Farské oznamy

FARSKÉ OZNAMY (28.11.2021 – 05.12.2021)

→ 27.11.2021

Vzhľadom na núdzový stav vyhlásený vládou SR v súvislosti s vývojom epidemickej situácie na Slovensku, sa od 25. 11. 2021, okrem krstov, sobášov a pohrebov pozastavuje verejné slávenie svätých omši v kostoloch.

Povolená je individuálna starostlivosť o veriacich (sviatosť zmierenia, pomazanie chorých, sväté prijímanie). Farský kostol pre zabezpečenie individuálnej starostlivosti bude otvorený (aj na súkromnú modlitbu) pri dodržaní hygienických opatrení nasledovne:

 • Utorok – Štvrtok (10.00 – 11.00) pre starších
 • Utorok – Piatok (16.00 – 17.00) pre zamestnaných a ostatných
 • Streda (Ondrašová) (15.00 – 15.45)

Úmysly svätých omší budú odslúžené tak, ako sú nahlásené.

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ONDRAŠOVÁ
NEDEĽA
28.11.2021
PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA    
PONDELOK
29.11.2021
Pondelok po 1. adventnej nedeli
féria
   
UTOROK
30.11.2021
Svätého Ondreja, apoštola
sviatok
   
STREDA
1.12.2021
Streda po 1. adventnej nedeli
féria
   
ŠTVRTOK
2.12.2021
Štvrtok po 1. adventnej nedeli
féria
   
PIATOK
3.12.2021
Svätého Františka Xaverského, kňaza
spomienka
   
SOBOTA
4.12.2021
Sobota po 1. adventnej nedeli
féria
   
NEDEĽA
5.12.2021
DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA    
SVÄTÁ OMŠA V CIRKEVNEJ ŠKOLE
***

 

Úmysly svätých omší

FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA KOSTOL V ONDRAŠOVEJ
PO   + Stanislav, Anna PO    
  + z rodiny Miroslava
UT   + Pavol Debnár a manželka Emília UT    
  Za detí a vnúčatá
ST   + Jozef, Emília, Ján, Božena, Emil ST   + Ján, Karolína, Jozef, Emília, Rozália
  + Ján Šmeringai, + Ján Beňkovský
ŠT   Poďakovanie za 70. rokov Ľudmila ŠT    
  + Magdaléna
PI   + Pavol, Anna, Pavol, Milan PI   ZBP pre Juraja
  ZBP Ján, Ema
SO   Poďakovanie za členov ruženca SO    
  + Evka
NE     NE   + Ľudmila 1. výročie
   

 

Oznamy

 • Na základe aktualizovaných opatrení Uznesenia Vlády SR 695/2021 zo dňa 24. 11. 2021 sa od 25. 11. 2021, okrem krstov, sobášov a pohrebov pozastavuje verejné slávenie svätých omši v kostoloch.
 • Povolená je individuálna starostlivosť o veriacich (sviatosť zmierenia, pomazanie chorých, sväté prijímanie). Farský kostol pre zabezpečenie individuálnej starostlivosti bude otvorený (aj na súkromnú modlitbu) pri dodržaní hygienických opatrení nasledovne:
  • Utorok – Štvrtok (10.00 – 11.00) pre starších
  • Utorok – Piatok (16.00 – 17.00) pre zamestnaných a ostatných
  • Streda (Ondrašová) (15.00 – 15.45)
 • Stále platí dišpenz do odvolania od účastí na nedeľnej svätej omši a prikázaných sviatkoch.
 • Kto má záujem o požehnanie adventných vencov, môže si ich priniesť do farského kostola v nedeľu8:30. Požehnanie adventných vencov v Ondrašovej bude o 9.00.
 • Spišská katolícka charita aj v roku 2021 pokračuje vo svojom poslaní: Usilovná starostlivosť o núdznych na celom území Oravy, Liptova a Spiša. Pomoc a podporiť služby Spišskej katolíckej charity pomocou zbierky do 15.12.2021 odovzdaním milodaru do poštovej schránky na fare a počas otvorených hodín kostola do pokladničky pri vchode. V Ondrašovej môžete milodary priniesť pani kostolníčke.
 • Úmysly svätých omší, ktoré ste si zapísali, budú slúžené v termínoch, ktoré boli nahlásené.

 

Liturgický kalendár

Liturgické čítania na dnes