Farské oznamy

FARSKÉ OZNAMY (23.2.2020 – 1.3.2020)
SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ONDRAŠOVÁ
NEDEĽA
23.2.2020
SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 6:15, 8:00
9:15, 10:45
18:15
7:00
9:15
PONDELOK
24.2.2020
Pondelok 7. týždňa v Cezročnom období
féria
6:15
17:00
 
UTOROK
25.2.2020
Utorok 7. týždňa v Cezročnom období
féria
6:15
17:00
 
STREDA
26.2.2020
POPOLCOVÁ STREDA
Deň pokánia a prísneho pôstu.
6:15, 8:00
16:00, 18:15
 
17:00
ŠTVRTOK
27.2.2020
Štvrtok po Popolcovej strede
féria
6:15
17:00
 
PIATOK
28.2.2020
Piatok po Popolcovej strede
féria
6:15
17:00
 
17:00
SOBOTA
29.2.2020
Sobota po Popolcovej strede; féria
Večerná sv. omša je z nasledujúcej nedele.
7:00
17:00
 
NEDEĽA
1.3.2020
PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA 6:15, 8:00
9:15, 10:45
18:15
7:00
9:15
SVÄTÁ OMŠA V CIRKEVNEJ ŠKOLE
UTOROK 7:15

 

Úmysly svätých omší

FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA KOSTOL V ONDRAŠOVEJ
PO 6:15 + Ján a Jozef PO ***  
17:00 + Ján, Mária, Juraj a Helena
UT 6:15 + Pavel a Viliam UT ***  
17:00 + Ján a Jozef
ST 6:15 BPZ pre Jána a Janu s rodinou ST 17:00 + Juraj a Ľudovít
18:15 + Pavlína, Peter, Jozef
ŠT 6:15 + Jozef a Anna ŠT ***  
17:00 + Ladislav a Martin
PI 6:15 + Irena, Štefan a Irena PI 17:00 + Ján, Anna, Ján
17:00 + Anna, Mária a rodičia
SO 7:00 + Daniel a Irena SO ***  
17:00 + Jozef, Ján, Agnesa, Mária
NE 9:15 za ľud farnosti NE 7:00 + Štefan, Klementína, Jaroslav
ostatné na úmysel celebranta 9:15 + Jozef a Alojz

 

Oznamy

 1. V utorok po večernej sv. omši bude náboženstvo pre dospelých.
 2. Popolcovou stredou vstupujeme do Pôstneho obdobia. Na znak pokánia a obrátenia budeme v tento deň pri všetkých svätých omšiach poznačení popolom. V tento deň je prísny pôst, to znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť a dva razy niečo prejesť, a zdržovanie sa mäsitého pokrmu, ktoré nemožno nahradiť iným skutkom pokánia. Tento prísny pôst viaže všetkých od 18. do 60. roku života. Pre ostatných platí zdržovanie sa mäsitého pokrmu.
 3. Vo štvrtok bude adorácia vo farskom kostole pred sv. omšou od 16:30 hod. do sv. omše.
 4. Pobožnosť krížovej cesty:
  • vo farskom kostole bude v piatok 28.2. po večernej sv. omši a v nedeľu 1.3. o 14.00 hod.
  • v Ondrašovej bude v piatok 28.2. o 16:15 hod. v nedeľu 1.3. o 14.00 hod.
 5. O upratovanie farského kostola tento týždeň prosíme skupinu č. 10.
 6. Všetkých birmovancov, ktorí chcú počas birmovky urobiť niečo navyše pre dobro svoje i celej farnosti pozývame zapojiť sa do prípravy a realizácie tieňovej krížovej cesty. Prvé informačné stretnutie sa uskutoční v piatok 6. marca po večernej sv. omši. Pozývame aj všetkých ostatných ochotných mladých, aby pripojili ruku k dielu.
 7. Blíži sa pôstne obdobie, v ktorom Vám chceme ponúknuť aktivitu s názvom „A uvidíte Syna človeka.“ Jej cieľom je bližšie spoznať Ježiša Krista „uvidieť Jeho tvár“ a to prostredníctvom čítania a meditácie najstaršieho evanjelia – teda podľa sv. Marka a s pomocou hlbokých mužov Ducha – Cirkevných Otcov. Je pripravená brožúrka, v ktorej je evanjelium sv. Marka rozdelené na 40 dní. Ku každej časti je vzácny komentár cirkevných otcov a usmernenia k meditácii a predsavzatiu. Každý deň pôstu si účastník prečíta kúsok evanjelia, rozjíma nad ním a určí si predsavzatie. Dostanete zároveň obálky, kde bude 8 samolepiek. Každá samolepka symbolizuje päť dní, kedy prečítate daný text evanjelia. Teda, za päť dní počas ktorých budete čítať text Božieho Slova prinesiete jednu samolepku, najneskôr vždy v nedeľu a vhodíte ju do krabičky na stolíku v strede v kostole. V kostole bude veľký banner. Na tento banner sa budú lepiť samolepky, ktoré prinesiete a na spôsob puzzle budeme spoločne vytvárať tvár Ježiša Krista, ktorá nakoniec poskladaním všetkých samolepiek vznikne. Preto je dôležité, aby samolepky zobrali len tí z Vás, ktorí pravidelne navštevujete naše kostoly a ste ochotní so zodpovednosťou urobiť niečo pre svoj vzťah s Ježišom Kristom v tomto pôste. Každá nálepka je len jedna, preto vás skutočne prosíme o zodpovednosť, aby nám na bannery, na ktorý sa budú samolepky lepiť neostalo voľné miesto. Veľmi srdečne Vás všetkých chceme k tejto aktivite pozvať a povzbudiť. Odkrývajme spolu Kristovu tvár, veď On za nás trpel a bol ukrižovaný. Spoznávajme spolu Jeho lásku a Jeho milostivý pohľad. Knižku s textami evanjelia a príslušným komentárom dostanete na popolcovú stredu na konci sv. omše, vpredu pred oltárom a zároveň k nej obálku so samolepkami.
 8. Na pôst ponúkame aj aktivitu pre deti. V posledných dňoch je veľmi aktuálna aktivita EXODUS pre mužov a my chceme ponúknuť EXODUS pre deti. Ide o aktivitu podľa týždňov, malý tréningový plán, v ktorom deti posilňujú a uzdravujú základný sval – SRDCE. Každý týždeň dostanú tréningový plán na rôzne činnosti (fyzické i duchovné) a súbežne do plánu celého pôstu v podobe cesty do Jeruzalema vlepujú srdcia za každú splnenú úlohu, aby mali pred sebou celú cestu. Materiály k aktivite rozdáme deťom taktiež na popolcovú stredu po sv. omši.
 9. Slovenská katolícka charita pripravila aj v tomto roku ďalší ročník kampane Pôstna krabička pre Afriku. Viac informácií nájdete na plagáte a webstránke www.charita.sk. Pôstne krabičky sú k dispozícii vzadu v kostole. Ďakujeme za každú pomoc.
 10. V sakristií si môžete zakúpiť nový DVD film o živote Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka v slovensko-talianskej koprodukcií s názvom Barbarské dni – Vojtaššák. Cena 2 euro.

 

Liturgický kalendár

Liturgické čítania na dnes