Homília Sv. Otca vo svätej noci: Betlehemským chlebom je Ježiš

By , 30. decembra 2018 23:17

Betlehem: toto meno znamená dom chleba. V tomto „dome“ má dnes Pán stretnutie s ľudstvom. On vie, že pre život potrebujeme jedlo. Ale vie aj to, že potraviny sveta nesýtia srdce. Čítať celé 'Homília Sv. Otca vo svätej noci: Betlehemským chlebom je Ježiš'»

U nás doma

By , 30. decembra 2018 22:54

Ježišovi rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď mal dvanásť rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom. A keď sa dni slávností skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Čítať celé 'U nás doma'»

Svätý Otec: Nezosvetšťujme Vianoce, sviatok božích prekvapení

By , 22. decembra 2018 16:58

Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Čítať celé 'Svätý Otec: Nezosvetšťujme Vianoce, sviatok božích prekvapení'»

Krič!

By , 22. decembra 2018 16:00

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Čítať celé 'Krič!'»

Dobrá novina – 24. ročník

By , 16. decembra 2018 10:16

Dobrá novina podporuje prácu a iniciatívy miestnych ľudí. Sme presvedčení o tom, že najlepšie poznajú situáciu v danej krajine, potreby ľudí a vedia nájsť najprimeranejšie riešenia. Zároveň tak umožňujeme našim partnerom učiť sa z vlastných skúseností. Čítať celé 'Dobrá novina – 24. ročník'»

Boh jasá!

By , 16. decembra 2018 9:46

Zástupy sa pýtali Jána: „Čo teda máme robiť?“ On im odpovedal: „Kto má dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá nijaké, a kto má jedlo, nech urobí podobne!“ Čítať celé 'Boh jasá!'»

Modlitba Sv. Františka Saleského

By , 9. decembra 2018 11:57

Pane, ty vieš lepšie ako ja, že zo dňa na deň starnem a jedného dňa budem starý. Čítať celé 'Modlitba Sv. Františka Saleského'»

Vzdávanie vďaky

By , 9. decembra 2018 11:39

Každý kňaz koná denne bohoslužbu a veľa ráz prináša tie isté obety, ktoré nikdy nemôžu odstrániť hriechy. No Kristus priniesol jedinú obetu za hriechy a navždy zasadol po pravici Boha. A teraz už čaká, kým mu nebudú jeho nepriatelia položení ako podnožka pod nohy. Lebo jedinou obetou navždy zdokonalil tých, čo sa posväcujú. A kde sú hriechy odpustené, tam už niet obety za hriech. (Hebr 10, 11-14. 18) Čítať celé 'Vzdávanie vďaky'»

ACN otvára vianočnú kampaň pomoc pre Sýriu

By , 9. decembra 2018 11:25

Vojnou zničená Sýria dnes potrebuje viac ako núdzovú pomoc. Okrem akútnych potrieb dneška je nevyhnutné pre mier v regióne, ale aj pre bezpečnosť u nás v Európe podporiť tiež oblasti života v Sýrii, ktoré sú kľúčové pre pokojnú budúcnosť krajiny. A práve na to sa zameriava vianočná kampaň pápežskej nadácie ACN s názvom POMOC PRE SÝRIU. Čítať celé 'ACN otvára vianočnú kampaň pomoc pre Sýriu'»

Jednoduchá radosť

By , 9. decembra 2018 11:16

V pätnástom roku vlády cisára Tibéria, keď Poncius Pilát spravoval Judeu a Herodes bol tetrarchom v Galilei, jeho brat Filip tetrarchom v Itúrei a trachonitídskom kraji a Lyzaniáš tetrarchom v Abilíne, za veľkňazov Annáša a Kajfáša zaznel na púšti Boží hlas nad Jánom, synom Zachariáša. Čítať celé 'Jednoduchá radosť'»