Desať tipov svätého Benedikta, ktoré zlepšia náš život

By , 11. júla 2022 20:30

Ubehlo takmer 1 500 rokov od jeho smrti, no jeho rady sú stále aktuálne. Svätý Benedikt z Nursie napísal 10 rád a pravidiel pre svojich nasledovníkov Benediktínov, ktoré im mali pomôcť v každodennom hľadaní svätosti. Vychádzajú z jeho osobnej skúsenosti, znalosti ľudskej prirodzenosti a predstavujú skutočnú cestu obrátenia srdca, cestu k znovuzrodeniu v Duchu, ktoré Ježiš zjavil Nikodémovi. Nemusíme byť mníchmi, aby nám pomohla jeho trvalá múdrosť. Nechajme sa nimi inšpirovať. Tu je 10 tipov:

  1. „Počúvaj, môj syn.“ Aby sme mohli počúvať, musíme najskôr mlčať. Benediktínsky mních, ktorý by hovoril bez dôvodu alebo by jeho rozprávanie nemalo zmysel, bol potrestaný. Ticho nám umožňuje premýšľať o sebe a byť pozornejší voči druhým. Pomáha nám byť pokojnejšími a stavia nás do Božej prítomnosti.
  1. Práca nám pomáha udržiavať zdravú myseľ. „Lenivosť je nepriateľom duše“, píše Benedikt. Prikázal, aby jeho mnísi rozdelili svoj čas medzi prácu, čítanie a modlitbu a mali tak vyvážené telo, myseľ a dušu.
  1. Premeň každú prácu na modlitbu. Pre svätého Benedikta bola každá úloha súčasťou Božieho diela a Kristovho utrpenia. Prácu by sme mali považovať za službu druhým a formu modlitby.
  1. Naše dni by mali plynúť v rytme. V kláštore mali pevný harmonogram, ktorý určoval čas na modlitbu, prácu, čítanie, reflexiu… Tieto starodávne princípy majú v súčasnosti pevné miesto v oblasti manažmentu času. Motivujú nás k tomu, aby sme si v každodennom živote stanovili pravidelný časový harmonogram.
  1. Venujte pozornosť ostatným. Podľa svätého Benedikta musí úcta a rešpekt charakterizovať všetky naše vzťahy s ostatnými ľuďmi. „Nech sú všetci prijatí ako Kristus“, povedal hovoriac o návštevníkoch, „najmä o chudobných a o cestujúcich“. Ak budeme všetci pozorní a ohľaduplní k sebe, dokonca aj k našim nepriateľom, prispejeme k budovaniu sveta, ktorý odráža Božiu lásku.
  1. Trénujte sa v sebadisciplíne. Svätý opát radil svojim mníchom, aby prestali robiť čokoľvek, čo práve robia, keď nastal čas prejsť na inú úlohu, hoci to môže byť pre nich ťažké, v poslušnosti voči Božej vôli. Máme sa riadiť našim dobre navrhnutým rozvrhom, ktorý nás oslobodí od otroctva našich impulzov.
  1. Často čítajte, aby ste nakŕmili svoju myseľ a dušu. Benedikt ponechal svojich mníchov dôležitú časť dňa na čítaniu Písma alebo iných poučných kníh. Čítanie nás obohacuje o nové nápady, robí nás empatickejšími a učí nás múdrosti z minulosti a súčasnosti.
  1. Poznať a rešpektovať svoje vlastné priority. Pre mníchov je najvyššou prioritou hľadanie Boha, najmä v modlitbe. Všetky ostatné pravidlá sú prispôsobené tejto zásade. Svätý Benedikt opakoval znova a znova, v mierne odlišných formuláciách: „Kristus je na prvom mieste.“ Potrebujeme poznať naše vlastné priority a rešpektovať ich aby sme vedeli správnym spôsobom využívať náš čas.
  1. Uzavrite mier s ostatnými v rôznych ohľadoch a okolnostiach. Svätý Benedikt vyzýval svojich mníchov, aby sa ospravedlnili vždy, keď mohli uraziť ostatných. Pripomínal im príkaz zo Svätého písma, aby „hľadali mier a vykonávali ho“ a „v prípade nezhody s niekým uzavreli mier pred zapadnutím slnka“. Pomáha nám to rásť v dobrote a tiež prispievať k stabilite spoločnosti.
  1. Prežívajte každý deň, akoby to bolo váš posledný. Svätý opát pripomínal svojim mníchom, aby „každý deň držali smrť pred svojimi očami.“ Pomáha nám to spomenúť si na svoje priority a sústrediť sa na to podstatné.

 

Prínos svätého Benedikta pre kresťanský život je aj dnes stále cenný; dúfajme, že tieto tipy nás poučia alebo nám pripomenú spôsoby, ako byť s Božou pomocou šťastnejší a lepší ľudia.