Pohľad lásky

By , 30. septembra 2018 10:11

Ján povedal Ježišovi: „Učiteľ, videli sme kohosi, ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu to, veď nechodí s nami.” Ježiš vravel: „Nebráňte mu! Lebo nik, kto robí divy v mojom mene, nemôže tak ľahko zle hovoriť o mne. Veď kto nie je proti nám, je za nás. A kto by vám dal piť čo len za pohár vody preto, že ste Kristovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu. Ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora. Ak by ťa zvádzala na hriech tvoja ruka, odtni ju: je pre teba lepšie, keď vojdeš do života zmrzačený, ako keby si mal ísť s obidvoma rukami do pekla, do neuhasiteľného ohňa. Ak ťa zvádza na hriech tvoja noha, odtni ju: je pre teba lepšie, keď vojdeš do života krivý, ako keby ťa mali s obidvoma nohami hodiť do pekla. A ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, vylúp ho: je pre teba lepšie, keď vojdeš do Božieho kráľovstva s jedným okom, ako keby ťa mali s obidvoma očami vrhnúť do pekla, kde ich červ neumiera a oheň nezhasína.“ (Mk 9, 38-43. 45. 47-48)

Ján vystupuje v tejto stati z evanjelia ako nejaký fanatik, ktorý pozerá iba jediným smerom. Ježiš naopak, vidí v tom človeku niekoho, kto verí v neho tak silno, že jeho viera dokáže vyháňať zlo z ľudí. Kde sa nachádzam v tejto stati ja? Nepozerám sa na iných ľudí len cez okuliare svojich „noriem“ a nepripustím, že veci môžu ísť aj iným smerom ako len mojím?

Dnes ma Ježiš pozýva, aby som vo svete, ktorý ma obklopuje pomáhal, chránil a šíril dobro na tejto zemi! Ľahko je odsúdiť človeka, zanevrieť na skazenú mládež, ktorá sa odkláňa od viery v Boha a siaha po klamlivých ideáloch. Nestačí nadávať na systém, na politikov, ktorí žijú amorálne, ale je potrebné každý sám za seba priložiť ruku k dielu, ktoré zanechal Ježiš na tejto zemi a šíriť dobro, porozumenie, lásku, pochopenie, dobrotu. Ak sa niekomu v mojom okolí darí, budem sa snažiť velebiť Boha za toto dielo dobra, nebudem hľadať iné úmysly. Mám túžbu meniť iných, alebo chcem meniť aj seba?

Pane, pomôž mi vnímať iných cez pohľad lásky.

zdroj: zamyslenia+