Apoštolský list Rosarium Virginis Mariae (II.)

By , 10. októbra 2021 9:57

Ponúknem Vám opäť niekoľko myšlienok z apoštolského listu Svätého Jána Pavla II. Rosarium Virginis Mariae: Apoštolský list o posvätnom ruženci.
Continue reading 'Apoštolský list Rosarium Virginis Mariae (II.)'»

Sme bohatí, alebo chudobní?

By , 10. októbra 2021 9:50

V čom spočíva bohatstvo človeka? Každý ho má v niečom inom. Sú ľudia, ktorí vidia bohatstvo v rodine, vzťahoch, láske, ale i vo viere. Iní ho vidia v kariére, moci, postavení, alebo peniazoch, veciach, ktoré sú súčasťou nášho života. Bohatý človek nie je ten, ktorý má všetko. Je to ten, kto dáva a obohacuje druhého. Continue reading 'Sme bohatí, alebo chudobní?'»

Apoštolský list Rosarium Virginis Mariae (Svätý Ján Pavol II.)

By , 5. októbra 2021 19:16

Ponúknem Vám niekoľko myšlienok z apoštolského listu Svätého Jána Pavla II. Rosarium Virginis Mariae.
Continue reading 'Apoštolský list Rosarium Virginis Mariae (Svätý Ján Pavol II.)'»

Chrániť hodnotu a dar našich rodín

By , 5. októbra 2021 18:26

Jednou z diskutovaných tém a môžeme povedať aj ťažko skúšaných v našej spoločnosti je RODINA. Je tu rôznosť pohľadov na ňu. Rodina mala a vždy bude mať v Božom pláne dôležité miesto. Continue reading 'Chrániť hodnotu a dar našich rodín'»

MESIAC OKTÓBER – Mesiac modlitby posvätného ruženca

By , 26. septembra 2021 8:35

Začíname nový mesiac v kalendárnom roku. Mesiac október nás veriacich povzbudzuje, aby sme upriamili náš duchovný život na Ježiša a našu nebeskú Matku Pannu Máriu. Tento mesiac sa budeme viac spájať s Pannou Máriou a modlitbou, ktorú veľmi dobre poznáme. Continue reading 'MESIAC OKTÓBER – Mesiac modlitby posvätného ruženca'»

Zvíťaziť nad hriechom

By , 26. septembra 2021 8:26

Skúsenosť so zlom, hriechom, pokušeniami máme všetci. Každý človek v skúškach života a v zápase s hriechom zvíťazil, ale i okúsil trpkú prehru. Napriek mnohým zlyhaniam, vlastnej hriešnosti máme záchranu v Božom milosrdenstve. Ježiš sa nám neunaví odpúšťať. Chce, aby sme sa i my snažili meniť náš život, postoje, skutky a pripodobňovať sa mu vo všetkom. Continue reading 'Zvíťaziť nad hriechom'»

Svätý Pater Pio z Pietrelciny

By , 19. septembra 2021 17:11

Z jeho života: Dňa 23. septembra slávime v Cirkvi spomienku na sv. Pátra Pia z Pietrelciny. Svätec ktorý nám je veľmi blízky a poznáme ho. Continue reading 'Svätý Pater Pio z Pietrelciny'»

Byť v službe zapálený Kristovou láskou

By , 19. septembra 2021 17:02

Dnes sme svedkami koľko ľudí kladie dôraz na moc, postavenie a kariéru. Okrem toho ľudské srdce lipne na pozemských veciach, napríklad (autá, dovolenky, peniaze a iné). Všetko je darom od Boha. Podstatné je, aby sme mali správny vzťah k týmto pozemským dobrám. Stáva sa, že sa nám potom vytratí úprimný vzťah k duchovným darom či hodnotám.
Continue reading 'Byť v službe zapálený Kristovou láskou'»

Byť pravými a skutočnými Ježišovými apoštolmi

By , 13. septembra 2021 21:54

Dnes sme svedkami koľko ľudí trpí, prežíva krízy a pády. Život človeka je stále v ohrození a nebezpečenstve. Niekedy strácame zmysel života a reptáme proti Bohu. Koľkí povieme: „Kde si Bože? Existuje vôbec Boh?“ Keby tu bol, nebol by to dovolil. Musíme si uvedomiť, že Boh je vždy s nami. Vždy je nablízku, keď ho človek potrebuje. Continue reading 'Byť pravými a skutočnými Ježišovými apoštolmi'»

Sme povolaní opakovať zázrak Effata

By , 6. septembra 2021 13:42

Myšlienky pápeža Františka k evanjeliu 23. nedele Cezročného obdobia (Mk 7,31-37)
Continue reading 'Sme povolaní opakovať zázrak Effata'»