Apoštolská penitenciária o udelení mimoriadnych odpustkov a spoločnom rozhrešení v čase pandémie

By , 4. apríla 2020 12:52

Dňa 19. marca 2020, na základe autorizácie od Svätého Otca Františka vydala Apoštolská penitenciária (kard. M. Piacenza a K. Nykiel) dekrét o možnosti získania úplných odpustkov v čase aktuálnej pandémie a nótu ohľadom sviatosti zmierenia v aktuálnej situácii pandémie. Prinášame vám ich stručný obsah.

Úplné odpustky môžu získať:

* Postihnutí koronavírusom, ak sú v karanténe v nemocnici alebo doma: zrieknutie sa hriechu, ak nábožne počúvajú sv. omšu alebo modlitbu sv. ruženca alebo krížovú cestu alebo inú pobožnosť. Alebo aspoň sa pomodlia Verím v Boha, Otčenáš, Zdravas Mária a obetujú svoju skúšku v duchu viery v Boha a lásky k blížnym, vzbudia si úmysel získať odpustky a majú zámer čo najskôr sa vyspovedať, prijať sv. prijímanie a pomodliť sa na úmysel Sv. Otca. Odpustky získajú hneď.

* Zdravotnícki pracovníci a rodinní príslušníci nakazených, ktorí slúžia blížnym a podstupujú riziko nákazy, získavajú úplné odpustky za rovnakých podmienok ako postihnutí koronavírusom.

* Ostatní veriaci, ak obetujú návštevu Najsvätejšej Sviatosti, eucharistickú adoráciu alebo aspoň polhodinové čítanie Svätého písma, či modlitbu sv. ruženca alebo krížovú cestu alebo Korunku Božieho milosrdenstva, aby od Boha vyprosili skončenie epidémie, ako aj úľavu pre tých, čo sú ňou postihnutí a večnú spásu pre tých, ktorých si Pán povolal k sebe.

* Umierajúci, ktorí v hodine smrti nemajú možnosť prijať pomazanie chorých a viatikum: ak sa v živote modlili pravidelne nejakú modlitbu a sú náležite pripravení a pred smrťou si uctia kríž.

Sviatosť zmierenia v čase aktuálnej pandémie:

* Nóta hovorí o prípadoch spoločného rozhrešenia a dáva kňazom i veriacim potrebné inštrukcie.

* Nech však každý vie – píše sa v nóte – že vo vážnych okolnostiach ľútosť nad hriechmi, spojená s pevným rozhodnutím vyspovedať sa čo najskôr, ihneď prináša odpustenie hriechov, a to aj smrteľných.

Pracovný preklad celého textu do slovenského jazyka uverejnený na stránke KBS:

Zdroj: https://farnosttrstena.sk/dekret-a-nota-apostolskej-penitenciarie-o-udeleni-mimoriadnych-odpustkov-a-spolocnom-rozhreseni-v-case-pandemie/