Svätý ruženec

By , 2. októbra 2022 9:12

Ruženec (z lat. rosariumružová záhrada) je jednou z najznámejších individuálnych alebo kolektívnych modlitieb Rímskokatolíckej Cirkvi. Je to súbor opakujúcich sa modlitieb prerušovaných rozjímaním. Modlitby pozostávajú zo sekvencií Otčenáša, nasledovaných desiatimi modlitbami „Zdravas Mária“ a ukončených „Sláva Otcu“. Takáto sekvencia sa nazýva desiatok. Pôvodný ruženec sa niekedy na rozlíšenie od iných podobných modlitieb nazýva aj prívlastkom mariánsky alebo dominikánsky.
Čítať celé 'Svätý ruženec'»

Sviatosť kňazstva

By , 25. septembra 2022 9:06

Kňazstvo je sviatosť, vďaka ktorej sa poslanie, ktoré Kristus zveril svojim apoštolom, naďalej vykonáva v Cirkvi až do konca čias. Je to teda sviatosť apoštolskej služby. (KKC1536)
Čítať celé 'Sviatosť kňazstva'»

Sviatosť manželstva

By , 18. septembra 2022 10:40

Kresťanské manželstvo je sviatosť, ktorá na základe vzájomného neodvolateľného súhlasu spája muža a ženu k celoživotnému spoločenstvu lásky, k plodeniu a výchove potomstva, k čomu súčasne poskytuje potrebnú milosť. Táto definícia II. Vatikánskeho koncilu hovorí jasne o podstatných zložkách sviatosti manželstva. Podobne ich definuje aj Kódex kánonického práva (CIC): Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena ustanovujú medzi sebou spoločenstvo celého života a ktorá svojou prirodzenou povahou je zameraná na dobro manželov, ako aj na plodenie a výchovu detí, Kristus Pán povýšil medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti. Čítať celé 'Sviatosť manželstva'»

Sviatosť zmierenia

By , 14. septembra 2022 18:02

Sviatosť zmierenia, nazývaná aj sviatosť pokánia alebo svätá spoveď alebo sviatosť odpustenia, obrátenia, je prostriedkom k tomu, aby človeku boli odpustené hriechy. Človek sa ňou obracia k Bohu, vyznáva svoje hriechy a ľutuje ich. Sviatosť pokánia patrí medzi uzdravujúce sviatosti (spolu so sviatosťou pomazania chorých). Veriaci je povinný aspoň raz v roku sa vyspovedať.
Čítať celé 'Sviatosť zmierenia'»

Sviatosť pomazania chorých

By , 4. septembra 2022 9:07

Medzi nami žijú aj ľudia, ktorí sú už starí, unavení a prežívajú bolesť, chorobu či utrpenie. Sviatosť pomazania chorých je veľkou pomocou práve pre týchto ľudí. Ako nám lekári podávajú rôzne lieky, ktoré nám majú pomôcť, tak i kňazi pomazávajú chorých a starých ľudí, aby pocítili veľkú Božiu posilu a požehnanie vo svojej chorobe.
Čítať celé 'Sviatosť pomazania chorých'»

Sviatosť birmovania

By , 28. augusta 2022 15:52

Slovo „BIRMOVANIE“ pochádza z latinského slova confirmatio a znamená posilnenie. Objasňuje meno „kresťan“, čo znamená „pomazaný“ a je odvodené od mena samého Krista (grécke Christos – Pomazaný), ktorého „Boh pomazal Duchom Svätým“ (Sk 10, 38).
Čítať celé 'Sviatosť birmovania'»

Eucharistia

By , 21. augusta 2022 9:27

Slovo eucharistia je zložené z gréckeho eu (dobrý) a charis (dar), čo doslova znamená dobrý dar.
Čítať celé 'Eucharistia'»

Sviatosť krstu

By , 14. augusta 2022 10:41

Krst je vstupom do kresťanského života a jeho základom. Človek sa začlení do spoločenstva cirkvi. U katolíkov sa krstia už novorodenci, pretože každý človek má dedičný hriech, od ktorého sa potrebuje oslobodiť a znovuzrodiť sa v krste. Dieťa pri krste dostáva Božiu milosť a stáva sa Božím dieťaťom. U dospelých si prijatie tejto sviatosti vyžaduje katechumenát, teda prípravu na krst. Krst sa udeľuje raz a navždy, a preto sa nemôže opakovať. Je nevyhnutný ku spáse.
Čítať celé 'Sviatosť krstu'»

Potrebujeme Božiu milosť

By , 7. augusta 2022 9:48

Z vlastnej sily nemôžeme byť spasení. Šiesta hlavná pravda našej viery hovorí: Božia milosť je na spásu potrebná. „Ak sa otvoríme Božej milosti, nemožné sa stane skutočnosťou“ (tvít pápeža Františka, 27. apríla 2018).
Čítať celé 'Potrebujeme Božiu milosť'»

Pobožnosť „Deväť prvých piatkov“

By , 31. júla 2022 20:12

Dvanásť veľkých prisľúbení dal Ježiš prostredníctvom Svätej Margity Márii Alacoque tým, ktorí si vykonajú pobožnosť deviatich prvých piatkov.
Čítať celé 'Pobožnosť „Deväť prvých piatkov“'»