Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov
Ľubovoľná spomienka
6:15
18:15
 
UTOROK
27.9.2022
Sv. Vincenta de Paul, kňaza
Spomienka
6:15
18:15
 
STREDA
28.9.2022
Sv. Václava, mučeník
Ľubovoľná spomienka
6:15
18:15
 
17:00
ŠTVRTOK
29.9.2022
Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov
Sviatok
6:15
18:15
 
PIATOK
30.9.2022
Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi
Spomienka
6:15
18:15
 
17:00
SOBOTA
1.10.2022
Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi; Spomienka
Večerná sv. omša je z nedele
7:00
18:15
 
NEDEĽA
2.10.2022
DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 6:15, 8:00
9:15, 10:45
18:15
8:00

 

Úmysly svätých omší

FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA KOSTOL V ONDRAŠOVEJ
PO 6:15 BPZ pre deti PO    
18:15 + Izidor a z rodiny Salvovej a Medlovej
UT 6:15 BPZ pre Alenu s rodinou UT    
18:15 + rodičia a súrodenci z rodiny Kuboškovej a Kokoškovej
ST 6:15 BPZ pre Patrika a Ninu ST 17:00 BPZ pre Mariána (80 r.)
18:15 + Marta
ŠT 6:15 + Tibor ŠT    
18:15 BPZ pre Máriu s rodinou
PI 6:15 BPZ pre Annu s rodinou PI 17:00 + Ján
18:15 + Miroslav Kašák
SO 7:00 + Vladimír, Anna, Dušan, Mária SO    
18:15 + Martin, Martin, Rozália
NE 6:15 Za ľud farnosti NE 8:00 + Ladislav, Milada. Pavol
ostatné Na úmysel celebranta

 

Oznamy

 • Pozývame vás na otvorené stretnutie spoločenstva mladých a rodín dňa 26.9.2022 o 17:00 v Katolíckom dome. Môžete sa tešiť na spoločnú modlitbu, prednášku otca Ľuboša Laškotyho o modlitbe a agapé.
 • Vo štvrtok bude adorácia vo farskom kostole od 17.00 do svätej omše.
 • Vo štvrtok po svätej omši Vás pozývame na biblické stretnutie. Počas stretnutia bude možnosť klásť otázky spojené so Svätým písmom. Odpovede budeme hľadať spolu s o. Ľubošom Laškotym, ktorý k nám prichádzal počas Diecéznej školy viery. Tešíme sa Vás.
 • O upratovanie kostola prosíme skupinu č. 9.
 • V sobotu po rannej svätej omši bude Fatimská pobožnosť.
 • Počas celého októbra budú bývať Októbrové pobožnosti.
   • vo farskom kostole celý týždeň o 17:45 hod. pred sv. omšou.
   • v Ondrašovej v nedeľu o 14:00 hod., v stredu a v piatok pred sv. omšou o 16:15 hod.
 • Úplné odpustky môžu za obvyklých podmienok získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine alebo na nábožnom združení. Na ich získanie je potrebné pomodliť sa celý ruženec (t. j. 5 desiatkov), k modlitbe pridať rozjímanie o tajomstvách a vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.
 • Povzbudzujeme nových záujemcov o členstvo v SSV, aby sa prihlásili v sakristii kostola do 9.10.2022. Členské na budúci rok je 8,- €.

 

Ohlášky pred prijatím sviatosti manželstva

Ohlasujú sa 1. krát
Martin Sekerák
syn Jána a Heleny rod. Kormošovej
bývajúci v Starej Ľubovni
a Nicola Fogašová
dcéra Cyrila a Ľudmily rod. Polomskej
bývajúca v Liptovskom Mikuláši

(Kto by vedel o nejakej manželskej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to oznámi na Farskom úrade. Zároveň zverujeme týchto snúbencov do vašich modlitieb.)
 

Liturgický kalendár

Liturgické čítania na dnes