Category: Na čítanie

Príprava na Pochod za život – 21. nedeľa v cezročnom období

By , 25. augusta 2019 20:07

Continue reading 'Príprava na Pochod za život – 21. nedeľa v cezročnom období'»

Neodpustenie ohrozuje život

By , 25. augusta 2019 20:05

Doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD. prednáša na Katedre sociálnej práce Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej Univerzity v Trnave, ako aj na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v predmete pastorálna psychológia. V praxi pracuje ako klinický psychológ v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne. Zaujímalo nás, čo znamená odpustenie a prečo je také nevyhnutné pre život (a dobrú smrť) kresťana.
Continue reading 'Neodpustenie ohrozuje život'»

Spása nie je vstupenka pre V.I.P.

By , 25. augusta 2019 11:24

Evanjeliový úryvok dnešnej nedele (Lk 13, 22 – 30) pokračuje v téme Ježišovej cesty do Jeruzalema, ktorá tvorí kontext jeho náuky.
Continue reading 'Spása nie je vstupenka pre V.I.P.'»

Príprava na Pochod za život – 20. nedeľa v cezročnom období

By , 22. augusta 2019 21:52

Continue reading 'Príprava na Pochod za život – 20. nedeľa v cezročnom období'»

21 životných lekcií, ktoré sa od Ježiša môžu naučiť naozaj všetci (2.)

By , 22. augusta 2019 21:50

Continue reading '21 životných lekcií, ktoré sa od Ježiša môžu naučiť naozaj všetci (2.)'»

Dobre naložiť s Božou dôverou (II.)

By , 22. augusta 2019 19:54

Evanjeliový úryvok dvadsiatej nedele (Lk 12, 32 – 48) ponúka Ježišove slová o správnom očakávaní učeníkov na Pánov príchod.
Continue reading 'Dobre naložiť s Božou dôverou (II.)'»

Príprava na Pochod za život – 19. nedeľa v cezročnom období

By , 10. augusta 2019 20:26

Continue reading 'Príprava na Pochod za život – 19. nedeľa v cezročnom období'»

21 životných lekcií, ktoré sa od Ježiša môžu naučiť naozaj všetci (1.)

By , 10. augusta 2019 20:25

Continue reading '21 životných lekcií, ktoré sa od Ježiša môžu naučiť naozaj všetci (1.)'»

Dobre naložiť s Božou dôverou (I.)

By , 10. augusta 2019 19:29

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Lk 12, 32 – 48) ponúka Ježišove slová o správnom očakávaní učeníkov na Pánov príchod.
Continue reading 'Dobre naložiť s Božou dôverou (I.)'»

Príprava na Pochod za život – 18. nedeľa v cezročnom období

By , 5. augusta 2019 17:03

Continue reading 'Príprava na Pochod za život – 18. nedeľa v cezročnom období'»