Category: Oznamy

Zamyslenie duchovného otca Martina Mojžiša

By , 2. apríla 2023 11:20

Dnešnou Kvetnou nedeľou začíname prežívať vrchol pôstneho obdobia. Pred začiatkom svätej omše sa obyčajne pred kostolom požehnávajú ratolesti. V našich krajoch ich nazývame bahniatka, lebo sú to prvé jarné rozvinuté ratolesti. Táto nedeľa sa najmä vo Svätej zemi nazýva ako Palmová nedeľa, lebo tam pri tejto slávnosti používajú len palmové ratolesti. Viackrát som mal možnosť s pútnikmi sa zúčastniť v túto nedeľu popoludní na slávnostnej procesii, ktorá začína na východnej strane Olivovej hory, kde sa nachádza malý kostol spravovaný františkánmi na mieste, ktoré sa nazýva Betfagé. Tu sa odohrala udalosť, ktorú opisujú všetci štyria evanjelisti. Continue reading 'Zamyslenie duchovného otca Martina Mojžiša'»

Pravidla pre slávenie bohoslužieb s účasťou veriacich

By , 18. apríla 2021 20:37

Pravidlá platné od pondelka 19.4.2021:

Continue reading 'Pravidla pre slávenie bohoslužieb s účasťou veriacich'»

Zbierka na Charitu

By , 21. februára 2021 7:40

Spišská katolícka charita aj v roku 2021 pokračuje vo svojom poslaní: usilovná starostlivosť o núdznych na celom území Oravy, Liptova a Spiša. Continue reading 'Zbierka na Charitu'»

Blahoslavení chudobní v duchu

By , 4. októbra 2020 13:34

Katechéza Svätého Otca Františka – 5.2.2020
Continue reading 'Blahoslavení chudobní v duchu'»

Farské oznamy

By , 1. januára 2018 19:00

Rozvrh sv. omší a aktuálne oznamy uverejňujeme na samostatnej stránke.
Kliknite na odkaz Farské oznamy v hlavnej ponuke.