Litánie k Božiemu milosrdenstvu

By , 1. októbra 2023 11:23

Božia láska je kvetom a milosrdenstvo je plodom. Nech pochybujúca duša číta tieto myšlienky o milosrdenstve a začne dôverovať.
Continue reading 'Litánie k Božiemu milosrdenstvu'»

Faustína Kowalská, rehoľníčka, mystička

By , 1. októbra 2023 11:18

Svätá Faustína sa narodila 25. augusta 1905 v malej dedine západne od mesta Lodž v Poľsku. Bola tretím dieťaťom z desiatich súrodencov. Pri krste jej dali meno Helena. Keď mala takmer dvadsať rokov, vstúpila do „Kongregácie sestier našej Panej Milosrdenstva“. Členky tejto kongregácie sa venovali starostlivosti a výchove mladých problémových žien. Rok po vstupe do kláštora prijala rehoľný habit a meno „sestra Mária Faustína“.
Continue reading 'Faustína Kowalská, rehoľníčka, mystička'»

Archanjel Rafael

By , 24. septembra 2023 9:16

Jeho meno znamená „Boží liek“. Svätý Rafael je vynikajúci orodovník, špeciálny patrón chorých a cestujúcich, ktorý prináša naše modlitby k Bohu. Je jedným z najvyšších anjelských duchov, ktorí pomáhajú Bohu, a preto je v stave, aby od Boha žiadal milosti, ktoré potrebujeme.
Continue reading 'Archanjel Rafael'»

Archanjel Michal

By , 24. septembra 2023 9:13

Aj meno svätého Michala (Kto je ako Boh?) sa niekoľkokrát spomína v Biblii. Dvakrát v Knihe proroka Daniela, kde o ňom hovorí ako o veľkom kniežati, potom v Júdovom liste a napokon v Apokalypse.
Continue reading 'Archanjel Michal'»

Archanjel Gabriel

By , 24. septembra 2023 9:11

V Novom zákone sú len dve zmienky o sv. Gabrielovi a obe sa týkajú predpovede budúcej udalosti. V prvom prípade je to predpovedanie narodenia sv. Jána Krstiteľa a Zvestovanie Panne Márii zaznamenané sv. Lukášom (1:26-28). Gabriel bol Bohom poverený doručiť túto skvelú novinu Panne Márii. Predstavu o tomto archanjelovi si môžeme urobiť na základe povahy úlohy, ktorú dostal, pretože jestvuje vzťah mendzi prirodzenosťou a mocou anjela a poslaním, ktoré od Boha dostáva. Tak môžeme skrze jednu vec načrtnúť tú druhú. Gabriel znamená fortitudo Dei, Božia moc. Čo bolo podstatou správy, ktorú doniesol sv. Panne? Niekoľko vecí:
Continue reading 'Archanjel Gabriel'»

Sv. Matúš, apoštol a evanjelista

By , 17. septembra 2023 12:26

Sv. Matúš je jedným z dvanástich apoštolov. Jeho pôvodné meno bolo Lévi. Bol vyberačom mýta, teda colníkom alebo mýtnikom v časoch Ježišových. Patril ku skupine ľudí, ktorou Židia opovrhovali, nazývali ich verejnými hriešnikmi (publikánmi). Popri vyberaní cla si totiž „privyrábali“ okrádaním. Lévi mal svoju mýtnicu v Kafarnaume, kde Ježiš často verejne vystupoval. Je teda pravdepodobné, že počul mnohé z jeho rečí.
Continue reading 'Sv. Matúš, apoštol a evanjelista'»

Pio z Pietrelciny

By , 17. septembra 2023 12:21

Dňa 25. mája 1887 sa v malej talianskej dedinke Pietrelcina do rodiny roľníka Grazia a jeho manželky Giuseppy Forgione narodil František, pomenovaný po sv. Františkovi z Assisi. Už v detstve bolo jasné, že je výnimočným dieťaťom Božím. Bol veľmi zbožným, už ako chlapec sa chcel stať kňazom. Stal sa kapucínom, ako šestnásťročný si v roku 1902 obliekol kapucínsky habit. Prijal meno Pio. Po siedmich rokoch štúdií bol roku 1910 vysvätený za kňaza.
Continue reading 'Pio z Pietrelciny'»

Sv. kórejskí mučeníci (Ondrej Kim Taegon a spol.)

By , 17. septembra 2023 12:15

Prvý známy kresťan, ktorý vkročil na územie Kórey bol japonský vojak – veliteľ Konishi Yukinaga. Bolo to počas japonskej invázie do Kórey koncom 16. storočia. Keď sa vracal späť do vlasti, zobral so sebou kórejské dievča, neskôr známe pod menom Júlia Ota, ktorá bola pokrstená. Stala sa tak jednou z prvých kórejských kresťanov.
Continue reading 'Sv. kórejskí mučeníci (Ondrej Kim Taegon a spol.)'»

Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska

By , 10. septembra 2023 11:00

Sedembolestná Panna Mária alebo Bolestná Panna Mária (lat. Mater Dolorosa) je titul Panny Márie, ktorý sa vzťahuje na jej bolesti. V rímskokatolíckej cirkvi je Sedembolestná Panna Mária patrónkou Slovenska. Dnes sa jej sviatok slávi 15. septembra. Liturgickým stupňom slávenia vo svete je spomienka, na Slovensku ako neprikázaný sviatok – slávnosť. Bolesť patrí k hlavným témam znázornenia Panny Márie v katolíckom kresťanskom umení (napr. pieta, či Mária pod krížom).
Continue reading 'Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska'»

Svätí košickí mučeníci

By , 3. septembra 2023 11:00

Medzi troch košických mučeníkov patrí Marek Križin, Melichar Grodziecki a Štefan Pongrácz.
Continue reading 'Svätí košickí mučeníci'»