Most

By , 20. januára 2019 12:28

Jeden dedinčan so svojím synčekom šiel do blízkej dediny na výročný trh. Cesta viedla cez zvetraný a rozkývaný kamenný mostík ponad rozvodnenú rieku. Dieťa sa naľakalo. Čítať celé 'Most'»

Množstvo vína je symbolom lásky a štedrosti Boha

By , 20. januára 2019 12:22

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Jn 2,1-11) prináša prvé Ježišovo znamenie, ktoré urobil na svadbe v Káne Galilejskej, kde premenil vodu na víno. Čítať celé 'Množstvo vína je symbolom lásky a štedrosti Boha'»

Má moc!

By , 20. januára 2019 12:12

V Káne Galilejskej bola svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: „Nemajú vína. Čítať celé 'Má moc!'»

Úloha a funkcia krstných rodičov

By , 13. januára 2019 21:13

Krstní rodičia, preberajú povinnosť starať sa spolu s rodičmi o kresťanskú výchovu dieťaťa. Čítať celé 'Úloha a funkcia krstných rodičov'»

Slovko

By , 13. januára 2019 21:08

Čítať celé 'Slovko'»

Obnovme svoje krstné záväzky

By , 13. januára 2019 20:57

Evanjeliový úryvok Krstu Krista Pána (Lk 3,15-16. 21-22) ponúka krátky opis činnosti Jána Kristiteľa a krst Božieho Syna. Čítať celé 'Obnovme svoje krstné záväzky'»

Čo sa dnes stalo?

By , 13. januára 2019 20:38

Ľud žil v očakávaní a všetci si o Jánovi v duchu mysleli, že azda on je Mesiáš. Ale Ján dal odpoveď všetkým: „Ja vás krstím vodou. No prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom.“ Čítať celé 'Čo sa dnes stalo?'»

Aké sú súvislosti dvoch sviatkov Zjavenia Pána a Krstu Pána

By , 5. januára 2019 22:56

Čítať celé 'Aké sú súvislosti dvoch sviatkov Zjavenia Pána a Krstu Pána'»

Úprimní a vytrvalí hľadači Boha

By , 5. januára 2019 22:25

Evanjeliový úryvok slávnosti Zjavenia Pána (Mt 2,1-12) hovorí o návšteve mudrcov z východu, ktorí sa prišli pokloniť novonarodenému židovskému kráľovi. Čítať celé 'Úprimní a vytrvalí hľadači Boha'»

Pohania

By , 5. januára 2019 21:58

Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť.“ Čítať celé 'Pohania'»