Túžba po skutočnom šťastí

By , 13. februára 2022 11:06

Dnešné uvažovanie by som začal otázkou: Čo si deti vážia na svojich rodičoch? Odpovede môžu byť rôzne. Z mojej osobnej skúsenosti by som vyzdvihol to, keď ma rodičia vedeli za dobre pochváliť, keď som urobil niečo zlé vždy s láskou napomenúť. Som im vďačný aj za cenné rady a povzbudenia do života. Zároveň nás učili dôverovať Bohu a navzájom i sebe.

Božie slovo 6. nedele nás povzbudzuje prijať od Ježiša cenné rady a povzbudenia pre naše životy. Boh hovorí prorokovi Jeremiášovi slová: „Požehnaný človek, čo dúfa v Pána, Pán bude jeho oporou.“ V refréne žalmu: „Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru.“ V Evanjeliu Ježiš uprel oči na svojich učeníkov, zástup ľudí a učil ich Blahoslavenstvá. Slovo blahoslavený znamená šťastný. Okrem toho Ježiš v Božom slove použil 4 x slovo – Beda. Ježiš dáva návod pre šťastný, radostný život človeka. Zároveň varuje človeka slovom – Beda.

Túžime v našom živote po skutočnom šťastí? Každý človek túži po ňom. Rozdiel je v tom, že všetci vidíme šťastie v niečom inom. Napríklad: rodina, peniaze, šťastný život, kariéra, priatelia a iné. Ježiš v blahoslavenstvách predstavil tých, ktorí sú blahoslavení: chudobní, hladní, plačúci a prenasledovaní. Kresťan vie, že tým najväčším šťastím je pre nás Ježiš. Život človeka v spojení s Ježišom je predpokladom skutočného šťastia. Ježiš chce, aby sme boli šťastní, preto nezabúdajme prosiť o túto túžbu po skutočnom šťastí. Je tu však niečo, čo môžeme nazvať „zlodej šťastia.“ To, čo nám berie radosť, šťastie z našich sŕdc je hriech. Naša spoločnosť a vzťahy sú poznačené silou zla: pýchou, sebectvom, mamonou, virtuálnym svetom, konzumizmom a materializmom. Z ľudských sŕdc vyhasína láska, ľudskosť a úcta. Potrebujeme ich obnoviť a vyprosiť viac Božieho požehnania, radosti a šťastia do našich rodín, vzťahov, priateľstiev, spoločenstiev a komunít. Vtedy zavládne harmónia v našich životoch. Myslím si, že skutočné šťastie je, keď človek úprimne miluje Boha a zanechá hlbokú pečať lásky v srdci druhého človeka.

Pápež František raz povedal: „Veci sveta môžu nasýtiť nejakú túžbu, vzbudiť pocity, ale radosť zostáva na povrchu, nezostúpi dovnútra. To nie je skutočné šťastie. Skutočná radosť sa rodí zo stretnutia a zo vzťahu s inými (prijatí, pochopení, milovaní…).“

Pane Ježišu naplň naše životy skutočným šťastím, tebou samým, posilňuj našu dôveru, lásku k tebe a naším blížnym.

Vladimír Bača, kaplán v Liptovskom Mikuláši