Kresťanská sakrálna architektúra na Slovensku

By , 24. októbra 2022 19:01

Najstaršie dochované sakrálne pamiatky na Slovensku sa datujú do obdobia 9. storočia, na území Veľkej Moravy. Christianizácia Veľkej Moravy príchodom Konštantína a Metoda zo Solúna mala na svedomí príchod kresťanskej architektúry, či už ovplyvnenej karolínskym alebo byzantským stavebným štýlom. Čítať celé 'Kresťanská sakrálna architektúra na Slovensku'»

Sv. Ján Pavol II., pápež

By , 16. októbra 2022 9:52

* 18. máj 1920 Wadowice, Poľsko
† 2. apríl 2005 Rím, Taliansko

Karol Józef Wojtyła sa narodil vo Wadowiciach (Poľsko) 18. mája 1920 ako druhý syn Karola Wojtyłu a Emílie, rodenej Kaczorowskej. Sviatosť krstu prijal 20. júna vo farskom kostole vo Wadowiciach.
Čítať celé 'Sv. Ján Pavol II., pápež'»

Ján XXIII., pápež (Angelo Giuseppe Roncalli)

By , 9. októbra 2022 10:03

Sviatok: 11. október
* 25. november 1881 Sotto il Monte, Bergamo, Taliansko
† 3. jún 1963 Rím
Čítať celé 'Ján XXIII., pápež (Angelo Giuseppe Roncalli)'»

Svätý ruženec

By , 2. októbra 2022 9:12

Ruženec (z lat. rosariumružová záhrada) je jednou z najznámejších individuálnych alebo kolektívnych modlitieb Rímskokatolíckej Cirkvi. Je to súbor opakujúcich sa modlitieb prerušovaných rozjímaním. Modlitby pozostávajú zo sekvencií Otčenáša, nasledovaných desiatimi modlitbami „Zdravas Mária“ a ukončených „Sláva Otcu“. Takáto sekvencia sa nazýva desiatok. Pôvodný ruženec sa niekedy na rozlíšenie od iných podobných modlitieb nazýva aj prívlastkom mariánsky alebo dominikánsky.
Čítať celé 'Svätý ruženec'»

Sviatosť kňazstva

By , 25. septembra 2022 9:06

Kňazstvo je sviatosť, vďaka ktorej sa poslanie, ktoré Kristus zveril svojim apoštolom, naďalej vykonáva v Cirkvi až do konca čias. Je to teda sviatosť apoštolskej služby. (KKC1536)
Čítať celé 'Sviatosť kňazstva'»

Sviatosť manželstva

By , 18. septembra 2022 10:40

Kresťanské manželstvo je sviatosť, ktorá na základe vzájomného neodvolateľného súhlasu spája muža a ženu k celoživotnému spoločenstvu lásky, k plodeniu a výchove potomstva, k čomu súčasne poskytuje potrebnú milosť. Táto definícia II. Vatikánskeho koncilu hovorí jasne o podstatných zložkách sviatosti manželstva. Podobne ich definuje aj Kódex kánonického práva (CIC): Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena ustanovujú medzi sebou spoločenstvo celého života a ktorá svojou prirodzenou povahou je zameraná na dobro manželov, ako aj na plodenie a výchovu detí, Kristus Pán povýšil medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti. Čítať celé 'Sviatosť manželstva'»

Sviatosť zmierenia

By , 14. septembra 2022 18:02

Sviatosť zmierenia, nazývaná aj sviatosť pokánia alebo svätá spoveď alebo sviatosť odpustenia, obrátenia, je prostriedkom k tomu, aby človeku boli odpustené hriechy. Človek sa ňou obracia k Bohu, vyznáva svoje hriechy a ľutuje ich. Sviatosť pokánia patrí medzi uzdravujúce sviatosti (spolu so sviatosťou pomazania chorých). Veriaci je povinný aspoň raz v roku sa vyspovedať.
Čítať celé 'Sviatosť zmierenia'»

Sviatosť pomazania chorých

By , 4. septembra 2022 9:07

Medzi nami žijú aj ľudia, ktorí sú už starí, unavení a prežívajú bolesť, chorobu či utrpenie. Sviatosť pomazania chorých je veľkou pomocou práve pre týchto ľudí. Ako nám lekári podávajú rôzne lieky, ktoré nám majú pomôcť, tak i kňazi pomazávajú chorých a starých ľudí, aby pocítili veľkú Božiu posilu a požehnanie vo svojej chorobe.
Čítať celé 'Sviatosť pomazania chorých'»

Sviatosť birmovania

By , 28. augusta 2022 15:52

Slovo „BIRMOVANIE“ pochádza z latinského slova confirmatio a znamená posilnenie. Objasňuje meno „kresťan“, čo znamená „pomazaný“ a je odvodené od mena samého Krista (grécke Christos – Pomazaný), ktorého „Boh pomazal Duchom Svätým“ (Sk 10, 38).
Čítať celé 'Sviatosť birmovania'»

Eucharistia

By , 21. augusta 2022 9:27

Slovo eucharistia je zložené z gréckeho eu (dobrý) a charis (dar), čo doslova znamená dobrý dar.
Čítať celé 'Eucharistia'»