Farské oznamy

FARSKÉ OZNAMY (20.5.2018 – 27.5.2018)
ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LIPTOVSKÝ MIKUÁŠ ONDRAŠOVÁ
NEDEĽA
20.5.2018
7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO TURÍCE
6:15, 8:00
9:15, 10:45
18:15
7:00, 9:15
PONDELOK
21.5.2018
Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi
spomienka
6:15
18:15
 
UTOROK
22.5.2018
Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky
ľub. spomienka
6:15
18:15
 
STREDA
23.5.2018
Streda 7. týždňa v Cezročnom období  féria 6:15
18:15
 
ŠTVRTOK
24.5.2018
NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA
sviatok
6:15
18:15
 
17:00
PIATOK
25.5.2018
Piatok 7. týždňa v Cezročnom období  féria 6:15
18:15
 
17:00
SOBOTA
26.5.2018
Sv. Filipa Neriho, kňaza; spomienka
Večerná sv. omša je z nasled. nedele.
7:00
18:15
 
NEDEĽA
27.5.2018
NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE
6:15, 8:00
9:15, 10:45
18:15
7:00, 9:15

 

SVÄTÁ OMŠA V CIRKEVNEJ ŠKOLE
UTOROK 7:15

 

Úmysly svätých omší
FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA KOSTOL V ONDRAŠOVEJ
PO 6:15 + Juraj, Zuzana a Eva PO ***  
18:15 + Jozef, Emília a Eleonóra
UT 6:15 + Anna UT ***  
18:15 + Ján a Mária
ST 6:15 + Irma ST ***  
18:15 poď. za 70. r. ž. Heleny
ŠT 6:15 BP a zdr. pre Michala ŠT 17:00  poď. za BP a zdr. rodiny
18:15 + Peter, Helena a Valéria
PI 6:15 + kňazi z farnosti PI 17:00 + František a Mária
18:15 BP a zdr. pre Matúša
SO 7:00 BP a zdr. pre Milana SO ***  
18:15 BP a zdr. pre Ivana s rod.
NE 8:00 za ľud farnosti NE 7:00 + Karol, Jozefína, Mária, František a Karol
ostatné na úmysel celebranta 9:15 + Margita

 

Oznamy

  1. Vo štvrtok po večernej sv. omši bude vo farskom kostole krátka adorácia.
  2. O upratovanie farského kostola tento týždeň prosíme skupinu č. 3.
  3. Minulú nedeľu 13.5. bola zbierka na katolícke masmédia. Vyzbieralo sa a odoslalo 922,- €. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
  4. Všetky deti srdečne pozývame na eRko – stretko v sobotu 26.5. o 10:00 hod. do Katolíckeho domu.
  5. Spoločenstvo Jeden muž pozýva mužov, ktorí túžia prehĺbiť svoj vzťah s nebeským Otcom už tento víkend od 25 – 27. 5. do Važca. Viac informácií nájdete na plagáte a internete.
  6. Katolícke biblické dielo na Slovensku vás pozýva na Slávnosť Božieho slova, ktorá sa bude konať pri príležitosti výročia založenia KBD v sobotu 26.5. v Ružomberku. Program slávnosti a spôsob registrácie nájdete na nástenke a internete.
  7. Májové pobožnosti budú v časoch, ako boli ohlásené.
  8. Zimný štadión v Spišskej Novej Vsi bude v nedeľu 10. júna 2018 o 18:00 hod. dejiskom unikátneho multimediálneho diela o svätom Jánovi Pavlovi II. Toto dielo približuje pontifikát tohto veľkého pápeža. Vstupenky si môžu záujemcovia zakúpiť v sieti Ticketportal.
  9. V Šaštíne sa uskutoční Celoslovenská púť zdravotníckych pracovníkov v dňoch 9. a 10. júna. Informácie o púti nájdete na nástenke a internete.

 

Liturgický kalendár

Liturgické čítania na dnes