Farské oznamy

FARSKÉ OZNAMY (24.5.2020 – 31.5.2020)
SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

→ 5.5.2020

„Sme veľmi radi, že po dvoch mesiacoch sa obnoví možnosť slávenia verejných bohoslužieb, aj keď zatiaľ s obmedzeniami. Máme nádej, že to bude slúžiť pre dobro veriacich,“ povedal hovorca KBS Martin Kramara.

Aktuálne usmernenia o slávení bohoslužieb:

Pri vstupe do kostola musíte:

 • Mať nasadené ochranné rúško.
 • Vydezinfikovať si ruky.
 • Zachovávať dvojmetrové rozostupy.

Pri znaku pokoja: Podávanie rúk sa vynecháva.

Sv. prijímanie: Podávame len na ruku.
 
Podrobnejšie informácie uvádzame v článku:

Ako uvádzať do praxe nové usmernenia o slávení bohoslužieb

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ONDRAŠOVÁ
NEDEĽA
24.5.2020
SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 6:15, 8:00
9:15, 10:45
14:30, 18:15
7:00, 9:15
PONDELOK
25.5.2020
Pondelok po 7. veľkonočnej nedeli
féria
6:15
18:15
 
UTOROK
26.5.2020
Sv. Filipa Neriho, kňaza
spomienka
6:15
18:15
 
STREDA
27.5.2020
Streda po 7. veľkonočnej nedeli
féria; Za povolania na kňazský stav
6:15
18:15
 
17:00
ŠTVRTOK
28.5.2020
Štvrtok po 7. veľkonočnej nedeli
féria
6:15
18:15
 
PIATOK
29.5.2020
Sv. Pavla VI., pápeža
ľub. spomienka
6:15
18:15
 
17:00
SOBOTA
30.5.2020
Sobota po 7. veľkonočnej nedeli; féria
Večerná sv. omša je z nasled. nedele
7:00
18:15
 
NEDEĽA
31.5.2020
ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO
slávnosť
6:15, 8:00
9:15, 10:45
14:30, 18:15
7:00, 9:15
SVÄTÁ OMŠA V CIRKEVNEJ ŠKOLE
***

 

Úmysly svätých omší

FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA KOSTOL V ONDRAŠOVEJ
PO 6:15 BPZ pre Gizelu, 80 r. života PO ***  
18:15 + Anna
UT 6:15 Za šťastný pôrod Anežky UT ***  
18:15 + Irma Pušková
ST 6:15 BPZ pre Pavla a Iboju ST 17:00 + Rinaldo Drengubiak
18:15 Za šťastný pôrod Veroniky
ŠT 6:15 + Miroslav, Michal, Veronika, Vladimír ŠT ***  
18:15 BPZ pre Beátu, Lukáša, Valéra, Petra
PI 6:15 + Anton a Irena a ich dcéry PI 17:00 BPZ pre rod. Blahunkovú a Fašiangovú
18:15 Za obrátenie hriešnikov
SO 7:00 + Valerián SO ***  
18:15 + Ondrej, Ema, Jozef a Mária
NE 9:15 za ľud farnosti NE 7:00 + Emília
ostatné na úmysel celebranta 9:15 Poďakovanie za dar života

 

Oznamy

 1. Nedeľná sv. omša, ráno o 6:15 je vyhradená pre seniorov nad 65 rokov. Zároveň sú pre seniorov určené aj v týždni ranné sv. omše.
 2. Prosíme vás drahí veriaci, aby ste dodržiavali hygienické predpisy a usmernenia (nosenie rúšok, dezinfekcia rúk, dvojmetrové rozostupy v kostole). Taktiež vás prosíme aby ste v kostole zaujímali iba vyznačené miesta.
 3. Zároveň vám pripomíname, že počas tohto obdobia obmedzení platí pre veriacich dišpenz (oslobodenie) od účasti na sv. omši v nedeľu a prikázané sviatky.
 4. V tomto období sa teraz ruženec v kostole spoločne pred omšou nemodlíme.
 5. Vo štvrtok od 17:30 bude vo farskom kostole adorácia
 6. Spovedať budeme vo farskom kostola vždy ráno pol hodiny pred sv. omšou a večer od 17:30.
 7. O upratovanie kostola prosíme skupinu č. 10.
 8. Dnes je zbierka na katolícke masmédia. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať!
 9. Tento týždeň sú letné kántrové dni v stredu, piatok a v sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom týchto dní sú prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania.
 10. Erko animátori pripravujú letný tábor pre deti ukončeného 1. až 7. ročníka, na fare na Lúčkach v dňoch 10.–15.8. Prihlasovať sa bude mailom. V prípade záujmu kontaktujte betula210@gmail.com. Realizácia tábora sa bude odvíjať od situácie okolo korony.
 11. Pripomíname vám, že ešte stále je možnosť darovať 2% z odvedených daní. Podporiť môžete aj cirkevné organizácie. Tlačivá niektorých cirkevných organizácií nájdete na stolíku.
 12. Na budúcu nedeľu bude sv. omša o 10:45 vyhradená hlavne pre deti, ktoré sa pripravujú na 1 sv. prijímanie a ich rodičov. Po jej skončení bude krátke organizačné stretnutie ohľadom slávnosti 1. svätého prijímania.

→ 2.5.2020

Napísali o nás: Veriaci vyskladali Kristovu tvár

O našej spoločnej aktivite A uvidíte Syna človeka informovala aj tkkbs.sk.

→ 4.4.2020

Ako si vzbudiť dokonalú ľútosť, v čase, keď sú prekážky k sv. spovedi?

„Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko,
volá sa dokonalá (je to ľútosť z lásky; lat. caritatis contritio).“ KKC 1452

Kroky potrebné k vzbudeniu dokonalej ľútosti

Liturgický kalendár

Liturgické čítania na dnes