List rektora na Nedeľu Katolíckej univerzity

By , 28. januára 2024 10:26

„Vážte si život. Je to veľký dar, a nie je samozrejmosťou. Neviete dňa ani hodiny, hovorí sa a platí to pre všetkých, bez ohľadu na vek. Ďakujem, že som.“

Túto myšlienku vyslovila v novinovom rozhovore naša študentka, ktorá sa v závere minulého roka stala obeťou násilného útoku vo vlaku práve cestou na internát.

Samozrejmé veci ako zdravie, bezpečie, domov vôbec nie sú samozrejmé. Stačí sa pozrieť okolo seba a uvidíme chudobu, bolesť, vojnu a príliš veľa ďalších podôb utrpenia.

Samozrejmosťou nie je ani Katolícka univerzita v Ružomberku. Práve naopak, je to veľké a nesamozrejmé privilégium môcť sa vzdelávať, vytvárať inšpiratívne spoločenstvo mladých a nechať formovať svoje mysle i srdcia.

Využívam tento list na verejné vyzdvihnutie našej študentky Ľudmily, ktorú spomínam v úvode. To, ako s pomocou viery znáša následky hrozivého trestného činu a nezúfa si, je skutočne obdivuhodné. Novinám povedala: „Som rada, že nádej mi dáva práve viera a Boh. Vidieť zmysel v utrpení mi pomáhal vytrvať a prekonať aj veľké bolesti.“

Preto dnes neprosím „za seba“, ale za všetkých našich študentov – osobitne za Ľudmilu. Nech ich na životných cestách sprevádza vaša modlitba a pomoc – a už vopred ďakujem za vašu blízkosť a podporu.

Jaroslav Demko, rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku