Tretia adventná nedeľa – Gaudete

By , 11. decembra 2022 11:09

Tretia adventná nedeľa sa podľa latinskej tradície nazýva Domenica gaudete, čo by sa v slovenčine mohlo vyjadriť ako nedeľa radosti. Ale presnejší preklad znie: nedeľa v ktorej sa máme radovať!

Dôvodom pre tento názov, sú práve liturgické čítania, ktoré budeme počuť. Prorok Sofoniáš v prvom čítaní vyzýva otvorene: „Jasaj dcéra sionská“, žalm zasa hovorí: „Plesajte a jasajte, obyvatelia Siona“ a v druhom čítaní apoštol Pavol zasa nástojí: „Bratia, vždy sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!“ Toto nie sú suché a nepodložené výzvy k radosti. V každom texte sa nám ponúkajú vysvetlenia, prečo sa máme radovať. Ale najdôležitejším dôvodom pre našu radosť, ku ktorému téma čítaní vedie je „blahozvesť“, čo znamená osoba Ježiša Krista.

Evanjelium nasledujúcej nedele nám predkladá slová Jána Krstiteľa, ktorý oznamuje, že „… prichádza Mesiáš“. Mesiáš nie je jedným z prorokov, ktorí ohlasuje pokánie prostredníctvom krstu alebo iným rituálnym spôsobom. V skutočnosti je tým, ktorý mení históriu, ktorý krstí v Duchu Svätom a ohňom, ktorý má moc priniesť do sveta spravodlivosť a dať nový zmysel ľudskej histórii. Mesiáš je sám Boh, ktorý prichádza medzi nás, ktorý nám daruje svojho Ducha, ktorý nám ponúka svoj vlastný život a dáva životu každého jedného z nás nový význam.

Kresťanská radosť pramení z dobrej zvesti, že Boh sa rozhodol stať sa človekom ako sme my, že sa rozhodol vstúpiť do nášho sveta a stať sa tak našim spoločníkom na ceste, našim bratom a blízkym priateľom, ktorý stojí pri každom človeku, a to v každej chvíli. Neposlal svojho zástupcu alebo delegáta, aby urobil zdvorilostnú návštevu. Prichádza osobne.