Byť v jednote a modlitbe s Ježišom

By , 29. mája 2022 9:16

Potrebujeme modlitbu? Je dôležitá? Všetci máme skúsenosť s darom modlitby. Modlíme sa, vieme čo je modlitba a predsa zanedbávame tento dar v našom živote. Čo nám v nej robí najväčšie ťažkosti? Poviem jednoduchý príklad. Stáva sa, že ľudia prestanú medzi sebou komunikovať. Začnú sa hromadiť problémy, nedorozumenia, nepochopenia a vytráca sa láska. Oveľa horšie následky prináša pretrhnutie kontaktu s Bohom. Niekedy nám je „tak dobre“, že ani Boha nepotrebujeme.

Božie slovo 7. veľkonočnej nedele nás povzbudzuje k daru modlitby, byť v jednote s Ježišom. V prvom čítaní sa Štefan v čase skúšky modlí k Bohu. V Evanjeliu máme zachytenú Ježišovu veľkňazsku modlitbu. Táto Ježišova modlitba je príkladom pre naše modlitby. Ježiš v nej opisuje vzťah k Otcovi, lásku, jednotu a modlí sa v nej aj za každého z nás. Ježiša neunavíme svojimi prosbami. Pozrime sa na Ježiša, keď sa išiel modliť. Odobral sa do ústrania a tam sa modlil. Učeníci ho často nachádzali zahĺbeného do modlitby, do rozhovoru s nebeským Otcom.

Čo znamená modliť sa? Nestrácame i my v našich životoch kontakt, spojenie s Bohom? Aká je naša modlitba? Naša modlitba má byť vytrvalá a preniknutá odovzdanosťou do Božej vôle. Svätý Páter Pio raz povedal: „Modli sa, dúfaj, nerozčuľuj sa. Úzkosť ničomu neslúži. Boh je milosrdný a začuje tvoju modlitbu.“ Pre veriaceho človeka je modlitba veľmi dôležitá a vďaka nej sa dostávame bližšie k Bohu. Nezabúdajme na modlitbu v našich rodinách. Milí rodičia, starí rodičia učte vaše detí modliť sa, modlite sa spoločne! Modlitba v rodine dodáva veľmi veľa sily a robí rodinu pevnou. Modlime sa navzájom za seba. Nachádzajme si čas a miesto každý deň na osobnú modlitbu. Dôležité je, aby naše srdce bolo blízko pri Bohu. Majme na pamäti, že modlitba to je vzťah. Boh – človek. Boh a ja.

Modlitba mení ľudí. Je akoby zlatý rebrík siahajúci do neba, po ktorom sa vychádza k Bohu. Prajem sebe i vám, aby ste v modlitbe nachádzali požehnanie, pokoj, radosť, istotu. Dôverujme Ježišovej láske a nebojme sa prosiť Ježiša o čokoľvek.

Vladimír Bača, kaplán v Liptovskom Mikuláši