Prekonajme sebectvo a vytvorme priestor pre lásku

By , 20. februára 2022 10:07

Vždy, keď sa započúvame do Ježišových slov v Evanjeliách môžeme povedať: toto vysvetlenie nepotrebuje. Jeho slová sú jasné, zrozumiteľné, aktuálne a dotýkajú sa našich životov.

Božie slovo 7. nedele nás povzbudzuje k tomu, aby sme mali veľké srdce ako Ježiš. Ďalej nás pozýva žiť lásku k Bohu a blížnym. Podstatné je prekonať sebectvo a vytvoriť priestor pre lásku. To všetko môžeme nájsť v Ježišových slovách, skutkoch a láske k nám. Ježiš povedal: „Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú.“

V týchto Ježišových slovách vidíme cestu a pozvanie k dokonalosti. Pohľad do našich životov prezrádza, koľko máme ešte nedostatkov a čo všetko potrebujeme napraviť v našich rodinách, vzťahoch, priateľstvách a vzájomnej láske k sebe.

Každý človek ublížil, zranil a spôsobil bolesť. Hnev a rozhádaných ľudí, to máme na dennom poriadku. Spomínam si na skúsenosť z detskej svätej omše. Pýtal som sa detí: prečo je dôležité odpustenie? Chlapec mi povedal: budeme mať vrásky na čele, keď neodpustíme. Tieto slová vyvolali úsmev veriacich. Chlapec povedal veľkú pravdu. Čo sa stane z ľudského srdca, keď človek neodpustí, hnevá sa a prechováva vo svojom srdci nenávisť? Môže takýto človek prežívať skutočnú radosť? Je jeho srdce plné lásky a radosti? Isto nie. Svätá Matka Tereza raz povedala: „Ľudstvo vymiera na nedostatok lásky.“

Snažme sa a nedovoľme, aby nás premohlo zlo, prekonajme sebectvo a vytvorme priestor pre lásku a dobro. Vzorom a príkladom nám je Ježiš. Úprimná modlitba s Ježišom za našich blížnych uzdraví všetky zranené vzťahy, ktoré máme medzi sebou. Naša úloha je: modliť sa, žehnať a preukazovať lásku konkrétnymi skutkami. Spoznávajme v každom človeku Ježiša. Naša láska k Ježišovi a blížnym spočíva v nasadení vlastného srdca pre druhých. Srdce, ktoré nemiluje Boha a človeka nemá lásku, stvrdne, vychladne. Kľúčom k uzdraveniu sú tieto cesty: cesta modlitby, cesta lásky, cesta odpustenia a cesta vernosti a dôvery.

Pane daj, aby v našom srdci horela láska k tebe a blížnym.

Vladimír Bača, kaplán v Liptovskom Mikuláši