Ako uvádzať do praxe nové usmernenia o slávení bohoslužieb

By , 5. mája 2020 16:19

Continue reading 'Ako uvádzať do praxe nové usmernenia o slávení bohoslužieb'»

List Svätého Otca na mesiac máj: Modlime sa ruženec v domácnosti

By , 3. mája 2020 12:22

Svätý Otec napísal všetkým veriacim osobitný list na mesiac máj, v ktorom ich vyzýva k modlitbe posvätného ruženca v domácnostiach. Ruženec má všetkých zjednotiť ako duchovnú rodinu na prekonanie súčasnej krízy spojenej s pandémiou Covid-19. K listu sú pripojené dve osobitné modlitby k Panne Márii, ktoré Svätý Otec odporúča na záver ruženca.
Continue reading 'List Svätého Otca na mesiac máj: Modlime sa ruženec v domácnosti'»

Voňať po ovciach

By , 3. mája 2020 12:09

Evanjeliový úryvok Štvrtej veľkonočnej nedele (Jn 10, 1-10) prináša Ježišov obraz pastiera a ovčinca. Dnešná nedeľa je dňom modlitieb za nové kňazské povolania.
Continue reading 'Voňať po ovciach'»

A o čom sa zhovárame my?

By , 26. apríla 2020 9:19

Evanjeliový úryvok Tretej veľkonočnej nedele (Lk 24, 13-35) ponúka príbeh dvoch učeníkov, ktorým sa na ceste do Emauz zjavil vzkriesený Pán.
Continue reading 'A o čom sa zhovárame my?'»

Božie milosrdenstvo je posolstvo pokoja

By , 18. apríla 2020 22:33

Ježiš v snahe posilniť v pravde vieru apoštolov, potom čo museli zažiť jeho utrpenie, bolesť, pohŕdanie a smrť, jednoducho koniec vysnívanej cesty, zjavuje sa im a pozdravuje slovami: Pokoj vám!
Continue reading 'Božie milosrdenstvo je posolstvo pokoja'»

Staň sa dvojčaťom apoštola Tomáša

By , 18. apríla 2020 22:17

Evanjeliový úryvok Druhej veľkonočnej nedele (Jn 20, 19-31) prinaša zjavenie zmŕtvchvstalého Pána apoštolom, pričom pozornosť sa sústreďuje najmä na apoštola Tomáša.
Continue reading 'Staň sa dvojčaťom apoštola Tomáša'»

Sviatok Božieho milosrdenstva 2020

By , 18. apríla 2020 21:27

Presne pred dvadsiatimi rokmi pápež Ján Pavol II. ustanovil Sviatok Božieho milosrdenstva pre celú Cirkev. Dvadsiate výročie však budeme sláviť inak než doposiaľ.
Continue reading 'Sviatok Božieho milosrdenstva 2020'»

Pastiersky list diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku na Veľkú Noc 2020

By , 12. apríla 2020 13:01

Milí bratia a sestry,

tohtoročné veľkonočné sviatky sa zapíšu do našich spomienok ale aj do dejín našej krajiny ako výrazne odlišné od tých predchádzajúcich. Niekoľko týždňov sa nekonajú verejné bohoslužby v našich chrámoch a teraz po prvýkrát sa neslávia ani verejné veľkonočné obrady. Vážnosť situácie si vyžiadala chrániť naše životy aj životy druhých.
Continue reading 'Pastiersky list diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku na Veľkú Noc 2020'»

Don Marián Valábek: Ježiš je u vás doma, len si to musíte uvedomiť

By , 12. apríla 2020 12:50

Vzácny rozhovor so vzácnym kňazom. Don Marián Valábek SDB patrí medzi najskúsenejších a zároveň najobľúbenejších kňazov na poli pastorácie rodín. V našom rozhovore ide na fascinujúcu hĺbku sviatostného manželstva a tajomstva rodiny ako domácej cirkvi. To, čo sme už veľakrát počuli, ide z jeho úst priamo do srdca.
Continue reading 'Don Marián Valábek: Ježiš je u vás doma, len si to musíte uvedomiť'»

Tento čas nás trénuje byť domácou cirkvou, píše kardinál Farrell rodinám

By , 12. apríla 2020 11:42

Pri príležitosti sviatku sv. Jozefa, 19. marca, napísal kardinál Kevin Farrell, prefekt vatikánskeho Dikastéria pre laikov rodinu a život posolstvo rodinám s názvom „Konkrétny návrh, ako byť «domácou cirkvou»“. Prinášame plné znenie posolstva.
Continue reading 'Tento čas nás trénuje byť domácou cirkvou, píše kardinál Farrell rodinám'»