Farské oznamy

FARSKÉ OZNAMY (22.4.2018 – 29.4.2018)
4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LIPTOVSKÝ MIKUÁŠ ONDRAŠOVÁ
NEDEĽA
22.4.2018
4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA
6:15, 8:00
9:15, 10:45
18:15
7:00, 9:15
PONDELOK
23.4.2018
Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka
spomienka
 
18:15
 
UTOROK
24.4.2018
Utorok po 4. veľkonočnej nedeli
féria
 
18:15
 
STREDA
25.4.2018
SV. MARKA, EVANJELISTU
sviatok
 
18:15
 
17:00
ŠTVRTOK
26.4.2018
Štvrtok po 4. veľkonočnej nedeli
féria
 
18:15
 
PIATOK
27.4.2018
Piatok po 4. veľkonočnej nedeli
féria
 
18:15
 
17:00
SOBOTA
28.4.2018
Sobota po 4. veľkonočnej nedeli, féria
Večerná sv. omša je z nasled. nedele.
 
18:15
 
NEDEĽA
29.4.2018
5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 6:15, 8:00
9:15, 10:45
18:15
7:00, 9:15

 

SVÄTÁ OMŠA V CIRKEVNEJ ŠKOLE
UTOROK 7:15

 

Úmysly svätých omší
FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA KOSTOL V ONDRAŠOVEJ
PO ***   PO ***  
18:15 + Klára, Ján, Vladimír a Ján
UT ***   UT ***  
18:15 + kňaz Michal Vitkovský
ST ***   ST 17:00 + kňaz Michal Vitkovský
18:15 + Štefan, Mária, Milan a Anna
ŠT ***   ŠT ***  
18:15 poď. za 70 r. ž. Emílie
PI ***   PI 17:00 + Štefan a Božena
18:15 BP a zdr. pre Jarmilu s rod.
SO ***   SO ***  
18:15 poď. za 85. r. ž. Ireny
NE 9:15 za ľud farnosti NE 7:00 + Michal a Anna
ostatné na úmysel celebranta 9:15 + Viktor, Mária, Vendelín a Jozef

 

Pridávame na čítanie

 

Oznamy

  1. Dnes (ne 22.4.) bude nácvik detí na 1. sv. prijímanie po detskej sv. omši o 10:45 hod. vo farskom kostole. Na budúcu nedeľu 29.4. bude nácvik po detskej sv. omši o 10:45 hod. Účasť je nutná.
  2. Dnes 22.4. je zbierka na seminár. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
  3. V pondelok 23.4. bude pokračovať maľovanie farského kostol. Z toho dôvodu celý týždeň ranné sv. omše nebudúvečerné sv. omše budú v Katolíckom dome na poschodí vo Veľkej zasadačke do štvrtka. Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.
  4. Vedomostné skúšky detí na 1. sv. prijímanie budú v pondelok 23.4. od 16:00 do 17:30 hod. pre školy ČS brigády a Márie R. Martákovej a v utorok 24.4. od 16:00 do 17:30 hod. pre školu Apoštola Pavla a Evanjelickú ZŠ na farskom úrade. Prosíme, aby deti prišli v doprovode jedného rodiča a priniesli so sebou kartičku s pečiatkami.
  5. Prosíme vás, osobitne rodičov prvoprijímajúcich deti, o pomoc pri upratovaní farského kostola po maľovaní vo štvrtok o 16:00 hod. Vopred ďakujeme.
  6. Upozorňujeme, že eRko – stretko v sobotu 28.4. nebude.
  7. Pozývame vás na rozhlasovú púť Rádia LUMEN do Krakova, ktorá sa uskutoční v sobotu 5. mája. Hlavným celebrantom bude košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč. Kto má záujem, nech sa zapíše do 27. apríla na pripravený papier. Bližšie informácie nájdete na plagáte.
  8. Pozývame všetky deti i mladých na letný eRko tábor pre deti od 2. po 9. ročník ZŠ. Tábor sa uskutoční v Rekreačnom stredisku Provida v Jakubovanoch od 9. do 14. júla. Prihlášky sú k dispozícii na stolíku. Bližšie informácie aj o cene tábora nájdete na prihláškach. Animátorom pomôžete s prípravou, ak prejavíte záujem čím skôr.

 

Liturgický kalendár

Liturgické čítania na dnes