Sedem lekcií od sestry Zdenky (2.)

By , 19. januára 2020 11:31

DRUHÁ LEKCIA: Láska a jej prejavy

Aj tie najdokonalejšie dary považovala za nič, ak boli dávané bez lásky. Láska bola pre ňu najlepšou cestou, ktorou sa človek isto dostane k Bohu. „Láska je ako mäkký koberec, zakryje všetky drsnosti cesty,“ vraví. Uprednostňovala skryté obety pred vytrženiami a milovala za tých, ktorí bojovali. „Milovať Ježiša, milovať ho so všetkou silou svojho srdca a zachraňovať pre neho duše, aby bol milovaný,“ to bol cieľ jej života. Dokonca povedala: „Tak veľmi ho milujem, že mu chcem robiť radosť bez toho, aby vedel o tom, že som to ja.“

Trpela, lebo si uvedomovala, ako málo je Boh na zemi milovaný. „Ježišu, daj, aby som ťa vedela vždy viac a viac milovať!“ kričalo jej srdce, ktoré túžilo byť strávené Ježišovou láskou. Aj keď necítila Božiu lásku, za dôležitejšie pokladala to, aby Boh cítil jej lásku voči nemu. Milovala ho aj vtedy, keď necítila jeho blízkosť. „Ja túžim milovať Ježiša pre Ježiša.“ Bola si totiž vedomá toho, že milujeme iba vtedy, ak dokonale obetujeme seba samých.

Jej láska sa prejavovala aj voči blížnym, a to aj v tom, že znášala ich chyby a nedivila sa ich slabostiam. „Ježišu, mám iba jedinú žiadosť: milovať ťa tak, aby som zomrela láskou,“ vyznáva. „Kde je jeho láska, tam nechýbajú ani tŕnie, kríž a klince. Láska, keď už nevládze, uteká, lieta. Lásku si vymodliť od Boha veľkým krikom, až mu ju nakoniec vyrveme,“ hovorí na inom mieste.

(Tretia lekcia na budúci týždeň.)

Zdroj: https://www.slovoplus.sk/sedem-lekcii-od-sestry-zdenky/