Byť v jednote a žiť život s Kristom

By , 14. novembra 2021 17:12

Blíži sa nám koniec liturgického obdobia cez rok. Po ňom vstúpime do Adventného obdobia, v ktorom sa budeme pripravovať na sviatky narodenia Ježiša Krista. Tešia sa hlavne detí, ale i my dospelí. Zároveň prežívame ťažké časy poznačené chorobami, situáciou, pri ktorej zomiera veľa ľudí. Náš život prináša okrem radostných chvíľ ťažké, aj bolestné. Otrasú ním mnohé situácie, ktoré nám môžu zobrať pokoj či radosť. Potom môžeme veľmi ľahko upadnúť do depresie, úzkosti, alebo zúfalstva.

Božie slovo 33. nedele obdobia cez rok v roku B nás povzbudzuje byť v jednote a žiť život s Kristom. V tom je naša záchrana, istota. S Bohom sme v bezpečí a s ním sa dá všetko zvládnuť lepšie, ako keby sme sa spoliehali na seba a svoje sily.

„Ježiš povedal svojim učeníkom: „V tých dňoch, po onom súžení, slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoj jas, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou.“ (Mk 13, 24-25)

Koľkí ľudia sa zamýšľajú a uvažujú aj dnes nad koncom sveta. Toto pre nás nie je podstatné a dôležité poznať čas Ježišovho príchodu, alebo kedy bude koniec. Podstatný je náš život. Budem pripravený, pripravená, keď príde Ježiš a povolá si ma do večnosti? Jediná istota je, že všetci zomrieme. Nevieme čas, miesto, hodinu, to vie dobrotivý Boh. Je však na každom z nás, čo urobíme s časom, ktorý nám dáva Boh. Prosme Ježiša každý deň možno aj touto prosbou: „Pane pomáhaj nám každý deň robiť úprimné pokánie a daj nám silu očisťovať naše srdce úprimnou ľútosťou nad svojimi hriechmi.“

Prijmime Ježišovu výzvu tu a teraz, v tomto čase, ktorý žijeme a zodpovedne sa pripravme na osobné stretnutie so živým Bohom. Nikto z nás ľudí nevie koľko bude žiť. Zomierajú deti, mladí, dospelí či starí ľudia. Každým dňom sme bližšie k večnosti.

Usilujme sa žiť tak, aby sme náš život vždy spájali s Bohom a boli ako ľudia k sebe viac všímaví, láskaví a ľudskí.

Odkaz pre každého z nás:

  1. Žime život s Ježišom Kristom a v jednote s ním
  2. Dôverujme Ježišovi a spoliehajme sa na neho     
  3. Posilou nech je modlitba, sviatosť zmierenia a Eucharistia
  4. Buďme radostní, zodpovední kresťania, robme dobre skutky voči Bohu a blížnym

Vladimír Bača, kaplán v Liptovskom Mikuláši