Týždeň Cirkvi pre mládež (15.-21.11.2021)

By , 14. novembra 2021 17:20

Začíname týždeň Cirkvi pre mládež. Už svätý Ján Pavol II. povedal: ,,Mladí sú nádejou Cirkvi.“ Chcem ponúknuť niekoľko myšlienok z posolstva pápeža Františka na 36. svetový deň mládeže.

Znova by som vás rád vzal za ruku a spoločne s vami pokračoval na duchovnej ceste, ktorá vedie k Svetovým dňom mládeže 2023 v Lisabone.

Minulý rok, krátko predtým, ako sa rozšírila pandémia, som podpísal posolstvo, ktorého témou bolo Mládenec, hovorím ti, vstaň! (Lk 7, 14). Vo svojej prozreteľnosti nás Pán už vtedy chcel pripraviť na ťažkú skúšku, ktorú práve prežívame.

Všade vo svete ľudia trpia v dôsledku straty svojich blízkych a sociálnej izolácie. Zdravotné riziká zabránili aj vám, mladí, ktorí ste prirodzene orientovaní navonok – vychádzať von a ísť do školy, na univerzitu, do práce, aby ste sa spolu stretli… Ocitli ste sa v náročnej situácii, akej ste neboli zvyknutí čeliť. Tí, ktorí to ťažšie zvládali a nenašli podporu, sa cítili dezorientovaní. Boli ponorení v rôznych problémoch, či už rodinných, alebo spojených s nezamestnanosťou, depresiou, osamelosťou alebo závislosťou, nehovoriac o nahromadenom strese, napätiach a výbuchoch hnevu, o raste násilia.

No, vďaka Bohu, to je len jedna strana mince. Ak nám táto skúška ukázala naše slabosti, ukázala nám aj naše cnosti, medziiným našu ochotu k solidarite. V každej časti sveta sme videli mnohých ľudí, medzi nimi aj veľa mladých, ktorí pomáhali zachraňovať životy, zasievali nádej, bránili slobodu a spravodlivosť, pôsobili ako tvorcovia pokoja a budovatelia mostov.

Keď upadne mladý človek v istom zmysle upadne aj ľudstvo. Avšak platí aj to, že keď sa mladý človek pozdvihne, akoby sa pozdvihol celý svet. Milá mládež, aký veľký potenciál je vo vašich rukách! Akú silu nosíte vo svojich srdciach!

https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty papezov/c/posolstvo-k-svetovemu-dnu-mladeze-2021