Národný týždeň manželstva

By , 10. februára 2019 13:09

Národný týždeň manželstva (NTM) je týždenná iniciatíva na podporu manželstva, ktorá prebieha v týždni osláv sv. Valentína – stále obľúbenejšieho sviatku spájaného s láskou a partnerskými vzťahmi.
Čítať celé 'Národný týždeň manželstva'»

Neodolateľný Boh a jeho neodolateľné Slovo

By , 10. februára 2019 12:59

Keď raz Ježiš stál pri Genezaretskom jazere, tlačil sa naň zástup, lebo chcel počuť Božie slovo. Tu zbadal pri brehu dve lode. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. Nastúpil na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a poprosil ho, aby trocha odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy. Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: „Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov!“ Čítať celé 'Neodolateľný Boh a jeho neodolateľné Slovo'»

Pápež František: NIE kultúre nálepkovania

By , 3. februára 2019 11:07

Pápež František sa i v Paname vybral na ľudské periférie, aby priniesol povzbudenie, nádej a útechu tým mladým, ktorí sa nemôžu zúčastniť na Svetových dňoch mládeže, pretože sú vo väzení. Čítať celé 'Pápež František: NIE kultúre nálepkovania'»

Pápež František: Vernosť je možná, lebo je darom

By , 3. februára 2019 10:30

Pri príležitosti otvorenia súdneho roka prijal Svätý Otec František v utorok 29. januára vo Vatikáne sudcov Rímskej roty. V príhovore poukázal na nezastupiteľnú hodnotu manželskej jednoty a vernosti, a to práve v kontexte sekularizovaného prostredia, ktoré nepraje rastu viery a dôslednému životu podľa Evanjelia. Čítať celé 'Pápež František: Vernosť je možná, lebo je darom'»

Prorok prekračuje hranice

By , 3. februára 2019 10:19

Ježiš v nazaretskej synagóge začal hovoriť: „Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli.“ Všetci mu prisviedčali a divili sa milým slovám, čo vychádzali z jeho úst, a hovorili: „Vari to nie je Jozefov syn?“ Čítať celé 'Prorok prekračuje hranice'»

Masáž

By , 27. januára 2019 21:09

Volala sa Liu, čo znamená „krásna ako auróra“. Žila si pokojne v malej rybárskej osade na brehu Azúrovej rieky a požiadal ju o ruku najbohatší z riečných rybárov. Čítať celé 'Masáž'»

Programové vyhlásenie Mesiáša v Nazarete

By , 27. januára 2019 20:50

Už mnohí sa pokúsili zaradom vyrozprávať udalosti, ktoré sa u nás stali, ako nám ich odovzdali tí, čo ich od začiatku sami videli a boli služobníkmi slova. Preto som sa aj ja rozhodol, že ti to, vznešený Teofil, po dôkladnom preskúmaní všetkého od počiatku verne rad-radom opíšem, aby si poznal spoľahlivosť učenia, do ktorého ťa zasvätili. Čítať celé 'Programové vyhlásenie Mesiáša v Nazarete'»

Most

By , 20. januára 2019 12:28

Jeden dedinčan so svojím synčekom šiel do blízkej dediny na výročný trh. Cesta viedla cez zvetraný a rozkývaný kamenný mostík ponad rozvodnenú rieku. Dieťa sa naľakalo. Čítať celé 'Most'»

Množstvo vína je symbolom lásky a štedrosti Boha

By , 20. januára 2019 12:22

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Jn 2,1-11) prináša prvé Ježišovo znamenie, ktoré urobil na svadbe v Káne Galilejskej, kde premenil vodu na víno. Čítať celé 'Množstvo vína je symbolom lásky a štedrosti Boha'»

Má moc!

By , 20. januára 2019 12:12

V Káne Galilejskej bola svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: „Nemajú vína. Čítať celé 'Má moc!'»