Farské oznamy

FARSKÉ OZNAMY (22.05.2022 – 29.05.2022)

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ONDRAŠOVÁ
NEDEĽA
22.5.2022
ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
6:15, 8:00
9:15, 10:45
18:15
8:00
PONDELOK
23.5.2022
Pondelok po 6. veľkonočnej nedeli
féria
6:15
18:15
 
UTOROK
24.5.2022
Utorok po 6. veľkonočnej nedeli
féria
6:15
18:15
 
STREDA
25.5.2022
Streda po 6. veľkonočnej nedeli
féria
6:15
18:15
 
ŠTVRTOK
26.5.2022
Nanebovstúpenie Pána
slávnosť – prikázaný sviatok
6:15, 8:00
16:00, 18:15
 
17:00
PIATOK
27.5.2022
Piatok po 6. veľkonočnej nedeli
féria
6:15
18:15
 
17:00
SOBOTA
28.5.2022
Sobota po 6. veľkonočnej nedeli; féria
Večerná sv. omša je z nasledujúcej nedele
7:00
18:15
 
NEDEĽA
29.5.2022
SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 6:15, 8:00
9:15, 10:45
18:15
8:00
SVÄTÁ OMŠA V CIRKEVNEJ ŠKOLE
***

Úmysly svätých omší

FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA KOSTOL V ONDRAŠOVEJ
PO 6:15 + Paulína, Anna, Monika, Valjent, Viktor PO    
18:15 + Ján 1. výročie
UT 6:15 + Ladislav a Janka UT    
18:15 BPZ pre Jána a Emíliu
ST 6:15 + Mária, Alžbeta, Cecília, Jozef, Gabriela ST    
18:15 + Ján a Irena
ŠT 6:15 + Viktor, Agáta, Viktor a Helena ŠT 17:00 ZBP pre Hrmovú
18:15 BPZ pre Gabriela a Máriu s rod.
PI 6:15 BPZ pre deti a vnúčatá PI 17:00 Poďakovanie za 55 rokov manželstva
18:15 + Miroslav, Anna
SO 7:00 + rodičia a starí rodičia SO    
18:15 + Helena, Rudolf
NE 8:00 Za ľud farnosti NE 8:00 ZBP pre Michala, Ľuboša, Miška, Maťka
ostatné Na úmysel celebranta

 

Oznamy

  • Vo štvrtok bude adorácia vo farskom kostole od 17.00 do svätej omše.
  • O upratovanie kostola prosíme skupinu číslo 3.
  • Prosebné dni: Nasledujúce tri dni (pondelok, utorok, streda) sú prosebnými dňami. Záväzný je iba jeden deň, ale procesie možno konať aj v ostatných dňoch na určité úmysly. Obsahom prosebných dní sú prosby za úrodu. Votívna svätá omša bude v utorok
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédia.
  • V piatok 27.5.2022 sa začneme modliť Novénu k Duchu Svätému.
  • Počas celého mesiaca máj budú bývať Májové pobožnosti. Začínať budú o 18:00 hod.
  • V sobotu 18.6.2022 bude vysvätený Pavol Križian za kňaza. Kto má záujem sa kňazskej vysviacky v Spišskej Kapitule zúčastniť nech sa zapíše na papier na stolíku v strede kostola, aby sme mohli objednať autobus.

 

Ohlášky pred prijatím sviatosti manželstva

Mgr. Pavol Križian, syn rodičov Vladimíra a Anastázie rod. Uramovej, bývajúci v Okoličnom, bude dňa 18. júna 2022 vysvätený za kňaza.

(Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade. Zároveň menovaného odporúčame do vašich modlitieb.)
 

Liturgický kalendár

Liturgické čítania na dnes