Farské oznamy

FARSKÉ OZNAMY (28.05.2023 – 04.06.2023)

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ONDRAŠOVÁ
NEDEĽA
28.5.2023
ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO
slávnosť
6:15, 8:00
9:15, 10:45
18:15
8:00
PONDELOK
29.5.2023
Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi
spomienka
6:15
18:15
 
UTOROK
30.5.2023
Utorok 8. týždňa v Cezročnom období
féria
6:15
18:15
 
STREDA
31.5.2023
Streda 8. týždňa v Cezročnom období
féria
6:15
18:15
 
17:00
ŠTVRTOK
1.6.2023
Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného Kňaza; sviatok 6:15
18:15
 
PIATOK
2.6.2023
Piatok 8. týždňa v Cezročnom období
féria – 1. piatok v mesiaci
6:15
18:15
 
17:00
SOBOTA
3.6.2023
Sv. Katola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov
spomienka
Večerná sv. omša je z nasledujúcej nedele
7:00
18:15
 
NEDEĽA
4.6.2023
NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE
slávnosť
6:15, 8:00
9:15, 10:45
18:15
8:00

 

Úmysly svätých omší

FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA KOSTOL V ONDRAŠOVEJ
PO 6:15 + Ján a Hedviga PO    
18:15 + Emma, Erik, Kristýna
UT 6:15 + Blažej, Mária a ostatní z rodiny UT    
18:15 BPZ pre Michala
ST 6:15 + Jozef, Magdaléna, Ján ST 17:00 + Peter – 1. výročie
18:15 BPZ pre Veroniku
ŠT 6:15 + Jaroslav ŠT    
18:15 BPZ pre Zuzanu (50 r. života)
PI 6:15 + Barbora, Mária a Jánovia PI 17:00 + Koloman, Elena, Ján, Pavol
18:15 Poďakovanie za 70 r. života Pavla a Jolany
SO 7:00 BPZ pre členov ruženca SO    
18:15 + Ivan a Želmíra
NE 8:00 Za ľud farnosti NE 8:00 + Július, Marta
ostatné Na úmysel celebranta

 

Oznamy

 • Vysluhovanie sviatosti zmierenia v prvopiatkovom týždni.
  • Kostol sv. Mikuláša:
   • Pondelok, Utorok 1700
   • Štvrtok 1630
   • Piatok od 1600 – 1800
  • Kostol Ondrašová Streda od 1615 – 1700
 • Vo štvrtok bude adorácia vo farskom kostole od 16:30 do svätej omše.
 • Chorých a starých navštívime v piatok dopoludnia.
 • O upratovanie kostola v prosíme skupinu číslo 7.
 • Na budúcu sobotu 07.05.2022 bude vo farskom kostole po svätej omši Fatimská pobožnosť.
 • eRko pozýva všetky deti zapojiť sa do MINIdigi stretiek s témou Tvorivosť, ktoré budú 30.5. a 1.6. o 16:30 v Kat. dome.
 • Zároveň srdečne pozývame všetky deti na Deň radosti, na budúcu sobotu (3.6.2023) o 9:45 na farskom dvore, kde bude spoločná opekačka a rôzne aktivity. Prídu aj deti z iných farností. Prosíme rodičov, aby deťom pribalili toľko jedla, koľko zjedia, keďže opekačka bude z vlastných zásob. V prípade nepriaznivého počasia bude program v Katolíckom dome.
 • Dnes končí Veľkonočné obdobie, od zajtra sa modlíme modlitbu „Anjel Pána“.
 • Zbierka na katolícke masmédiá bola v našej farnosti 1395,- €. Všetkým darcom vyslovujeme úprimné „Pán Boh zaplať“.

 

Ohlášky pred prijatím sviatosti manželstva

Ohlasujú sa 3. krát
Peter Teličák
syn Jozefa a Jozefíny rod. Mäsiarovej
bývajúci v Liptovskom Mikuláši
a Monika Komárková
dcéra Karola a Zuzany rod. Šoošovej
bývajúca v Liptovskom Mikuláši
Ohlasujú sa 3. krát
Juraj Budiský
syn Juraja a Ivety rod. Feriancovej
bývajúci v Bratislave – Petržalke
a Zuzana Glončáková
dcéra Jozefa a Margity rod. Hurajovej
bývajúca v Liptovskom Mikuláši

(Kto by vedel o nejakej manželskej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to oznámi na Farskom úrade. Zároveň zverujeme týchto snúbencov do vašich modlitieb.)
 

Liturgický kalendár

Liturgické čítania na dnes