Aktivity farnosti

Každý z nás je pozvaný nájsť si svoje vlastné miesto vo farskom spoločenstve. Miesto, kde môže duchovne rásť, vytvárať a rozvíjať medziľudské vzťahy, upevňovať sa vo viere. Do týchto aktivít sa môžete kedykoľvek zapojiť a stať sa ich súčasťou.

Farská charita

Kedy? Každý utorok v zimnom čase: 16.00-17.00, v letnom čase: 17.00-18.00
Kde? Katolícky dom
Čo robíme? Poradenstvo a praktická pomoc v núdzi
Farská charita

Náboženstvo pre dospelých

Kedy? Každý utorok po sv. omši
Kde? Na fare
Čo robíme? Spoločná modlitba, katechizmus, rozhovory o praktickej viere
Náboženstvo pre dospelých

Stretnutie lektorov (ale nielen ich)

Kedy? Každú stredu po večernej sv. omši
Kde? Na fare
Čo robíme? Rozjímanie nad nedeľnými čítaniami a evanjeliom a ich aplikácia do nášho života
Stretnutie lektorov

Chrámový spevokol sv. Mikuláša

Kedy? Každý štvrtok po večernej sv. omši
Kde? Katolícky dom
Čo robíme? Nácvik piesní k jednotlivým liturgický sláveniam
Chrámový spevokol

Nepravidelné akcie

Vychádzky do prírody, túry , ruženec, krížová cesta
Farský odpust Sv. Mikuláša, Detské predstavenia
Krížová cesta

eRko = Radosť rozdávaním rastie

Stretko pre najmenších (do 3. ročníka): Piatok, 15:30 – 17:00
Tanečné stretká: Utorok, 15:30 – 17:00
Stretko pre starších (4.-8. ročník): Utorok, 15:30 – 17:00

Pre aktualizované časy stretiek a ďaľšie informácie pozri na eRrko web.

eRko stretnutia

Stretnutia mládeže

Kedy? V piatok po večernej sv. omši
Kde? Katolícky dom
Stretnutia mládeže

Futbal, futsal

Kedy? Podľa dohody cez víkend
Kde? Telocvičňa ZŠ Bobrovec
Stretnutia mladých - Futbal, futsal

Volejbal

Kedy? Nedeľa 17.30 hod
Kde? Podľa dohody
Stretnutia mladých - Volejbal