Pôstna reťaz za kňazov

By , 6. septembra 2020 19:11

Na Slovensku sa o dva týždne – od sviatku Sedembolestnej Panny Márie – začne opäť 40-dňová pôstna reťaz za kňazov.

„Bude to výnimočný ročník, lebo súčasne sme sa podujali zorganizovať aj putovanie relikvie neporušeného srdca veľkého svätca Jána Vianneya. Vyprosovať milosti pre kňazov s ich najväčším patrónom, arským farárom, bude iste mimoriadna udalosť. Celá pôstna akcia tým dostáva silnejší duchovný náboj. Veľmi sa na ňu tešíme a do duchovného boja za našich kňazov pozývame každé otvorené srdce,“ hovorí Samuel Brečka z hnutia Modlitby za kňazov, ktoré je hlavným organizátorom pôstnej reťaze.

Vyvrcholením 40-dňovej reťaze pôstu a modlitieb za kňazov a zároveň aj putovania relikvie srdca sv. farára z Arsu po Slovensku (10. – 25. 10. 2020) bude Púť za kňazov v Národnej Svätyni v Šaštíne. Hlavným celebrantom na svätej omši v bazilike Sedembolestnej Panny Márie v nedeľu 25. októbra bude bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko. Súčasťou programu púte bude a vystavenie relikvie svätého Vianneya, krížová cesta za kňazov, pútnikom sa tiež prihovorí kňaz František Moško, ktorý je autorom relikviára pripraveného pre putovanie po Slovensku. K dispozícii bude možnosť spovede, ale aj tichej poklony pred Oltárnou sviatosťou v bočnej kaplnke.

O Pôste a Púti za kňazov sa záujemcovia dozvedia viac na stránke postaputzaknazov.sk.

Zdroj: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200902011