Božské Srdce Ježišovo – mesiac jún

By , 29. mája 2022 9:15

Láska Srdca Ježišovho, zapáľ moje srdce!
Sila Srdca Ježišovho, posilni moje srdce!

Milosrdenstvo Srdca Ježišovho, odpusť môjmu srdcu!
Trpezlivosť Srdca Ježišovho, neunav sa na mojom srdci!

Vláda Srdca Ježišovho, zaujmi celé moje srdce!
Vôľa Srdca Ježišovho, disponuj mojím  srdcom!

Horlivosť Srdca Ježišovho, stráv moje srdce!
Nepoškvrnená Panna Mária, pros za nás Božské Srdce Ježišovo!

Láskavý Ježiš, nikdy som nepočula, že by si opustil niekoho, kto ti dôveroval, uctieval tvoje najsvätejšie Srdce a prosil ťa o pomoc. Pane a Kráľ sŕdc, prichádzam k tebe so svojimi hriechmi a padám pred tebou na kolená. Najsvätejšie Srdce, neodmietaj moje modlitby, ale prijmi ich a vypočuj. Láskavé a milosrdné Srdce Ježišovo!

Zdroj: http://marianky.sk/modlitby-k-najsvatejsiemu-srdcu-jezisovmu