Advent radostné očakávanie

By , 27. novembra 2021 22:03

Už ako deti sme sa tešili na toto liturgické obdobie. Prečo? Po Advente prídu Vianoce. Čas radosti, pokoja, ale hlavne sviatky narodenia Ježiša Krista, ktoré pre nás kresťanov majú dôležitý, duchovný zmysel a význam. Čítať celé 'Advent radostné očakávanie'»

Týždeň Cirkvi pre mládež (II.)

By , 22. novembra 2021 19:58

Na konci Týždňa Cirkvi pre mládež (15.-21.11.2021) ponúkame pokračovanie vo výbere myšlienok z posolstva pápeža Františka na 36. svetový deň mládeže.
Čítať celé 'Týždeň Cirkvi pre mládež (II.)'»

Ježiš kráľ našich sŕdc

By , 22. novembra 2021 19:48

Začnem skúsenosťou z nášho detstva. Ako deti sme radi pozerali rozprávky. V nich vystupovali mnohé postavy. Jednou z nich bol kráľ. Kráľ v rozprávke mal veľké kráľovstvo, bol bohatý a sedel na zlatom tróne. V rukách mal žezlo, bol skvostne oblečený a na hlave mal zlatú korunu. Slúžili mu podaní. V jeho kráľovstve sa konali hostiny, hrala hudba a vždy bola dobrá nálada. Vozil sa na krásnom koči a mal svoju armádu.
Čítať celé 'Ježiš kráľ našich sŕdc'»

Týždeň Cirkvi pre mládež (15.-21.11.2021)

By , 14. novembra 2021 17:20

Začíname týždeň Cirkvi pre mládež. Už svätý Ján Pavol II. povedal: ,,Mladí sú nádejou Cirkvi.“ Chcem ponúknuť niekoľko myšlienok z posolstva pápeža Františka na 36. svetový deň mládeže.
Čítať celé 'Týždeň Cirkvi pre mládež (15.-21.11.2021)'»

Byť v jednote a žiť život s Kristom

By , 14. novembra 2021 17:12

Blíži sa nám koniec liturgického obdobia cez rok. Po ňom vstúpime do Adventného obdobia, v ktorom sa budeme pripravovať na sviatky narodenia Ježiša Krista. Tešia sa hlavne detí, ale i my dospelí. Čítať celé 'Byť v jednote a žiť život s Kristom'»

Svätý Martin z Tours

By , 7. novembra 2021 12:13

V týždni budeme sláviť spomienku a v Bratislavskej a Spišskej diecéze sviatok hlavného patróna svätého Martina z Tours. Svätec, ktorý je nám všetkým veľmi dobre známy. Je patrónom mnohých kostolov, miest, farností, diecéz a štátov.
Čítať celé 'Svätý Martin z Tours'»

Byť človekom štedrého srdca

By , 7. novembra 2021 12:09

Dnes veľmi diskutovanou témou v našej spoločnosti, rodinách sú peniaze a majetky. Sú potrebné pre náš život, ale nie sú najdôležitejšie. Pozrime sa do našich životov koľko zla, hnevu, rozdelenia narobili v našich vzťahoch, či rodinách. Problémom je, že človek je chamtivý, chce všetko pre seba, myslí na seba a nevie sa podeliť s inými.
Čítať celé 'Byť človekom štedrého srdca'»

Slávnosť všetkých svätých a spomienka na všetkých zosnulých veriacich

By , 31. októbra 2021 11:26

Úplné odpustky pre duše v očistci bude, tak ako minulý rok, možné získať po celý mesiac november 2021. Čítať celé 'Slávnosť všetkých svätých a spomienka na všetkých zosnulých veriacich'»

Dar lásky a Božie prikázania

By , 31. októbra 2021 11:18

Každý človek počul o dare lásky. Sprevádza život človeka a je jeho poslaním. Láska nie je len pojem či slovo. Boli sme stvorení Bohom z lásky a k nej povolaní, žiť a uskutočňovať ju v živote. O nej sa dá veľa hovoriť, napísať veľa úvah, myšlienok, ale dôležitý je život. Žijem skutočnú lásku, dar od Boha vo svojom živote? Čítať celé 'Dar lásky a Božie prikázania'»

MISIJNÁ NEDEĽA 24. OKTÓBER 2021 (Pápežské misijné diela)

By , 26. októbra 2021 18:41

Motto „Nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli“ (Sk 4, 20).
Čítať celé 'MISIJNÁ NEDEĽA 24. OKTÓBER 2021 (Pápežské misijné diela)'»