Farské púte

Výlet prvoprijímajúcich detí na Spišskú Kapitulu a Mariánsku horu (1. júna 2019)

Počas slnečnej soboty, dňa 1. júna 2019 sa uskutočnil výlet pre prvoprijímajúce deti. Deti spolu s pánom kaplánom Romanom Sanigom a niekoľkými rodičmi nasadli ráno o 9-tej hodine do pripraveného autobusu, ktorý ich odviezol na miesto ich prvého zastavenia – Spišskú Kapitulu. Tam mali deti možnosť prezrieť si Kňažský seminár biskupa Jána Vojtašáka, ktorého zákutiami ich previedol jeden z bohoslovcov. Prehliadka pokračovala do klenotu Spišskej Kapituly, ktorým je Katedrála sv. Martina. Na záver mali deti možnosť nahliadnuť do priestorov Biskupského úradu v Spišskej Kapitule.

Odtiaľ, po krátkom osviežení a doplnení energie, pokračovali autobusom do Levoče, v ktorej ich šikovné nohy vyniesli až na vrchol Mariánskej hory. V Bazilike Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore, si dopriali osvieženie ducha. Pán kaplán Roman Saniga odslúžil Svätú omšu a všetci posilnení Eucharistiou sa mohli vydať na cestu späť do svojich domovov.

Púť ružencového spoločenstva Skalka – Ladce (13. sep 2017)

Dňa 13. septembra 2017 sa zúčastnilo farské Ružencové spoločenstvo na Púti Skalka – Ladce . Po stopách prvých slovenských svätých sv. Andreja- Svorada a Beňadika nás prevádzal náš pán dekan Stanislav Culka. Ich heslo : Modli sa a pracuj , je pre nás aj v súčasnosti návodom ako nájsť zmysel svojho života.

Za Skalky pri Trenčíne sme sa presunuli na meditatívnu krížovú cestu nad mestečkom Ladce, ktorá nás vyviedla na vrchol Sanktuária Božieho Milosrdenstva ku Krížu Butkov. Kde sme v úžasnom prostredí prírody ticha a pokoja, mohli nájsť novú silu pre skutočné hodnoty života.