List rektora na Nedeľu Katolíckej univerzity 29. januára 2023

By , 29. januára 2023 22:29

Štúdium na Katolíckej univerzite v Ružomberku nie je prechádzka ružovou záhradou. Toto nie sú naše slová, ale pochádzajú od našich študentov. Naposledy od absolventky manažmentu Martiny Pulmanovej, ktorá v roku 2022 zvíťazila v Národnej cene za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť v kategórii najlepšia diplomová práca.
Čítať celé 'List rektora na Nedeľu Katolíckej univerzity 29. januára 2023'»

Dá sa Biblii veriť? (pokračovanie)

By , 21. januára 2023 20:43

Čítať celé 'Dá sa Biblii veriť? (pokračovanie)'»

Dá sa Biblii veriť?

By , 15. januára 2023 17:25

Čítať celé 'Dá sa Biblii veriť?'»

Ježišov krst v Jordáne (katechéza pápeža Benedikta XVI.)

By , 7. januára 2023 21:28

Bratia a sestry, dnes sa chceme zahľadieť na Ježiša, na jeho modlitbu, ktorá napĺňala celý jeho život, ako akýsi tajomný kanál, ktorý zavlažuje existenciu, vzťahy, skutky a ktorý ho vedie s rozhodnosťou až k úplnému darovaniu seba samého, podľa plánu lásky Boha Otca. On je našim učiteľom v modlitbe, ba dokonca on je aktívnou a bratskou pomocou v každom našom obrátení sa k Otcovi. Kompendium Katechizmu Katolíckej cirkvi toto zhrnulo v jednom zo svojich nadpisov: „modlitba je úplne zjavená a zrealizovaná v Ježišovi“ (541-547). Práve na neho chceme hľadieť v nasledujúcich katechézach.
Čítať celé 'Ježišov krst v Jordáne (katechéza pápeža Benedikta XVI.)'»

Zjavenie Pána

By , 1. januára 2023 12:23

Sviatok Zjavenia Pána alebo Troch kráľov sa v Cirkvi slávi oddávna. Na Východe sa v tento deň slávili Vianoce, čo doteraz je aktuálne u pravoslávnych veriacich. No v Západnej Cirkvi sa Narodenie Pána slávilo 25. decembra, a tak na dnešný deň sa slávi chvíľa, keď sa Kristus dal poznať ako Boží Syn mudrcom od východu a cez nich vlastne všetkým národom, keďže mudrci neboli židovského pôvodu, boli pohania. Okrem tohto zjavenia si na Východe pripomínajú – a tieto skutočnosti uvádza aj Liturgia hodín západného obradu – ďalšie dve zjavenia Pána: Ježišov krst, keď sa Duch Svätý v podobe holubice vzniesol nad Ježiša a z neba zaznelo Otcovo svedectvo o Ježišovi; a prvý Ježišov zázrak – premenenie vody na víno v Káne Galilejskej, o ktorom evanjelista Ján píše, že Ježiš „zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili v neho“ (Jn 2,1-11).
Čítať celé 'Zjavenie Pána'»

Homília pápeža Františka vo vianočnej noci: Zjavila sa Božia milosť

By , 25. decembra 2022 18:41

Boh miluje človeka ako prvý, a to každého, bezpodmienečne a vždy. O tomto tajomstve Božieho vzťahu k človeku kázal pápež František pri omši vo svätej noci 24. decembra 2019 v Bazilike sv. Petra. Božia logika nezištného daru je zárukou nezmazateľnej krásy každého človeka a je pre neho výzvou stať sa darom pre druhých.
Čítať celé 'Homília pápeža Františka vo vianočnej noci: Zjavila sa Božia milosť'»

Deviatnik k sv. Jozefovi

By , 18. decembra 2022 11:51

Sv. rodina hľada prístrešie, pomôžme im ho najsť! Modlime sa deviatnik k sv.Jozefovi. Otvorme naše srdcia čiže príbytky a privítajme sv. Rodinu aj u nás…
Čítať celé 'Deviatnik k sv. Jozefovi'»

Sv. Ján od Kríža, kňaz a učiteľ Cirkvi

By , 11. decembra 2022 11:27

Sv. Ján z Kríža sa narodil v júni 1542 v Španielsku v Starej Kastílii neďaleko Avily. Pri krste dostal meno Matej. Jeho otec Gonzales de Yepes bol pôvodom zo šľachtickej rodiny. Keďže si však za ženu zobral si chudobnú Katarínu Alvarezovú, stratil nárok na dedičstvo a musel sa živiť len prácou svojich rúk. Spolu so ženou tkali plátno i hodvábne látky. Narodili sa im tri deti, najmladší bol Matej. Čoskoro po narodení najmladšieho otec ochorel a po dvoch rokoch zomrel. Pre rodinu to bol ťažký úder. Matke príbuzní odmietli pomôcť, a tak sa presťahovala aj s deťmi do Arevala a následne do mesta Medina del Campo. Tam sa mohla ľahšie živiť tkaním. Keď mal Matej päť rokov, poslala ho do školy. Bol veľmi dobrým žiakom. Okrem toho bol aj veľmi nábožným. Keď bol trošku starším, dokázal celé hodiny prekľačať v chráme. Chodieval aj do nemocnice, kde pomáhal chorým. Keď to videl správca nemocnice, sám si ho vzal pod svoj patronát. Poslal ho do školy k jezuitom a zveril mu aj opatrovanie chorých. Matej robil veľké pokroky. Bol veľmi usilovným. Spával málo, jedával striedmo, vzorne sa staral o chorých a poctivo študoval.
Čítať celé 'Sv. Ján od Kríža, kňaz a učiteľ Cirkvi'»

Sv. Lucia

By , 11. decembra 2022 11:17

Lucia sa narodila v Syrakúzach (Taliansko) bohatým rodičom a bola vychovávaná v kresťanskej viere. V detstve stratila otca a ako mladé dievča zasvätila život Bohu. Svoj sľub panenstva držala v tajnosti, keďže jej matka si želala, aby sa vydala za mladého pohanského chlapca. Lucia presvedčila matku, aby sa išla modliť k hrobu sv. Agáty za uzdravenie sa zo svojej ťažkej choroby. Boh vyslyšal ich modlitby. Vtedy priznala matke svoje zasvätenie Bohu a túžbu prežiť svoj život medzi chudobnými. Matka plná vďačnosti za svoje uzdravenie dala Lucii súhlas a ušetrené peniaze rozdelila chudobným. Odmietnutý a zahanbený nápadník udal Luciu ako kresťanku vtedajšiemu konzulovi. Bolo to v čase Diokleciánovho prenasledovania kresťanov.
Čítať celé 'Sv. Lucia'»

Tretia adventná nedeľa – Gaudete

By , 11. decembra 2022 11:09

Tretia adventná nedeľa sa podľa latinskej tradície nazýva Domenica gaudete, čo by sa v slovenčine mohlo vyjadriť ako nedeľa radosti. Ale presnejší preklad znie: nedeľa v ktorej sa máme radovať!
Čítať celé 'Tretia adventná nedeľa – Gaudete'»