Farské oznamy

FARSKÉ OZNAMY (20.11.2022 – 27.11.2022)

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ONDRAŠOVÁ
NEDEĽA
20.11.2022
NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA
KRÁĽA NEBA I ZEME
Slávnosť
6:15, 8:00
9:15, 10:45
18:15
8:00
PONDELOK
21.11.2022
Obetovanie preblahoslavenej Panny Márie
Spomienka
6:15
17:00
 
UTOROK
22.11.2022
Sv. Cecílie, panny a mučenice
Spomienka
6:15
17:00
 
STREDA
23.11.2022
Sv. Klimenta I., pápeža a mučeníka
Ľubovoľná spomienka
6:15
17:00
 
17:00
ŠTVRTOK
24.11.2022
Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov; Spomienka 6:15
17:00
 
PIATOK
25.11.2022
Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice
Ľubovoľná spomienka
6:15
17:00
 
17:00
SOBOTA
26.11.2022
Preblahoslavenej Panny Márie
ľubovoľná spomienka
Večerná sv. omša je z nedele
7:00
17:00
 
NEDEĽA
27.11.2022
PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 6:15, 8:00
9:15, 10:45
18:15
8:00

 

Úmysly svätých omší

FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA KOSTOL V ONDRAŠOVEJ
PO 6:15 + Ján PO    
17:00 + Erika
UT 6:15 + Jozef a Magdaléna UT    
17:00 + Boris, Ján, Peter a Daniela
ST 6:15 Na úmysly Panny Márie ST 17:00 + František, Mária, Jozef, Ján, František a Božena
17:00 BPZ pre Annu
ŠT 6:15 + Karol a Helena ŠT    
17:00 + Štefan, Milan, Brigita, Albína
PI 6:15 + Slavomír a Vilma PI 17:00 + Alojz, Irena, Jozef, Anna
17:00 BPZ pre rodinu Bellušovú
SO 7:00 Poďakovanie za 50 r. manželstva SO    
17:00 + Stanislav a Anna
NE 6:15 Za ľud farnosti NE 8:00 + Stanislav a Anna
ostatné Na úmysel celebranta

 

Oznamy

  • Dnes pri všetkých svätých omšiach sa pred vyloženou Oltárnou sviatosťou koná obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na slávnosť Krista Kráľa môže získať za obvyklých podmienok úplne odpustky.
  • Dnes je 37. svetový deň mládeže. Myslime na mládež vo svojich modlitbách.
  • Streda 23.11.2022 je nazývaná aj Červená streda. V tento deň si na celom svete pripomíname nespravodlivosť a utrpenie, ktorému čelia ľudia kvôli svojmu vierovyznaniu. Zapojme sa v tento deň do modlitieb za bratom a sestry prenasledovaných pre svoju vieru.
  • Vo štvrtok bude adorácia vo farskom kostole od 16.00 do svätej omše.
  • O upratovanie kostola prosíme skupinu č. 5.
  • Na budúcu adventnú nedeľu bude pri všetkých svätých omšiach požehnanie adventných vencov.
  • Na budúcu nedeľu (1. adventnú nedeľu) bude zbierka na charitu.
  • Farská charita pripravuje na 1. adventnú nedeľu adventné vence pre dobrodincov, ktorí chcú prispieť na vianočné balíčky pre deti zo sociálne slabých rodín. Cena venčeka je 3,- €.
  • Na budúcu nedeľu (1. adventnú nedeľu) o 16:00 bude vo farskom kostole Adventný koncert, na ktorý vás všetkých pozývame.

 

Liturgický kalendár

Liturgické čítania na dnes