Príprava na Pochod za život – 5. veľkonočná nedeľa

By , 19. mája 2019 20:43

Ježiš v dnešnom evanjeliu nazýva svoje prikázanie lásky prikázaním „novým“. Ani dnes nemôžeme povedať, že hoci to odznelo ďaleko a dávno, že by to už bolo prikázanie „staré“. Continue reading 'Príprava na Pochod za život – 5. veľkonočná nedeľa'»

Desať mimoriadnych faktov o moci Eucharistie

By , 19. mája 2019 20:17

Eucharistia je dielom a darom celej Najsvätejšej Trojice – zdôraznil otec Raniero Cantalamessa, OFM. Spája nás s Kristom, zbavuje nás hriechov, daruje nám pokoj, približuje nás k iným ľuďom.
Continue reading 'Desať mimoriadnych faktov o moci Eucharistie'»

Ako som ja miloval vás

By , 19. mája 2019 18:46

Keď Judáš vyšiel z večeradla, Ježiš povedal: „Teraz je Syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh. A keď je Boh oslávený v ňom, aj Boh jeho v sebe oslávi, a čoskoro ho oslávi. Deti moje, ešte chvíľku som s vami. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.“ Jn 13, 31-33a. 34-35
Continue reading 'Ako som ja miloval vás'»

Ďakovný list na Nedeľu Dobrého pastiera

By , 12. mája 2019 21:43

Drahí spolubratia v kňazskej službe, milovaní bratia a sestry!
Continue reading 'Ďakovný list na Nedeľu Dobrého pastiera'»

Príprava na Pochod za život – 4. veľkonočná nedeľa

By , 12. mája 2019 21:36

Vo vete apoštola Petra, ktorý sa v dnešnom evanjeliu rozhodol, že znova „ide loviť ryby“, je kus znechutenosti, letargie a pesimizmu. Continue reading 'Príprava na Pochod za život – 4. veľkonočná nedeľa'»

Pán sa stará

By , 12. mája 2019 21:33

Prežívanie Nedele Dobrého pastiera ma často napĺňa radosťou a obnovuje vo mne dôveru v dobrotu Boha. Pripomína mi totiž jeho starostlivosť o mňa. Viem, že som bol stratený, no Pán si ma našiel a teraz sa môžem tešiť, že som s ním.
Continue reading 'Pán sa stará'»

Ježiš je viditeľnou prítomnosťou Boha

By , 12. mája 2019 21:25

Evanjeliový úryvok Štvrtej veľkonočnej nedele (Jn 10, 27 – 30) odráža obsah a posolstvo tejto nedele. Nazýva sa aj Nedeľou Dobrého pastiera, keď sa Cirkev modlí za nové kňazské povolania.
Continue reading 'Ježiš je viditeľnou prítomnosťou Boha'»

Pochod za život – 3. veľkonočná nedeľa

By , 5. mája 2019 12:54

Vo vete apoštola Petra, ktorý sa v dnešnom evanjeliu rozhodol, že znova „ide loviť ryby“, je kus znechutenosti, letargie a pesimizmu. Continue reading 'Pochod za život – 3. veľkonočná nedeľa'»

Pane, ty vieš všetko!

By , 5. mája 2019 12:51

Evanjeliový úryvok Tretej veľkonočnej nedele (Jn 21, 1 – 19) približuje ďalšie zjavenie vzkrieseného Pána svojim učeníkom.
Continue reading 'Pane, ty vieš všetko!'»

Cez Tomáša sa Pán prihovára nám

By , 28. apríla 2019 9:27

Evanjeliový úryvok Druhej veľkonočnej nedele (Jn 20, 19 – 31) prináša príbeh dvoch stretnutí zmrtvýchvstalého Krista so svojimi učeníkmi.
Continue reading 'Cez Tomáša sa Pán prihovára nám'»