Svätý Ján Pavol II. a Panna Mária

By , 15. mája 2022 8:37

Dňa 18. mája je deň narodenia veľkého svätca, ktorý sa hlboko zapísal do srdca mnohých ľudí. Myslím si, že každý človek si môže odniesť z jeho života, príhovorov, myšlienok veľa povzbudenia. Bol blízky Bohu a blízky človeku, pri ktorom nepozeral na vek, pohlavie, národnosť či generáciu. Miloval všetkých bez rozdielu a každému prejavil blízkosť a lásku. Dotýkal sa srdca každého človeka a oslovoval všetkých dokonca i svojich neprajníkov. Oslovil rodiny, starých ľudí, chorých, detí, mladých ľudí, všetky generácie. Vieme o kom sú nielen tieto slová. Tento pápež, svätec, muž nádeje sa volá svätý Ján Pavol II. Základom a centrom jeho života vždy bola Eucharistia – živý Ježiš, úcta, láska k Panne Márii a láska k ľuďom.

Svätého Jána Pavla II. môžeme nazvať aj veľkým obhajcom ľudskej dôstojnosti a svedkom nádeje. V dnešnom svete vidíme veľa nešťastia, skazenosti, zúfalstva a ľudskej beznádeje. Zasahuje naše rodiny, spoločenstvá, vzťahy, stretnutia, ale i samotného človeka. Pre povzbudenie pripojím ešte myšlienky svätého Jána Pavla II. o ruženci. ,,Ruženec je mojou každodennou a milovanou modlitbou. A musím povedať, že je modlitbou zázračnou, zázračnou v svojej jednoduchosti a vo svojej hĺbke.“

Odkaz, posolstvo svätého Jána Pavla II. „Takáto opravdivo mariánska nábožnosť, prejavovaná úprimnou prítulnosťou k najsvätejšej Panne a nasledovaním jej duchovných postojov, stáva sa veľmi vhodným prostriedkom na posilnenie rodinného spoločenstva lásky a na rozvoj manželského i rodinného duchovného života. Ona, Matka Krista a Cirkvi, je osobitným spôsobom aj Matkou kresťanských rodín, domácich cirkví.“

Zdroj: https://rkczakamenne.sk/kralovna-rodiny/