Ďakovný list na Nedeľu Dobrého pastiera

By , 22. apríla 2018 7:45

Štvrtá veľkonočná nedeľa je Nedeľou Dobrého pastiera a zároveň je Svetovým dňom modlitieb za kňazské a rehoľné povolania. Je to príležitosť aj pre nás v kňazskom seminári, aby sme sa zo srdca poďakovali za vaše modlitby a obety, ktorými sprevádzate našich seminaristov.
Čítať celé 'Ďakovný list na Nedeľu Dobrého pastiera'»

Obraz Božieho milosrdenstva (2)

By , 22. apríla 2018 6:41

Obraz spĺňa v úcte k Božiemu milosrdenstvu dvojakú úlohu. Prvá z nich bola definovaná v zjavení z prvej polovice roku 1934. V ňom sám Ježiš nazval obraz nástrojom, pomocou ktorého môžu ľudia čerpať z prameňov milosrdenstva. Obraz je zároveň, ako to bolo vyjadrené v zjavení z decembra 1935, prostriedkom, ktorým sám Ježiš udeľuje milosti.
Čítať celé 'Obraz Božieho milosrdenstva (2)'»

Jediný Spasiteľ

By , 22. apríla 2018 6:15

Dnešné texty sú pre mňa nesmierne oslobodzujúce. Vnímam, že len Ježiš je Spasiteľ, on jediný. A k tomu skvelý spasiteľ – je totiž dobrý. Navyše dobrý pastier. Čo to všetko pre nás znamená?
Čítať celé 'Jediný Spasiteľ'»

Obraz Božieho milosrdenstva (1)

By , 15. apríla 2018 6:51

Prvou formou úcty k Božiemu milosrdenstvu, ktorú nám odovzdala sv. Faustína, je uctievanie obrazu Božieho milosrdenstva. Táto téma sa rozvíja na stránkach Denníčka od prvých strán až po posledné. Čítať celé 'Obraz Božieho milosrdenstva (1)'»

Hodina milosrdenstva

By , 15. apríla 2018 6:37

Medzi početnými zjaveniami týkajúcimi sa úcty k Božiemu milosrdenstvu sa len dve týkali jeho ďalšej formy – Hodiny milosrdenstva. Prvé z nich sa odohralo v októbri 1937 v Krakove. Ježiš vtedy Faustíne prikázal, aby o tretej popoludní uvažovala o jeho umučení, osobitne o odpustení okamihu smrti, a aby vyprosovala Božie milosrdenstvo, najmä pre hriešnikov. Čítať celé 'Hodina milosrdenstva'»

Pokánie

By , 15. apríla 2018 6:23

Ježišovi učeníci porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba. Kým o tom hovorili, on sám zastal uprostred nich a povedal im: „Pokoj vám.“ Čítať celé 'Pokánie'»

Korunka k božiemu milosrdenstvu

By , 8. apríla 2018 6:21

V septembri 1935 Pán Ježiš naučil svoju snúbenicu korunku k Božiemu milosrdenstvu. 13. septembra – v piatok večer, keď bola vo svojej cele, uvidela anjela, vykonávateľa Božieho hnevu, so zmenenou tvárou, vo svetlom odeve, ktorý mal trestať zem. Faustína sa pokúsila zadržať ho, no jej modlitba bola, bohužiaľ, neúčinná. Čítať celé 'Korunka k božiemu milosrdenstvu'»

„Pokoj vám!“ (2)

By , 8. apríla 2018 6:05

Keby som mal napísať zoznam, čo všetko ma tento týždeň rozladilo, vykoľajilo, znechutilo, vyčerpalo a unavilo, myslím, že husto popísaná A4 by na to nestačila. V tomto smere nebol tento týždeň ničím mimoriadny. A do toho mi ako kontrast zaznieva veľkonočná radosť zo všetkých liturgických textov. Aj Jóbove slová: „Či nie je tvrdý boj život človeka na zemi?“ (Jób 7, 1). Ako to všetko zladiť?
Čítať celé '„Pokoj vám!“ (2)'»

„Pokoj vám!“ (1)

By , 8. apríla 2018 5:51

A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“ Čítať celé '„Pokoj vám!“ (1)'»

Sviatok Božieho milosrdenstva

By , 31. marca 2018 22:35

Medzi rôznymi formami pobožnosti, ktoré nám zanechala sv. Faustína, zaujíma osobitné miesto sviatok Božieho milosrdenstva. Vyplýva to nie natoľko z počtu zjavení, ktoré mu boli venované, ako skôr z množstva prisľúbení, ktoré Ježiš spojil so slávením tohto sviatku. Čítať celé 'Sviatok Božieho milosrdenstva'»