Farské oznamy

FARSKÉ OZNAMY (10.10.2021 – 17.10.2021)

→ 10.10.2021

V okrese LM sme podľa Covid automatu v červenej farbe. Povinné je nosiť v interiéroch respirátor. Účastník na bohoslužbách má mať pri sebe doklad o očkovaní, alebo antigénový test.

Nedeľné sväté omše budú v dvoch režimoch. Sväté omše pre plne zaočkovaných bez obmedzenia počtu veriacich Farský kostol 8.00 a 9.15. Všetky ostatné sväté omše (6.15, 10.45 a 18.15) s obmedzenou kapacitou. Deti do 12 rokov sa do počtu započítavaných nepočítajú. Potrebné je pri vstupe do kostola priniesť si lístok účastníka. Lístky budú na stolíku. Vyplnený lístok s údajmi hodia do krabičky všetci veriaci (zaočkovaní, aj nezaočkovaní) pred každou svätou omšou aj vo všedné dni. Zároveň prosíme dobrovoľníkov o pomoc pri organizácii a usporiadateľskej službe.

Predloha pre Lístok účastníka na stiahnutie.

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ONDRAŠOVÁ
NEDEĽA
10.10.2021
DVADSIATA ȎSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 6:15, 8:00
9:15, 10:45
18:15
8:00
PONDELOK
11.10.2021
Sv. Jána XXIII., pápeža
ľubovoľná spomienka
6:15
18:15
 
UTOROK
12.10.2021
Utorok 28. týždňa v Cezročnom období
féria
6:15
18:15
 
STREDA
13.10.2021
Streda 28. týždňa v Cezročnom období
féria
6:15
18:15
 
17:00
ŠTVRTOK
14.10.2021
Štvrtok 28. týždňa v Cezročnom období
féria
6:15
18:15
 
PIATOK
15.10.2021
Sv. Terézie od Ježiša (z Avily) panny a učiteľky Cirkvi
féria
6:15
18:15
 
17:00
SOBOTA
16.10.2021
Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka
Večerná sv. omša je z nedele
7:00
18:15
 
NEDEĽA
17.10.2021
DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 6:15, 8:00
9:15, 10:45
18:15
8:00
SVÄTÁ OMŠA V CIRKEVNEJ ŠKOLE
***

 

Úmysly svätých omší

FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA KOSTOL V ONDRAŠOVEJ
PO 6:15 ZBP Mária 70. rokov života PO    
18:15 ZBP pre Teréziu (Sr. Bernardína)
UT 6:15 + Ján, Mária UT    
18:15 + Monika
ST 6:15 ZBP Milan, Iveta, Jozef, Eva ST 17:00 + Karol, Jozefína, František, Mária, Karol
18:15 + Ľubomír, Cyril, Mária, Helena
ŠT 6:15 BPZ pre Mariánnu ŠT    
18:15 BPZ pre rod. Bellušovú
PI 6:15 ZBP Terézia, Petra PI 17:00 + Alojz, Mária, Vladimír
18:15 BPZ pre Jána, Emíliu
SO 7:00 BPZ pre Margitu SO    
18:15 BPZ pre Jozefa s rodinou
NE 8:00 Za ľud farnosti NE 8:00 BPZ pre rodinu a vnúčatá
ostatné Na úmysel celebranta

 

Oznamy

  • Vo štvrtok bude adorácia vo farskom kostole od 17:00 do svätej omše.
  • O upratovanie prosíme skupinu číslo 8.
  • Počas celého októbra budú bývať Októbrové pobožnosti. Vo farskom kostole celý týždeň o 17.45 hod. pred svätou omšou.
  • Dnes o 13:50 bude v Katolíckom dome stretnutie Erka pre deti a rodičov. Všetci ste vítaní.
  • V stredu 13. 10. 2021 po večernej svätej omši bude stretnutie lektorov na fare. Zároveň prosíme o túto službu aj nových lektorov, ktorí by chceli sa zapojiť do tejto služby.
  • Podľa Covid automatu sme stále v červenej farbe. Povinne je: nosiť respirátor. Účastník na bohoslužbách má mať pri sebe doklad o očkovaní, alebo antigénový test. Nedeľné sväté omše budú v dvoch režimoch. Sväté omše pre plne zaočkovaných bez obmedzenia počtu veriacich Farský kostol 8.00 a 9.15. Všetky ostatné sväté omše 06.15, 10.45 a 18.15 s obmedzenou kapacitou. Deti do 12 rokov sa do počtu započítavaných nepočítajú. Potrebné je pri vstupe do kostola priniesť si lístok účastníka. Lístky budú na stolíku. Vyplnený lístok s údajmi do krabičky hádžu všetci veriaci (zaočkovaní, nezaočkovaní) pred každou svätou omšou aj vo všedné dni. Zároveň prosíme dobrovoľníkov o pomoc pri organizácii a usporiadateľskej službe.   
  • Biskupská synoda o synodalite.nedeľu 10. októbra 2021 pri svätej omši, ktorú bude vo Vatikánskej bazilike slúžiť pápež František sa oficiálne začne synodálny proces trvajúci tri roky pozostavajúci z konzultácii a rozlišovania, rozčlenený do troch fáz, ktorý vyvrcholí zhromaždením v októbri 2023 v Ríme. Tému najbližšej synody potvrdenú Svätým Otcom zverejnili v marci 2020 v tomto znení: Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, participácia a misia.

 

Liturgický kalendár

Liturgické čítania na dnes