Advent radostné očakávanie

By , 27. novembra 2021 22:03

Už ako deti sme sa tešili na toto liturgické obdobie. Prečo? Po Advente prídu Vianoce. Čas radosti, pokoja, ale hlavne sviatky narodenia Ježiša Krista, ktoré pre nás kresťanov majú dôležitý, duchovný zmysel a význam. Je to čas, na ktorý sa tešia detí, ale i my dospelí. Nestraťme radosť a vďačnosť Ježišovi i keď možno všetko nie je tak, ako si predstavujeme. Žijeme ťažké časy, nemôžeme si zakrývať tvár predtým všetkým, ale nech nám to neukradne pravú radosť zo srdca, z našich rodín, že Ježiš je s nami a bude s nami po všetky dní. Čo je Advent? Je čas očakávania. Kľúčovými slovami by mohli byť bdelosť a blízkosť. Ja si na čas Adventu spomínam veľmi rád. Bol to požehnaný čas. Každý deň sme sa všetci z rodiny stretli na modlitbe pri adventnom venci a to veľmi posilnilo našu rodinu v láske a jednote k sebe. Tiež sme si upevnili medzi sebou naše medziľudské vzťahy. Ježišovi za to zo srdca ďakujem, lebo takýmto spôsobom chráni našu rodinu, sme si navzájom blízki a sme oporou jeden druhému až doteraz. Samozrejme pokračujeme v tom naďalej, zostávame spojení a stále sa modlíme pri adventnom venci.

Advent pre nás kresťanov je časom očakávania. Dnes žijeme v spoločnosti i my sami vo veľkom strachu, neistote, čo bude s nami. Máme strach o seba, náš život, našich blízkych, zdravie, naše rodiny a mnohé iné. Chcem nás všetkých povzbudiť slovami svätého Jána Pavla II., aby sme prekonali náš vnútorný strach a boli plní nádeje. „Nebojte sa! Otvorte, dokorán roztvorte dvere Kristovi.“ Strach je od zlého. Chce nás zastrašiť a čo je ešte horšie odtrhnúť od Ježiša. Nedajme sa zastrašiť, zakoreňme ešte viac naše životy na Ježišovi a postavme všetko na jeho láske. On je s nami, neopustí nás. Otvorme mu i my svoje srdcia, prijmime ho a vyznajme Ježišovi: „Ty si náš Pán, potrebujeme ťa.“

Výzvou nám nech sú Ježišove slová, ktoré čítame na 1. Adventnú nedeľu v roku C.

„K tebe, Pane, dvíham svoju dušu.“

„Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť a postaviť sa pred Syna človeka.“ (Lk 21, 36)

Nech čas Adventu je pre každého z nás požehnaným časom. Buďme spojení a zjednotení v modlitbe navzájom za seba. Preukazujme si lásku, deľme sa o srdce, dobro s každým človekom. Pane Ježišu daj, aby naše srdcia boli blízke tebe a urob naše srdcia bdelými, hlavne milujúcimi. Nech v našom živote, nielen v čase Adventu je stále túžba po tebe, pravom Bohu, po modlitbe, ale nech milujeme skutočnou láskou každého človeka.

Vladimír Bača, kaplán v Liptovskom Mikuláši