Modlitba za Slovensko

By , 22. novembra 2020 11:43

Všemohúci Bože, Otče, tvoj Syn nás uistil,
že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene,
splníš našu žiadosť.

Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení,
spôsobenými pandémiou a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých,
čo majú politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.

Daj nám veľkú trpezlivosť pri zachovávaní vyžadovaných pravidiel a nariadení.

Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali,
že sme chorí a ohrození nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.

V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými,
dali sme sa zotročiť mamonou a nemravnosťou.

Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha;
daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás,
aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.

Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky
tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku.

S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami
a tvojimi synmi a dcérami.

Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda,
ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.

Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu
a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.

O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval,
vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Blahoslavení tí, čo šíria pokoj

By , 22. novembra 2020 11:33

Katechéza Svätého Otca Františka – 15.4.2020
Čítať celé 'Blahoslavení tí, čo šíria pokoj'»

Nové pravidlá, ktoré sa týkajú slávenia verejných bohoslužieb

By , 15. novembra 2020 18:48

Od pondelka 16. novembra budú na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva platiť nové pravidlá, ktoré sa týkajú aj slávenia verejných bohoslužieb.
Čítať celé 'Nové pravidlá, ktoré sa týkajú slávenia verejných bohoslužieb'»

Blahoslavení čistého srdca

By , 8. novembra 2020 18:17

Katechéza Svätého Otca Františka – 1.4.2020
Čítať celé 'Blahoslavení čistého srdca'»

Blahoslavení milosrdní

By , 1. novembra 2020 13:19

Katechéza Svätého Otca Františka – 18.3.2020
Čítať celé 'Blahoslavení milosrdní'»

Odpustky pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých

By , 1. novembra 2020 11:57

Apoštolská penitenciária s osobitným poverením pápeža Františka ustanovila, že toho roku úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou. Súvisí to so zaistením bezpečnosti veriacich.
Čítať celé 'Odpustky pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých'»

Informácie o pohrebe Mons. Štefana Sečku

By , 1. novembra 2020 11:43

Vzhľadom na aktuálnu situáciu s ochorením Covid-19 a na obmedzenia s tým spojené sa na rozlúčke s diecéznym otcom biskupom Štefanom zúčastní iba jeho najbližšia rodina, biskupi Slovenska a najbližší spolupracovníci z radov kňazov a laikov, ktorí budú konkrétne oslovení. Čítať celé 'Informácie o pohrebe Mons. Štefana Sečku'»

Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme

By , 18. októbra 2020 10:38

Katechéza Svätého Otca Františka – 19.2.2020
Čítať celé 'Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme'»

Blahoslavení plačúci, lebo budú potešení

By , 11. októbra 2020 8:34

Katechéza Svätého Otca Františka – 12.2.2020
Čítať celé 'Blahoslavení plačúci, lebo budú potešení'»

COVID 19: Opatrenia od 1.10.2020

By , 4. októbra 2020 13:43

Od 1. októbra sa menia hygienické opatrenia. Vydal ich Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. K dispozícii sú na stránke ÚVZ SR. Z nových pravidiel napríklad vyplýva, že na hromadných podujatiach – aj svätých omšiach – môže byť najviac 50 ľudí.
Čítať celé 'COVID 19: Opatrenia od 1.10.2020'»