Farské oznamy

FARSKÉ OZNAMY (26.1.2020 – 2.2.2020)
TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ONDRAŠOVÁ
NEDEĽA
26.1.2020
TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 6:15, 8:00
9:15, 10:45
18:15
7:00
9:15
PONDELOK
27.1.2020
Sv. Angely Merici, panny
ľub. spomienka
6:15
17:00
 
UTOROK
28.1.2020
Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi; spomienka 6:15
17:00
 
STREDA
29.1.2020
Streda 3. týždňa v Cezročnom období
féria
6:15
17:00
 
17:00
ŠTVRTOK
30.1.2020
Štvrtok 3. týždňa v Cezročnom období
féria
6:15
17:00
 
PIATOK
31.1.2020
Sv. Jána Bosca, kňaza
spomienka
6:15
17:00
 
17:00
SOBOTA
1.2.2020
Panny Márie v sobotu
ľub. spomienka; Prvá sobota v mesiaci
Večerná sv. omša je z nasledujúcej nedele.
7:00
17:00
 
NEDEĽA
2.2.2020
ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 6:15, 8:00
9:15, 10:45
18:15
7:00
9:15
SVÄTÁ OMŠA V CIRKEVNEJ ŠKOLE
UTOROK 7:15

 

Úmysly svätých omší

FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA KOSTOL V ONDRAŠOVEJ
PO 6:15 + Stanislav a Anna PO ***  
17:00 + Ladislav
UT 6:15 BPZ pre Evu UT ***  
17:00 + Rudolf a Helena
ST 6:15 BP pre Slovensko ST 17:00 + Ján, Zuzana a súrodenci
17:00 + Anna
ŠT 6:15 BPZ pre Irenu ŠT ***  
17:00 BPZ pre našich kňazov
PI 6:15 Za bohoslovcov PI 17:00 BPZ pre Máriu (80 rokov života)
17:00 Za nové kňazské povolania
SO 7:00 + Oleg a Oľga SO ***  
17:00 BPZ pre Annu
NE 9:15 za ľud farnosti NE 7:00 + Alexander, Jolana, Stanislav
ostatné na úmysel celebranta 9:15 + Karol, Serafína, Margita, Mária, Valéria

 

Oznamy

  1. O upratovanie farského kostola tento týždeň prosíme skupinu č. 5.
  2. Vo štvrtok bude adorácia vo farskom kostole pred sv. omšou od 16:30 hod. do sv. omše.
  3. Ak by mal niekto záujem zapojiť sa do ružencového spoločenstva, čím by sa chcel zaviazať ku každodennej modlitbe jedného desiatku posv. ruženca, nech sa prihlási v sakristií.
  4. Z rozhodnutia spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku bude zvonček z poslednej januárovej nedele použitý pre potreby katolíckych škôl Spišskej diecézy. Výnos zo zvončeka bude určený na rozvoj a podporu a predovšetkým na spolufinancovanie projektov, do ktorých sa môžu naše katolícke školy zapojiť. Od niektorých štátnych zdrojov a dotácií sú naše školy vylúčené. Použitie finančných prostriedkov bude zverejňované a rozdeľovanie prostriedkov bude zastrešovať Diecézny školský úrad. Ďakujeme za štedrosť a ústretovosťou pri podpore katolíckych škôl.
  5. Budúcu nedeľu budeme sláviť nedeľu Božieho Slova.
  6. V piatok po večernej svätej omši pozývame birmovancov na ďalšiu katechézu.
  7. Do soboty 25.1. je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. V priebehu týždňa budú v našom meste ekumenické pobožnosti. Miesto a čas pobožností nájdete na plagáte. Vo farskom kostole sv. Mikuláša bude ekumenická pobožnosť v utorok 21.1. o 17:30 hod. Z toho dôvodu náboženstvo pre dospelých nebude.
  8. Komisia pre mládež v Sp. diecéze pozýva mladých na turistický výstup do Vysokých Tatier, tento raz na Zbojnícku chatu, ktorý sa uskutoční v sobotu 1.2.2020. Stretneme sa o 8:00 na žel. stanici v Starom Smokovci. Viac info na www.komisia.sk. Mladí z našej farnosti, ktorí by sa chceli výstupu zúčastniť spoločne, budú mať informačné stretnutie s p. kaplánom Luptákom v stredu 29.1.2020 po večernej sv. omši na fare.
  9. V sobotu 25.1. pozývame všetky deti na eRko stretko, ktoré bude o 10:00 v katolickom dome.

 

Liturgický kalendár

Liturgické čítania na dnes