Farské oznamy

FARSKÉ OZNAMY (17.1.2020 – 24.1.2021)

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ONDRAŠOVÁ
NEDEĽA
17.1.2021
DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ    
PONDELOK
18.1.2021
Pondelok 2. týždňa v Cezročnom období
féria
   
UTOROK
19.1.2021
Utorok 2. týždňa v Cezročnom období
féria
   
STREDA
20.1.2021
Streda 2. týždňa v Cezročnom období
féria
   
ŠTVRTOK
21.1.2021
Sv. Agnesy, panny a mučenice
spomienka
   
PIATOK
22.1.2021
Piatok 2. týždňa v Cezročnom období
féria
   
SOBOTA
23.1.2021
Panny Márie v sobotu
féria
   
NEDEĽA
24.1.2021
TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ    
SVÄTÁ OMŠA V CIRKEVNEJ ŠKOLE
***

 

Úmysly svätých omší

FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA KOSTOL V ONDRAŠOVEJ
PO   BPZ pre rodinu Eleny PO    
  + Ján
UT   BPZ pre Slavomíra UT    
  + Jozef
ST   BPZ pre Štefániu a rodinu ST   Na úmysel celebranta
  BPZ pre rodinu
ŠT   Za kňazov a duch. povolania ŠT    
  + Ján a Anna
PI   Za duše v očistci PI   Na úmysel celebranta
  + Pavol
SO   Dar viery pre Benedikta a Jaroslava s rod. SO    
  + Ivana
NE   Za ľud farnosti NE   Na úmysel celebranta
   

 

Oznamy

  • Čítanie Svätého písma: januára sme dokončili čítanie knihy Genezis. Všetkých, ktorí máte záujem, pozývame pokračovať v čítaní knihy Exodus. Prostredníctvom farskej stránky nájdete rozpis na nasledujúce dni.  
  • Z rozhodnutia Svätého Otca Františka sa tretia nedeľa obdobia „cez rok“ slávi ako Nedeľa Božieho Slova (24. január 2021). Jej cieľom je pripomenúť význam Svätého Písma pre kresťanský život a ukázať na vzťah medzi Božím Slovom a liturgiou.
  • Diecézna škola viery: Vo štvrtok 21.1. sa malo konať štvrté stretnutie v rámci 3. ročníka DŠV s témou „O Ježišovi Kristovi“ – druhá časť. Samozrejme, v dôsledku aktuálne platných mimoriadnych prísnych opatrení sa osobné stretnutia s veriacimi neuskutočnia, preto prednášku s prezentáciou nájdete na webovej stránke našej diecézy v sekcii „Diecézna škola viery“. Autorom prednášky je Mons. prof. ThDr. PaedDr. Jozef Bieľak, PhD.
  • V čase od 18.1 do 25.1 je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
  • Dňa 8.12.2020 pápež František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa. Prostredníctvom farskej stránky Vám ponúkame obraz sv. Jozefa a brožúru s modlitbami k sv. Jozefovi, ktoré pripravil prof. František Trstenský, farár a dekan v Kežmarku.

 

Liturgický kalendár

Liturgické čítania na dnes
 

→ 31.12.2020

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky z 31. decembra 2020 a na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, budú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.

Viac informácií na TK KBS.

→ 1.10.2020

Z rozhodnutia KBS k aktuálnej situácii:

– Vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení, slovenskí biskupi od 1.10.2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.

– Prosíme zároveň veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, atď., aby znovu uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu.

Ťažkosti, ktoré sú spojené s obmedzeniami, spoločne obetujeme za čo najskorší koniec koronakrízy. S trpezlivosťou vysvetľujme, povzbudzujme, spájajme. Len postup vo vzájomnom rešpekte umožní druhú vlnu zvládnuť. Vedení hodnotami evanjelia, buďme príkladom jednoty, trpezlivosti a pokoja. Prosme Pána, aby ochraňoval Slovensko a Panna Mária Sedembolestná, naša patrónka, nech oroduje za nás všetkých!