Diecézna škola viery

V snahe prehĺbiť duchovný život veriacich, ako aj pocit spoločenstva a našej vzájomnej spolupatričnosti sa spišský diecézny biskup rozhodol, že počas štyroch rokov, začínajúc septembrom 2018, zorganizujeme Diecéznu školu viery. Pôjde o praktické prednášky a diskusie z oblasti: náuky o sviatostiach, o prikázaniach, o pravdách viery a o Svätom písme. Prednášky budú určené pre dospelých veriacich, ktorí už prijali sviatosť birmovania. Prednášky budú zamerané na vieroučné témy, ale aj na praktické otázky, ktoré sa v súčasnom duchovnom živote objavujú.

DŠV sa koná vždy tretí štvrtok v mesiaci (okrem decembra, apríla, júna – augusta). Každé stretnutie sa začína svätou omšou, po ktorej nasleduje prednáška v dĺžke 40 minút a ďalších 20 minút je určených na diskusiu.