Dôvera a poslušnosť Ježišovi

By , 6. februára 2022 9:05

„Pane na tvoje slovo spustím siete“ (Lk 5, 5)

Zaiste každý z Vás už letel lietadlom. Tí, čo leteli mi dajú určite za pravdu, že človek prežíva strach. Povieme si: Dorazím šťastne do cieľa svojej cesty? Dôverujeme pilotovi? Zodpovednosť, ktorú má pilot lietadla je veľmi veľká.

V Božom slove 5. nedele hovorí Ježiš tieto slová: „Spustite siete na lov…na tvoje slovo spustím siete.“ Božie slovo hovorí o udalosti povolania učeníkov spojenou so zázračným rybolovom. Ide o nie hocijaký úlovok, ale veľký. Poznáme napríklad Ježišove uzdravenia, ako vyháňal zlých duchov a teraz dochádza k zázračnému úlovku rýb. Rybári, neskorší učeníci Ježiša Krista vedeli, aká je to ťažká a namáhavá práca, koľko si vyžaduje trpezlivosti, sily, pokoja. Celú noc sa namáhali, ale márne. Na Ježišov príkaz Peter spustí siete. Prijíma v poslušnosti Pánovo slovo, ktoré zmení všetko. Výsledok učeníci videli na vlastné oči. Chytili také množstvo rýb až sa im siete trhali. Museli dať znamenie spoločníkom, aby im prišli pomôcť. Dôležitý je pre nás postoj Petra – postoj dôvery „Pane na tvoje slovo spustím siete“. Peter padá k Ježišovým nohám. „Odíď odo mňa, lebo som človek hriešny“. Uvedomuje si svoju hriešnosť, bezmocnosť a slabosť.

Koľko krát sme sa i my ocitli v podobnej situácii ako Ježišovi učeníci: sklamaní, znechutení, vyčerpaní, bezradní, zúfalí a v ničom sa nám nedarilo. Život prináša takéto situácie a ocitli sme sa v nich všetci. Božie slovo nás učí a povzbudzuje dať si odpoveď na otázku: Kde sa my nachádzame v našom vzťahu s Bohom? Odohráva sa len kdesi na povrchu, či ide do nášho srdca? Zasahuje ho?

Ježiš nám dnes ponúka dôveru. Ona nám dáva nádej, že nikdy nie sme sami. Je potrebné spolu s Petrom povedať Ježišovi: „na tvoje slovo spustím siete“. Naučiť sa pravej a skutočnej dôvere dokážeme len v Ježišovej škole, vo vzťahu s ním, v jeho blízkosti. Strach, rôzne situácie v našom živote budú, ale naša dôvera musí byť silnejšia. Život prináša rôzne okolnosti, situácie či udalosti. Človek si veľa vecí začne uvedomovať až vtedy, keď ich stratí. Je dôležité veriť, dôverovať Ježišovi celým srdcom. V jednej myšlienke sa píše: „Ak máš v srdci Boha, nikdy nie si sám“. Vlastnými silami veľa toho nezvládneme. Denne hovorme Ježišovi slová, ktoré sa modlíme v hodine Božieho milosrdenstva: Ježišu dôverujem v Teba! Verím Ti Ježišu! Robme to z najúprimnejšieho srdca. Každý deň máme dostatok príležitosti dostať sa bližšie k Ježišovi a naučiť sa mu viac veriť, dôverovať. Strach, zlo tohto sveta nás bude chcieť obrať o všetko: silu, energiu, odhodlanie, radosť. Nedovoľme to! Diabol čaká a rafinovaným spôsobom podsúva človeku strach, napätia, konflikty a iné zlé veci, len aby nám ukradol živý, úprimný vzťah s Ježišom. Navádza nás na zlé, aby sme nedôverovali Ježišovi a boli k nemu neposlušní.

Pane Ježišu nauč nás, aby sme ti mohli celým srdcom dôverovať a byť voči tebe poslušní.

Vladimír Bača, kaplán v Liptovskom Mikuláši