Zbierka na Charitu

By , 21. februára 2021 7:40

Spišská katolícka charita aj v roku 2021 pokračuje vo svojom poslaní: usilovná starostlivosť o núdznych na celom území Oravy, Liptova a Spiša. Continue reading 'Zbierka na Charitu'»

Spoločné posolstvo pre veriacich pred začatím pôstneho obdobia

By , 17. februára 2021 8:31

Katolícki biskupi združení v Konferencii biskupov Slovenska na svojom 98. plenárnom zasadnutí pripravili spoločné posolstvo pre veriacich pred začatím pôstneho obdobia. Text sme prevzali z webu Tlačovej kancelárie KBS.
Continue reading 'Spoločné posolstvo pre veriacich pred začatím pôstneho obdobia'»

List biskupov premiérovi a členom vlády

By , 16. februára 2021 10:14

Katolícki biskupi združení v Konferencii biskupov Slovenska na 98. plenárnom zasadnutí, ktoré sa konalo online formou, schválili text listu, ktorý zasielajú predsedovi Vlády SR a jej členom. Text sme prevzali z webu Tlačovej kancelárie KBS.
Continue reading 'List biskupov premiérovi a členom vlády'»

Vyhlásenie ku kampaniam, ktoré zneužívajú sčítanie obyvateľstva

By , 16. februára 2021 9:54

Katolícki biskupi združení v Konferencii biskupov Slovenska na svojom 98. plenárnom zasadnutí prijali vyhlásenie ku kampaniam, ktoré zneužívajú sčítanie obyvateľstva. Text sme prevzali z webu Tlačovej kancelárie KBS.
Continue reading 'Vyhlásenie ku kampaniam, ktoré zneužívajú sčítanie obyvateľstva'»

Pamätný deň biskupskej vysviacky

By , 7. februára 2021 14:05

Pamätný deň biskupskej vysviacky Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka – 13. február 2021.
Continue reading 'Pamätný deň biskupskej vysviacky'»

Betlehemské jasličky sú domáce evanjelium

By , 20. decembra 2020 10:08

Predvianočná katechéza pápeža Františka 18.12.2019
Continue reading 'Betlehemské jasličky sú domáce evanjelium'»

K tebe sa utiekame, svätý Jozef

By , 13. decembra 2020 13:07

K tebe sa utiekame, svätý Jozef, vo svojich súženiach a prosíme o pomoc teba i tvoju nevestu. S dôverou voláme k tebe, aby si nás ochraňoval. Pre lásku, ktorá ťa spájala s nepoškvrnenou Pannou, Božou Rodičkou, a pre otcovskú nežnosť, ktorou si objímal Božie dieťa Ježiša, zhliadni na dedičstvo, ktoré svojou krvou nadobudol Ježiš Kristus, a svojou mocnou podporou prispej nám na pomoc v našich biedach. Ty, starostlivý ochranca Svätej rodiny, stráž vyvolené pokolenie Ježiša Krista, odvracaj od nás, láskavý otec, všetku nákazu bludu a hriechu. Pomáhaj nám z neba, mocný náš ochranca, v boji s mocnosťami temnosti; a tak, ako si dieťa Ježiša vyslobodil z veľkého nebezpečenstva života, obhajuj aj svätú Božiu Cirkev pred nepriateľskými úkladmi a pred každým protivenstvom a nás všetkých prijmi do svojej trvalej ochrany, aby sme podľa tvojho príkladu a s tvojou pomocou mohli viesť svätý život, nábožne umrieť a v nebi dosiahnuť večnú blaženosť. Amen.

Ján Pavol II. – Redemptoris Custos (Ochranca Vykupiteľa)

By , 13. decembra 2020 13:04

V slovách nočného „zvestovania“ Jozef nielenže počul Božiu pravdu o neobyčajnom povolaní svojej manželky, ale znovu počul i pravdu týkajúcu sa jeho vlastného povolania. Continue reading 'Ján Pavol II. – Redemptoris Custos (Ochranca Vykupiteľa)'»

Rok sv. Jozefa

By , 13. decembra 2020 12:58

Svätý Otec František vyhlásil osobitný Rok sv. Jozefa. Príslušný apoštolský list Patris corde (S otcovským srdcom) podpísal 8. decembra, presne 150 rokov od vyhlásenia svätého Jozefa za patróna celej Cirkvi pápežom Piom IX. v roku 1870. Continue reading 'Rok sv. Jozefa'»

Slávnosť Nepoškvrneného počatia preblahoslavenej Panny Márie

By , 6. decembra 2020 15:17

Katechéza Svätého Otca Františka – 8.12.2016
Continue reading 'Slávnosť Nepoškvrneného počatia preblahoslavenej Panny Márie'»