Farské oznamy

FARSKÉ OZNAMY (28.6.2020 – 5.7.2020)
TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

→ 7.6.2020

Diecézna škola viery II. – 7. stretnutie

Milí bratia a sestry, aj posledné stretnutie našej Diecéznej školy viery v tomto školskom roku je v dôsledku mimoriadnych opatrení sprístupnené formou videodokumentu. Prednáša autor, ThDr. Viktor Pardeľ, PhD.

www.youtube.com/watch?v=e-RE3-FBwHE

Prezentáciu k prednáške nájdete na našej stránke v časti Diecézna škola viery 2019/2020

→ 5.5.2020

„Sme veľmi radi, že po dvoch mesiacoch sa obnoví možnosť slávenia verejných bohoslužieb, aj keď zatiaľ s obmedzeniami. Máme nádej, že to bude slúžiť pre dobro veriacich,“ povedal hovorca KBS Martin Kramara.

Aktuálne usmernenia o slávení bohoslužieb:

Pri vstupe do kostola musíte:

 • Mať nasadené ochranné rúško.
 • Vydezinfikovať si ruky.
 • Zachovávať dvojmetrové rozostupy.

Pri znaku pokoja: Podávanie rúk sa vynecháva.

Sv. prijímanie: Podávame len na ruku.
 
Podrobnejšie informácie uvádzame v článku:

Ako uvádzať do praxe nové usmernenia o slávení bohoslužieb

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ONDRAŠOVÁ
NEDEĽA
28.6.2020
TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Večerná sv. omša je z nasled. slávnosti
6:15, 8:00
9:15, 10:45
18:15
7:00, 9:15
PONDELOK
29.6.2020
SV PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV
slávnosť
6:15, 8:00
16:00, 18:15
 
17:00
UTOROK
30.6.2020
Utorok 13. týždňa v cezročnom období
féria
6:15
18:15
 
STREDA
1.7.2020
Streda 13. týždňa v cezročnom období
féria
6:15
18:15
 
17:00
ŠTVRTOK
2.7.2020
NÁVŠTEVA PANNY MÁRIE
sviatok
6:15
18:15
 
PIATOK
3.7.2020
SV. TOMÁŠA, APOŠTOLA
sviatok
6:15
18:15
 
17:00
SOBOTA
4.7.2020
Panny Márie v sobotu; ľub. spomienka
Večerná sv. omša je z nasled. nedele
7:00
18:15
 
NEDEĽA
5.7.2020
ŠTRNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 6:15, 8:00
9:15, 10:45
18:15
8:00
SVÄTÁ OMŠA V CIRKEVNEJ ŠKOLE
***

 

Úmysly svätých omší

FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA KOSTOL V ONDRAŠOVEJ
PO 6:15 za ľud farnosti PO 17:00 + Pavel a Mária
ostatné na úmysel celebranta
UT 6:15 BPZ pre Pavla s rod. UT ***  
18:15 + Ján, Bohuslav, Ján, Božena
ST 6:15 BPZ a dar viery pre Michala, Lukáša, Lucku a Pavlínku ST 17:00 + Želmíra, Judita, Helena
18:15 + Olympia, Ján a Jozef
ŠT 6:15 BPZ pre Antona s rod. ŠT ***  
18:15 za uzdravenie Lívie
PI 6:15 + Stanislav a Anna PI 17:00 + Miroslav
18:15 + z rod. Haviarovej a Haničákovej
SO 7:00 BPZ pre členov ruženca SO ***  
18:15 + Alžbeta a Jozef
NE 6:15 za ľud farnosti NE 8:00 BPZ pre Karola (80 r. života)
ostatné na úmysel celebranta

 

Oznamy

 1. Prosíme vás drahí veriaci, aby ste dodržiavali hygienické predpisy a usmernenia (nosenie rúšok, dezinfekcia rúk).
 2. Vzhľadom na pokračujúce uvoľnenia biskupi rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17. júnu 2020. Opäť nás teda zaväzuje na nedeľnej svätej omši a v prikázaný sviatok pod ťarchou ťažkého hriechu účasť v kostole, nie cez TV.
 3. Vo štvrtok bude adorácia vo farskom kostole pred sv. omšou od 16:30 hod. do sv. omše.
 4. Rúcha, ktoré mali deti pri prvom svätom prijímaní sa budú odovzdávať v pondelok po skončení večernej sv. omše o 18:15.
 5. O upratovanie kostola prosíme skupinu č. 3.
 6. Erko animátori pripravujú letný tábor pre deti ukončeného 1. až 7. ročníka, na fare na Lúčkach v dňoch 10.–15.8. Prihlasovať sa bude mailom. V prípade záujmu kontaktujte betula210@gmail.com.
 7. Ku chorým pôjde nový pán kaplán na prvý piatok až v auguste.
 8. Svätá omša na poďakovanie na záver šk. roka bude v pondelok o 8:00.
 9. Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, spovedať budeme takto:
   • Farský kostol:
    • Počas celého týždňa, okrem pondelku, pol hodiny pred sv. omšami;
    • V utorok od 16:30
    • Vo štvrtok od 16:30
    • V piatok od 16:00
   • Kostol v Ondrašovej:
    • V stredu od 16:00 hod.

  Prosíme, aby ste si spoveď nenechávali až na piatok, nakoľko od 16:45 bude spovedať iba jeden kňaz, a to len do sv. omše.

 10. Kaplán Roman Saniga sa rozlúči pri sv. omšiach na sviatok sv. Petra a Pavla v Ondrašovej o 17:00 a tu v meste o 18:15. Kaplán Milan Lupták sa rozlúči v pondelok na sv. omši o 16:00.

 

Liturgický kalendár

Liturgické čítania na dnes