Farské oznamy

FARSKÉ OZNAMY (17.3.2019 – 24.3.2019)
2. PÔSTNA NEDEĽA

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ONDRAŠOVÁ
NEDEĽA
17.3.2019
2. PÔSTNA NEDEĽA 6:15, 8:00
9:15, 10:45
18:15
 
7:00, 9:15
PONDELOK
18.3.2019
Pondelok po 2. pôstnej nedeli
féria
6:15
17:00
 
UTOROK
19.3.2019
SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY MÁRIE
slávnosť
6:15
17:00
17:00 
STREDA
20.3.2019
Streda po 2. pôstnej nedeli
féria
6:15
17:00
 
ŠTVRTOK
21.3.2019
Štvrtok po 2. pôstnej nedeli
féria
6:15
17:00
 
PIATOK
22.3.2019
Piatok po 2. pôstnej nedeli
féria
6:15
17:00
 
17:00
SOBOTA
23.3.2019
Sobota po 2. pôstnej nedeli; féria
Večerná sv. omša je z nasled. nedele.
7:00
17:00
 
NEDEĽA
24.3.2019
3. PÔSTNA NEDEĽA 6:15, 8:00
9:15, 10:45
18:15
 
7:00, 9:15

SVÄTÁ OMŠA V CIRKEVNEJ ŠKOLE
UTOROK 7:15

 

Úmysly svätých omší

FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA KOSTOL V ONDRAŠOVEJ
PO 6:15 + Štefan (1. výr.) PO ***  
17:00 BP a zdr. pre Jána s rod.
UT 6:15 + Jozef a Alžbeta UT 17:00 + Jozef, Anna, Alojz a Irena 
17:00 + Margita (1. výr.)
ST 6:15 + Pavol, Anna a František ST ***  
17:00 + Emília, Ján, Mária a Štefan
ŠT 6:15 + Jozef a Mária ŠT ***  
17:00 + Peter
PI 6:15 + Jozef a Júlia PI 17:00 + Pavol
17:00 + Štefan, Mária, Milan a Anna
SO 7:00 poď. za dobrých Slovákov SO ***  
17:00 BP a zdr. pre dobrodincov
NE 9:15 za ľud farnosti NE 7:00 + Ján, Karolína, Jozef a Rozália
ostatné na úmysel celebranta 9:15 + Imrich a Štefánia

 

Oznamy

 1. Vo štvrtok bude adorácia vo farskom kostole pred sv. omšou od 16:30 hod. do sv. omše.
 2. O upratovanie farského kostola tento týždeň prosíme skupinu č. 10.
 3. Pobožnosť krížovej cesty:
  • vo farskom kostole bude dnes o 14:00 hod. a v piatok po večernej sv. omši (farská charita)
  • v Ondrašovej bude dnes o 14:00 hod.v piatok o 16:30 hod.
 4. Minulú nedeľu sa pri zbierke na charitu vyzbieralo 1 052,50 €. Všetkým darcom srdečné Pán Boh zaplať.
 5. Vo štvrtok 21.3. bude pokračovanie Diecéznej školy viery po večernej sv. omši v Katolíckom dome. Preto Náboženstvo pre dospelých v utorok nebude.
 6. Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude na budúcu nedeľu 24.3. po detskej sv. omši vo farskom kostole.
 7. Pripomíname vám, že aj v tomto roku je možnosť darovať 2% z odvedených daní. Podporiť môžete aj cirkevné organizácie. Tlačivá niektorých cirkevných organizácií nájdete na stolíku.
 8. Občianske združenie Fórum života organizuje 19. ročník „25. marec – Deň počatého dieťaťa“, ktorou si pripomíname, prejavujeme a šírime úctu k životu už od počatia. Vyjadriť to môžeme nosením bielej stužky na odeve počas nasledujúceho týždňa. Stužky nájdete na stolíku v strede kostola. Viac informácií nájdete na plagáte a webstránke: 25marec.sk.
 9. Už niekoľko mesiacov v Poprade existuje Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Terezka. Zakladateľmi ambulancie sú Spišské biskupstvo a Fórum života. Zdravotnú starostlivosť poskytuje v súlade s princípmi bioetiky Katolíckej Cirkvi. Ďalšie informácie nájdete v Malých oznamoch.
 10. Farská katolícka charita pri kostole sv. Mikuláša pozýva nových členov, ktorí by chceli pracovať ako dobrovoľníci, a tak pomáhať blížnym. Noví dobrovoľníci sa môžu prihlásiť každý utorok od 16:00 do 17:00 hod. v Katolíckom dome na prízemí (bývalá knižnica). Prihlásiť sa môže každý: pracujúci i dôchodcovia, a tak vyplniť svoj čas pomocou blížnym. Informácie o činnosti nájdete na nástenke.
 11. Prežívame Pôstne obdobie. Počas pôstu v rodinách čítame Sväté písmo a v piatok a v nedeľu sa pomodlíme Krížovú cestu, či už v kostole, alebo doma. Keď rodina podľa rozpisu prečíta jednu Sv. písmo a pomodlí sa krížovú cestu, pri najbližšej návšteve kostola vloží jedno malé ohnivko reťaze (krúžok) z modrého do červeného košíka. Jeden deň modlitby = jedno ohnivko reťaze.
 12. Deti, ktoré sa zúčastnia aspoň sedemkrát na Krížovej ceste v kostole, si môžu postupne vyskladať Golgotu. Vždy po Krížovej ceste si môžu prísť zobrať časť skladačky.

 

Liturgický kalendár

Liturgické čítania na dnes