40 dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov

By , 3. septembra 2023 10:50

Od 15.9.2023 – 24.10.2023
Čítať celé '40 dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov'»

Sv. Augustín z Hippo, biskup a učiteľ Cirkvi

By , 27. augusta 2023 8:05

Sv. Augustín (Aurelius Augustinus) patrí medzi najväčších učencov Cirkvi. Narodil sa roku 354 v Tagaste v severnej Afrike. Jeho otec Patrícius bol pohan. Matka sv. Augustína je sv. Monika. Augustín prežil búrlivú mladosť. Jeho otec ho dal na štúdiá svetských vied. Žil neviazaným životom, plným radovánok.
Čítať celé 'Sv. Augustín z Hippo, biskup a učiteľ Cirkvi'»

Sv. Ružena Limská, panna a mystička

By , 20. augusta 2023 11:12

Sv. Ružena sa narodila 20. apríla 1586 v Lime (hlavné mesto Peru v Južnej Amerike). Jej rodičia boli bohatí Španieli Gašpar Flores a Mária de Oliva. Pri krste dostala meno Izabela (Alžbeta). Keď bola ešte v kolíske, pre jej výnimočnú krásu ju indiánska pestúnka pomenovala Rosa (Ruža) a toto meno jej potom aj ostalo. Opätovne jej ho dal Limský arcibiskup sv. Turibius de Mongrovejo pri birmovke.
Čítať celé 'Sv. Ružena Limská, panna a mystička'»

Sv. Pius X., pápež

By , 20. augusta 2023 11:04

Sv. Pius X., vlastným menom Giuseppe Sarto, sa narodil 2. júna 1835 dedinke Riese pri Castelfranco Veneto v biskupstve Treviso ako druhý z desiatich detí. Jeho otec bol poštárom a roľníkom. Jozef rád miništroval, rád sa učil, mal veľké nadanie. Napriek tomu, že rodičia boli chudobní, podarilo sa mu vyštudovať gymnázium v Castelfranco a v Padove, kde potom ďalej študoval filozofiu a teológiu. Miesto v seminári mu zabezpečil tiež rodák z Riese, benátsky patriarcha Jakub Monica. Za kňaza bol Jozef vysvätený v roku 1858 v Castelfranco. Ako kaplán pôsobil v Tombolo, od roku 1867 ako farár v Salzano a v roku 1875 bol povolaný za kanonika a generálneho vikára do Trevisa. Popritom učil aj v seminári. V roku 1884 ho pápež Lev XIII. vymenoval za biskupa v Mantove a v roku 1893 za patriarchu a kardinála do Benátok. Za pápeža bol zvolený v roku 1903. Podľa „Malachiášovho proroctva“ mal byť „ignis ardens“, blčiaci oheň. Meno Pius si dal podľa svätých pápežov, ktorí Cirkev „mohutne a láskavo ochraňovali“, ako sa vyjadril pri svojom zvolení. Ako heslo si zvolil „Všetko obnoviť v Kristovi“.
Čítať celé 'Sv. Pius X., pápež'»

Nanebovzatie preblahoslavenej Panny Márie

By , 13. augusta 2023 10:24

Dogma o Nanebovzatí Panny Márie bola prijatá až v 20. storočí, čo môže vyvolať množstvo nedorozumení. Preto by mal veriaci katolík poznať odpovede na najčastejšie kladené otázky a námietky v tejto problematike. Tajomstvo Nanebovzatia teda úzko súvisí s tajomstvom Nepoškvrneného počatia, ktoré ako článok viery slávnostne definoval pápež Pius IX. v roku 1854.
Čítať celé 'Nanebovzatie preblahoslavenej Panny Márie'»

Sv. Terézia Benedikta od Kríža (Edita Steinová)

By , 6. augusta 2023 15:34

Sv. Terézia Benedikta od Kríža, vlastným menom Edita Steinová, sa narodila 12. októbra 1891 vo Vratislave – vtedajšej nemeckej časti Sliezka a v dnešnom Vroclave v Poľsku – v židovskej obchodníckej rodine ako najmladšie dieťa. Vyštudovala filozofiu, germanistiku, históriu a psychológiu. Už ako 16-ročná sa vyhlasovala za ateistku. Dosiahla doktorát filozofie s najvyšším ocenením „Summa cum laude“. Po promócii sa na žiadosť profesora Husserla stala jeho asistentkou.
Čítať celé 'Sv. Terézia Benedikta od Kríža (Edita Steinová)'»

Premenenie Pána na vrchu Tábor

By , 6. augusta 2023 15:24

Premenenie Pána patrí k najdôležitejším udalostiam v živote Ježiša Krista tu na zemi. Sv. Matúš píše: O šesť dní (šesť dní po Petrovom vyznaní, že Ježiš je Mesiáš, a po prvej predpovedi utrpenia) vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo. Vtom sa im zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s ním. Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Kým ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak a z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho.“ Keď to učeníci počuli, padli na tvár a veľmi sa báli. No pristúpil k nim Ježiš, dotkol sa ich a povedal im: „Vstaňte a nebojte sa!“ A keď zdvihli oči, nevideli nikoho, iba Ježiša. Keď zostupovali z vrchu, Ježiš im prikázal: „Nikomu nehovorte o tomto videní, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych.“ (Mt 17, 1-8)
Čítať celé 'Premenenie Pána na vrchu Tábor'»

Svätý Arský farár

By , 31. júla 2023 21:20

Sv. Ján Mária Vianney sa narodil 8. mája 1786 v Dardilly, čo bola pomerne veľká obec asi osem kilometrov severovýchodne od Lyonu vo Francúzsku. Jeho rodičia boli zbožní a dobrí ľudia. Okrem neho mali ešte päť detí a každé z nich dostalo do mena zasvätenie Panne Márii. Od malička boli vychovávaní vo veľkej úcte k Pánu Bohu. Ján od malička prejavoval záujem o veci duchovného charakteru. Od narodenia mal však prudkú povahu. Čítať celé 'Svätý Arský farár'»

Sv. Joachim a Anna Rodičia Panny Márie

By , 23. júla 2023 20:24

Podľa tradície sa rodičia Panny Márie nazývali Joachim a Anna. Čítať celé 'Sv. Joachim a Anna Rodičia Panny Márie'»

Katechéza Benedikta XVI. o apoštolovi Jakubovi

By , 23. júla 2023 20:20

„Drahí bratia a sestry, dnes pokračujeme v sérii portrétov apoštolov, ktorých si priamo vybral Ježiš počas svojho pozemského života. Prichádzame k postave Jakuba. Biblické zoznamy Dvanástich spomínajú dve osoby s týmto menom: Jakub – Zebedejov syn a Jakub – syn Alfejov (porov. Mk 3, 17.18; Mt 10, 2-3), ktorí sa odlišujú prímeniami Jakub Starší a Jakub Mladší. Toto označenie nehodnotí ich svätosť, ale iba berie na vedomie rozdielny význam, ktorí majú v spisoch Nového zákona a osobitne v Ježišovom pozemskom živote. Dnes našu pozornosť zameriame na prvú osobnosť týchto dvoch menovcov.
Čítať celé 'Katechéza Benedikta XVI. o apoštolovi Jakubovi'»