Farské oznamy

FARSKÉ OZNAMY (8.12.2019 – 15.12.2019)
2. ADVENTNÁ NEDEĽA

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ONDRAŠOVÁ
NEDEĽA
8.12.2019
2. ADVENTNÁ NEDEĽA 6:15, 8:00
9:15, 10:45
18:15
7:00
9:15
PONDELOK
9.12.2019
NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE
slávnosť
6:15, 8:00
16:00, 18:15
 
17:00
UTOROK
10.12.2019
Utorok po 2. adventnej nedeli
féria
6:15
17:00
 
STREDA
11.12.2019
Streda po 2. adventnej nedeli
féria
6:15
17:00
 
17:00
ŠTVRTOK
12.12.2019
Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej; ľub. spomienka 6:15
17:00
 
PIATOK
13.12.2019
Sv. Lucie, panny a mučenice
spomienka
6:15
17:00
 
17:00
SOBOTA
14.12.2019
Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi
spomienka
Večerná sv. omša je z nasledujúcej nedele.
7:00
17:00
 
NEDEĽA
15.12.2019
3. ADVENTNÁ NEDEĽA 6:15, 8:00
9:15, 10:45
18:15
7:00
9:15
SVÄTÁ OMŠA V CIRKEVNEJ ŠKOLE
UTOROK 7:15

 

Úmysly svätých omší

FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA KOSTOL V ONDRAŠOVEJ
PO všetky na úmysel celebranta PO 17:00 + Viktor, Mária, Kamila, Jozef, Ján, Jozef
   
UT 6:15 + Ján, Anna a Ján UT ***  
17:00 + Ľudvik
ST 6:15 + Irena ST 17:00 + František, Emília a Janka
17:00 + Ján
ŠT 6:15 + rodičia, starí rodičia a súrodenci ŠT ***  
17:00 BPZ pre rod. Pravdovú
PI 6:15 + Pavol a Anna PI 17:00 + Miloslav a Milan
17:00 BPZ pre rod. Bellušovú
SO 7:00 BPZ pre Pavla, Anežku a deti SO ***  
17:00 + Lucia, Božena, Ján, Bohuslav, Ján
NE 9:15 za ľud farnosti NE 7:00 + Pavol, Anna, Štefan, Mária, Jozefína
ostatné na úmysel celebranta 9:15 + Ján, Jozef, Gabriela, Margita, Bibiana

 

Oznamy

 1. Pri jesennej zbierke na charitu sa vyzbieralo spolu 1006,5 euro. Pri zbierke boj proti hladu sa vyzbieralo 1232,18 euro. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať!
 2. O upratovanie farského kostola tento týždeň prosíme skupinu č. 11.
 3. Vo štvrtok bude adorácia vo farskom kostole od 16:30 hod. do sv. omše.
 4. Knižku „Rozprávaj mi o Biblii“ od prof. Františka Trstenského si môžete zakúpiť v sakristii. Cena je 2 €.
 5. Z PMD nám poslali ďakovný email za milodary na odslúženie svätých omší na vaše úmysly. Celý list si môžete prečítať na nástenke.
 6. Sv. omše pri svetle sviečok „roráty“ budú tento týždeň každý deň od utorka do soboty. Prineste si so sebou lampáše.
 7. V piatok 13.12. o 17.00 hod. počas svätej omše prijmeme v našej farnosti natrvalo relikvie bl. Titusa Zemana, na ktorých príchod sa pripravujeme modlitbou deviatnika pri sv. omšiach. Svätú omšu bude celebrovať salezián don Jozef Luscoň SDB. Zároveň bude mať po svätej omši katechézu pre birmovancov. Všetkých vás srdečne pozývame. V tento deň doobedu príjmu pri sv. omši natrvalo relikviu aj do kaplnky v ZŠ apoštola Pavla.
 8. Na budúcu nedeľu po sv. omšiach bude požehnanie matiek pred pôrodom.
 9. Deti, ktoré sa zapoja do koledníckej akcie „Dobrá novina“ pozývame na sv. omšu spojenú s požehnaním koledníkov. Sv. omša bude v sobotu 14.12. o 10:00 hod. v Tvrdošíne. Zapíšte sa na stolíku v strede kostola.
 10. Počas nasledujúceho týždňa môžete v sakristii nahlásiť tých chorých, ku ktorým nechodievame na prvý piatok, a chceli by pred Vianočnými sviatkami prijať sviatosť zmierenia a Eucharistie.
 11. Pozývame vás na Adventný jarmok, ktorý už tradične organizuje naša škola v predvianočnom období. Jarmok bude v tretiu adventnú nedeľu 15.12.2019 v čase od 7.30 do 12.30 hod. Pri obidvoch vchodoch do farského kostola budú žiaci ponúkať svoje výrobky a tiež vianočné pečivo a vianočné oblátky. Príďte podporiť našu cirkevnú školu a misie, ktoré sa na nej uskutočnia.
 12. V stredu 11.12. sa uskutoční Lektorské stretnutie po večernej sv. omši na fare. Počas stretnutia budeme robiť rozpis čítaní počas Vianočného obdobia, preto prosíme o hojnú účasť.
 13. Tento týždeň sú zimné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden z nich. Ich obsahom je príchod Kristovho kráľovstva; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete.


 

Liturgický kalendár

Liturgické čítania na dnes