Farské oznamy

FARSKÉ OZNAMY (14.7.2019 – 21.7.2019)
15. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ONDRAŠOVÁ
NEDEĽA
14.7.2019
15. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 6:15, 8:00
9:15, 10:45
18:15
7:00
9:15
PONDELOK
15.7.2019
Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi
spomienka
6:15
18:15
 
UTOROK
16.7.2019
Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej
ľub. spomienka
6:15
18:15
 
STREDA
17.7.2019
Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov; spomienka 6:15
18:15
 
17:00
ŠTVRTOK
18.7.2019
Štvrtok 15. týždňa v Cezročnom období
féria
6:15
18:15
 
PIATOK
19.7.2019
Piatok 15. týždňa v Cezročnom období
féria
6:15
18:15
 
17:00
SOBOTA
20.7.2019
Panny Márie v sobotu; ľub. spomienka
Večerná sv. omša je z nasled. nedele
7:00, 15:00 so
18:15
 
NEDEĽA
21.7.2019
16. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 6:15, 8:00
9:15, 10:45
18:15
7:00
9:15

so = sobášna sv. omša


 

Úmysly svätých omší

FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA KOSTOL V ONDRAŠOVEJ
PO 6:15 + Jozef, František, rodičia PO ***  
18:15 + Eduard a Helena
UT 6:15 + Ján, Mária, Rudolf a Mária UT ***  
18:15 + Vladimír (1. výr.)
ST 6:15 BPZ Ján a Ján ST 17:00 + František a Emília
18:15 + Milan
ŠT 6:15 + Alžbeta a Jozef ŠT ***  
18:15 + František, Marcela, Marián a Miloš
PI 6:15 + Eva PI 17:00 + Ján, Zuzana a súrodenci
18:15 BPZ Iveta, Jozef s rodinou
SO 7:00 + Mária a Ernest SO ***  
18:15 + Pavol, Mária, Karol a Anna
NE 9:15 za ľud farnosti NE 7:00 + Pavol, Anna, Mária, Jozefína
ostatné na úmysel celebranta 9:15 + Mária, Ignác, Marta, Michal, Adam

 

Oznamy

  1. Vo štvrtok bude adorácia vo farskom kostole od 17:30 hod. do sv. omše.
  2. O upratovanie farského kostola tento týždeň prosíme skupinu č. 2.
  3. Na budúcu nedeľu, 21.7. vás pozývame do Kvačian na futbalový turnaj o život s názvom „Tím gól za život“. Účastníkmi turnaja je TJ Družstevník Kvačany a Tím kňazov Spišskej diecézy. Sprievodný program je pripravený pre celé rodiny. Bližšie informácie na nástenke
  4. Komisia pre mládež Spišskej diecézy vás pozýva na púť na bicykli za bl. Zdenkou Schelingovou, ktorá sa uskutoční v dňoch 23.7. – 25.7. Registrácia a bližšie informácie sú na komisia.sk.
  5. Liturgická komisia Spišskej diecézy vás pozýva do Baziliky sv. Jakuba v Levoči na odpust sv. Jakuba dňa 28.7. o 10:00hod. Bližšie informácie a program nájdete na nástenke.
  6. V dňoch 7.–4.8. prebieha v Krivej na Orave duchovné stretnutie s blahoslavenou Zdenkou Schelingovou. Viac informácií nájdete na nástenke.
  7. V sobotu 3. augusta 2019 sa uskutoční celodiecézna púť do Zákamenného pri príležitosti Pamätného dňa smrti Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Slávnostnú svätú omšu bude celebrovať a prítomným veriacim sa v homílii prihovorí J.Em. Jozef kardinál Tomko. Pred svätou omšou bude pobožnosť Fatimskej soboty, keďže na tento deň pripadá aj prvá sobota v mesiaci august. Po skončení svätej omše nasleduje prezentácia nového filmového dokumentu o Božom sluhovi biskupovi Jánovi Vojatššákovi, ktorý sa pripravuje v talianskej koprodukcii. Rádio Lumen bude prenášať celú túto slávnosť. Na púť by sme išli spoločne. Záujemcovia nech sa prihlásia v sakristii.
  8. Chceme vám oznámiť, že od septembra začne príprava na sviatosť birmovania. Na túto sviatosť sa budú pripravovať žiaci a študenti, ktorí v septembri nastúpia do siedmeho ročníka ZŠ alebo do sekundy osemročných gymnázií a všetci starší (stredoškoláci a dospelí). Tí, ktorí sa chcú pripravovať na birmovku, môžu si už dnes zobrať zo stolíka prihlášku a počas prázdnin ju potvrdiť vo farnosti, kde boli pokrstení. Rovnako, potvrďte aj prijaté sviatosti birmovného rodiča. Prihlášky budú k dispozícii počas celého leta. Odovzdávať sa budú počas prvého a druhého septembrového týždňa (do 15.9.2019) Podmienky, ktoré má spĺňať birmovný rodič, sú uvedené v prihláške.

 

Liturgický kalendár

Liturgické čítania na dnes