Farské oznamy

FARSKÉ OZNAMY (2.8.2020 – 9.8.2020)

→ 19.7.2020

Keďže sa na sekretariát KBS viacerí veriaci obracajú s podnetmi, ktoré sa týkajú dodržiavania opatrení a hygienických odporúčaní, dovoľte, aby sme vám tlmočili výzvu Mons. Stanislava Zvolenského, predsedu KBS, a pripomenuli i zdôraznili, že:

 1. Rúška sú v kostoloch stále povinné. Nemusia ich nosiť len tie osoby, ktorým spôsobujú vážne dýchacie problémy alebo trpia kožnou chorobou;
 2. Celebrant nemusí mať rúško iba vtedy, ak zachová odstup minimálne dva metre od ostatných osôb; na rozdávanie prijímania si ho však vždy musí nasadiť;
 3. Stále platí povinnosť dezinfikovania rúk pred podávaním svätého prijímania;
 4. Odporúčaný spôsob podávania je do rúk a len vo výnimočných prípadoch do úst, nie naopak; tí, ktorí z vážneho dôvodu nemôžu prijať do rúk, majú prísť až na záver radu, nie medzi ostatnými;
 5. Na znak pokoja si ľudia nemajú podávať ruky;
 6. Sväteničky pri vstupoch do chrámov majú zostať naďalej prázdne.

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ONDRAŠOVÁ
NEDEĽA
2.8.2020
OSEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 6:15, 8:00
9:15, 10:45
18:15
8:00
PONDELOK
3.8.2020
Pondelok 18. týždňa v cezročnom období
féria
6:15
18:15
 
UTOROK
4.8.2020
Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza
spomienka
6:15
18:15
 
STREDA
5.8.2020
Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme; ľub. spomienka 6:15
18:15
 
17:00
ŠTVRTOK
6.8.2020
PREMENENIE PÁNA
sviatok
6:15
18:15
 
PIATOK
7.8.2020
Piatok 18. týždňa v cezročnom období
féria
6:15
18:15
 
17:00
SOBOTA
8.8.2020
Sv. Dominika, kňaza; spomienka
Večerná sv. omša je z nasled. nedele
7:00
18:15
 
NEDEĽA
9.8.2020
DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 6:15, 8:00
9:15, 10:45
18:15
8:00
SVÄTÁ OMŠA V CIRKEVNEJ ŠKOLE
***

 

Úmysly svätých omší

FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA KOSTOL V ONDRAŠOVEJ
PO 6:15 + Aladár PO ***  
18:15 + Pavol a Mária, Ján, Peter
UT 6:15 BPZ pre kňaza Romana UT ***  
18:15 BPZ pre Elenu s rodinou
ST 6:15 + Ján, Berta, Jozef, Štefan ST 17:00 + Ondrej, Anna, Ján, Božena
18:15 + František, Mária, Dávid, Mária
ŠT 6:15 + Jozef a Anna ŠT ***  
18:15 BPZ pre Petra a Helenu s rod.
PI 6:15 + Eugen, Anton, Johana, Irena PI 17:00 + Jozef a Anna
18:15 BPZ pre Janku s rodinou
SO 7:00 BPZ pre Helenu, Dalmu, Vladimíra SO ***  
18:15 + z rod. Márie
NE 9:15 za ľud farnosti NE 8:00 BPZ pre Emila s rod.
ostatné na úmysel celebranta

 

Oznamy

 1. Dnes (ne 2.8.) možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor, katedrálnych chrámoch a františkánskych kostoloch úplne odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána a Vyznaním viery. Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca.
 2. Vo štvrtok bude adorácia vo farskom kostole pred sv. omšou od 16:30 hod. do sv. omše.
 3. O upratovanie kostola prosíme skupinu č. 8.
 4. Ku chorým pôjdeme v piatok od 8.00.
 5. Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, spovedať budeme takto:
  Farský kostol:

  • počas celého týždňa pol hodiny pred sv. omšami
  • utorok od 16:30
  • streda od 17.15
  • štvrtok od 16:30
  • piatok od 16:00

  Kostol v Ondrašovej:

  • v stredu od 16:00 hod.

  Prosíme, aby ste si spoveď nenechávali na piatok, nakoľko od 16:45 bude spovedať iba jeden kňaz, a to len do sv. omše.

 6. Ponúkame Vám knihu Rosa mystica – rozjímania nad loretánskymi litániami v cene 7 €.

 

Ohlášky pred prijatím sviatosti manželstva

Ohlasujú sa 1. krát
Patrik Brandýs
syn Petra a Jany rod. Trnkovej,
bývajúci v Oravskom Veselom
a Alžbeta Brisudová
dcéra Alojza a Evy rod. Beranovej,
bývajúca v Liptovskom Mikuláši

 

Liturgický kalendár

Liturgické čítania na dnes