40 dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov

By , 3. septembra 2023 10:50

Od 15.9.2023 – 24.10.2023

Zapoj sa aj ty
Ak sa zapojíš, môžeš si vybrať ľubovoľný deň (prípadne aj viac) v tom období a obetovať ho za našich duchovných otcov.

Zapíšte sa na papier v strede kostola
Na jeden deň sa môžete zapísať aj viacerí – jednotlivci aj celé rodiny.

Za čo sa postiť a modliť?
Pôst môžete obetovať za všetkých kňazov, za kňazov našej farnosti, za kňaza, ktorý vás krstil alebo vyslúžil či dnes vysluhuje sviatosti. Ale aj za tých kňazov, ktorí vám najviac pomohli na ceste k Bohu. Môžete ho tiež obetovať za nové kňazské povolania alebo za kňazov, ktorí prežívajú nejakú krízu.

Ako sa postiť?
Odporúčame pôst ako ho prežívame na Popolcovú stredu a Veľký piatok. To znamená, že iba raz za deň sa dosýta najesť a zdržať sa mäsitého jedla. Ak máte zdravotné problémy alebo obmedzenia a nemôžete sa týmto spôsobom postiť, môžete si vybrať inú, vám primeranú formu pôstu.