Category: Na čítanie

Príprava na Pochod za život – 15. nedeľa v cezročnom období

By , 14. júla 2019 22:31

Continue reading 'Príprava na Pochod za život – 15. nedeľa v cezročnom období'»

Kto nie je môj blížny?

By , 14. júla 2019 22:29

Evanjeliový úryvok dnešnej nedele (Lk 10, 25-37) prináša jedno z najznámejších Ježišových podobenstiev. Milosrdný Samaritán je obrazom samotného Ježiša Krista.
Continue reading 'Kto nie je môj blížny?'»

Nový kaplán v L. Mikuláši: Milan Lupták

By , 14. júla 2019 21:49

Continue reading 'Nový kaplán v L. Mikuláši: Milan Lupták'»

Jogurt

By , 7. júla 2019 10:52

V jedno úplne bežné ráno pri raňajkách, keď sa každý v dome „plnil“ tým, čo mu chutilo, rozhodol sa chlapček pre jogurt. Continue reading 'Jogurt'»

Príprava na Pochod za život – 14. nedeľa v cezročnom období

By , 7. júla 2019 10:42

V evanjeliu tejto nedele nás Ježiš pozýva, aby sme nestrácali vnútorný pokoj ani v situácii, keď zažijeme nesúhlas či odmietnutie. Čím hlbšie sme presvedčení o správnosti našich postojov a nášho počínania, s tým väčším pokojom vieme vydávať svedectvo o pravde slovom aj konaním. Continue reading 'Príprava na Pochod za život – 14. nedeľa v cezročnom období'»

Misia solúnskych bratov bola službou celej Európe

By , 7. júla 2019 10:36

Evanjeliový úryvok slávnosti svätých Cyrila a Metoda (Mt 28, 16-20) podáva posledných päť veršov z Evanjelia podľa Matúša. Zmŕtvychvstalý Ježiš krátko pred svojím nanebovstúpením vyzýva svojich učeníkov k misionárskemu úsiliu. Apoštoli Slovanov sú vynikajúcim príkladom naplnenia týchto Ježišových slov.
Continue reading 'Misia solúnskych bratov bola službou celej Európe'»

Mať meno zapísané v nebi

By , 7. júla 2019 10:26

Evanjeliový úryvok dnešnej nedele (Lk 10, 1 – 12. 17 – 20) nám podáva Ježišove inštrukcie pre tých, ktorých povolal za učeníkov.
Continue reading 'Mať meno zapísané v nebi'»

Príprava na pochod za život – 13. nedeľa v cezročnom období

By , 30. júna 2019 11:50

Ježiš nás túto nedeľu posiela zvestovať Božie kráľovstvo. Kráľovstvo sa naplno stáva kráľovstvom v prítomnosti kráľa, Ježiša Krista. Continue reading 'Príprava na pochod za život – 13. nedeľa v cezročnom období'»

Birmovné meno

By , 30. júna 2019 11:48

Aké je moje skutočné meno? Kto som? To vie iba Boh a moja úloha je to odhaliť.
Continue reading 'Birmovné meno'»

Dajme kňazom pocítiť, že sú milovaní – kardinál Stella ku Dňu posväcovania kňazov

By , 30. júna 2019 10:54

Každý rok sa na Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho slávi Deň posväcovania sa kňazov, ktorý je dôležitou príležitosťou k prehĺbeniu, k modlitbe i k bratskému zdieľaniu sa medzi kňazmi. O kráse i krehkosti kňazskej služby a nutnosti podpory kňazov zo strany biskupa, spoločenstva spolubratov i veriacich hovorí v rozhovore pre Vatikánsky denník L´Osservatore Romano prefekt Kongregácie pre klérus kardinál Beniamino Stella.
Continue reading 'Dajme kňazom pocítiť, že sú milovaní – kardinál Stella ku Dňu posväcovania kňazov'»