Farské oznamy

FARSKÉ OZNAMY (6.6.2021 – 13.6.2021)

Drahí bratia a sestry,

 • Na základe aktuálnej epidemiologickej situácie môže byť v kostole obsadených 25% miest na sedenie. Z praktických dôvodov vás žiadame o zapisovanie sa na nedeľné sväté omše, prostredníctvom internetu aj osobne v kostole.

Prosíme Vás o dodržanie platných protiepidemických nariadení, ktoré nájdete aj na nástenke.

Formulár k účasti na sv. omši v nedeľu 13.6.

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ONDRAŠOVÁ
NEDEĽA
6.6.2021
DESIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 6:15, 8:00
9:15, 10:45
18:15
8:00
PONDELOK
7.6.2021
Pondelok 10. týždňa v cezročnom období
féria
6:15
18:15
 
UTOROK
8.6.2021
Utorok 10. týždňa v cezročnom období
féria
6:15
18:15
 
STREDA
9.6.2021
Streda 10. týždňa v cezročnom období
féria
6:15
18:15
 
17:00
ŠTVRTOK
10.6.2021
Štvrtok 10. týždňa v cezročnom období
féria
6:15
18:15
 
PIATOK
11.6.2021
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
slávnosť
6:15
18:15
 
17:00
SOBOTA
12.6.2021
Nepoškvrneného Srdca Panny Márie; spomienka
Večerná sv. omša je z nedele
7:00
18:15
 
NEDEĽA
13.6.2021
JEDENÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 6:15, 8:00
9:15, 10:45
18:15
8:00
SVÄTÁ OMŠA V CIRKEVNEJ ŠKOLE
***

 

Úmysly svätých omší

FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA KOSTOL V ONDRAŠOVEJ
PO 6:15 + rod. Gerátovej a Smutniakovej PO    
18:15 + Lucia, Božena a Ján
UT 6:15 + Anton, Mária, Antónia a Anna UT    
18:15 + kňaz Zoltán Reiter
ST 6:15 BPZ pre Ivanku ST 17:00 BPZ pre Jolanku
18:15 + Jozef a Mária, sestra Mária
ŠT 6:15 + Štefánia, Jozefína, František a Jozef ŠT    
18:15 BPZ pre Katarínu a Zuzanu s rodinou
PI 6:15 Za duše v očistci PI 17:00 + Pavol a Alžbeta
18:15 + Anna Bubniaková
SO 7:00 BPZ pre Vladimíra s rodinou SO    
18:15 BPZ pre matku a dieťa
NE 6:15 Za ľud farnosti NE 8:00 + Terka, Ondrej, Ján, Jaroslav, Marek, Anna
ostatné Na úmysel celebranta

 

Oznamy

 • Vysluhovanie sviatosti zmierenia: od 1730 do 1800.
 • V mesiaci jún sa budeme pred začiatkom sv. omše o 1800 modliť Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.
 • Veriaci, ktorý sa zúčastní na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho na recitovaní modlitby Najmilší Ježišu, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 • Slávnosť 1. svätého prijímania:
  • Pondelok: 1630 – 1715 skúšanie šiat v budove farského úradu.
  • Pondelok: 1845 – náuka pred krstom.
  • Utorok: nácvik na slávnosť „ZŠ Apoštola Pavla“ – počas vyučovania RMK.
  • Streda: 1700 nácvik na slávnosť „ostatné školy“.
  • Piatok: nácvik na slávnosť „ZŠ Apoštola Pavla“.
  • Sobota: 900 spoveď detí pred prvým sv. prijímaním.
  • Sobota: 1000 nácvik na slávnosť „ostatné školy“.
  • Nedeľa: 915 slávnosť 1. svätého prijímania – ZŠ Apoštola Pavla.
  • Nedeľa: 1045 slávnosť 1. svätého prijímania – ZŠ Márie Rázusovej-Martákovej, ZŠ Miloša Jánošku a ostatní.
 • O upratovanie kostola prosíme rodičov prvoprijímajúcich detí.
 • Odpustová sv. omša v kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Ondrašovej bude v piatok o 1700.
 • Ponúkame Vám knihu „Blažený človek“ – rozbor žalmov 1 – 41, ktorú napísal Jozef Marhefka. Cena je 5,-€.
 • Ohlášky pred diakonskou vysviackou: Mgr. Pavol Križian, syn rodičov – Vladimíra a Anastázie, rod. Uramovej, bývajúci v Okoličnom, bude dňa 17.júna 2021 vysvätený za diakona. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade. Menovaného odporúčame do vašich modlitieb. Kto sa chce zúčastniť vysviacky nech sa prihlási v sakristii.

