Informácie o pohrebe Mons. Štefana Sečku

By , 1. novembra 2020 11:43

Vzhľadom na aktuálnu situáciu s ochorením Covid-19 a na obmedzenia s tým spojené sa na rozlúčke s diecéznym otcom biskupom Štefanom zúčastní iba jeho najbližšia rodina, biskupi Slovenska a najbližší spolupracovníci z radov kňazov a laikov, ktorí budú konkrétne oslovení. Ostatní, ktorí sa chcú zúčastniť na poslednej rozlúčke, môžu ostať vonku pred katedrálou pri dodržaní stanovených protiepidemiologických opatrení.

Prenos pohrebných obradov bude zabezpečený TV LUX a Rádiom Lumen.

Po skončení obmedzení, v predpokladanom čase po niekoľkých mesiacoch, máme v úmysle pozvať vás na zádušnú svätú omšu za nášho diecézneho biskupa Štefana, na ktorej by ste sa mohli zúčastniť v čo najväčšom počte. Na túto svätú omšu by sme pozvali aj všetkých jeho blízkych ľudí, ktorí sa na pohrebe nemohli zúčastniť. Po svätej omši by bol sprievod k jeho hrobu s krátkou pobožnosťou.

Pozývame Vás k modlitbe za zosnulého biskupa Štefana v čase zvonenia kostolných zvonov
o 900 a 1500

 


Dňa 29.10.2020 sa konalo zasadnutie Zboru konzultorov. Za spišského diecézneho administrátora bol zvolený Mons. Ján Kuboš, spišský pomocný biskup.

Diecézny administrátor spravuje diecézu v čase „sede vacante“ – v dobe keď diecéza nemá svojho biskupa.

Po smrti diecézneho biskupa sa v eucharistickej modlitbe nespomína ani zosnulý diecézny biskup, ani jeho pomocný biskup, ani diecézny administrátor.

Nový diecézny administrátor pozýva kňazov a veriaci ľud Spišskej diecézy k modlitbe za vyvolenie nového pastiera Spišskej diecézy. Zároveň pripomína, aby sa vo všetkých kostoloch diecézy aspoň raz celebrovala omša za vyvolenie nového biskupa použitím formulára „Omše za rozličné potreby: Za vyvolenie biskupa“.