Aktivity farnosti

Každý z nás je pozvaný nájsť si svoje vlastné miesto vo farskom spoločenstve. Miesto, kde môže duchovne rásť, vytvárať a rozvíjať medziľudské vzťahy, upevňovať sa vo viere. Do týchto aktivít sa môžete kedykoľvek zapojiť a stať sa ich súčasťou.

Farská charita

Kedy? Každý utorok v zimnom čase: 16.00-17.00, v letnom čase: 17.00-18.00
Kde? Katolícky dom
Čo robíme? Poradenstvo a praktická pomoc v núdzi
Farská charita

Náboženstvo pre dospelých

Kedy? Každý utorok po sv. omši
Kde? Na fare
Čo robíme? Spoločná modlitba, katechizmus, rozhovory o praktickej viere
Náboženstvo pre dospelých

Stretnutie lektorov

Kedy? Streda po prvom piatku, po večernej sv. omši
Kde? Na fare
Čo robíme? Rozjímanie nad nedeľnými čítaniami a evanjeliom a ich aplikácia do nášho života
Stretnutie lektorov

Chrámový spevokol sv. Mikuláša

Kedy? Každý štvrtok po večernej sv. omši
Kde? Katolícky dom
Čo robíme? Nácvik piesní k jednotlivým liturgický sláveniam
Chrámový spevokol

eRko = Radosť rozdávaním rastie

Kedy? Stretko pre najmenších: Sobota v párny týždeň, 10:00 – 12:00
Kde? Katolícky dom

Pre aktualizované časy stretiek a ďaľšie informácie pozri na eRrko web.

eRko stretnutia

Stretnutia miništrantov

Kedy? V piatok po večernej sv. omši
Kde? Na fare

Stretnutia mládeže

Kedy? V piatok po večernej sv. omši
Kde? Katolícky dom
Stretnutia mládeže