Dar a hodnota Eucharistie v živote mladého človeka

By , 13. februára 2022 11:20

Prechádzate vo svojom živote skúškami, nedokonalosťami, zlyhaniami? Život prináša množstvo skúšok, každý človek ich má. Chcem Vám ponúknuť, zamyslieť sa spolu s Vami nad darom a hodnotou Eucharistie v živote mladého človeka.

Ježiš povedal: „Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom…“

Milí mladí priatelia čím Vás „kŕmi“ dnešný svet? Všetkým možným poviem to na jednoduchých príkladoch: virtuálny svet, užívanie si, žiť bez hodnôt, povrchné a plytké vzťahy, sklon k drogám, alkoholizmus, materializmus, depresie…Ježiš Vám ponúka dar: Eucharistiu. Vráťte sa k Eucharistii, sviatosti zmierenia, darom, ktoré potrebuje dnešný človek.

Eucharistia je živý Ježiš, dar z darov, dar z neba, dar Boha človeku, sviatosť lásky, ktorá nás s ním spája. Povzbudzujem Vás mladých ľudí: Prichádzajte k Eucharistii, verte, dôverujte Ježišoviprijímajte ho čím častejšie do čistého srdca. Buďme všetci s ním úzko spojení. Sme ohrození všetci vplyvom, návnadami zlého ducha, svetskými, pozemskými vecami. Eucharistia nás chráni, posilňuje a pomáha nám.

Mať vždy čas a čisté srdce na prijatie Eucharistie. Mladý človek dnes povie nemám čas škola, povinnosti, priatelia, počítače, mobily… Nachádzajte si čas byť s Ježišom. Stretnutie s Ježišom Vás bude meniť, formovať, robiť lepšími a zodpovednejšími ľuďmi. Snažte sa žiť skutočné hodnoty, ktoré Vám ponúka Ježiš. Čisté srdce, zriekať sa hriechu, nedať sa oklamať nástrahami, pokušeniami to má byť cesta nás všetkých. Stretávajte sa s Ježišom v pokore, naplnení jeho láskou, v pravde, úprimnosti, nebuďte „super hrdinovia“, majte otvorené a úprimne srdce. Všetci sme slabí, hriešni, nedokonalí.

Pápež František povedal „Zo stretnutia s Ježišom sa vrátime iní.“ On nás neblokuje, ale oslobodzuje, mení.

Stretávajte sa, modlite sa, budujte vzťahy medzi sebou, stávajte na láske, úcte, ľudskosti. Milujte Ježiša, milujte Eucharistiu a budete šťastní! Svätý Pavol VI. raz povedal: „láska chce lásku“. Odpovedajte na Ježišovu lásku svojou láskou.

Vladimír Bača, kaplán v Liptovskom Mikuláši