S Ježišom sa nemáme čoho báť

By , 1. mája 2022 16:38

Máme problémy? Určite áno a nie je ich málo. Náš život sprevádzajú: osobné problémy, rodinné, vzťahové, ťažké, ľahšie, existenčné a iné. Spomínam, keď prišli za mnou ľudia a povedali mi: „Nemám chuť žiť, stratil som zmysel života, rozpadá sa mi rodina, blízkeho mám v kóme, čaká ma operácia, moje dieťa má nádor a iné“. To, čo nám dáva istotu, pomocnú ruku je Ježišova pomoc. On sa skláňa k človeku, posilňuje nás a máme v našej blízkosti toho najlepšieho Priateľa. S Ježišom sa nemáme čoho báť. Spoliehajme sa nie na seba, ale na jeho každodennú pomoc. Kto dôveruje Ježišovi nikdy sa nesklame.

Božie slovo 3. veľkonočnej nedele nás povzbudzuje upriamiť náš vzťah na Ježiša. Rastieme duchovne v našom vzťahu k Ježišovi? Kým je pre nás Ježiš? V Evanjeliu čítame krásne vyznanie zo strany jeho učeníkov: „To je Pán.“ Ježiš sa zjavil už tretí krát svojím učeníkom. Teraz to bolo pri Tiberiadskom mori. Učeníci boli svedkami, ako Ježiš ich neúspešný rybolov zmenil na úspešný. Učí ich dôverovať mu. Môžeme povedať, že všetci učeníci boli v „Ježišovej škole“ lásky, dôvery, spoločenstva a nasledovania.

Každý človek vo svojom živote, povolaní sa môže denne pripodobňovať Ježišovi. Môžeme byť Ježišovými učeníkmi, ktorí ho nasledujú. Aj my vydávame svedectvo viery o Ježišovi tam, kde sme, či žijeme. Mnohí sa podobáme na apoštola Petra a máme „vášeň“ pre Ježiša. V prvej časti Evanjelia nás Ježiš učí: mať s ním osobnú skúsenosť, budovať osobný vzťah a podložiť to našimi skutkami, ktoré denne konáme v našom živote. V druhej časti sa Ježiš pýta apoštola Petra na osobné vyznanie lásky: „Šimon, syn Jánov, miluješ má väčšmi ako títo?“ Pýta sa ho tri krát. Túto otázku Ježiš kladie každému z nás. „Miluješ ma?“ „Máš má rád?“ Na jeho lásku máme odpovedať našou láskou, najlepšie každý deň nášho života. Zdokonaľujme našu lásku k Ježišovi, stretávajme ho v modlitbe, svätej omši, pri čítaní a počúvaní Božieho slova, v blížnom človeku.

Pane nauč nás žiť skutočnú lásku k tebe, dôverovať ti, budovať spoločenstvo s tebou a verne ťa nasledovať.

Vladimír Bača, kaplán v Liptovskom Mikuláši