25 rokov Farskej charity v Liptovskom Mikuláši

By , 18. novembra 2018 9:00

Farská charita pri kostole svätého Mikuláša sa začala konštituovať už v roku 1992. Vytvorila sa skupina ľudí, ktorí mali záujem o dobrovoľnú charitatívnu činnosť. Tvorili ju hlavne zdravotníci a učitelia. Spočiatku sme nemali ani predstavu ako má jej činnosť vyzerať. Vedeli sme len, že ide o službu lásky k blížnemu. Začínali sme pomocou v rodinách, kde boli ťažko chorí. Pomoc spočívala v upratovaní, kúpaní chorých, robený nákupov, sprevádzanie do kostola, vybavovanie liekov, doučovanie slabších žiakov a pod. Takto sme vytvárali podhubie pre vytvorenie opatrovateľskej služby v domácnostiach.

V roku 1993 na jar sme podali oficiálnu prihlášku na zriadenie farskej Charity a súčasne už bola rozbehnutá opatrovateľská služba v rodinách, ktorej prvou vedúcou bola sestra Alojzia. Vypomáhali sme opatrovateľskej službe počas dovoleniek alebo PN opatrovateliek s donáškou obedov a tiež sme sa starali o svojich klientov.

V roku 1995 sme začali so zberom a pravidelným výdajom šatstva, pripravovali sme aj burzu s ošatením a zarobili sme prvé peniaze, za ktoré sme pripravili a zorganizovali stretnutie našich detí s deťmi z detského domova z Liptovského Jána. V tej dobe našu charitu tvorilo 13 dobrovoľníkov.

Ďalšie peniaze sme sme získali výrobou a predajom vianočných ozdôb. Pred Vianocami sme pozvali ľudí zo sociálne slabých rodín a odovzdali sme im prvé balíčky so šatstvom a potravinami. V tomto období sa už začínajú o našu pomoc uchádzať aj bezdomovci, pomáhali sme oblečením a potravinami. V roku 1999 sme urobili zbierku posteľného prádla a pracovného oblečenia pre inštitút Krista kráľa v Žakovciach. Pre deti z detského domova v Kráľovej Lehote sme opakovane urobili zbierku hračiek a finančne sme prispeli na plienky.

V roku 2000 sme sa presťahovali do Katolíckeho domu. Naďalej sme pokračovali a stále pokračujeme vo svojej doterajšej činnosti: vydávame šatstvo každý utorok, navštevujeme sociálne slabé rodiny, ktorým pomáhame potravinami a finančnými príspevkami, pomáhame pri opatrovaní starých a chorých v rodinách, podávame polievky pre bezdomovcov.

V roku 2005 sme spolu so sestrou Júliou pripravili v októbri, v rámci mesiaca úcty k starým a chorým ľuďom po udelení sviatosti pomazania chorých, agapé. Podieľali sme sa na príprave pohostenia aj po odpustovej slávností na svätého Mikuláša. V týchto tradícia pokračujeme doteraz. Starali sme sa aj o hroby našich bývalých klientov, o ktoré sa nemal z ich rodín kto postarať.

Od roku 2006 každú zimu varíme polievky pre bezdomovcov spolu s Červeným krížom. Udržiavame kontakty aj s našou cirkevnou základnou školou apoštola Pavla, kde je tiež hodne deti zo sociálne slabých rodín, ktoré podporujeme hlavne príspevkami na školské potreby a na Vianoce pripravuje pre nich balíčky. Rovnako prispievame aj ostatným sociálne slabým rodinám, ktoré máme v našej evidencii. Finančné prostriedky získavame výrobou a predajom venčekov na Kvetnú nedeľu, výrobou a predajom adventných vencov a s milodarov dobrodincov.

Neviem, či sa mi podarilo zachytiť všetku našu činnosť, no na tom nezáleží. Dôležité je, že Nebeský Otec o nás všetko vie a my mu ďakujeme, že sa nám dostalo tej veľkej milosti byť robotníkmi v jeho vinici. A tiež Duchu Svätému, že nás vedie.

koordinátorka FCH Ľ. Vatrálová