Farské oznamy

FARSKÉ OZNAMY (26.7.2021 – 01.08.2021)

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ONDRAŠOVÁ
NEDEĽA
25.7.2021
SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 6:15, 8:00
9:15, 10:45
18:15
8:00
PONDELOK
26.7.2021
Sv. Joachima a Anny, rodičov Preblahoslavenej Panny Márie
spomienka
6:15
18:15
 
UTOROK
27.7.2021
Sv. Gorazda a spoločníkov
spomienka
6:15
18:15
 
STREDA
28.7.2021
Streda 17. týždňa v cezročnom období
féria
6:15
18:15
 
17:00
ŠTVRTOK
29.7.2021
Sv. Marty, Márie a Lazára
spomienka
6:15
18:15
 
PIATOK
30.7.2021
Bl. Zdenky Cecílie Schelingovej panny a mučenice
ľubovoľná spomienka
6:15
18:15
 
17:00
SOBOTA
31.7.2021
Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza; spomienka
Večerná sv. omša je z nedele
7:00
18:15
 
NEDEĽA
1.8.2021
OSEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 6:15, 8:00
9:15, 10:45
18:15
8:00
SVÄTÁ OMŠA V CIRKEVNEJ ŠKOLE
***

 

Úmysly svätých omší

FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA KOSTOL V ONDRAŠOVEJ
PO 6:15 + príbuzní PO    
18:15  + Anton, Johana, Anna a rodičia
UT 6:15 BPZ pre Anetku a rodičov UT    
18:15 + Emília, Martin, František
ST 6:15 Poďakovanie za 85 rokov života Anny ST 17:00 + František, Eduard, Lýdia
18:15 + Martin, Peter a starí rodičia
ŠT 6:15 + Ernest, Valéria ŠT    
18:15 + Libuša Blahušiaková
PI 6:15 BPZ pre deti a ich rodiny PI 17:00 + Jozef, Anna, Alojz, Irena
18:15 BPZ Sofia
SO 7:00 + Marta SO    
18:15 + Anton Smieško
NE 9:15 Za ľud farnosti NE 8:00 + Pavol, Anna, Mária, Ján, Jozefína
ostatné Na úmysel celebranta

 

Oznamy

  • Vo štvrtok bude adorácia vo farskom kostole pred sv. omšou od 1700 do sv. omše.
  • O upratovanie kostola prosíme skupinu číslo 9.
  • V nedeľu slávime prvý svetový deň starých rodičov a seniorov. Svätý otec František rozhodol, že sa bude sláviť každoročne v pravidelnom termíne štvrtej júlovej nedele, v blízkosti liturgickej spomienky sv. Joachima a Anny. Za tému 1. svetového dňa vybral pápež slová ,,Ja som s tebou po všetky dni“, ktoré majú vyjadrovať blízkosť Pána a Cirkvi životu každého starého človeka a to osobitne v tomto ťažkom čase pandémie. Seniori môžu získať úplne odpustky, ak sa zúčastnia na svätej omši slávenej pri príležitosti Svetového dňa. Ak sa zo zdravotných dôvodov nemôžu osobne zúčastniť na svätej omši, odpustky sa rozširujú aj na tých, ktorí sa pripoja k sláveniu prostredníctvom televízneho, či rozhlasového prenosu, alebo aj cez internet. Odpustky sa udeľujú okrem toho všetkým tým, ktorí vykonajú skutok milosrdenstva a v tento Svetový deň navštívia starého človeka žijúceho osamote.
  • Dňa 7. augusta 2021 si v Zákamennom pripomenieme Pamätný deň výročia smrti Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Sv. omša bude vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Zákamennom o 10.00. Hlavným celebrantom a kazateľom bude Mons. Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup.

Mládežnícky farský tábor: Pozývame mladých vo veku od 14-19 rokov na mládežnícky farský tábor, ktorý sa bude konať na fare v Lúčkach od štvrtku 12.8. poobede do nedele 15.8.2021. Poplatok je 15 Eur. V prípade záujmu kontaktuje mailom na kornelkapinay@gmail.com.
 

Liturgický kalendár

Liturgické čítania na dnes