Želanie manželov a kňazské povolanie

By , 8. júla 2018 17:25

Pri príležitosti 40 ročného výročia vysvätenia za kňaza istý holandský misionár vyrozprával túto spomienku na svoju mladosť.

Jeho otec, vynikajúci kresťan, zavolal k svojej smrteľnej posteli všetky svoje deti, aby im dal posledné odporúčanie. Medziiným vyjadril im aj malé tajomstvo: „Deti moje, v hodine smrti chcem vám odhaliť malé tajomstvo. Často ste sa sťažovali, že naša večerná modlitba bývala trochu dlhá. Viete, že po ruženci odriekal som vždy šiesty desiatok na osobitný úmysel. Nikdy ste nepoznali tento úmysel a odriekali ste tak trochu ľahostajne ten šiesty desiatok. Teraz pochopíte jeho dôvod. Keď som si bral vašu matku, v deň svadby a hneď po manželskom požehnaní dali sme si dôležitý sľub. Sľúbili sme Pánu Bohu pridať každý deň k svojmu ružencu jeden desiatok na obsiahnutie toho, aby aspoň jeden náš syn stal sa misionárom a ohlasoval blahozvesť neveriacim. Umieram spokojný, keď si pomyslím, že traja spomedzi vás pripravujú sa na toto povolanie. Vaša matka i ja nechceli sme vám nikdy odhaliť úmysel tohto desiatku ruženca, aby sme neovplyvňovali voľbu vášho povolania.“

Tento veľký kresťan odišiel do večnej vlasti. Traja jeho synovia zostali verní svojmu krásnemu povolaniu. Za kňazské povolania načim sa modliť. Kňazské povolanie je odmena naozaj kresťanských rodín.

zdroj: archív