Ježiš najistejšia cesta nášho života

By , 22. mája 2022 7:46

Každý z nás pozná slovenské príslovie: „Vtáka poznáš po perí, človeka po reči.“ Vypovedané slovo už nevrátime späť. V dnešnej spoločnosti sme svedkami ako ľudské slovo býva znehodnotené, prekrútené, pošliapané. Sú slová, ktoré počúvame, prijímame, či vychádzajú z našich úst. Ľudské slovo môže dvíhať, povzbudiť, ale i zničiť, potupiť, zraniť. Slová, ktoré sú posilou, návodom pre náš život, povzbudzujú k premene života: sú slová, ktoré adresuje Boh človeku (Evanjelium, pravdy viery, Božie prikázania). Poznáme ich veľmi dobre, ťažšie je ich skutočne, pravdivo žiť v našom živote. Viete si predstaviť život bez pravidiel?

Božím slovom 6. veľkonočnej nedele nás Ježiš povzbudzuje kráčať cestou, ktorou je on sám. To je najistejšia cesta nášho života. „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať, prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok.“ (Jn 14, 23)

Milovať Ježiša, zachovávať jeho slovo, prikázania: to je pravá a skutočná láska k Bohu, cesta šťastia, cesta k naplneniu života. Pápež František raz povedal: „Ježišova cesta nás vždy privádza k šťastiu. Bude na nej kríž, skúšky, nakoniec nás vždy privedie k šťastiu.“ Kde dnešný človek hľadá šťastie? Stáva sa, že hľadáme šťastie vo veciach tohto pozemského života. Iní v živote bez Boha, užívaní si, alebo hľadáme ľahšie cesty, úniky bez lásky a zodpovednosti. Podstatné je, aby sme sa nedali opantať falošnou slobodou. Sloboda neznamená, že si môžem robiť, čo chcem. Ježiš dáva Evanjelium, Božie prikázania ako návod pre náš život. Potrebujeme mať jasný postoj k Božím prikázaniam a máme byť nositeľmi Kristovho pokoja. Ježiš nám v Evanjeliu prináša a dáva dar z darov, ktorý všetci veľmi potrebujeme: dar pokoja. Nedajme si ukradnúť tento dar. „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva.“ (Jn 14, 27) To nám prinesie Božiu lásku, požehnanie, pravú radosť a šťastie do nášho života.

Pane nauč nás denne spoznávať, ale i žiť lásku k Tebe v konkrétnych životných situáciách. Pomáhaj nám žiť Božie prikázania, milovať Teba, našich blížnych a nech sme všade nositeľmi daru tvojho pokoja.

Vladimír Bača, kaplán v Liptovskom Mikuláši