Farské oznamy

FARSKÉ OZNAMY (11.11.2018 – 18.11.2018)
32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LIPTOVSKÝ MIKUÁŠ ONDRAŠOVÁ
NEDEĽA
11.11.2018
32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
6:15, 8:00
9:15, 10:45
18:15
7:00, 9:15
PONDELOK
12.11.2018
Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka
féria
6:15
17:00
 
UTOROK
13.11.2018
Utorok 32. týždňa v Cezročnom období
féria
6:15
17:00
 
STREDA
14.11.2018
Streda 32. týždňa v Cezročnom období
féria
6:15
17:00
17:00 
ŠTVRTOK
15.11.2018
Štvrtok 32. týždňa v Cezročnom období
féria
6:15
17:00
 
PIATOK
16.11.2018
Piatok 32. týždňa v Cezročnom období
féria
6:15
17:00
17:00 
SOBOTA
17.11.2018
Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky
spomienka
Večerná sv. omša je z nasled. nedele.
10:00
17:00
 
NEDEĽA
18.11.2018
33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 6:15, 8:00
9:15, 10:45
18:15
7:00, 9:15

 

SVÄTÁ OMŠA V CIRKEVNEJ ŠKOLE
UTOROK 7:15

 

Úmysly svätých omší
FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA KOSTOL V ONDRAŠOVEJ
PO 6:15 BP a zdr. pre rodinu PO ***  
17:00 poď. za 80 r. ž. Paulíny
UT 6:15 BP a zdr. pre Stanislava UT ***  
17:00 BP a zdr. pre rodinu
ST 6:15 BP a zdr. pre Helenu s rodinou ST 17:00 + Jozef
17:00 + Vojtech, Gabriela a Juraj
ŠT 6:15 + Pavol, Mária a Pavol ŠT ***  
17:00 + Ján, Mária a Milan
PI 6:15 + Štefan, Eva, Ján a Anna PI 17:00 + Jozef, Karolína, Jozef a Viktória
17:00 + Eduard, Vladimír a Paulína
SO 10:00 + Rozália, Ladislav, Marta, Pavol a Milan SO ***  
17:00 + Cyril, Peter, Zdenka a rodičia
NE 9:15 za ľud farnosti NE 7:00 BP a zdr. pre Agatku (85 r. ž.)
ostatné na úmysel celebranta 9:15 BP a zdr. pre miništrantov

 

Oznamy

  1. O upratovanie farského kostola tento týždeň prosíme skupinu č. 4.
  2. Vo štvrtok bude adorácia vo farskom kostole pred sv. omšou od 16:30 hod. do sv. omše.
  3. Vo štvrtok 15.11. bude pokračovanie Diecéznej školy viery po večernej sv. omši. Preto Náboženstvo pre dospelých v utorok nebude.
  4. Všetky deti srdečne pozývame na eRko – stretko v sobotu 17.11. o 10:00 hod. v Katolíckom dome.
  5. Farská charita v Liptovskom Mikuláši si v týchto dňoch pripomína 25 rokov od svojho založenia. Pri tejto príležitosti si vás dovoľuje pozvať do farského kostola v sobotu 17.11. na modlitbu sv. ruženca o 9:30 hod. a následne na sv. omšu o 10:00 hod., pri ktorej bude ďakovať Bohu za uplynulých 25 rokov činnosti.
  6. V stredu 14.11. si pripomenieme 141 rokov od narodenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Za dar jeho života sa poďakujeme v sobotu 17.11. slávením slávnostnej sv. omše o 10:00 hod. v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. Podrobný program slávnosti nájdete na plagáte.
  7. V sobotu 17.11. sa uskutoční v hoteli Jánošík v Liptovskom Mikuláši lekárnická konferencia so začiatkom o 9.00 hod. Konferencia je profesijným stretnutím lekárnikov s účasťou pána biskupa Rusnáka, predsedu Subkomisie pre bioetiku. Program nájdete na plagáte. Prihlásiť sa môžete na maily: vzdelavanie@slek.sk.
  8. Pozývame vás na muzikálovú rozprávku Legenda o zakliatom meste. Predstavenie sa uskutoční v Dome kultúry v Liptovskom Hrádku 24. a 25. novembra. Informácie o cene a čase nájdete na plagáte. Vstupenky si počas nasledujúceho týždňa môžete zakúpiť v náboženskej predajni Charitas.
  9. Pozývame vás na kurz Billingsovej ovulačnej metódy. Kurz je určený pre manželov, snúbencov a slobodných, ktorí chcú spoznať a pochopiť krásu Božieho plánu s vlastnou plodnosťou a hlbšie vniknúť do podstaty Prirodzených metód plánovania rodičovstva a učenia Cirkvi. Kurz vedie František Orlovský a pozostáva z troch stretnutí v termínoch: November 2018, Január a Marec 2019. Kurz sa uskutoční na dvoch miestach v Poprade a v Dolnom Kubíne. Bližšie informácie s možnosťou prihlásenia nájdete na plagáte a na stránke Diecézneho katechetického úradu www.dkuspis.sk. Prihlásiť sa je možné do 13. 11. (Poprad) respektíve do 20. 11. (Dolný Kubín).
  10. Snúbenci, ktorý chcú v priebehu roka 2019 a začiatkom roka 2020 uzavrieť sviatosť manželstva, nech absolvujú Kurz prípravy na manželstvo. Informácie o obsahu, termínoch a miestach v rámci Spišskej diecézy nájdete na plagáte alebo na internete www.domanzelstva.sk pre celé Slovensko. Na kurze zažijete spoločenstvo manželov i snúbencov a dozviete sa viac o sebe a o svojom vzťahu.

 

Liturgický kalendár

Liturgické čítania na dnes