Pamätný deň biskupa Jána Vojtaššáka

By , 2. augusta 2020 9:57

Dňa 4.8.2020 si pripomíname 55. výročie odchodu Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka do večnosti.

Dňa 8.8.2020 o 10.30 hod. v Zákamennom poďakujeme za dar jeho života a požehnanej biskupskej služby.

Slávnostnú svätú omšu bude celebrovať Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup, spolu so spišským pomocným biskupom Mons. Jánom Kubošom. V homílii sa prítomným prihovorí Mons. Roman Czudek, rektor Pápežského ústavu Nepomucenum v Ríme.

Rádio Lumen a TV Lux zabezpečia prenos slávnosti v priamom prenose. Prosíme všetkých, ktorí sa tejto púte zúčastnia, o rešpektovanie a dodržiavanie opatrení a hygienických odporúčaní. Tí, ktorým to zdravotné a iné problémy nedovolia, aby sa zúčastnili púte do Zákamenného, môžu sa spolu s nami spojiť prostredníctvom vysielania Rádia Lumen a TV Lux.

Zdroj: http://dieceza.kapitula.sk/?g=7&ext=11&val=653