Vieš, kto si?

By , 16. júla 2018 16:36

Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním.

Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske; on nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval v milovanom Synovi.

V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov, podľa bohatstva jeho milosti, ktorou nás štedro zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti, keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho dobrotivého rozhodnutia, čo si v ňom predsavzal uskutočniť v plnosti času: zjednotiť v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi aj čo je na zemi. (Ef 1, 3-10).

Po vypočutí/prečítaní dnešného úryvku z Pavlovho Listu Efezanom (1, 3 – 14) máš všetky dôvody na to, aby sa ti zatočila hlava. Je to totiž o tebe. Hoci Pavol píše v množnom čísle, platia jeho slová nie pre nejaký anonymný zástup, ale pre každého veriaceho osobne. Pre teba. Aj pre mňa.

Tak si to zhrňme:

– som požehnaný všetkým nebeským duchovným požehnaním;
– ešte pred stvorením sveta som bol vyvolený, aby som bol svätý a nepoškvrnený;
– Boh ma predurčil, aby som bol jeho adoptovaným synom – na chválu a slávu jeho milosti;
– tou milosťou ma Boh obdaroval v Kristovi, jeho milovanom Synovi;
– v Ježišovi mám vykúpenie;
– v Ježišovi mám odpustenie hriechov;
– som zahrnutý bohatstvom jeho milosti;
poznám tajomstvo Božej vôle – rozhodnutie všetko zjednotiť v Kristovi;
– v Kristovi som dedičom Boha;
– som na chválu jeho slávy;
– som označený pečaťou prisľúbeného Ducha, ktorý je závdavkom dedičstva.

Čo viac potrebujem? Môj Otec je vlastníkom všetkého bohatstva, aké si len viem predstaviť!!!

Do kelu, ak je to pravda, tak prečo žijem ako žobrák?

Lebo diabol. Ten mi nahovára (asi málokedy priamo, ale veľmi často cez ľudí), že sa o seba musím postarať sám, že mať peniaze, úspech, postavenie, sex, skvelé auto či najkrajšie šaty je viac ako to všetko, čo mi ponúka Boh. Pritom všetko – peniaze, úspech, postavenie, sex, skvelé auto aj najkrajšie šaty sú Božím dielom, jeho majetkom. A Boh mi všetko z toho rád dáva. Len nechce, aby som si z jeho darov urobil bôžikov, modly.

Každý deň som na rázcestí a musím si vyberať. Budem sa tešiť zo skutočných darov, o ktorých hovorí Pavol, alebo chcem len hračky – od peňazí po najkrajšie šaty? Božie dary nepominú, tie svetské dlho nevydržia. Do čoho sa teda oplatí investovať? Čím naplníš svoje srdce, myseľ, dušu?

Veľmi ti odporúčam naučiť sa tento úryvok z Listu Efezanom naspamäť a často si ho čítať, modliť sa jeho slovami. Cirkev vie o jeho dôležitosti a v Liturgii hodín ho nariadila všetkým zasväteným a kňazom modliť sa každý pondelok večer. Okrem toho na mnohé sviatky svätých. Aby sme nezabudli, kto sme…

www.dcza.sk