Šesťdesiat rokov života

By , 22. mája 2022 10:04

Životné jubileum je vzácny dar tak pre jubilanta, ako aj pre tých, ktorí sa z neho môžu tešiť spolu s ním.
Čítať celé 'Šesťdesiat rokov života'»

Panna Mária v živote svätého Pátra Pia

By , 22. mája 2022 7:50

Jedna z vynikajúcich vlastnosti Pátra Pia bola jeho hlboká a trvalá oddanosť k Panne Márii. Jeho láska k Márii bola láskou, ktorá bola prítomná od prvých rokov jeho detstva. Bola to láska, ktorá neustále rástla vo vernosti a oddanosti, pretrvávajúc po celý jeho život.
Čítať celé 'Panna Mária v živote svätého Pátra Pia'»

Ježiš najistejšia cesta nášho života

By , 22. mája 2022 7:46

Každý z nás pozná slovenské príslovie: „Vtáka poznáš po perí, človeka po reči.“ Vypovedané slovo už nevrátime späť. V dnešnej spoločnosti sme svedkami ako ľudské slovo býva znehodnotené, prekrútené, pošliapané. Sú slová, ktoré počúvame, prijímame, či vychádzajú z našich úst. Ľudské slovo môže dvíhať, povzbudiť, ale i zničiť, potupiť, zraniť. Slová, ktoré sú posilou, návodom pre náš život, povzbudzujú k premene života: sú slová, ktoré adresuje Boh človeku (Evanjelium, pravdy viery, Božie prikázania). Poznáme ich veľmi dobre, ťažšie je ich skutočne, pravdivo žiť v našom živote. Viete si predstaviť život bez pravidiel?
Čítať celé 'Ježiš najistejšia cesta nášho života'»

Svätý Ján Pavol II. a Panna Mária

By , 15. mája 2022 8:37

Dňa 18. mája je deň narodenia veľkého svätca, ktorý sa hlboko zapísal do srdca mnohých ľudí. Myslím si, že každý človek si môže odniesť z jeho života, príhovorov, myšlienok veľa povzbudenia. Bol blízky Bohu a blízky človeku, pri ktorom nepozeral na vek, pohlavie, národnosť či generáciu. Miloval všetkých bez rozdielu a každému prejavil blízkosť a lásku. Dotýkal sa srdca každého človeka a oslovoval všetkých dokonca i svojich neprajníkov. Oslovil rodiny, starých ľudí, chorých, detí, mladých ľudí, všetky generácie. Vieme o kom sú nielen tieto slová. Tento pápež, svätec, muž nádeje sa volá svätý Ján Pavol II. Základom a centrom jeho života vždy bola Eucharistia – živý Ježiš, úcta, láska k Panne Márii a láska k ľuďom.
Čítať celé 'Svätý Ján Pavol II. a Panna Mária'»

Láska cesta k srdcu Boha a človeka

By , 15. mája 2022 8:32

Každý z nás pozná situáciu v rodine, keď rodičia napomínajú, alebo povzbudzujú svoje deti. Všetci potrebujeme počuť slová, ktoré nás povzbudia, alebo usmernia náš život, či dajú správny smer. Každá dobrá a cenná rada pomôže. Dvíhajme slovom, neničme a nerozbíjajme.
Čítať celé 'Láska cesta k srdcu Boha a človeka'»

Modlitba za povolania od svätého Jána Pavla II.

By , 8. mája 2022 9:48

Svätý Otče, pozri na naše ľudstvo, ktoré podniká prvé kroky na ceste tretieho tisícročia. Jeho život je ešte silne poznačený nenávisťou, násilím, utláčaním. Ale hlad po spravodlivosti, pravde a milosti má ešte stále miesto v srdciach mnohých, ktorí čakajú na toho, ktorý prináša spásu, ktorú si Ty pripravil vo svojom Synovi Ježišovi. Potrebuje odvážnych ohlasovateľov evanjelia, nezištných služobníkov trpiaceho ľudstva. Prosíme ťa, pošli svojej Cirkvi svätých kňazov, ktorí budú posväcovať tvoj ľud prostriedkami tvojej milosti. Pošli mnohých rehoľníkov a rehoľníčky, ktorí urobia tvoju svätosť viditeľnou uprostred sveta. Pošli do svojej vinice svätých robotníkov, ktorí budú pracovať s ohňom lásky a hnaní Duchom Svätým zanesú Kristovu spásu až do končín zeme. Amen.

Počúvaj Dobrého Pastiera Ježiša a buď s ním

By , 8. mája 2022 9:17

Stratili sme v našom živote niečo vzácne? Poviem jednoduchý príklad. Človek potrebuje človeka, navzájom sa potrebujeme. Každému z nás dobre padne blízkosť druhého človeka, že sme prijatí a milovaní. To, čo spôsobí veľkú bolesť, smútok je, keď blízkeho človeka stratíme z dôvodu smrti, alebo, že nás človek opustí, zabudne. Buďme ľuďmi, ktorí vedia vypočuť, poradia, povzbudia, potešia a dajú pocítiť lásku, ľudskosť, dobrotu a súcit. Celý svet je zmietaný rôznymi „búrkami“. To sa potom prenáša do našich rodín, vzťahov a priateľstiev.
Čítať celé 'Počúvaj Dobrého Pastiera Ježiša a buď s ním'»

Máj mesiac Panny Márie

By , 1. mája 2022 16:56

V máji si osobitným spôsobom uctievame Pannu Máriu.
Čítať celé 'Máj mesiac Panny Márie'»

S Ježišom sa nemáme čoho báť

By , 1. mája 2022 16:38

Máme problémy? Určite áno a nie je ich málo. Náš život sprevádzajú: osobné problémy, rodinné, vzťahové, ťažké, ľahšie, existenčné a iné. Spomínam, keď prišli za mnou ľudia a povedali mi: „Nemám chuť žiť, stratil som zmysel života, rozpadá sa mi rodina, blízkeho mám v kóme, čaká ma operácia, moje dieťa má nádor a iné“. To, čo nám dáva istotu, pomocnú ruku je Ježišova pomoc. On sa skláňa k človeku, posilňuje nás a máme v našej blízkosti toho najlepšieho Priateľa. Čítať celé 'S Ježišom sa nemáme čoho báť'»

2. Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva

By , 28. apríla 2022 12:11

Z Denníčka sv. sestry Faustíny:

Dcéra moja, – hovoril Ježiš – dívaj sa do priepasti môjho milosrdenstva a vzdávaj môjmu milosrdenstvu chválu a česť. Urob to takto – vezmi všetkých hriešnikov celého sveta a ponor ich do priepasti môjho milosrdenstva. Túžim sa dávať dušiam, túžim po dušiach, dcéra moja. V deň môjho sviatku – na sviatok milosrdenstva – prejdeš celý svet a budeš privádzať zomdlené duše k prameňu môjho milosrdenstva. Ja ich vyliečim a posilním (Den. 206).
Čítať celé '2. Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva'»