Šesťdesiat rokov života

By , 22. mája 2022 10:04

Životné jubileum je vzácny dar tak pre jubilanta, ako aj pre tých, ktorí sa z neho môžu tešiť spolu s ním.

Vážený pán dekan Stanislav,

Už desiaty rok žijete s nami vo farskej rodine, vysluhujete nám sviatosti, modlíte sa za nás, povzbudzujete, utešujete, pomáhate. Ste našim láskavým duchovným otcom, preto zo srdca ďakujeme Bohu, že nás prostredníctvom Vás požehnáva a preukazuje nám svoju priazeň a starostlivosť.

Vo štvrtok 19.5.2022 ste pri svätej omši ďakovali nebeskému Otcovi za šesťdesiat rokov života. Tešíme sa, že nám nebeský Otec doprial byť s Vami, aby sme sa aj my mohli pripojiť k Vašim gratulantom. K jubileu Vám prajeme radosť, pokoj, dobré zdravie a hojnosť božích milostí a darov Ducha Svätého. Od nebeskej Matky Panny Márie, Vám vyprosujeme neustálu pomoc a ochranu.

Veriaci z farnosti Liptovský Mikuláš