Farské oznamy

FARSKÉ OZNAMY (18.11.2018 – 25.11.2018)
33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LIPTOVSKÝ MIKUÁŠ ONDRAŠOVÁ
NEDEĽA
18.11.2018
33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
6:15, 8:00
9:15, 10:45
18:15
7:00, 9:15
PONDELOK
19.11.2018
Pondelok 33. týždňa v Cezročnom období
féria
6:15
17:00
 
UTOROK
20.11.2018
Utorok 33. týždňa v Cezročnom období
féria
6:15
17:00
 
STREDA
21.11.2018
Obetovanie Panny Márie
féria
6:15
17:00
17:00 
ŠTVRTOK
22.11.2018
Sv. Cecílie, panny a mučenice
féria
6:15
17:00
 
PIATOK
23.11.2018
Piatok 33. týždňa v Cezročnom období
féria
6:15
17:00
17:00 
SOBOTA
24.11.2018
Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov; spomienka
Večerná sv. omša je z nasled. nedele.
7:00
17:00
 
NEDEĽA
25.11.2018
34. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 6:15, 8:00
9:15, 10:45
18:15
7:00, 9:15

 

SVÄTÁ OMŠA V CIRKEVNEJ ŠKOLE
UTOROK 7:15

 

Úmysly svätých omší
FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA KOSTOL V ONDRAŠOVEJ
PO 6:15 BP a zdr. pre Annu s rod. PO ***  
17:00 + Vladimír, Elena, Ivan a Eduard
UT 6:15 + Helena UT ***  
17:00 + Vladimír, Ladislav a Mária
ST 6:15 + Emil, Anna, Mária a František ST 17:00 + Milan a Viera
17:00 + František, Ján a Jozefína
ŠT 6:15 + Albín ŠT ***  
17:00 + Boris a Peter
PI 6:15 + Anton, Alžbeta, Anton a Vilma PI 17:00 BP a zdr. pre Annu s rod.
17:00 poď. za 65. r. ž. Miroslava
SO 7:00 za obrátenie hriešnikov SO ***  
17:00 BP a zdr. pre Eriku
NE 9:15 za ľud farnosti NE 7:00 + Alojz, Margita a Cyril
ostatné na úmysel celebranta 9:15 + Alojz a Mária

 

Oznamy

  1. O upratovanie farského kostola tento týždeň prosíme skupinu č. 5.
  2. V utorok 20.11. bude pokračovanie Náboženstva pre dospelých po večernej sv. omši na fare.
  3. Vo štvrtok bude adorácia vo farskom kostole pred sv. omšou od 16:30 hod. do sv. omše.
  4. V sobotu a v nedeľu sa uskutoční predstavenie Legenda o zakliatom meste v Dome kultúry v Liptovskom Hrádku. Informácie o cene a čase nájdete na plagáte. Vstupenky si počas týždňa môžete zakúpiť v náboženskej predajni Charitas.
  5. Na budúcu nedeľu Krista Kráľa sa v našich kostoloch bude konať obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
  6. Snúbenci, ktorý chcú v priebehu roka 2019 a začiatkom roka 2020 uzavrieť sviatosť manželstva, nech absolvujú Kurz prípravy na manželstvo. Informácie o obsahu, termínoch a miestach v rámci Spišskej diecézy nájdete na plagáte alebo na internete domanzelstva.sk pre celé Slovensko. Na kurze zažijete spoločenstvo manželov i snúbencov a dozviete sa viac o sebe a o svojom vzťahu.
  7. Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi organizuje v dňoch 17.-25. novembra Týždeň pomoci prenasledovaným kresťanom, ktorým sa zároveň otvára kampaň POMOC PRE SÝRIU. V rámci tohoto týždňa bude dňa 27. novembra vo farskom kostole v Ružomberku o 16:00 hod. celebrovať sv. omšu sýrsky katolícky arcibiskup Mons. Antoine Chahda z Aleppa. Po svätej omši formou prezentácie bližšie priblíži život kresťanov v Sýrii. Na stretnutie s arcibiskupom zo Sýrie všetkých srdečne pozývame.
  8. Prosba diecézneho biskupa Štefana Sečku: Bratia a sestry, ako je známe aj z médií, kresťania v Pakistane zažívajú nárast prenasledovania za svoju kresťanskú vieru. Najnovším príkladom je kauza manželky a matky dvoch detí Asie Bibi, kresťanky väznenej a prenasledovanej za to, že vyznala vieru v Ježiša Krista. Okrem nej je ohrozený aj jej obhajca, pričom jej rodina bola nútená emigrovať do zahraničia. Rôzne mimovládne organizácie aj niektoré vlády sa snažia dostať Asiu Bibi mimo krajinu, ale nedarí sa to kvôli reakcii extrémistov v posledných dňoch. Kresťania v Pakistane prosia o modlitbu. Vyprosujme im od Boha vytrvalosť vo viere, trpezlivosť v utrpení, posilu v rozhodnutí vyznávať Ježiša Krista a jeho evanjelium.

 

Liturgický kalendár

Liturgické čítania na dnes