Farské oznamy

FARSKÉ OZNAMY (19.09.2021 – 26.09.2021)

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ONDRAŠOVÁ
NEDEĽA
19.09.2021
DVADSIATA PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 6:15, 8:00
9:15, 10:45
18:15
8:00
PONDELOK
20.09.2021
Sv. Andreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov; spomienka 6:15
18:15
 
UTOROK
21.09.2021
Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu
sviatok
6:15
18:15
 
STREDA
22.09.2021
Streda 25. týždňa v Cezročnom období
féria
6:15
18:15
 
17:00
ŠTVRTOK
23.09.2021
Sv. Pia z Pietrelciny
spomienka
6:15
18:15
 
PIATOK
24.09.2021
Piatok 25. týždňa v Cezročnom období
féria
6:15
18:15
 
17:00
SOBOTA
25.09.2021
Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka
Večerná sv. omša je z nedele
7:00
18:15
 
NEDEĽA
26.09.2021
DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 6:15, 8:00
9:15, 10:45
18:15
8:00
SVÄTÁ OMŠA V CIRKEVNEJ ŠKOLE
***

 

Úmysly svätých omší

FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA KOSTOL V ONDRAŠOVEJ
PO 6:15 + Ján, Jozef PO    
18:15 Poďakovanie za 70 rokov Konštantín
UT 6:15 + Ján, Margita, Ján, Anna UT    
18:15 BPZ pre Lenku
ST 6:15 + Ján, Berta, Štefan, Jozef ST 17:00 + Viktor, Mária, Vendelín, Jozef
18:15 Poďakovanie za 70 rokov Ivan
ŠT 6:15 + Ján, Anton, rodičia, Emília ŠT    
18:15 + Adolf, Magdaléna
PI 6:15 BPZ pre Jána a Jaroslava PI 17:00 + starí rodičia a deti
18:15 + Vincent, Anna, dcéra
SO 7:00 BPZ pre Jána a Gabrielu SO    
18:15 + Pavol
NE 8:00 Za ľud farnosti NE 8:00 + Ľudovít
ostatné Na úmysel celebranta

 

Oznamy

  • Vo štvrtok bude adorácia vo farskom kostole od 17.00 do svätej omše.
  • O upratovanie kostola prosíme skupinu č. 5.
  • Prosíme rodičov a detí, ktoré pôjdu na prvé sväté prijímanie, aby sa zúčastnili stretnutia, ktoré bude v nedeľu 26. 9. 2021 po svätej omši o 10.45.
  • Oznam pre členov SSV. Boli doručené podielové knihy a Pútnik svätovojtešský na rok 2022. Členovia nech si ich vyzdvihnú, čo najskôr v sakristii. Členský poplatok je 8 eur. Noví členovia zápisné 3 eurá.
  • Od 15. 9. 2021 do 24. 10. 2021 budú modlitby a obety za kňazov. Môžeme sa zapojiť do týchto modlitieb a obiet. Veriaci sa môžu zapísať do zoznamu na deň, ktorý si vyberú. Papier bude na stolíku v strede kostola.
  • Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca rozhodli sa slovenskí biskupi vyhlásiť na budúcu nedeľu 26. septembra 2021 vo všetkých slovenských kostoloch zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje pozornosť na bratov a sestry, ktorý majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní. Problémy Kuby prehĺbila celosvetová pandémia koronavírusu. Situácia narastajúcej materiálnej chudoby v tejto krajine je pre nás pripomienkou toho, že máme byť za čo vďačný a zároveň by sme nemali prehliadať tých, ktorí rovnaké šťastie nemajú. Naším cieľom je podeliť sa, tak ako sa v minulosti iní podelili s nami, keď sme to potrebovali. Na budúcu nedeľu (26. septembra) teda biskupi vo všetkých kostoloch vyhlasujú zbierku na pomoc pre chudobných na Kube a prosia Vás o Vašu štedrosť v duchu povzbudení, ktoré sme počuli počas návštevy Svätého Otca. Už Vám vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň a ďakujeme.

 

Liturgický kalendár

Liturgické čítania na dnes