Category: Na čítanie

Advent

By , 27. novembra 2022 9:53

Advent – príchod Krista, ktorý túžobne očakávame. V prvom rade sa pripravujeme na slávenie Vianoc, tajomstvo vtelenia. Chválime Boha, ktorý tak miloval svet, že nám poslal svojho Syna. Vianočné sviatky a príprava na ne majú svoj hlbší zmysel v príprave našich sŕdc na Božiu milosť vo sviatostiach. Druhý príchod Krista sa teda deje v našich srdciach najmä prijímaním svätého prijímania. Advent nám pripomína, že Kristus prišiel, ale aj že príde. A život veriacich je neustálym a bdelým očakávaním toho príchodu. Nejde iba o to, aby sme pripomenuli historickú udalosť, ktorá sa stala pred 2000 rokmi v malej judejskej dedinke. Oveľa potrebnejšie je pochopiť, že celý náš život musí byť adventom, bdelým očakávaním nového konečného príchodu Krista.
Continue reading 'Advent'»

Ježiš Kristus, Kráľ neba i zeme

By , 20. novembra 2022 11:30

Dnešný sviatok je jeden z najmladších. Zaviedol ho pápež Pius XI. v roku 1929. Bolo to zaiste dielom Božej prozreteľnosti, lebo naša doba je veľmi poznačená búraním hodnôt, ktoré boli istotou ľudí minulých storočí. Dnešný sviatok nám dáva orientáciu i istotu pre život v súčasnej chaotickej dobe. Istota je v pravde. Pravda nám bola zvestovaná v Božom zjavení. Ježiš sám hovorí: „Ja som sa preto narodil a preto som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo o pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas.“
Continue reading 'Ježiš Kristus, Kráľ neba i zeme'»

Svätá Alžbeta Uhorská (Durínska)

By , 13. novembra 2022 11:27

Význam mena: Boh je štedrý (hebr.)
Atribúty: Kôš s chlebom alebo ružami, misa plná rýb, žobrák

Patrónka žobrákov, vdov a sirôt, chorých, prenasledovaných, núdznych, pekárov, čipkárov; charitatívnych organizácií
Continue reading 'Svätá Alžbeta Uhorská (Durínska)'»

Spišská katolícka charita

By , 13. novembra 2022 11:21

Spišská katolícka charita je samostatný právny subjekt Spišskej diecézy, konfederatívne združeným v Slovenskej katolíckej charite. Svojou činnosťou nadväzuje na činnosť Diecezálnej charity v Spišskej diecéze, ktorá bola od roku 1927 jedným z členov Ústrednej Karity na Slovensku (ÚKS). Predsedom ÚKS bol z poverenia biskupov Slovenska spišský biskup Ján Vojtaššák. Odbočiek ÚKS bolo v Spišskej diecéze 68 a ich počet narastal až na vyše 100 v päťdesiatych rokoch.
Continue reading 'Spišská katolícka charita'»

Spišská diecéza

By , 6. novembra 2022 21:05

Spišská diecéza sa nachádza v severnej časti stredného Slovenska. Zahŕňa regióny Orava, Liptov a Spiš v celkovej rozlohe 7 802 km2. Vznikla v roku 1776 vyčlenením z Ostrihomského arcibiskupstva. Diecéza má celkovo 179 farností, ktoré sú zadelené do 14 dekanátov. Na území diecézy žije viac ako 600 000 obyvateľov, z čoho je približne 450 000 rímskokatolíkov. V súčasnosti spravuje diecézu biskup Mons. Ján Kuboš ako diecézny administrátor. Pastoráciu vo farnostiach má na starosti okolo 350 diecéznych a rehoľných kňazov v aktívnej službe.
Continue reading 'Spišská diecéza'»

Martin z Tours, biskup

By , 6. novembra 2022 20:41

* 316/317 (alebo okolo 336) Sabaria, dnes Szombathely, Maďarsko
† 8. november 397 (?) Candes, dnes Candes-Saint-Martin pri Tours, Francúzsko
Continue reading 'Martin z Tours, biskup'»

Odpustky

By , 30. októbra 2022 11:14

Začiatkom novembra si Katolícka cirkev pripomína dva významné sviatky: 1. novembra je to slávnosť Všetkých svätých a 2. novembra Spomienka na všetkých verných zosnulých. Cirkev od začiatku spája so slávnosťou Všetkých svätých svoju vieru na nádej na vzkriesenie. Je to deň radosti. Po vzkriesení Pána Ježiša sa nachádzame na ceste do večného mesta, kde nás očakáva blaženosť všetkých tých, ktorí boli Pánom oslávení. To má byť zmyslom slávnosti Všetkých svätých.
Continue reading 'Odpustky'»

Kresťanská sakrálna architektúra na Slovensku

By , 24. októbra 2022 19:01

Najstaršie dochované sakrálne pamiatky na Slovensku sa datujú do obdobia 9. storočia, na území Veľkej Moravy. Christianizácia Veľkej Moravy príchodom Konštantína a Metoda zo Solúna mala na svedomí príchod kresťanskej architektúry, či už ovplyvnenej karolínskym alebo byzantským stavebným štýlom. Continue reading 'Kresťanská sakrálna architektúra na Slovensku'»

Sv. Ján Pavol II., pápež

By , 16. októbra 2022 9:52

* 18. máj 1920 Wadowice, Poľsko
† 2. apríl 2005 Rím, Taliansko

Karol Józef Wojtyła sa narodil vo Wadowiciach (Poľsko) 18. mája 1920 ako druhý syn Karola Wojtyłu a Emílie, rodenej Kaczorowskej. Sviatosť krstu prijal 20. júna vo farskom kostole vo Wadowiciach.
Continue reading 'Sv. Ján Pavol II., pápež'»

Ján XXIII., pápež (Angelo Giuseppe Roncalli)

By , 9. októbra 2022 10:03

Sviatok: 11. október
* 25. november 1881 Sotto il Monte, Bergamo, Taliansko
† 3. jún 1963 Rím
Continue reading 'Ján XXIII., pápež (Angelo Giuseppe Roncalli)'»