Byť človekom štedrého srdca

By , 7. novembra 2021 12:09

Dnes veľmi diskutovanou témou v našej spoločnosti, rodinách sú peniaze a majetky. Sú potrebné pre náš život, ale nie sú najdôležitejšie. Pozrime sa do našich životov koľko zla, hnevu, rozdelenia narobili v našich vzťahoch, či rodinách. Problémom je, že človek je chamtivý, chce všetko pre seba, myslí na seba a nevie sa podeliť s inými.

Pápež František raz povedal: „Každý človek je priťahovaný mnohými modlami, ktoré nahrádzajú Boha a zdanlivo ponúkajú nádej: peniaze, úspech, moc, potešenie“. (https://www.webnoviny.sk/papez-frantisek-odmietol-moc-a-peniaze-ako-pominutelne-modly/)

Božie slovo 32. nedele obdobia cez rok v roku B nás povzbudzuje byť človekom štedrého srdca. Príkladom nám je chudobná vdova z Evanjelia. Ježiš vyzdvihol na nej to, že pri svojej chudobe dala všetko, celé živobytie. Božie slovo nás učí dať Bohu všetko. Nebojme sa dať Bohu všetko. Vtedy príde do nášho života veľa požehnania.

Žijeme vo veľmi silnej konzumnej spoločnosti. Vidíme veľa rozdielov v tom, ako ľudia žijú. Niekto má toho viac, prirodzene si môže viac dovoliť. Inde je všetko vo veľkej skromnosti, jednoduchosti. Povieme jedným slovom: boj o prežitie. Nech nás Božie slovo učí byť Bohu vďační za všetko, čo nám dáva a čo sme dostali. Veľkou „pokladnicou“ našich životov sú vzťahy k našim blížnym. Zároveň prosme si od Ježiša citlivé a vnímavé srdce pre dobro našich blížnych. To nám pomôže byť štedrými ľuďmi, plnými lásky, dobroty. Boh miluje štedrých a láskavých ľudí. Chudobná vdova je pre každého kresťana príkladom štedrosti a dobroty srdca. Pozýva nás mať otvorené srdce plné štedrosti i pre naše chrámy. Naše kostoly a chrámy od nás veriacich niekedy vyžadujú, aby sme v duchu lásky a obety prispeli na potreby a jeho zveľadenie.

Nech naše srdcia nie sú naplnené samotou, lakomstvom, chamtivosťou či prázdnotou, ale skutočnou láskou a obetou. Láska rastie vtedy, keď sa úprimne žije a dáva. Pravá láska a jej veľkosť sa meria obetou. Buďme ako chudobná vdova, obetujme všetko, buďme ľuďmi štedrého srdca, plní lásky. Potom bude s nami Božie požehnanie a nikdy nám nebude nič chýbať.

Vladimír Bača, kaplán v Liptovskom Mikuláši