Spása nie je vstupenka pre V.I.P.

By , 25. augusta 2019 11:24

Evanjeliový úryvok dnešnej nedele (Lk 13, 22 – 30) pokračuje v téme Ježišovej cesty do Jeruzalema, ktorá tvorí kontext jeho náuky.

Lukáš sa síce zmieňuje o tom, že Ježiš prechádzal mestami a dedinami, ale neuvádza názov ani jednej lokality. Je jasné, že evanjelistovi nejde o geografické údaje, ale o rozhodnosť, s ktorou Boží Syn kráča k naplneniu poslania, ktoré mu nebeský Otec zveril. Jeho učeníci sú pozvaní kráčať po tejto ceste a nezastaviť sa pod Kalváriou.

Zápas o spásu

Otázku o spáse nachádzame aj v iných častiach evanjelia. Znalec zákona sa pýta Krista: „Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života?“ (Lk 10, 25) Identickú otázku mu kladie aj istý popredný muž (porov. Lk 18, 18). V Ježišovej odpovedi o tesnej bráne slovenský preklad používa mierny výraz „usilujte sa“. Avšak grécky text obsahuje sloveso „agonízomai“ s významom „bojovať, zápasiť.“ Keď ide o spásu, nestačí len sa tomu „nebrániť“. Je potrebná naša aktívna účasť, zápas, do ktorého vkladáme všetky svoje sily. Môžeme o sebe povedať, že téma spásy je pre nás v živote najvyššou prioritou?

Zatvorené dvere

Obraz zatvorených dverí poznáme z podobenstva O múdrych a hlúpych pannách z Matúšovho evanjelia (porov. Mt 25, 1–13). Výraz „dvere sa zatvorili“ predstavuje bod zlomu, definitívne rozhodnutie. Odkazuje na svadobnú hostinu, čo je symbolom príchodu Ženícha. Niekedy žijeme v naivnej predstave akéhosi privilégia, že predsa my, ktorí sme „jedli a pili“ s Ježišom a ktorý „na našich uliciach učil“, sme dopredu vyvolení. Máme pocit, že patríme do klubu jeho VIP hostí a to, že sme zostali vonku, je len nešťastným nedorozumením a všetko sa vysvetlí.  Dvakrát zaznieva veľmi tvrdá Ježišova odpoveď: „Neviem, odkiaľ ste!“ Čo vlastne Kristus od nás žiada? Kráčať úzkou cestou a vchádzať tesnou bránou, kým je otvorená, tzn. čo najvernejšie uskutočňovať jeho evanjelium.

Spása pre všetkých

Lukáš nás svojím dielom pozýva vstúpiť do dejín spásy, najskôr cez osobu Krista, ktorého predstavuje ako naplnenie dejín Izraela, potom v Cirkvi, ktorá nesie toto Slovo do celého sveta. Chce totiž ukázať, že Ježiš nie je len naplnením prisľúbení pre izraelský národ, ale pre celé ľudstvo. Preto je použitý obraz o tých, ktorí prichádzajú zo štyroch svetových strán. Lukáš svojím evanjeliom chce čitateľom ukázať, že Boh v Kristovi ponúka svoju spásu všetkým bez rozdielu a získajú ju tí, ktorí po nej aj skutočne túžia a vedú tu na zemi boj za jej získanie.  

autor: František Trstenský