Farské oznamy

FARSKÉ OZNAMY (22.9.2019 – 29.9.2019)
25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ONDRAŠOVÁ
NEDEĽA
22.9.2019
25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 6:15, 8:00
9:15, 10:45
18:15
7:00
9:15
PONDELOK
23.9.2019
Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza
spomienka
6:15
18:15
 
UTOROK
24.9.2019
Utorok 25. týždňa v Cezročnom období
spomienka
6:15
18:15
 
STREDA
25.9.2019
Streda 25. týždňa v Cezročnom období
féria
6:15
18:15
 
17:00
ŠTVRTOK
26.9.2019
Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov
ľub. spomienka
6:15
18:15
 
PIATOK
27.9.2019
Sv. Vincenta de Paul, kňaza
spomienka
6:15
18:15
 
17:00
SOBOTA
28.9.2019
Sv. Václava, mučeníka
ľub. spomienka
Večerná sv. omša je z nasled. nedele.
7:00
16:00 so
18:15
 
NEDEĽA
29.9.2019
26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 6:15, 8:00
9:15, 10:45
18:15
7:00
9:15

so = sobášna sv. omša

SVÄTÁ OMŠA V CIRKEVNEJ ŠKOLE
UTOROK 7:15

 

Úmysly svätých omší

FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA KOSTOL V ONDRAŠOVEJ
PO 6:15 za duše v očistci PO ***  
18:15 + Terézia, Juraj a deti
UT 6:15 + Ján a Helena UT ***  
18:15 + Tibor
ST 6:15 BPZ pre Annu s rod. ST 17:00 + Ľudovít
18:15 + Pavel a Štefánia
ŠT 6:15 + Július ŠT ***  
18:15 za kňazov a duchovné povolania
PI 6:15 + Anna, František a Pavel PI 17:00 + Ján
18:15 + Cyril, Emília a st. rodičia
SO 7:00 BPZ pre rod. Kataríny SO ***  
16:00 za novomanželov
18:15 + Ján, Emília a Anton
NE 6:15 za ľud farnosti NE 7:00 + Michal, Anna, Michal, Anna a súrodenci
ostatné na úmysel celebranta 9:15 + Ondrej, Mária a Rudolf

 

Oznamy

  1. Vo štvrtok (26.9.) bude adorácia vo farskom kostole od 17:30 hod. do sv. omše.
  2. O upratovanie farského kostola tento týždeň prosíme skupinu č. 12.
  3. Všetci dospelí, ktorým chýbajú iniciačné sviatosti – krst a sväté prijímanie a chceli by ich prijať, majú možnosť prihlásiť sa na prípravu k týmto sviatostiam. Informačné stretnutie pre všetkých záujemcov bude na budúcu sobotu (28.9.) po večernej svätej omši na fare.
  4. Každý piatok večer pozývame do farského kostola birmovancov na mládežnícku svätú omšu. Pripomíname, že stretká v skupinkách začínajú už počas tohto týždňa. Nedeľná svätá omša o 10:45 je každý týždeň za účasti detí.
  5. V sakristií si môžete zakúpiť látkové tašky a magnetky s logom Národného pochodu za život. Cena tašky je 5 eur a cena magnetky 1 euro. Kúpou predmetov podporíte organizáciu Národného pochodu za život.
  6. Na budúcu nedeľu po sv. omšiach o 9:15 a o 10:45 budeme udeľovať požehnanie matkám, ktoré sú v požehnanom stave.
  7. Pripomíname, že spovedáme počas týždňa vždy pol hodiny pred sv. omšou.
  8. Pre členov SSV sú v sakristii podielové knihy. Prosíme, aby ste si ich vyzdvihli čim skôr. Príspevok na nasledujúci rok je 8 eur.
  9. Dávame vám do pozornosti kurz Samuel, ktorý je zameraný na rozlišovanie povolania. Viac informácií je na nástenke.

 

Liturgický kalendár

Liturgické čítania na dnes