Panna Mária v živote svätého Pátra Pia

By , 22. mája 2022 7:50

Jedna z vynikajúcich vlastnosti Pátra Pia bola jeho hlboká a trvalá oddanosť k Panne Márii. Jeho láska k Márii bola láskou, ktorá bola prítomná od prvých rokov jeho detstva. Bola to láska, ktorá neustále rástla vo vernosti a oddanosti, pretrvávajúc po celý jeho život.

Zo skúsenosti jeho života: 15. augusta 1929 na sviatok Nanebovzatia, Mária navštívila z neba Pátra Pia, aby ho mohla utešiť. Bolo to obdobie v jeho živote, keď ho sužovalo množstvo skúšok, fyzických aj duchovných. V ten deň, zatiaľ čo Páter Pio slúžil omšu, zjavila sa mu Mária držiac v náručí Ježiška. Páter Pio napísal:

Dnes ráno som išiel hore k svätému oltáru, ani neviem ako. Fyzická bolesť a vnútorný smútok súťažili ako by mohli čo najviac zasiahnuť všetko moje biedne bytie. Skrz naskrz ma prenasledoval smútok a ja som myslel, že je všetkému koniec. Vo chvíli prijímania Eucharistie zrazu do mňa akoby pritieklo svetlo a jasne som uvidel Nebeskú matku s Ježiškom v náručí, ktorí mi spolu povedali: „Buď v pokoji. Sme s tebou. Patríš nám a my sme tvoji. Cítil som potom celý deň akoby ma pohltilo more neopísateľnej sladkosti a lásky.”

Zdroj: https://matkabozia.sk/?p=606