Farské oznamy

FARSKÉ OZNAMY (17.11.2019 – 24.11.2019)
33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ONDRAŠOVÁ
NEDEĽA
17.11.2019
33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 6:15, 8:00
9:15, 10:45
18:15
7:00
9:15
PONDELOK
18.11.2019
Pondelok 33. týždňa v cezročnom období
féria
6:15
17:00
 
UTOROK
19.11.2019
Utorok 33. týždňa v cezročnom období
féria
6:15
17:00
 
STREDA
20.11.2019
Streda 33. týždňa v cezročnom období
féria
6:15
17:00
 
17:00
ŠTVRTOK
21.11.2019
Obetovanie Panny Márie
spomienka
6:15
17:00
 
PIATOK
22.11.2019
Sv. Cecílie, panny a mučenice
spomienka
6:15
17:00
 
17:00
SOBOTA
23.11.2019
Panny Márie v sobotu; ľub. spomienka
Večerná sv. omša je z nasledujúcej nedele.
7:00
17:00
 
NEDEĽA
24.11.2019
34. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
KRISTA KRÁĽA
6:15, 8:00
9:15, 10:45
18:15
7:00
9:15
SVÄTÁ OMŠA V CIRKEVNEJ ŠKOLE
UTOROK 7:15

 

Úmysly svätých omší

FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA KOSTOL V ONDRAŠOVEJ
PO 6:15 BPZ pre Jána (80 rokov života) PO ***  
17:00 + Irma Pušková (1. výr.)
UT 6:15 + Jozef a Alžbeta UT ***  
17:00 + Ján, Mária, Jozef
ST 6:15 + krstní a birmovní rodičia ST 17:00 + Marián (1. výr.), Ladislav, Mária
17:00 + Juraj
ŠT 6:15 + rodičia ŠT ***  
17:00 BPZ pre Štefana
PI 6:15 BPZ pre vnúčatá, krstňatá, netere s rod. PI 17:00 + Imrich a Štefánia
17:00 + Boris a Peter
SO 7:00 BPZ pre Františka, Miroslava a Janu SO ***  
17:00 + Vincent
NE 6:15 za ľud farnosti NE 7:00 + Jozef, Alojzia, starí rodičia
ostatné na úmysel celebranta 9:15 + Karol, Jarmila, Pavol

 

Oznamy

  1. Dnes sa vo farskom kostole sv. Mikuláša bude konať Ekumenická bohoslužba o 16:30. Viac informácií nájdete na nástenke. Všetkých srdečne pozývame.
  2. V utorok 19.11.2019 ideme na evanjelizačný program GODZONE do Popradu. Zraz prihlásených bude o 16:15 pred farou. Predpokladaný návrat je okolo 22:00 až 22:30.
  3. V utorok 19.11.2019 bude po večernej svätej omši stretnutie hospodárskej rady farnosti o 18:00 na fare.
  4. Vo štvrtok bude adorácia vo farskom kostole od 16:30 hod. do sv. omše.
  5. Vo štvrtok 21. novembra 2019 sa v našom farskom kostole sv. Mikuláša uskutoční ďalšie stretnutie 2. ročníka Diecéznej školy viery. Sv. omša sa začne o 17:00 a po nej bude katechéza v kostole. Novembrová katechéza sa bude týkať 4. Božieho prikázania. Budeme radi, ak sa prednášok zúčastníte v čo najväčšom počte.
  6. V piatok 22.11. bude večernú sv. omšu sláviť duch. otec Martin Majda. Všetkých vás pozývame, zvlášť našich birmovancov aj na katechézu po sv. omši.
  7. O upratovanie farského kostola tento týždeň prosíme skupinu č. 8.
  8. Srdečne pozývame na stretnutie všetky mamy, ktoré sa modlia v modlitbách matiek v sobotu 23.11. o 14:00 hod. do Katolíckeho domu v Liptovskom Mikuláši.
  9. Ponúkame vám na predaj adventný denník so zamysleniami k evanjeliu na každý deň adventu. Cena je 5 €. Zakúpiť si ho môžete v sakristií.

 

Ohlášky pred prijatím sviatosti manželstva

Ohlasujú sa 3. krát
Ivan Novák
syn Stanislava a Ľubice rod. Michalovovej,
bývajúci vo Vranove nad Topľou
a Natália Stovičková
dcéra Juraja a Ivany rod. Moravcovej,
bývajúca v Lipt. Mikuláši

 

Liturgický kalendár

Liturgické čítania na dnes