Category: Na čítanie

Hodnota a návrat k Božiemu slovu

By , 23. januára 2022 11:33

Istý múdry človek raz povedal: „Vypovedané slovo už nevrátiš späť.“ Mal veľkú pravdu. Platí to o našom ľudskom slove. Slovo, ktoré povieme z našich úst sa už nedá vrátiť. Má veľký význam a hodnotu. Koľko slov denne použijeme v komunikácii, cez sociálne siete (internet), koľko toho počujeme v televízii, rozhlase, kolektíve a podobne. Je tu výzva pre každého z nás: VÁŽIŤ SI HODNOTU SLOVA. Slovo má dve stránky: dobrá (povzbudím, pozdvihnem, poteším) zlá (zraním, ublížim).
Continue reading 'Hodnota a návrat k Božiemu slovu'»

Nepochybujme o Ježišových zázrakoch

By , 16. januára 2022 9:48

Vždy, keď sa povie slovo ZÁZRAK si každý z nás predstaví niečo našim očiam viditeľné. My potrebujeme vidieť častokrát očami a zažiť skúsenosť. Ináč by nás to mohlo viesť k pochybnosti a mali by sme problém prijať to, či uveriť. Počas celého týždňa sme v Evanjeliách pri svätých omšiach počúvali o Ježišových uzdraveniach, zázrakoch napríklad: uzdravenie Šimonovej testinej, uzdravenie posadnutého nečistým duchom, uzdravenie ochrnutého človeka, uzdravenie malomocného a iné. Prítomní videli ako Ježiš robil zázraky pred ich očami. Continue reading 'Nepochybujme o Ježišových zázrakoch'»

Katechéza pápeža Františka: Krst dáva silu pre zápas so zlom

By , 9. januára 2022 10:33

Zo skúsenosti vieme, že život kresťana je vždy vystavený pokušeniu, zvlášť pokušeniu oddialiť sa od Boha, od jeho vôle, od spoločenstva s ním a padnúť opäť do pút svetských zvodov. Krst nás pripravuje a dáva nám silu na tento každodenný boj, aj na boj proti diablovi, ktorý ako svätý Peter hovorí, že číha ako lev, aby nás zožral, aby nás zničil.
Continue reading 'Katechéza pápeža Františka: Krst dáva silu pre zápas so zlom'»

Posolstvo sviatku Zjavenie Pána – Troch kráľov a Krst Pána Ježiša pre náš život

By , 9. januára 2022 10:26

Nedeľou Krstu Pána Ježiša končíme vianočné obdobie. V týždni sme slávili slávnosť Zjavenie Pána – Troch kráľov. Obidva sviatky nám chcú odovzdať krásne posolstvo do našich životov.
Continue reading 'Posolstvo sviatku Zjavenie Pána – Troch kráľov a Krst Pána Ježiša pre náš život'»

Začať s Ježišom a Pannou Máriou

By , 2. januára 2022 10:47

Vstúpili sme do nového kalendárneho roka 2022. Čo nám prinesie tento rok? Otázka, ktorú si položí každý človek. Niektorí berieme život ako ide, iní si povedali posnažím sa byť lepší ako som bol. V tomto roku nás čakajú dôležité životné rozhodnutia, termíny niečoho, čo už nebudeme môcť zmeniť. Každý človek vstupuje s nejakými plánmi, predsavzatiami. Musíme však mať na pamäti, že naše a Božie plány sú odlišné.
Continue reading 'Začať s Ježišom a Pannou Máriou'»

Svätý Ján Pavol II.: Modlitba za rodinu

By , 26. decembra 2021 10:35

Continue reading 'Svätý Ján Pavol II.: Modlitba za rodinu'»

Dar našich rodín

By , 26. decembra 2021 10:20

Jednou z diskutovaných tém a môžeme povedať aj ťažko skúšaných v našej spoločnosti je RODINA. Je tu rôznosť pohľadov na ňu. Ona je darom a podstatou nášho života, ale i vianočných sviatkov, ktoré prežívame. Rodina mala a vždy bude mať v Božom pláne dôležité miesto. Svätý Ján Pavol II. v príhovoroch o rodine často zdôrazňoval: ,,Rodina staň sa tým, čím si. Ona je jedno z najvzácnejších povolaní a osud našich generácii po nás bude závisieť od našich rodín.“
Continue reading 'Dar našich rodín'»

Stretnutie dvoch sŕdc

By , 18. decembra 2021 20:56

V živote každého človeka zohrávajú veľmi dôležitú úlohu stretnutia. Ide o stretnutia, ktoré sú možno jednorazové. Stretnem človeka raz a viac sa už neuvidíme. Potom sú to stretnutia, ktoré nám zmenia život, alebo zanechajú „pečať“ v našom srdci. Ide o človeka, ľudí, ktorí sú súčasťou našich životov a sme šťastní, že ich máme. Continue reading 'Stretnutie dvoch sŕdc'»

Nestratiť dar radosti

By , 11. decembra 2021 18:55

Na adventnom venci zapaľujeme už tretiu sviecu. Sme opäť bližšie k sviatku Narodenia Pána Ježiša Krista. Po výzve modliť sa, byť v bdelosti, po slovách svätého Jána Krstiteľa „pripravte cestu Pánovi“ nás tretia adventná nedeľa pozýva k daru radosti. Tretia adventná nedeľa sa nazýva nedeľa radosti. Je to výzva pre nás všetkých nestratiť tento dar z našich životov, rodín a spoločenstiev.
Continue reading 'Nestratiť dar radosti'»

Druhá adventná nedeľa

By , 4. decembra 2021 14:23

Zapaľujeme druhú sviecu na adventnom venci. Sme každým dňom bližšie k sviatku narodenia Pána Ježiša. Duchovnou výzvou prvej adventnej nedele je pozvanie Ježiša k modlitbe, bdelosti, ale i pozdvihnutie našich sŕdc k nemu.
Continue reading 'Druhá adventná nedeľa'»