Farské oznamy

FARSKÉ OZNAMY (16.9.2018 – 23.9.2018)
24. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LIPTOVSKÝ MIKUÁŠ ONDRAŠOVÁ
NEDEĽA
16.9.2018
24. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 6:15, 8:00
9:15, 10:45
18:15
7:00, 9:15
PONDELOK
17.9.2018
Pondelok 24. týždňa v Cezročnom období
féria
6:15
18:15
 
UTOROK
18.9.2018
Utorok 24. týždňa v Cezročnom období
féria
6:15
18:15
 
STREDA
19.9.2018
Streda 24. týždňa v Cezročnom období
féria
6:15
18:15
 
17:00
ŠTVRTOK
20.9.2018
Sv. Ondreja Kima Taegona, a Pavla Chonga Hasanga a spolčníkov, mučeníkov, spomienka 6:15
18:15
 
PIATOK
21.9.2018
SV. MATÚŠA, APOŠTOLA A EVANJELISTU
sviatok
6:15
18:15
 
17:00
SOBOTA
22.9.2018
Panny Márie v sobotu, ľub. spomienka
Večerná sv. omša je z nasled. nedele.
7:00
15:30 so
18:15
 
NEDEĽA
23.9.2018
25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 6:15, 8:00
9:15, 10:45
18:15
7:00, 9:15

so – sobášna sv. omša

SVÄTÁ OMŠA V CIRKEVNEJ ŠKOLE
UTOROK 7:15

 

Úmysly svätých omší
FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA KOSTOL V ONDRAŠOVEJ
PO 6:15 BP a zdr. pre Annu s rod. PO ***  
18:15 + Viera
UT 6:15 + Rudolf, Peter a Rudolf UT ***  
18:15 + rodičia a st. rodičia
ST 6:15 BP a zdr. pre Juraja a Agátu ST 17:00 + Daniela
18:15 + Ján a Mária
ŠT 6:15 + Anton, Gabriela a Anna ŠT ***  
18:15 + Michal a Zuzana
PI 6:15 + bratia, rodičia a st. rodičia PI 17:00 + Alfonz
18:15 BP a zdr. pre Bohuša a Janku
SO 7:00 poď. za 25 r. manželstva SO ***  
15:30 za mladomanželov
18:15 + Eva
NE 9:15 za ľud farnosti NE 7:00 + Ján, Margaréta a Macela
ostatné na úmysel celebranta 9:15 + Pavol a Ján

 

Oznamy

 1. Vo štvrtok bude adorácia vo farskom kostole pred sv. omšou od 17:30 hod. do sv. omše.
 2. O upratovanie farského kostola tento týždeň prosíme skupinu č. 8.
 3. Dnes16.9. sa uskutoční vo farskom kostole v Liptovskom Mikuláši koncert hudobného zoskupenia Amadeo quarteto o 16:30 hod. Ďalšie informácie nájdete na plagáte.
 4. Vo štvrtok 20.9. sa skutoční prvá katechéza z cyklu Diecézna škola viery. Stretnutie začne sv. omšou o 18:15 hod. vo farskom kostole. Po sv. omši bude nasledovať prednáška a diskusia v kostole. Všetci ste srdečne pozvaní.
 5. Tento týždeň sú Jesenné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je aspoň jeden z nich. Obsahom jesenných kántrových dní je Poďakovanie za úrodu. V našej farnosti sa poďakujeme za úrodu pri sv. omšiach v stredu.
 6. Zvonček z budúcej nedele bude odoslaný pre činnosť Diecézneko katechetického úradu v Spišskej Novej Vsi.
 7. Oznam pre rodičov, ktorý chcú prihlásiť deti na 1. sv. prijímanie: počas týždňa boli deťom, tretiakom, v škole rozdané prihlášky na 1. sv. prijímanie, rovnako si prihlášky môžete vyzdvihnúť aj v sakristii kostolov. Prihlášky sa budú odovzdávať na stretnutí na budúcu nedeľu 23.9. po detskej sv. omši, ktorá sa začína o 10:45 hod., vo farskom kostole. Na stretnutí budú podané ďalšie informácie.
 8. Oznamujeme členom Spolku sv. Vojtecha, že si môžu prevziať Svätovojtešský kalendár na rok 2018, podielovú knihu a DVD v sakristii. Pri preberaní kníh je potrebné zaplatiť členský príspevok na ďalší rok vo výške 5 €.
 9. Aj v tomto roku pozývame k pôstu a modlitbám za kňazov. 40-dňová reťaz pôstu a modlitieb bude trvať od sviatku Sedembolestnej Panny Márie, teda od 15. septembra do 24. októbra. Môžete si vybrať ľubovoľný deň (prípadne aj viac) v tomto období a obetovať ho za kňazov. Rozpis dní je na stolíku vo farskom kostole.
 10. V dňoch od 16. do 22. septembra prebieha po celom Slovensku Týždeň dobrovoľníctva, ktorého cieľom je urobiť čo najviac dobrých skutkov tam, kde to najviac potrebujú. Zažite aj vy chuť dobrovoľníctva. Ak máte chuť zapojiť sa, všetky informácie a program nájdete na stránke: dobrovolnictvoza.sk.
 11. Tím rehoľníkov zo spišskej diecézy ponúka mladým ľuďom od 18 do 30 rokov, ktorí hľadajú svoje životné povolanie, ročný kurz Samuel. Kurz zahŕňa 9 stretnutí (od októbra do júna), každú tretiu nedeľu v mesiaci. Viac informácií o kurze, ako aj spôsob registrácie nájdete na plagáte a stránke: kurzsamuel.sk.Prihlásiť sa je možné do 30. septembra.

 

Ohlášky pred prijatím sviatosti manželstva

Ohlasujú sa 2. krát
Martin Soták
syn Ondreja a Márie rod. Stajančovej,
bývajúci v Liptovskom Mikuláši
a Barbora Veliká
dcéra Michala a Ruženy rod. Lugošovej,
bývajúca v Liptovskom Mikuláši

 

Liturgický kalendár

Liturgické čítania na dnes