Modlitba Sv. Františka Saleského

By , 9. decembra 2018 11:57

Pane, ty vieš lepšie ako ja, že zo dňa na deň starnem a jedného dňa budem starý. Chráň ma pred myšlienkou, že musím pri každej príležitosti a ku každej téme niečo povedať. Nauč ma, aby som bol rozvážny a ochotný pomáhať, ale aby som pri tom nevŕtal a nerozkazoval. Nauč ma, aby som dokázal mlčky znášať svoje choroby a ťažkosti. Pomôž mi, aby som bol, ako je to len možné, láskavý. Starý mrzút je korunné dielo diablovo. Nauč ma u iných odhaľovať nečakané schopnosti a daj mi krásny dar, aby som tiež dokázal zmieniť sa o nich.

Nechcem si sťažovať, ale tebe, Pane, to hovorím, že sa bojím staroby. Je mi tak, ako keby som sa musel rozlúčiť, nemôžem zastaviť čas. Ale ty, Pane, hovoríš: „Kto verí vo mňa, tomu narastú krídla ako orlovi.“ Daj môjmu srdcu silu, aby som prijal život tak, ako ho ty riadiš. Nie mrzútsky, nie ľútostivo, nie so skleslou náladou, nie ako odchádzajúci, ale ako vďačný a pripravený ku všetkému, k čomu ma ty ešte povoláš. A k tomu mi daj všetku silu srdca. Amen.