Farské oznamy

FARSKÉ OZNAMY (26.11.2023 – 03.12.2023)

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ONDRAŠOVÁ
NEDEĽA
26.11.2023
NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA,
KRÁĽA NEBA I ZEME
6:15, 8:00
9:15, 10:45
18:15
8:00
PONDELOK
27.11.2023
Pondelok 34. týždňa v cezročnom období
féria
6:15
17:00
 
UTOROK
28.11.2023
Utorok 34. týždňa v cezročnom období
féria
6:15
17:00
 
STREDA
29.11.2023
Streda 34. týždňa v cezročnom období
féria
6:15
17:00
 
17:00
ŠTVRTOK
30.11.2023
Sv. Ondreja, apoštola
sviatok
6:15
17:00
 
PIATOK
1.12.2023
Piatok 34. týždňa v cezročnom období
féria; Prvý piatok v mesiaci
6:15
17:00
 
17:00
SOBOTA
2.12.2023
Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka
Večerná sv. omša je z nasledujúcej nedele
7:00
17:00
 
NEDEĽA
3.12.2023
PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 6:15, 8:00
9:15, 10:45
18:15
8:00

 

Úmysly svätých omší

FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA KOSTOL V ONDRAŠOVEJ
PO 6:15 + Stanislav a Anna PO    
17:00 + Dušan, Božena, Anna
UT 6:15 + Václav, František, Václav UT    
17:00 + Anton, Johana, Vladimír, Anna, Leonard, Terézia
ST 6:15
+ Otília ST 17:00 + Michal
17:00 + Ľubomír
ŠT 6:15 + Anna Buzáková ŠT    
17:00 BPZ pre Annu
PI 6:15
BPZ pre rodinu PI 17:00 + Ladislav, Anna
17:00 + Izidor, Helena a + z rod. Salvovej
SO 7:00 BPZ pre členov ruženca SO    
17:00 + Ján, Karolína, Ján, Viktor
NE 8:00 Za ľud farnosti NE 8:00 + Martinka
ostatné Na úmysel celebranta

 

Oznamy

 • Dnes pri všetkých svätých omšiach sa pred vyloženou Oltárnou sviatosťou koná obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na slávnosť Krista Kráľa môže získať za obvyklých podmienok úplne odpustky.
 • Dnes je 38. svetový deň mládeže. Myslime na mládež vo svojich modlitbách.
 • ERKO stretko bude dnes (nedeľa) o 16:30 v Katolíckom dome.
 • Vysluhovanie sviatosti zmierenia v prvopiatkovom týždni:
  • Kostol sv. Mikuláša:
   • Pondelok, Utorok od 1600,
   • Štvrtok od 1530 ,
   • Piatok od 1500,
  • Kostol Ondrašová
   • Streda od 1600 – 1700
 • Vo štvrtok bude adorácia vo farskom kostole od 15:30 do svätej omše.
 • O upratovanie kostola prosíme skupinu číslo 9.
 • V sobotu po rannej sv. omši bude vo farskom kostole Fatimská pobožnosť.
 • Na budúcu Prvú adventnú nedeľu bude pri všetkých svätých omšiach požehnanie adventných vencov.
 • Na budúcu nedeľu (1. adventnú nedeľu) bude zbierka na charitu.
 • Farská charita pripravuje na 1. adventnú nedeľu adventné vence pre dobrodincov, ktorí chcú prispieť na vianočné balíčky pre deti zo sociálne slabých rodín. Cena venčeka je 4,- €.

Drahí bratia a sestry,

V našej diecéze začneme nový pastoračný projekt. Je inšpirovaný Ježišovou cestou do Emauz a bude mať tri etapy.

Prvá začne spoločnou adoráciou v sobotu 2.12.2023 o 17.00 hod. vo vybraných mestách našej diecézy. Budeme sa sústrediť na počúvanie a prijatie ľudí okolo nás. Symbolom tejto cesty bude svieca.

Po Vianociach sa v druhej etape zameriame na dôležitosť Božieho slova. Jej symbolom bude Sväté písmo.

V poslednej etape po Veľkej noci upriamime pohľad na Eucharistiu, pretože emauzskí učeníci spoznali Ježiša práve pri lámaní chleba. Symbolom tejto etapy bude kríž.

Vytvorili sme sprievodné materiály a aktivity pre deti, mladých, dospelých aj rodiny, ktoré od Prvej adventnej nedele budú postupne pribúdať na našom webe www.kapitula.sk a vo farnostiach.

Obnovme spoločne našu vieru. 

Váš biskup František

Liturgický kalendár

Liturgické čítania na dnes