Pokušenie a boj s ním

By , 17. marca 2019 11:25

Kde sú zlí duchovia? Všade! Keď sa pozorne zahľadíme na udalosť pokúšania Pána Ježiša na púšti, dobré je všimnúť si, že táto udalosť nám nielen rozpráva o skutočnosti, akou je pokúšanie. Chce nás aj učiť, aký postoj máme zaujať voči pokušeniu. Continue reading 'Pokušenie a boj s ním'»

Pozvanie aj k našej premene

By , 17. marca 2019 11:16

Ježiš vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa. Ako sa modlil, zmenil sa vzhľad jeho tváre a jeho odev zažiaril belobou. A hľa, rozprávali sa s ním dvaja mužovia – boli to Mojžiš a Eliáš. Continue reading 'Pozvanie aj k našej premene'»

Liturgické gestá

By , 10. marca 2019 11:43

Continue reading 'Liturgické gestá'»

Stratégia zlého ducha sa nemení

By , 10. marca 2019 10:29

Evanjeliový úryvok Prvej pôstnej nedele (Lk 4, 1 – 13) hovorí o stretnutí Ježiša s diablom, ktorý ho pokúša. Udalosť nasleduje hneď po krste, kde bol Ježiš Kristus verejným spôsobom prehlásený za Božieho Syna. Preto aj pokúšenie je potrebné vnímať z pohľadu Ježišovho Božieho synovstva.
Continue reading 'Stratégia zlého ducha sa nemení'»

Popolcová streda

By , 3. marca 2019 12:25

V rímskokatolíckom liturgickom kalendári je Popolcová streda prvým dňom pôstneho obdobia. Jej termín pripadá na 40. deň pred Veľkou nocou; do týchto 40 dní sa nepočítajú nedele, preto v praxi pripadá Popolcová streda na 47. deň pred Veľkonočnou nedeľou. Pre nepravidelný dátum Veľkej noci sa jej termín každý rok mení.
Continue reading 'Popolcová streda'»

Aj človeka možno spoznať po ovocí

By , 3. marca 2019 11:59

Evanjeliový úryvok dnešnej nedele (Lk 6, 39 – 45), ktorá je poslednou v cezročnom období pred začiatkom Pôstu, ponúka niekoľko Ježišových konkrétnych usmernení.
Continue reading 'Aj človeka možno spoznať po ovocí'»

Liturgické symboly

By , 24. februára 2019 11:56

Človek vyjadruje svoj vzťah k Bohu nielen slovami, ale aj svojím postojom. V liturgii má všetko svoj význam. Kresťan má preto poznať symboly, úkony, postoje, gestá… Má dobre poznať „liturgickú reč“. Len vtedy sa bude vedieť naplno zapojiť do oslavy Pána Boha a aspoň čiastočne zodpovedať na otázku: „Ako ti, Bože, dobre slúžiť?“ Preto si postupne vysvetlíme najzákladnejšie liturgické pravidlá.
Continue reading 'Liturgické symboly'»

Byť synmi a dcérami najvyššieho, nie deťmi svojej doby

By , 24. februára 2019 11:19

Evanjeliový úryvok dnešnej nedele (Lk 6, 27–38) prináša usmernenia Pána Ježiša pre tých, ktorí jeho posolstvo berú seriózne a chcú podľa neho žiť.
Continue reading 'Byť synmi a dcérami najvyššieho, nie deťmi svojej doby'»

Voľby do novej hospodárskej rady farnosti a filiálky a do farskej pastoračnej rady

By , 17. februára 2019 21:32

Dňa 31.1.2019 uplynul päťročný mandát členom hospodárskej rady farnosti v Liptovskom Mikuláši a hospodárskej rady filiálky v Ondrašovej. Z toho dôvodu sa v našej farnosti budú konať voľby do hospodárskych rád farnosti a filiálky. Zároveň sa uskutočnia aj voľby do Farskej pastoračnej rady, ktorá doteraz nebola zriadená. Continue reading 'Voľby do novej hospodárskej rady farnosti a filiálky a do farskej pastoračnej rady'»

Blahoslavenstvá a beda

By , 17. februára 2019 20:41

Evanjeliový úryvok dnešnej nedele (Lk 6, 17. 20 – 26) prináša Ježišove blahoslavenstvá. V Lukášovej verzii popri zvolaní „blahoslavení“ zaznieva aj „beda vám“. Continue reading 'Blahoslavenstvá a beda'»