Category: Na čítanie

Posolstvo Svätého Otca Františka na 54. Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov

By , 24. mája 2020 10:00

„Aby si rozprával svojim deťom a vnukom“ (Ex 10,2). 
Continue reading 'Posolstvo Svätého Otca Františka na 54. Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov'»

Morálne dilemy: Môžem ísť na sv. prijímanie, ak som sa pomýlil a niečo zjedol?

By , 17. mája 2020 18:35

Ako je to s eucharistickým pôstom v prípade len duchovného svätého prijímania?
Continue reading 'Morálne dilemy: Môžem ísť na sv. prijímanie, ak som sa pomýlil a niečo zjedol?'»

Očakávame iného Tešiteľa

By , 17. mája 2020 18:15

Evanjeliový úryvok Šiestej veľkonočnej nedele (Jn 14, 15-21) prináša Ježišove slová o Duchu pravdy, ktorého Otec pošle apoštolom.
Continue reading 'Očakávame iného Tešiteľa'»

Hovorca KBS k prijímaniu Eucharistie v čase koronavírusu

By , 10. mája 2020 10:20

V týchto dňoch sa na Konferenciu biskupov Slovenska obrátilo viacero ľudí s otázkou, či prijatie Eucharistie do rúk nespôsobí jej zneuctenie, znesvätenie, či profanáciu. Na internete sa v tejto súvislosti objavili mnohé články, ba aj petícia, aby slovenskí biskupi prehodnotili svoje rozhodnutie. Continue reading 'Hovorca KBS k prijímaniu Eucharistie v čase koronavírusu'»

Ako uvádzať do praxe nové usmernenia o slávení bohoslužieb

By , 5. mája 2020 16:19

Continue reading 'Ako uvádzať do praxe nové usmernenia o slávení bohoslužieb'»

List Svätého Otca na mesiac máj: Modlime sa ruženec v domácnosti

By , 3. mája 2020 12:22

Svätý Otec napísal všetkým veriacim osobitný list na mesiac máj, v ktorom ich vyzýva k modlitbe posvätného ruženca v domácnostiach. Ruženec má všetkých zjednotiť ako duchovnú rodinu na prekonanie súčasnej krízy spojenej s pandémiou Covid-19. K listu sú pripojené dve osobitné modlitby k Panne Márii, ktoré Svätý Otec odporúča na záver ruženca.
Continue reading 'List Svätého Otca na mesiac máj: Modlime sa ruženec v domácnosti'»

Voňať po ovciach

By , 3. mája 2020 12:09

Evanjeliový úryvok Štvrtej veľkonočnej nedele (Jn 10, 1-10) prináša Ježišov obraz pastiera a ovčinca. Dnešná nedeľa je dňom modlitieb za nové kňazské povolania.
Continue reading 'Voňať po ovciach'»

A o čom sa zhovárame my?

By , 26. apríla 2020 9:19

Evanjeliový úryvok Tretej veľkonočnej nedele (Lk 24, 13-35) ponúka príbeh dvoch učeníkov, ktorým sa na ceste do Emauz zjavil vzkriesený Pán.
Continue reading 'A o čom sa zhovárame my?'»

Božie milosrdenstvo je posolstvo pokoja

By , 18. apríla 2020 22:33

Ježiš v snahe posilniť v pravde vieru apoštolov, potom čo museli zažiť jeho utrpenie, bolesť, pohŕdanie a smrť, jednoducho koniec vysnívanej cesty, zjavuje sa im a pozdravuje slovami: Pokoj vám!
Continue reading 'Božie milosrdenstvo je posolstvo pokoja'»

Staň sa dvojčaťom apoštola Tomáša

By , 18. apríla 2020 22:17

Evanjeliový úryvok Druhej veľkonočnej nedele (Jn 20, 19-31) prinaša zjavenie zmŕtvchvstalého Pána apoštolom, pričom pozornosť sa sústreďuje najmä na apoštola Tomáša.
Continue reading 'Staň sa dvojčaťom apoštola Tomáša'»