Farské oznamy

FARSKÉ OZNAMY (19.8.2018 – 26.8.2018)
20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LIPTOVSKÝ MIKUÁŠ ONDRAŠOVÁ
NEDEĽA
19.8.2018
20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 6:15, 8:00
9:15, 10:45
18:15
7:00, 9:15
PONDELOK
20.8.2018
Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi
spomienka
6:15
18:15
 
UTOROK
21.8.2018
Sv. Pia X., pápeža
spomienka
6:15
18:15
 
STREDA
22.8.2018
Panny Márie Kráľovnej
spomienka
6:15
18:15
 
17:00
ŠTVRTOK
23.8.2018
Štvrtok 20. týždňa v Cezročnom období
féria
6:15
18:15
 
PIATOK
24.8.2018
SV. BARTOLOMEJA, APOŠTOLA
sviatok
6:15
18:15
 
17:00
SOBOTA
25.8.2018
Panny Márie v sobotu, ľub. spomienka
Večerná sv. omša je z nasled. nedele.
7:00
18:15
 
NEDEĽA
26.8.2018
21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 6:15, 8:00
9:15, 10:45
18:15
7:00, 9:15

 


 

Úmysly svätých omší
FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA KOSTOL V ONDRAŠOVEJ
PO 6:15 BP a zdr. pre rodinu PO ***  
18:15 + Miroslav, Mária, Marta, Anna, Alžbeta
UT 6:15 BP a zdr. pre rodiny UT ***  
18:15 + Ján, Anna a Jozef
ST 6:15 + František a Štefánia ST 17:00 + Tibor
18:15 BP a zdr. pre Annu s rodinou
ŠT 6:15 + Vladimír ŠT ***  
18:15 + Elena, Ján a Eva
PI 6:15 + Rozália a Ladislav PI 17:00 + Janka
18:15 BP a zdr. pre Pavla a Máriu
SO 7:00 + Emil a Božena SO ***  
18:15 + Ján a Anna
NE 9:15 za ľud farnosti NE 7:00 + Milan a Gabriela
ostatné na úmysel celebranta 9:15 + Juraj, Anna a Miroslav

 

Oznamy

  1. Vo štvrtok po večernej sv. omši bude vo farskom kostole adorácia.
  2. O upratovanie farského kostola tento týždeň prosíme skupinu č. 4.
  3. Ružencové spoločenstvo organizuje púť na poľské pútnické miesta Zakopané a Ludžmierz dňa 8. septembra (sobota). Členovia svoju účasť môžu zapísať v sakristii do pondelka 20.8.
  4. V sobotu 25.8. sa uskutoční Medzinárodný pútnický deň – obetovaný za matky. Ide o projekt MARIÁNSKA CESTA, ktorý má symbolický prepojiť Czestochowu a Medžugorie. Pozývame Vás na úsek Kvačany – Liptovské Sliače (26 km). Púť začne o 7:00 hod pred kostolom v Kvačanoch. Z L. Sliačov budú pútnici prevezení do Kvačian na večernú sv. omšu. Prihlásiť sa možno ešte dnes 19.8. (nedeľa) na mailovej adrese: fukvacany@citycom.sk.
  5. Na mariánskom pútnickom mieste v Litmanovej sa bude konať stretnutie mám z Modlitieb matiek zo Spišskej diecézy. Stretnutie sa uskutoční v sobotu 25.8. od 10:00 do 18:00 hod. Organizátorky stretnutia všetkých srdečne pozývajú.
  6. Na budúcu nedeľu 26.8. je v našej farnosti celodenná poklona Sviatosti oltárnej. Sviatosť bude vyložená po sv. omši o 10:45 hod.odloženie bude večer pred sv. omšou o 18:00 hod. Na stolíku v strede kostola nájdete papier, na ktorý sa môžete zapísať, aby bol stále niekto prítomní pred Sviatosťou Oltárnou.
  7. 1. septembra sa uskutoční blahorečenie Anny Kolesárovej. Organizátori blahorečenia odkazujú, že na slávnosť môže prísť každý, aj tí, ktorí sa nezaregistrovali cez prihlasovací formulár a vstup je voľný, nie je potrebný žiadny lístok/vstupenku. Organizačné pokyny, orientačnú mapu okolia i samotného štadióna nájdete na webstránke www.annakolesarova.sk.
  8. Aj v školskom roku 2018/2019 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Časopis poskytuje deťom (mladším žiakom) kvalitné a zaujímavé texty, materiály na podporu čítania s porozumením a svojím obsahom pomáha deťom osvojovať si kresťanský životný štýl. Rebrík môžete objednať svojim deťom alebo vnúčatám prostredníctvom internetu alebo telefonicky. Kontakty nájdete na plagáte.

 

Ohlášky pred prijatím sviatosti manželstva

Ohlasujú sa 2. krát
Pavol Klukán
syn +Miroslava a Emílie rod. Raždíkovej,
bývajúci v Dlhom Poli
a Karin Benecová
dcéra +Mária a Marty rod. Babinskej,
bývajúca v Liptovskom Mikuláši
Ohlasujú sa 1. krát
Michal Oravec
syn Jána a Anny rod. Chlepkovej,
bývajúci v Trstenom
a Marta Jurinová
dcéra Martina a Marty rod. Rakovej,
bývajúca v Liptovskom Mikuláši

 

Liturgický kalendár

Liturgické čítania na dnes