Duchovná príprava na blahorečenie Anny Kolesárovej: Blahoslavení čistého srdca

By , 18. augusta 2018 22:27

Ak by sme sa pokúsili hľadať to, čo by sme mohli nazvať sumarizáciou Ježišovho učenia, iste by sme sa v tom mnohí zhodli na Ježišovej reči na vrchu (evanjelium podľa Matúša 5.-7.kapitola); a ešte konkrétnejšie by to boli blahoslavenstvá. Čítať celé 'Duchovná príprava na blahorečenie Anny Kolesárovej: Blahoslavení čistého srdca'»

Čo je rozumné?

By , 18. augusta 2018 21:54

Ježiš povedal zástupom: „Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.“ Čítať celé 'Čo je rozumné?'»

Čas ako dar

By , 12. augusta 2018 20:26

Predstavte si, že vám každé ráno dá banka na účet osemdesiatšesť tisíc štyristo eur. Musíte len dodržať dve podmienky. Čítať celé 'Čas ako dar'»

Duchovná príprava na blahorečenie Anny Kolesárovej: Múdrosť srdca

By , 12. augusta 2018 20:23

Ak by sme sa pokúsili čo najstručnejšie vyjadriť zmysel ľudského života i celého ľudstva, tak by sme to mohli vyjadriť takto: Ide o návrat k Otcovi (porov. Jn 14,12). Cestou je Ježiš Kristus, resp. jeho život (porov. Gal 2,20) A naša schopnosť je iba z Ducha Svätého (porov. Lk 24,49; Sk 1,4-5).
Čítať celé 'Duchovná príprava na blahorečenie Anny Kolesárovej: Múdrosť srdca'»

Eucharistia a svedomie

By , 12. augusta 2018 20:12

Židia šomrali na Ježiša, lebo povedal: „Ja som chlieb, ktorý zostúpil z neba,“ a hovorili: „Vari to nie je Ježiš, Jozefov syn, ktorého otca a matku poznáme? Čítať celé 'Eucharistia a svedomie'»

Vzdialenosť sŕdc

By , 5. augusta 2018 7:16

Jedného dňa prišiel učiteľ so svojimi žiakmi k rieke a našiel tam na jej brehu mladý pár, ako na seba navzájom v hneve kričia. Podišiel k svojim žiakom a spýtal sa: „Viete, prečo ľudia v hneve na seba kričia?“ Čítať celé 'Vzdialenosť sŕdc'»

Duchovná príprava na blahorečenie Anny Kolesárovej: Harmónia krásy

By , 5. augusta 2018 7:09

Zvykli sme si pripisovať Bohu mnohé charakteristiky; raz zdôrazňujeme jeho všemohúcnosť, inokedy jeho múdrosť, občas jeho prozreteľnosť… Niektoré Božie vlastnosti však opomíname, alebo nemáme odvahu ich vysloviť nahlas. Čítať celé 'Duchovná príprava na blahorečenie Anny Kolesárovej: Harmónia krásy'»

Čím sa sýtiš?

By , 5. augusta 2018 6:54

Zástup zbadal, že tam nie je ani Ježiš, ani jeho učeníci. Preto aj oni nastúpili na loďky, prišli do Kafarnauma a hľadali Ježiša. Čítať celé 'Čím sa sýtiš?'»

Chiara Corbella Petrillo (II.)

By , 29. júla 2018 7:38

(pokračovanie rozhovoru s Enricom, manžlom Chiary) Čítať celé 'Chiara Corbella Petrillo (II.)'»

Aký dobrý je Pán!

By , 29. júla 2018 7:23

Každé tri roky v čase prázdnin nám Cirkev v liturgických čítaniach ponúka letný kurz Eucharistie. Čítať celé 'Aký dobrý je Pán!'»