Farské oznamy

FARSKÉ OZNAMY (13.9.2020 – 20.9.2020)

→ 19.7.2020

Keďže sa na sekretariát KBS viacerí veriaci obracajú s podnetmi, ktoré sa týkajú dodržiavania opatrení a hygienických odporúčaní, dovoľte, aby sme vám tlmočili výzvu Mons. Stanislava Zvolenského, predsedu KBS, a pripomenuli i zdôraznili, že:

 1. Rúška sú v kostoloch stále povinné. Nemusia ich nosiť len tie osoby, ktorým spôsobujú vážne dýchacie problémy alebo trpia kožnou chorobou;
 2. Celebrant nemusí mať rúško iba vtedy, ak zachová odstup minimálne dva metre od ostatných osôb; na rozdávanie prijímania si ho však vždy musí nasadiť;
 3. Stále platí povinnosť dezinfikovania rúk pred podávaním svätého prijímania;
 4. Odporúčaný spôsob podávania je do rúk a len vo výnimočných prípadoch do úst, nie naopak; tí, ktorí z vážneho dôvodu nemôžu prijať do rúk, majú prísť až na záver radu, nie medzi ostatnými;
 5. Na znak pokoja si ľudia nemajú podávať ruky;
 6. Sväteničky pri vstupoch do chrámov majú zostať naďalej prázdne.

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ONDRAŠOVÁ
NEDEĽA
13.9.2020
DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 6:15, 8:00
10:00
18:15
8:00
PONDELOK
14.9.2020
Povýšenie Svätého kríža
sviatok
6:15
18:15
 
UTOROK
15.9.2020
Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenská
slávnosť
6:15, 9:15
18:15
8:00
STREDA
16.9.2020
Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov
spomienka
6:15
18:15
 
17:00
ŠTVRTOK
17.9.2020
Štvrtok 24. týždňa v cezročnom období
féria
6:15
18:15
 
PIATOK
18.9.2020
Piatok 24. týždňa v cezročnom období
féria
6:15
18:15
 
17:00
SOBOTA
19.9.2020
Sobota 24. týždňa v cezročnom období
féria
Večerná sv. omša je z nedele
7:00
18:15
 
NEDEĽA
20.9.2020
DVADSIATA PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 6:15, 8:00
9:15, 10:45
18:15
8:00
SVÄTÁ OMŠA V CIRKEVNEJ ŠKOLE
***

 

Úmysly svätých omší

FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA KOSTOL V ONDRAŠOVEJ
PO 6:15 + Emília, Ján, Peter PO ***  
18:15 + Ján, Klára, Vladimír, Ján
UT 6:15 + Ladislav, Štefan, Mária, Štefan UT 8:00 + Mária, František, Mária
18:15 + Anton
ST 6:15 BPZ pre miništrantov ST 17:00 + Ján, Anna, Marcel
18:15 + Valéria
ŠT 6:15 + Juraj, Mária, Janka, Herta ŠT ***  
18:15 + Matúš, Agnesa, Martin a jeho rodičia
PI 6:15 + Juraj, Mária, Ľudmila PI 17:00 BPZ pre rodinu a úspešnú operáciu
18:15 BPZ pre Samuela a Petra
SO 7:00 + František a Ján SO ***  
18:15 + Pavel a rodičia
NE 6:15 za ľud farnosti NE 8:00 + Alojz a Mária
ostatné na úmysel celebranta

 

Oznamy

 1. Na sviatok Povýšenia Svätého kríža bude pri svätých omšiach požehnanie s relikviou svätého Kríža.
 2. Vo štvrtok bude adorácia vo farskom kostole pred sv. omšou od 17:30 do svätej omše.
 3. Od budúcej nedele bude svätá omša o 10:45 za účasti detí.
 4. Tento týždeň sú Jesenné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je aspoň jeden deň. Obsah jesenných kántrových dní: Poďakovanie za úrodu. V našej farnosti sa poďakujeme za úrodu pri sv. omšiach v piatok.
 5. O upratovanie kostola prosíme skupinu č. 1.
 6. Pozývame všetkých birmovancov na prvé stretnutie pre mladých po birmovke, ktoré sa uskutoční na fare v stredu 16.9. 2020 po sv. omši, o 19:00. 
 7. Od sviatku Sedembolestnej Panny Márie – začne 40-dňová pôstna reťaz za kňazov. Kto by sa chcel zapojiť môže sa zapísať v sakristii farského kostola.
 8. Diecézna škola viery – V tomto školskom roku 2020-2021 sa uskutoční posledný tretí ročník Diecéznej školy viery. Jeho témou je „VIERA“. Prvé stretnutie sa uskutoční štvrtok 17. septembra 2020. Prvou témou tretieho ročníka bude „Viera – ako odpoveď človeka Bohu“. Prednáška sa uskutoční po večernej sv. omši v kostole sv. Mikuláša.
 9. Dnes je zbierka „Boží hrob“ presunutá z Veľkého piatku.

 

Ohlášky pred prijatím sviatosti manželstva

Ohlasujú sa 1. a 2. krát
Matej Volaj
syn Róberta a Anny rod. Labaškovej,
bývajúci v Bobrovci
a Paulína Tomaščíková
dcéra Juraja a Jany rod. Ničovej,
bývajúca v Liptovskom Mikuláši
Ilija Pavlovič
syn Miroslava Kneževič a Anice rod. Kovačevič,
bývajúci v Petrija (Chorvátska republika)
a Jana Tlamková
dcéra Jozefa a Viery rod. Škarbovej,
bývajúca v Liptovskom Mikuláši

 

Časopis Rebrík

Aj v školskom roku 2020/2021 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva Vydavateľstvo DON BOSCO. Je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Svojím obsahom pomáha deťom v ich duchovnom raste a podporuje ich osobnostný rozvoj. Je vhodný aj ako súčasť prípravy detí na prvé sväté prijímanie, ale i na vyplnenie voľného času v kruhu rodiny. Rebrík môžete objednať svojim deťom alebo vnúčatám prostredníctvom internetovej stránky www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle 0903 962029.

 

Liturgický kalendár

Liturgické čítania na dnes