Farské oznamy

FARSKÉ OZNAMY (12.8.2018 – 19.8.2018)
19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LIPTOVSKÝ MIKUÁŠ ONDRAŠOVÁ
NEDEĽA
12.8.2018
19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 6:15, 8:00
9:15, 10:45
18:15
7:00, 9:15
PONDELOK
13.8.2018
Pondelok 19. týždňa v Cezročnom období
féria
6:15
18:15
 
UTOROK
14.8.2018
Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka; spomienka
Večerná sv. omša je z nasled. slávnosti.
6:15
18:15
 
STREDA
15.8.2018
NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE
PRIKÁZANÝ SVIATOK
6:15, 8:00
16:00, 18:15
 
17:00
ŠTVRTOK
16.8.2018
Sv. Štefana Uhorského
ľub. spomienka
6:15
18:15
 
PIATOK
17.8.2018
Piatok 19. týždňa v Cezročnom období
féria
6:15
18:15
 
17:00
SOBOTA
18.8.2018
Panny Márie v sobotu, ľub. spomienka
Večerná sv. omša je z nasled. nedele.
7:00, 15:30 so
18:15
 
NEDEĽA
19.8.2018
20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 6:15, 8:00
9:15, 10:45
18:15
7:00, 9:15

 


 

Úmysly svätých omší
FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA KOSTOL V ONDRAŠOVEJ
PO 6:15 + Zdenko PO ***  
18:15 poď. za dož. 60 r. ž. Emílie
UT 6:15 + z rodiny UT ***  
18:15 BP a zdr. pre Martina a Máriu
ST 6:15 za ľud farnosti ST 17:00 + Milan, Dušan, Jozef a Kalman
ostatné na úmysel celebranta
ŠT 6:15 + Milan, Vendelín a Jozef ŠT ***  
18:15 + Štefan a Margita
PI 6:15 BP a zdr. pre rodinu PI 17:00 posilnenie viery pre Pavla s rod.
18:15 BP a zdr. pre rodiny
SO 7:00 + Ján a Karolína SO ***  
15:30 za mladomanželov
18:15 + František
NE 8:00 za ľud farnosti NE 7:00 BP a zdr. pre Ladislava
ostatné na úmysel celebranta 9:15 + Anna

 

Oznamy

  1. Vo štvrtok po večernej sv. omši bude vo farskom kostole adorácia.
  2. O upratovanie farského kostola tento týždeň prosíme skupinu č. 3.
  3. V stredu 15.8. na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie bude požehnanie bylín a kvetov. Vo farskom kostole požehnáme byliny a kvety pri sv. omši o 6:15 hod. V Ondrašovej o 17:00 hod.
  4. Ružencové spoločenstvo organizuje púť na poľské pútnické miesta Zakopané a Ludźmierz dňa 8. septembra (sobota). Členovia svoju účasť môžu zapísať v sakristii do 20. augusta (pondelok).
  5. 25. augusta 2018 (sobota) sa uskutoční Medzinárodný pútnický deň – obetovaný za matky. Ide o projekt VIA MARIAE – MARIÁNSKA CESTA, ktorý má symbolický prepojiť Czestochowu a Medžugorie. Pozývame Vás na úsek Kvačany – Liptovské Sliače (26 km). Púť (pre zdatných pútnikov) začne o 07:00 hod pred kostolom v Kvačanoch. Z L. Sliačov budú pútnici prevezení do Kvačian na večernú sv. omšu. Prihlásiť sa možno do 19. augusta (nedeľa) na mailovej adrese: fukvacany@citycom.sk.
  6. Na mariánskom pútnickom mieste v Litmanovej sa bude konať stretnutie mám z Modlitieb matiek zo Spišskej diecézy. Stretnutie sa uskutoční dňa 25. augusta od 10:00 do 18:00 hod. Organizátorky stretnutia všetkých srdečne pozývajú.
  7. Aj v školskom roku 2018/2019 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Časopis poskytuje čitateľom kvalitné a zaujímavé texty, materiály na podporu čítania s porozumením a svojím obsahom pomáha deťom osvojovať si kresťanský životný štýl. Rebrík môžete objednať svojim deťom, alebo vnúčatám prostredníctvom internetu, alebo telefonicky. Kontakty nájdete na plagáte.

 

Ohlášky pred prijatím sviatosti manželstva

Ohlasujú sa 3. krát
Ivan Sekan
syn Ivana a Viery rod. Kolenčíkovej,
bývajúci v Liptovskom Mikuláši
a Dana Šajgalíková
dcéra Jána a +Dany rod. Libičovej,
bývajúca v Liptovskom Mikuláši
Ohlasujú sa 1. krát
Pavol Klukán
syn +Miroslava a Emílie rod. Raždíkovej,
bývajúci v Dlhom Poli
a Karin Benecová
dcéra +Mária a Marty rod. Babinskej,
bývajúca v Liptovskom Mikuláši

 

Liturgický kalendár

Liturgické čítania na dnes