Farské oznamy

FARSKÉ OZNAMY (05.12.2021 – 12.12.2021)

→ 4.12.2021

Vzhľadom na núdzový stav vyhlásený vládou SR v súvislosti s vývojom epidemickej situácie na Slovensku, je okrem krstov, sobášov a pohrebov pozastavené verejné slávenie svätých omši v kostoloch.

Povolená je individuálna starostlivosť o veriacich (sviatosť zmierenia, pomazanie chorých, sväté prijímanie). Farský kostol pre zabezpečenie individuálnej starostlivosti bude otvorený (aj na súkromnú modlitbu) pri dodržaní hygienických opatrení nasledovne:

 • Pondelok až piatok:   10.00 – 10.30 a 16.00 – 16.30
 • Ondrašová: Streda     15.00 – 15.30

Sväté prijímanie budeme rozdávať vo farskom kostole v nedeľu v čase od 9.00 – 9.30. V kostole Ondrašovej sväté prijímanie budeme rozdávať v čase od 8.30 – 8.45.

Úmysly svätých omší budú odslúžené tak, ako sú nahlásené.

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ONDRAŠOVÁ
NEDEĽA
5.12.2021
DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA    
PONDELOK
6.12.2021
Svätého Mikuláša, biskupa
odpustová slávnosť
   
UTOROK
7.12.2021
Svätého Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi
spomienka
   
STREDA
8.12.2021
Nepoškvrnené počatie Preblahoslavenej Panny Márie; slávnosť    
ŠTVRTOK
9.12.2021
Štvrtok po 2. adventnej nedeli
féria
   
PIATOK
10.12.2021
Omšový formulár: Za upevnenie rodín
féria
   
SOBOTA
11.12.2021
Sobota po 2. adventnej nedeli
féria
   
NEDEĽA
12.12.2021
TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA    
SVÄTÁ OMŠA V CIRKEVNEJ ŠKOLE
***

 

Úmysly svätých omší

FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA KOSTOL V ONDRAŠOVEJ
PO   + starí, krstní rodičia PO    
  ZBP Ján, Emília
UT   + Žofia, Valent UT    
  + Ján, Juraj, Mária, Ľudmila
ST   Za veriacich ST   + Jozef, Helena, Milan, Ivko, Emka, Jaroslav, súrodenci
   
ŠT   ZBP Elena, Vladimír, detí a rodina ŠT    
  + Zdenka, rodičia a starí rodičia
PI   Za ZBP Peter, Mirka PI   + Agátka 1. výročie
  Za duše v očistci
SO   Za kňazov, duchovné povolania SO    
  + Eva
NE   Za veriacich NE   + Michal, Anna, Ján, Vasil
   

 

Oznamy

 • Na základe aktualizovaných opatrení Uznesenia Vlády SR 695/2021 zo dňa 24.11.2021 sa od 25.11.2021, okrem krstov, sobášov a pohrebov pozastavuje verejné slávenie svätých omši v kostoloch.
 • Stále platí dišpenz do odvolania od účastí na nedeľnej svätej omši a prikázaných sviatkoch.
 • Povolená je individuálna starostlivosť o veriacich (sviatosť zmierenia, pomazanie chorých, sväté prijímanie). Sväté prijímanie budeme rozdávať vo farskom kostole v nedeľu v čase od 9.00 – 9.30. V kostole Ondrašovej sväté prijímanie budeme rozdávať v čase od 8.30 – 8.45. Farský kostol pre zabezpečenie individuálnej starostlivosti bude otvorený (aj na súkromnú modlitbu) pri dodržaní hygienických opatrení nasledovne:
  • Pondelok až piatok:      10.00 – 10.30    a    16.00 – 16.30
  • Ondrašová: Streda        15.00 – 15.30
 • Spišská katolícka charita aj v roku 2021 pokračuje vo svojom poslaní: Usilovná starostlivosť o núdznych na celom území Oravy, Liptova a Spiša. Pomoc a podporiť služby Spišskej katolíckej charity pomocou zbierky do 12.12.2021 odovzdaním milodaru do poštovej schránky na fare a počas otvorených hodín kostola do pokladničky pri vchode. V Ondrašovej môžete milodary priniesť pani kostolníčke.
 • Úmysly svätých omší, ktoré ste si zapísali, budú slúžené v termínoch, ktoré boli nahlásené.
 • V týždni po 2. adventnej nedeli sú zimne kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Obsah zimných kántrových dní: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete. Zachováme ho v piatok.
 • O upratovanie kostola tento týždeň prosíme skupinu č. 4.

 

Liturgický kalendár

Liturgické čítania na dnes