Duch Svätý dar pre náš kresťanský život

By , 5. júna 2022 10:54

Slávime slávnosť Zoslanie Ducha Svätého. Kto je Duch Svätý? Je tretia Božská osoba. On je ten, ktorý hýbe naším životom, má miesto v ňom, je potrebný a žije v nás, medzi nami. Na hodinách náboženskej výchovy sme sa učili sedem darov Ducha Svätého (múdrosť, rozum, rada, sila, poznanie, nábožnosť a bázeň Božia.) Spomeniem niekoľko príkladov: Prečo práve Duch Svätý? Čo pre nás znamená Duch Svätý?

Spomínam si, keď som bol malý chlapec ako mi moja mama pripomínala a povzbudzovala ma: „modli sa, pros Ducha Svätého a utiekaj sa k nemu vždy.“ V kňazskom seminári „letela“ úsmevná príhoda, kedy seminaristi vzývajú Ducha Svätého, kedy intenzívne prosia: v čase skúškového obdobia. Veľmi silným príkladom je udalosť zo Svätého písma. Boh povedal kráľovi Šalamúnovi, aby žiadal, čo chce: kráľovstvá, bohatstvo a podobne. Kráľ Šalamún si žiadal múdrosť. Dar múdrosti je jeden z darov Ducha Svätého.

Zoslanie Ducha Svätého je pre nás veľkým a vzácnym darom. Pápež František raz povedal: „Duch Svätý nemôže vstúpiť do pyšného človeka a človeka, ktorý povie ja si vystačím sám. On premieňa srdce a udalosti.“ Je potrebný Duch Svätý pre náš život? Áno je veľmi potrebný. Spôsobuje v našom živote viditeľnú premenu. Nechajme sa viesť, majme otvorené srdce, modlime sa a vzývajme ho v našom živote.

Sme svedkami v našich rodinách, vzťahoch, spoločenstvách ako „zúri“ duch nepokoja, rozdelenia medzi sebou navzájom. Práve Duch Svätý nám chce darovať pokoj, lásku a jednotu. Veľa ľudí žije v neistote, pochybnostiach, strachu, úzkostiach, depresiách. Prosme o svetlo Ducha Svätého do týchto konkrétnych situácií. Žime ovocie Ducha Svätého, odstráňme všetko, čo prekáža Ježišovi: (hriech, zlo, hnev, neodpustenie, rozdelenia, závisť, egoizmus…) Ovocie Ducha Svätého je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota.

Duch Svätý prichádza tam, kde je milovaný, pozvaný a očakávaný. Príď Duch Svätý a naplň naše srdcia darom lásky a udeľ dary, ktoré každý z nás potrebujeme.

Vladimír Bača, kaplán v Liptovskom Mikuláši