Farské oznamy

FARSKÉ OZNAMY (27.9.2020 – 4.10.2020)

→ 20.9.2020

V spolupráci odborníkov Ministerstva zdravotníctva, Úradu verejného zdravotníctva a zástupcov cirkví pôsobiacich v Slovenskej republike vznikol súbor opatrení, ktoré sú pre cirkevné spoločenstvá až do odvolania záväzné pri slávení bohoslužieb a ďalších podujatiach. Pre okres Liptovský Mikuláš platí nasledovný súbor pokynov pre poskytovanie duchovnej služby:

Všeobecné opatrenia kontroly zdroja nákazy Všetci účastníci bohoslužieb majú nosiť rúška, dodržiavať sociálny dištanc – šachovnicové sedenie, obmedzenie spevov, bez používania spoločných spevníkov, modlitebníkov, či sväteničiek. Prijímanie výlučne na ruku. Zbor spieva v rúškach alebo so sociálnym dištancom 2 metre a viac medzi členmi.
Príchod na bohoslužby Obmedziť účasť na duchovných a náboženských aktivitách osobám z rizikových skupín (napr. onkologickí pacienti, osoby s kardiovaskulárnym, imunologickým a respiračným ochorením) na minimálny počet (ideálne vyhradené bohoslužby pre seniorov – krátke, nespievané) a zákaz účasti osobám s akútnou respiračnou infekciou alebo ochorením, pri ktorom je zvýšená telesná teplota.

Úplný zoznam pokynov na stiahnutie: Covid-19 pokyny.

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ONDRAŠOVÁ
NEDEĽA
27.9.2020
DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 6:15, 8:00
9:15, 10:45
18:15
8:00
PONDELOK
28.9.2020
Pondelok 26. týždňa v cezročnom období
féria
6:15
18:15
 
UTOROK
29.9.2020
Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov
sviatok
6:15
18:15
 
STREDA
30.9.2020
Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi
spomienka
6:15
18:15
 
17:00
ŠTVRTOK
1.10.2020
Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi
spomienka
6:15
18:15
 
PIATOK
2.10.2020
Sv. anjelov strážcov
spomienka
6:15
18:15
 
17:00
SOBOTA
3.10.2020
Panny Márie v sobotu; féria
Večerná sv. omša je z nedele
7:00
18:15
 
NEDEĽA
4.10.2020
DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 6:15, 8:00
9:15, 10:45
18:15
8:00
SVÄTÁ OMŠA V CIRKEVNEJ ŠKOLE
***

 

Úmysly svätých omší

FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA KOSTOL V ONDRAŠOVEJ
PO 6:15 BPZ pre rod. Kataríny PO ***  
18:15 + Milan
UT 6:15 BPZ pre Annu s rodinou UT ***  
18:15 BPZ pre Michala
ST 6:15 BPZ pre rod. Anny ST 17:00 + Ľudovít, Pavel a Vierka
18:15 + Ondrej a Jolana
ŠT 6:15 BPZ pre Michalov a miništrantov ŠT ***  
18:15 + Kornélia
PI 6:15 BPZ pre Hanu s rod. PI 17:00 Poď. za 70r. života a BPZ pre rod.
18:15 Poď. za 80r. života Anny
SO 7:00 BPZ pre členov ruženca SO ***  
18:15 + Dávid, Ján, Štefánia a Jozef
NE 9:15 za ľud farnosti NE 8:00 + Anastázia
ostatné na úmysel celebranta

 

Oznamy

 1. Vo štvrtok bude adorácia vo farskom kostole pred sv. omšou od 16:30 do svätej omše.
 2. O upratovanie kostola prosíme skupinu č. 3.
 3. Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, spovedať budeme takto:
  • Farský kostol: počas celého týždňa pol hodiny pred sv. omšami; okrem toho v utorok od 16:30, v stredu od 17.15, vo štvrtok od 16:30 a v piatok od 16:00
  • Kostol v Ondrašovej: v stredu od 16:00 hod.
  • Ku chorým pôjdeme v piatok od 8.00.

  Prosíme, aby ste si spoveď nenechávali na piatok, nakoľko od 16:45 bude spovedať iba jeden kňaz, a to len do sv. omše.

 4. V sobotu po rannej svätej omši bude Fatimská pobožnosť.
 5. V utorok bude náboženstvo pre dospelých, po večernej svätej omši na fare.
 6. Počas celého októbra budú bývať Októbrové pobožnosti:
  • Vo farskom kostole celý týždeň o 17:45 hod. pred sv. omšou.
  • V Ondrašovej v nedeľu o 14:00 hod., v stredu a v piatok pred sv. omšou o 16:15 hod., v ostatné dni v týždni, keď nie je sv. omša, o 17:00 hod.
 7. Úplné odpustky môžu za obvyklých podmienok získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine alebo na nábožnom združení. Na ich získanie je potrebné pomodliť sa celý ruženec (t.j. 5 desiatkov), k modlitbe pridať rozjímanie o tajomstvách a vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.
 8. Pre členov SSV sú v sakristii podielové knihy. Prosíme, aby ste si ich vyzdvihli čim skôr. Príspevok na nasledujúci rok je 8 €.
 9. Rodičia detí, ktoré sa chcú pripravovať na slávnosť prvého svätého prijímania, si môžu vyzdvihnúť prihlášky v sakristií po svätej omši. Prihlášky treba odovzdať do 11.10.2020.
 10. Na budúcu nedeľu 4.10. je „Zbierka na dobročinné diela Sv. Otca”. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.

 

Ohlášky pred prijatím sviatosti manželstva

Ohlasujú sa 1. krát
Ján Filka
syn Jána a Evy rod. Uhrínovej,
bývajúci v Liptovskom Mikuláši
a Jana Budajová
dcéra Ľubora a Márie rod. Medenciovej,
bývajúca v Liptovskom Mikuláši

(Kto by vedel o nejakej manželskej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to oznámi na Farskom úrade. Zároveň zverujeme týchto snúbencov do vašich modlitieb.)
 

Časopis Rebrík

Aj v školskom roku 2020/2021 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva Vydavateľstvo DON BOSCO. Je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Svojím obsahom pomáha deťom v ich duchovnom raste a podporuje ich osobnostný rozvoj. Je vhodný aj ako súčasť prípravy detí na prvé sväté prijímanie, ale i na vyplnenie voľného času v kruhu rodiny. Rebrík môžete objednať svojim deťom alebo vnúčatám prostredníctvom internetovej stránky www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle 0903 962029.

 

Liturgický kalendár

Liturgické čítania na dnes