Category: Uncategorized

Šesťdesiat rokov života

By , 22. mája 2022 10:04

Životné jubileum je vzácny dar tak pre jubilanta, ako aj pre tých, ktorí sa z neho môžu tešiť spolu s ním.
Continue reading 'Šesťdesiat rokov života'»

Rok Sv. Jozefa – So srdcom otca – Milovaný otec

By , 25. apríla 2021 10:11

Apoštolský list Svätého Otca Františka – Patris corde (II. časť)
Continue reading 'Rok Sv. Jozefa – So srdcom otca – Milovaný otec'»

Rok Sv. Jozefa – So srdcom otca – Úvod

By , 25. apríla 2021 10:00

Apoštolský list Svätého Otca Františka – Patris corde (I. časť)
Continue reading 'Rok Sv. Jozefa – So srdcom otca – Úvod'»

List biskupov premiérovi a členom vlády

By , 16. februára 2021 10:14

Katolícki biskupi združení v Konferencii biskupov Slovenska na 98. plenárnom zasadnutí, ktoré sa konalo online formou, schválili text listu, ktorý zasielajú predsedovi Vlády SR a jej členom. Text sme prevzali z webu Tlačovej kancelárie KBS.
Continue reading 'List biskupov premiérovi a členom vlády'»