21 životných lekcií, ktoré sa od Ježiša môžu naučiť naozaj všetci (2.)

By , 22. augusta 2019 21:50

…pokračovanie

11. Kráčajte menej vychodenou cestičkou

Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú. Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú! (Mt 7, 13-14)

Rozhodnutia väčšiny nie sú vždy tie správne. Nie vždy platí vox populi, vox dei (hlas ľudu, hlas boží). Nie každý chce prejsť ďalšiu míľu, aby mohol slúžiť druhým. Nie všetky spoločnosti chcú klientovi poskytovať tie najlepšie služby či odovzdať tie najlepšie skúsenosti. Robiť správne veci najčastejšie znamená ísť proti prúdu a robiť to, čo nie je populárne. Zvoľte si tú menej vychodenú cestičku a určite sa ocitnete na správnej ceste.

12. Nech cítite čokoľvek, strávte istý čas osamote

Keď to (o Jánovej poprave; pozn. prekl.) Ježiš počul, odobral sa odtiaľ loďou na pusté miesto do samoty… (Mt 14, 13)

Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. Zvečerilo sa a on tam bol sám. (Mt 14, 23)

Akokoľvek sa cítite, či znepokojene, alebo skvele, vždy si nájdite čas, ktorý strávite sami so sebou. Je jedno, koľko ľudí sa vás bude snažiť povzbudiť, keď sa vy budete zhadzovať. Taktiež strávte osamote čas, v ktorom objavíte najhlbšie túžby svojho srdca, neoslabené inými ľuďmi. V tých najhlbších, najrýdzejších túžbach svojho srdca nájdete odpoveď na otázku, prečo ste tu a na čo ste povolaní.

13. Buďte vytrvalí

Potom im hovoril: „Niekto z vás má priateľa. Pôjde k nemu o polnoci a povie mu: „Priateľu, požičaj mi tri chleby, lebo prišiel ku mne priateľ z cesty a nemám mu čo ponúknuť.“ A on znútra odpovie: „Neobťažuj ma! Dvere sú už zamknuté a deti sú so mnou v posteli. Nemôžem vstať a dať ti.“ Hovorím vám: Aj keď nevstane a nedá mu preto, že mu je priateľom, pre jeho neodbytnosť vstane a dá mu, čo potrebuje.“ (Lk 11, 5-8)

Ak budete vytrvalí, vyvoláte rozruch nielen medzi ľuďmi či na nebesách. Ale aj v sebe, pretože budete mať oveľa jasnejšie v tom, čo naozaj chcete. Napredujte bez ohľadu na to, koľkokrát sa potknete.

14. Orezávanie bolí, ale je dôležité pre váš rast

On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. (Jn 15, 2)

Prečo márniť čas s vecami a zvykmi, ktoré nám neprinášajú výsledky a nenapomáhajú v raste? Vzdať sa istých zvykov, ako je napr. sledovanie televízie či nezdravé vzťahy, môže veľmi bolieť. Ale ak chceme dosiahnuť svoje sny a rásť, je to potrebné. Ak chceme v našich životoch prinášať viac ovocia, orezávanie je nutné. Nechajte veci a ľudí, ktorí vás od vašich snov odďaľujú, ísť ich vlastnou cestou.

15. Ak chcete dávať úprimne, robte tak v tajnosti

Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia chválili. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá, aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. (Mt 6, 1-4)

Testom naozaj úprimného darovania je, keď niečo darujete bez toho, že by ste za to očakávali chválu či uznanie. Dávajte v skrytosti a anonymne. Budete tak rásť v štedrosti aj vo vďačnosti.

16. Na čokoľvek miniete peniaze, ceňte si to

… kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. (Mt 6, 21)

Ak dávate peniaze na charitu, viac myslíte na to, ako pomôcť druhým a tým niečo zmeniť. Ak investujete do svojho vzdelávania, viac sa sústredíte na vlastný rast a osobnostný rozvoj. Ak míňate peniaze spolu s tými, ktorých milujete, viac myslíte na nich a na čas, ktorý s nimi môžete stráviť. Buďte opatrní, na čo dávate svoje peniaze. Majú hodnotu z istého dôvodu. Míňajte ich na veci, ktoré si skutočne ceníte.

17. Používajte to, alebo sa toho vzdajte

Lebo každému, kto má, ešte sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má.(Mt 25, 29)

Čo je vašou vášňou? Aký talent máte od Boha? Cibrite sa v tom, čo vám bolo dané. Ak to nebudete robiť, vaše dary zapadnú prachom a možno o ne časom prídete. Ak ste dobrí v písaní, píšte. Ak v číslach, pokračujte v počítaní a analyzovaní. Neokrádajte svet o to, čo skutočne viete.

18. Prestaňte sa obávať a žite pre dnešok

… Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev? Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú, ani nežnú, ani do stodôl nezhromažďujú, a váš nebeský Otec ich živí. Nie ste vy oveľa viac ako ony? A kto z vás si môže starosťami pridať čo len lakeť k svojmu životu? Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok; zajtrajší deň sa postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trápenia. (Mt 6, 25-27.34)

Áno, mať našetrené na horšie časy (a dôchodok) je dôležité. Ale to, čo skutočne máme, je prítomnosť. Naučme sa žiť viac v súčasnosti a zbavme sa obáv a strachu zo zajtrajška. Dnes sa snažte zo všetkých síl a dôverujte, že zajtrajšok sa o seba postará sám. Žite svoj život práve teraz.

19. Ak chcete byť veľkí, slúžte

Kto je medzi vami najväčší, bude vaším služobníkom. Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený. (Mt 23, 11-12)

Zamyslite sa nad veľkými ľuďmi ako Martin Luther King, Jr., Matka Tereza či Gándhí. Budú navždy nesmrteľní, lebo svoj život zasvätili službe druhým a tomu, v čo verili. Čím viac slúžite, tým väčšími sa stávate.

20. Preneste sa cez rozdiely v denomináciách, náboženstvách a vierovyznaniach

Ján mu povedal: „Učiteľ, videli sme kohosi, ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu to, veď nechodí s nami.“ Ježiš vravel: „Nebráňte mu! Lebo nik, kto robí divy v mojom mene, nemôže tak ľahko zle hovoriť o mne. Veď kto nie je proti nám, je za nás.“ (Mk 9, 38-40)

Jednoducho povedané, je to pravda.

21. Na sklonku dňa – všetko je o láske

„Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?“ On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.“ (Mt 22, 36-40)

Ježiš zhrnul všetkých 613 prikázaní Starého zákona do dvoch. Vedel, že na sklonku dňa je to jediné, na čom skutočne záleží, láska. Láska ide za hranice písma, náboženstva, rasy i viery. Prečo si spôsobovať problémy našou rozdielnosťou? Uprostred všetkého je láska. Dokonca Písmo vraví: „Boh je láska.“ Tak ako to platí aj pre zlaté pravidlo, nikdy neurobíte chybu, ak budete milovať. Dovoľte láske preniknúť do centra vašich myšlienok, slov, snov a túžob, vášho konania i celého vášho života.

BONUSOVÁ LEKCIA

Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov. (Jn 15, 13)

Máte vo svojom živote ľudí, ktorých milujete natoľko, že by ste za nich zomreli? Ak máte niekoho, koho milujete viac ako seba, je to ten najlepší pocit na svete!

autor: Mariana Michalková