Svätý Martin z Tours

By , 7. novembra 2021 12:13

V týždni budeme sláviť spomienku a v Bratislavskej a Spišskej diecéze sviatok hlavného patróna svätého Martina z Tours. Svätec, ktorý je nám všetkým veľmi dobre známy. Je patrónom mnohých kostolov, miest, farností, diecéz a štátov.

Atribúty: vojenský plášť, žobrák, hus, zobrazuje sa ako rímsky jazdec na koni, alebo ako biskup. Je patrónom vojakov, jazdcov, kováčov, zbrojárov, tkáčov, garbiarov, krajčírov, výrobcov opaskov, rukavíc a klobúkov, hlásateľov, hotelierov a iných. Martin bol ku všetkým svojím podriadeným láskavý a štedrý. Dokonca aj voči svojím sluhom a chudobným. V meste Amiens sa odohral aj ten známy príbeh, keď stretol pri svojej ceste na koni žobráka, ktorý sa triasol zimou. Martin všetko rozdal, nemal pri sebe nič a tak mu dal polovicu svojho plášťa. Vtedy v noci sa mu zjavil Pán Ježiš odiaty polovicou plášťa, ktorý Martin daroval žobrákovi. Hneď na druhý deň sa dal Martin v meste pokrstiť. Bolo to roku 339, mal vtedy asi dvadsaťtri rokov. (https://www.zivotopisysvatych.sk/martin-z-tours-biskup/)

Odkaz svätého Martina pre nás:

  1. Buďme ľuďmi modlitby a viery.
  2. Snažme sa viesť príkladný kresťanský a duchovný život.
  3. Preukazujme skutky lásky, skutky telesného a duchovného milosrdenstva voči blížnym.
  4. Buďme ľudskí a všímaví pre potreby našich blížnych.
  5. Buďme horliví v službách a obetách.
  6. Žime skutočné svedectvo života v našich povolaniach.
  7. Kráčajme cestou svätosti.