Farské oznamy

FARSKÉ OZNAMY (11.10.2020 – 18.10.2020)

→ 25.10.2020

V súvislosti so zákazom vychádzania platným od 24. októbra prinášame vyjadrenie predsedu KBS Mons. Stanislava Zvolenského:

Vzhľadom na Uznesenie vlády Slovenskej republiky z 22. októbra 2020, ktoré omedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020, bude na dané obdobie potrebné pozastaviť verejné slávenie bohoslužieb, v súčasnosti obmedzené na 6 osôb. Výnimku z obmedzenia má však aj naďalej pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst. Tieto obrady sa môžu verejne sláviť podľa doteraz platných pravidiel.

Celý text vyhlásenia nájdete na stránke TK KBS.

→ 1.10.2020

Z rozhodnutia KBS k aktuálnej situácii:

– Vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení, slovenskí biskupi od 1.10.2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.

– Prosíme zároveň veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, atď., aby znovu uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu.

Ťažkosti, ktoré sú spojené s obmedzeniami, spoločne obetujeme za čo najskorší koniec koronakrízy. S trpezlivosťou vysvetľujme, povzbudzujme, spájajme. Len postup vo vzájomnom rešpekte umožní druhú vlnu zvládnuť. Vedení hodnotami evanjelia, buďme príkladom jednoty, trpezlivosti a pokoja. Prosme Pána, aby ochraňoval Slovensko a Panna Mária Sedembolestná, naša patrónka, nech oroduje za nás všetkých!

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ONDRAŠOVÁ
NEDEĽA
18.10.2020
DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ    
PONDELOK
19.10.2020
Pondelok 29. týždňa v cezročnom období
féria
   
UTOROK
20.10.2020
Utorok 29. týždňa v cezročnom období
féria
   
STREDA
21.10.2020
Streda 29. týždňa v cezročnom období
féria
   
ŠTVRTOK
22.10.2020
Sv. Jána Pavla II., pápeža
ľub. spomienka
   
PIATOK
23.10.2020
Piatok 29. týždňa v cezročnom období
féria
   
SOBOTA
24.10.2020
Panny Márie v sobotu
ľub. spomienka
   
NEDEĽA
25.10.2020
TRIDSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ    
SVÄTÁ OMŠA V CIRKEVNEJ ŠKOLE
***

 

Úmysly svätých omší

FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA KOSTOL V ONDRAŠOVEJ
PO   BPZ pre Magdu s rodinou PO    
  + Mária
UT   + Gejza, Kristína, Štefan, Albína UT    
  + Juraj, Terézia a deti
ST   Za uzdravenie Adriany ST   + Jozef, Ladislav, Anastázia
  + Ema, Jozef, Ondrej, Mária
ŠT   + Pavol a Oľga ŠT    
  + Cyril, Emília a rodičia
PI   + z rod. Gerátovej a Smutniakovej PI   + Imrich a Štefánia
  + Jozef, Mária a Viera
SO   + Ján a Jozef SO    
  + Stanislav a Anna
NE   na úmysel celebranta NE   + rodičia, starí rodičia a brat Miloš

 

Oznamy

Dočasné zrieknutie sa denných bohoslužieb je pre nás bolestnou záležitosťou, avšak v zhoršujúcej sa situácii ide o ochranu zdravia a života všetkých. Spišský diecézny biskup povzbudzuje veriacich, aby pozastavenie verejného slávenia neviedlo k ochabnutiu duchovného života: sú to okolnosti, v ktorých sa musíme ešte viac usilovať o život v posväcujúcej milosti, pravidelne sa modliť, a vyprosovať od Pána zastavenie šírenia choroby. Mons. Štefan Sečka zároveň vyzýva k zvýšenej zodpovednosti s ohľadom na zdravie blížnych a uisťuje všetkých o svojej duchovnej blízkosti, modlitbách a požehnaní.
 

  1. Diecézna škola viery – vo štvrtok 15.10. sa malo konať druhé stretnutie v rámci 3. ročníka DŠV s témou: „Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme“. Prezentáciu nájdete na webstránke Spišskej diecézy.
  2. Dnes slávime Misijnú nedeľu a modlíme sa hlavne za Cirkev na Srí Lanke a za africké krajiny Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou. Nakoľko nie je možná misijná zbierka v kostoloch, prosíme vás o podporu misií cez e-zbierku cez internetovú stránku http://www.misijnediela.sk/podpora/. Nakoľko nie je možné podporiť misie v rámci svätých omší, môžete svoj milodar odovzdať vhodením do poštovej schránky v budove farského úradu. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

 

Ohlášky pred prijatím sviatosti manželstva

Ohlasujú sa 2. krát
Ján Zeman
syn Jána a Marcely rod. Pompovej,
bývajúci v Poprade – Veľkej
a Zdenka Kokiová
dcéra Zdenka a Renáty rod. Murgošovej,
bývajúca v Liptovskom Mikuláši

(Kto by vedel o nejakej manželskej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to oznámi na Farskom úrade. Zároveň zverujeme týchto snúbencov do vašich modlitieb.)
 

Liturgický kalendár

Liturgické čítania na dnes