Farské oznamy

FARSKÉ OZNAMY (14.10.2018 – 21.10.2018)
28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LIPTOVSKÝ MIKUÁŠ ONDRAŠOVÁ
NEDEĽA
14.10.2018
28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 6:15, 8:00
9:15, 10:45
18:15
7:00, 9:15
PONDELOK
15.10.2018
Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi; spomienka 6:15
18:15
 
UTOROK
16.10.2018
Sv. Margity Márie Alacoque
ľub. spomienka
6:15
18:15
 
STREDA
17.10.2018
Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka; spomienka 6:15
18:15
 
17:00
ŠTVRTOK
18.10.2018
SV. LUKÁŠA, EVANJELISTU
sviatok
6:15
18:15
 
PIATOK
19.10.2018
Piatok 28. týždňa v Cezročnom období
féria
6:15
18:15
 
17:00
SOBOTA
20.10.2018
Panny Márie v sobotu; ľub. spomienka
Večerná sv. omša je z nasled. nedele.
10:00
18:15
 
NEDEĽA
21.10.2018
29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
MISIJNÁ NEDEĽA
6:15, 8:00
9:15, 10:45
18:15
7:00, 9:15

 

SVÄTÁ OMŠA V CIRKEVNEJ ŠKOLE
UTOROK 7:15

 

Úmysly svätých omší
FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA KOSTOL V ONDRAŠOVEJ
PO 6:15 + rodičia PO ***  
18:15 BP a zdr. pre Ivetu, Petra a Vladimíra
UT 6:15 BP a zdr. pre rodinu UT ***  
18:15 BP a zdr. pre Nadeždu
ST 6:15 BP a zdr. pre Paulínu s rod. ST 17:00 + Karol, Serafína, Margita, Mária a Valika
18:15 poď. za 50 r. ž. Ľubomíry
ŠT 6:15 BP a zdr. pre Máriu ŠT ***  
18:15 na úmysly PM, za víťazstvo jej srdca
PI 6:15 BP a zdr. pre Katarínu PI 17:00 + Jozef a Ľudovít
18:15 BP a zdr. pre Janu s rod.
SO 10:00 + Mária SO ***  
18:15 BP a zdr. pre Máriu
NE 8:00 za ľud farnosti NE 7:00 + Jozef, Alojzia a st. rodičia
ostatné na úmysel celebranta 9:15 + Mikuláš, Anna, Ján a Anna

 

Oznamy

 1. O upratovanie farského kostola tento týždeň prosíme skupinu č. 12.
 2. Počas októbra sa modlíme Októbrové pobožnosti (modlitbu sv. ruženeca):
  • vo farskom kostole: v nedeľu o 14:00 hod., cez týždeň pred sv. omšou o 17:45 hod.
  • v Ondrašovej: v nedeľu o 14:00 hod., v stredu a v piatok pred sv. omšou o 16:15 hod., v ostatné dni v týždni, keď nie je sv. omša o 17:00 hod.
 3. Úplné odpustky môžu za obvyklých podmienok získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke, alebo v rodine alebo na nábožnom združení.
 4. Vo štvrtok 18.10. sa Slovensko opäť zapojí do medzinárodnej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. Preto počas nasledujúceho týždňa sa ruženec budú predmodlievať žiaci ZŠ Apoštola Pavla. Ako povedal páter Pio: „Keď sa bude milión detí modliť ruženec, svet sa zmení“. Spojme sa všetci v tento deň v modlitbe ruženca za pokoj a jednotu vo svete.
 5. Vo štvrtok 18.10. bude pokračovanie Diecéznej školy viery po večernej sv. omši. Preto Náboženstvo pre dospelých v utorok nebude
 6. Pozývame všetkých miništrantov na miništranské stretko v piatok 19.10. po večernej sv. omši na fare. Zároveň pozývame aj chlapcov, ktorí ešte neminištrovali a chceli by, aby prišli medzi nás.
 7. V sobotu 20.10. bude vo farskom kostole sv. omša spojená s vysluhovaním sviatosti pomazania chorých o 10.00 hod. Túto sviatosť môžu prijať tí, ktorých zdravotný stav je vážny alebo sa zhoršil. Pred prijatím tejto sviatosti môžete využiť možnosť prijať aj sviatosť zmierenia, ktorú budeme počas celého týždňa vysluhovať pol hodiny pred sv. omšami. Z toho dôvodu v sobotu ranná sv. omša o 7.00 hod. nebude, ale bude až o 10.00 hod. Po jej skončení vás pozývame na tradičné agapé do Katolíckeho domu. V kostole v Ondrašovej udelíme pomazanie chorých 26. októbra.
 8. Všetky deti srdečne pozývame na eRko – stretko v sobotu 20.10. o 10:00 hod. v Katolíckom dome.
 9. Na budúcu nedeľu, pri príležitosti Misijnej nedele, bude zbierka na misie. Všetkým darcom už vopred Pán Boh zaplať.

 

Liturgický kalendár

Liturgické čítania na dnes