Diecézna škola viery: Ponúkame vám prednášku a prezentáciu na poslednú 7. tému v rámci 3. ročníka DŠV – Verím vo vzkriesenie tela a v život večný (autor ThLic. František Fudaly, PhD.) Prednášku s prezentáciou môžete nájsť na diecéznej stránke Spišskej diecézy (odkaz bude hneď v úvode, ale aj v sekcii „Diecézna škola viery“).

eRko tábor: Aj tento rok pozívajú eRko animátori všetky deti vo vekovej kategórii od 9 do 13 rokov na letný eRko tábor, ktorý sa uskutoční od 12.7. – 17.7. 2021 v Liptovskej Štiavnici. V prípade záujmu kontaktujte mailom na alzbetamlyncekova@gmail.com.

Mládežnícky farský tábor: Pozývame mladých vo veku od 14-19 rokov na mládežnícky farský tábor, ktorý sa bude konať na fare v Lúčkach od štvrtku 12.8. poobede do nedele 15.8.2021.  Poplatok je 15 Eur. V prípade záujmu kontaktuje mailom na kornelkapinay@gmail.com.

Štafetová modlitba ruženca za posvätenie kňazov: Dňa 11. júna 2021 Katolícka cirkev slávi sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. V súvislosti s týmto sviatkom sa na Mariánskej hore v Levoči bude konať „Štafetová modlitba ruženca za posvätenie kňazov.“ Prvá štafetová modlitba ruženca za kňazov sa konala na slávnosť Božského Srdca Ježišovho v júni 2010 (zapojilo sa 24 svätýň z 20 krajín). Levočská svätyňa Navštívenia Panny Márie bola do výročnej celosvetovej štafetovej modlitby ruženca za kňazov prvýkrát zaradená so šesťdesiatimi svetovými bazilikami v roku 2013. Tohtoročná štafetová modlitba za posvätenie kňazov sa v Bazilike na Mariánskej hore v Levoči začne modlitbou bolestného ruženca o 19.45 hod. Po skončení ružencovej modlitby bude nasledovať svätá omša. S touto modlitbovou myšlienkou prvý raz prišiel sv. Ján Pavol II. vo svojom apoštolskom liste Rosarium Virginum Mariae. Jeho impulz rozvinul a uskutočnil dnes emeritný pápež Benedikt XVI. v roku 2012. Štafetovú modlitbu každoročne organizuje Worldpriest Írsko.

Objav svoju farnosť: Radi by sme vám predstavili projekt Rady pre mládež a univerzity KBS – Objav svoju farnosť. Tento projekt pripravila pracovná skupina Rady pre mládež a univerzity KBS. Ide o predstavenie života vo farnosti jazykom blízkym mladým ľuďom. Projekt má tri fázy, v tejto chvíli končíme prvú fázu, v ktorej venujeme pozornosť mladých na to, že farnosť je miesto, kde patria. V ďalšej fáze sa chceme venovať téme možnosti načerpania hodnôt vo farnosti; v tretej a poslednej fáze chceme pozvať mladých, aby sa stali aktívnymi vo svojej farnosti. Celá táto iniciatíva prebieha online na týchto webových stránkach: mladez.kbs.sk, http://bit.ly/Objavsvojufarnost

Duchovno-formačný pobyt v Ríme: Pozývame chlapcov od 18 rokov, ktorí sa rozhodujú o svojom ďalšom duchovnom živote, na polročný duchovný a formačný pobyt do komunity otcov rogacionistov v Ríme počas roka, aby sa rozhodli, či cesta zasvätenia života je pre nich tá správna. Kongregácia sa venuje mladým mužom, ktorí v sebe cítia vnú­torný hlas pre kňazské alebo rehoľné povolanie. Náklady na pobyt hradia otcovia rogacionisti. Za pomoci kňazov (aj slovenských) sa budeš môcť rozhodnúť o svojom ďalšom duchovnom smerovaní. Zašli svoj životopis a následne ťa pozveme na stretnutie: Centrum pre duchovné povolanie, RKFÚ sv. Mikulá­ša, Hlavná 81, 080 01 Prešov alebo konkatedralapo@gmail.com, tel. 0911/487341.

 

Liturgický kalendár

Liturgické čítania na dnes