Category: Uncategorized

Svätí Peter a Pavol

By , 25. júna 2023 9:51

Peter vyrástol ako Šimon v Betsaide na severnom okraji Galilejského jazera. Betsaida („dom ryby“) bola predovšetkým rybárska usadlosť. Ako každý Žid sa nepochybne pravidelne zúčastňoval na sobotňajšej liturgii v synagóge, no jeho hlavným remeslom bolo rybárčenie. Venoval sa mu i v Kafarnaume, kam sa podľa všetkého presťahoval s rodinou. Život rybára bol poznačený námahou často celonočného bdenia na jazere. Tvrdá robota neprinášala vždy očakávaný výsledok. Tak ako v to ráno, keď ho oslovil Ježiš s prosbou, aby si mohol požičať jeho loďku a učiť z nej zástupy. Po katechéze sa obracia na Šimona so slovami: „Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov!“ (Lk 5, 4). Šimon napriek tomu, čo mu hovorí skúsenosť, privolí a stáva sa svedkom zázračného rybolovu. V úžase a vo vedomí vlastnej hriešnosti prosí: „Pane, odíď odo mňa“ (Lk 5, 8), no Ježiš ho povoláva, aby sa stal „rybárom ľudí“, práve v momente, keď si hlboko uvedomuje svoju nehodnosť. Spolu s ďalšími opúšťa všetko a nasleduje ho. Dostáva meno Peter a pri Ježišovi ho počas jeho účinkovania vidíme v role hovorcu Dvanástich.
Continue reading 'Svätí Peter a Pavol'»

Srdce Ježišovo privádza k pravému pokoju

By , 11. júna 2023 9:50

Pred Poslednou večerou, keď náš Pán umyl učeníkom nohy, povedal: „Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám“ (Jn 13, 15). Predstavil nám dobročinnú lásku, ktorá nie je sebecká, nemyslí na seba, ale obohacuje iných. Nehľadá seba; zameriava sa na druhého.
Continue reading 'Srdce Ježišovo privádza k pravému pokoju'»

Litánie k úcte svätého Jozefa, ženícha preblahoslavenej Panny Márie

By , 19. marca 2023 9:52

Continue reading 'Litánie k úcte svätého Jozefa, ženícha preblahoslavenej Panny Márie'»

Kázeň biskupa Fultona Sheena Hriešna Samaritánka

By , 15. marca 2023 18:13

Tak ako sa vo vesmíre ovplyvňujú planéty, tak ako mesiac pôsobí na morské prúdy na zemi, tak aj my ľudia sme pod neustálym pôsobením nadpozemského sveta a Božieho vplyvu. Teraz Vám poviem príbeh o veľkom zápase v duši. Je to jeden z najkrajších príbehov, aké kedy boli napísané. Je to príbeh o Samaritánke, hriešnej žene pri Jakubovej studni.
Continue reading 'Kázeň biskupa Fultona Sheena Hriešna Samaritánka'»

Šesťdesiat rokov života

By , 22. mája 2022 10:04

Životné jubileum je vzácny dar tak pre jubilanta, ako aj pre tých, ktorí sa z neho môžu tešiť spolu s ním.
Continue reading 'Šesťdesiat rokov života'»

Rok Sv. Jozefa – So srdcom otca – Milovaný otec

By , 25. apríla 2021 10:11

Apoštolský list Svätého Otca Františka – Patris corde (II. časť)
Continue reading 'Rok Sv. Jozefa – So srdcom otca – Milovaný otec'»

Rok Sv. Jozefa – So srdcom otca – Úvod

By , 25. apríla 2021 10:00

Apoštolský list Svätého Otca Františka – Patris corde (I. časť)
Continue reading 'Rok Sv. Jozefa – So srdcom otca – Úvod'»

List biskupov premiérovi a členom vlády

By , 16. februára 2021 10:14

Katolícki biskupi združení v Konferencii biskupov Slovenska na 98. plenárnom zasadnutí, ktoré sa konalo online formou, schválili text listu, ktorý zasielajú predsedovi Vlády SR a jej členom. Text sme prevzali z webu Tlačovej kancelárie KBS.
Continue reading 'List biskupov premiérovi a členom vlády'»