Farské oznamy

FARSKÉ OZNAMY (26.03.2023 – 02.04.2023)

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ONDRAŠOVÁ
NEDEĽA
26.3.2023
PIATA PȎSTNÁ NEDEĽA
6:15, 8:00
9:15, 10:45
18:15
8:00
PONDELOK
27.3.2023
Pondelok po 5. pôstnej nedeli
Féria
6:15
18:15
 
UTOROK
28.3.2023
Utorok po 5. pôstnej nedeli
Féria
6:15
18:15
 
STREDA
29.3.2023
Streda po 5. pôstnej nedeli
Féria
6:15
18:15
 
17:00
ŠTVRTOK
30.3.2023
Štvrtok po 5. pôstnej nedeli
Féria
6:15
18:15
 
PIATOK
31.3.2023
Piatok po 5. pôstnej nedeli
Féria
6:15
18:15
 
17:00
SOBOTA
1.4.2023
Sobota po 5. pôstnej nedeli; Féria
Večerná sv. omša z nasledujúcej nedele
7:00
18:15
 
NEDEĽA
2.4.2023
PALMOVÁ (KVETNÁ) NEDEĽA
(NEDEĽA UTRPENIA PÁNA)
6:15, 8:00
9:15, 10:45
18:15
8:00

 

Úmysly svätých omší

FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA KOSTOL V ONDRAŠOVEJ
PO 6:15 + Peter, Helena, Vladimír, James PO    
18:15
BPZ pre deti a ich rodiny
UT 6:15 BPZ pre Mirku, Silviu, Hanku, Ivku UT    
18:15 + Zuzana
ST 6:15 + Tomáš a jeho rodina ST 17:00 + Ján, Zuzana, Miroslav a súrodenci
18:15 + Ján, Rudolf, Peter
ŠT 6:15 + Magdaléna, Viktor ŠT    
18:15 BPZ pre Jána Uhríka
PI 6:15 + Tibor ml. PI 17:00 + Ivan, Mária, Anna a Beáta
18:15 Poďakovanie za 70 r. života Serafíny
SO 7:00 BPZ pre Vladimíra (60 r.) SO    
18:15 BPZ pre Daniela, Emíliu, Viktóriu, Viktora, Máriu
NE 6:15 Za ľud farnosti NE 8:00 Poďakovanie za pomoc pre Ladislava
ostatné Na úmysel celebranta

 

Oznamy

  • Dnes (26.3.2023) je zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom na Blízkom východe (Irak, Sýria, Libanon). Všetkým darcom vyslovujeme úprimné „Pán Boh zaplať“.
  • Pobožnosť krížovej cesty vo farskom kostole bude v pôstnom období v piatok po večernej svätej omši a v nedeľu o 14.00. Krížová cesta v Ondrašovej bude v piatok po sv. omši a v nedeľu o 14.00. Dnes vo farskom kostole je krížová cesta zvlášť pre rodičov s deťmi.
  • Vo štvrtok adorácia nebude, z dôvodu predveľkonočného spovedania.
  • O upratovanie kostola prosíme skupinu č. 9.
  • V sobotu po rannej sv. omši bude Fatimská pobožnosť.
  • Farská charita pripravuje na Palmovú (Kvetnú) nedeľu venčeky s bahniatkami pre všetkých, ktorí chcú prispieť akoukoľvek dobrovoľnou čiastkou na školské potreby pre deti zo sociálne slabých rodín. Za milodary vopred vyslovujeme srdečné „Pán Boh zaplať“.
  • Na budúcu nedeľu po detskej sv. omši (10:45) bude stretnutie s rodičmi. Prosíme všetkých o účasť.
  • Predveľkonočná sv. spoveď bude v našej farnosti v Ondrašovej v piatok od 16:00 do 17:00 a v Lipt. Mikuláši na budúcu nedeľu od 15:00 do 18:00.
  • Tí, ktorí by chceli sv. spoveď pred Veľkou nocou (okrem prvopiatkárov), nech sa nahlásia v sakristii.
  • Na stolíku si môžete vziať Pôstnu krabičku 2023. Príspevkom pomôžete deťom v Afrike.

 

Liturgický kalendár

Liturgické čítania na dnes