Božie milosrdenstvo v živote kresťana

By , 28. apríla 2022 12:04

Na hodinách Náboženskej výchovy sa vždy pýtam detí na vlastnosti Boha. Odpovede sú rôzne. Najčastejšie sú: láskavý, milý, odpúšťajúci, milosrdný, blízky ľuďom, pomáhajúci a iné. Dnes sa chcem spolu s vami zamyslieť nad Ježišom a jeho milosrdenstvom voči nám. Potrebuje dnešný svet Božie milosrdenstvo? Určite áno, viac ako si myslíme. Slovo milosrdenstvo znamená: súcit s trpiacim, biednym, zľutovanie, zmilovanie. Milosrdenstvo je najväčšou vlastnosťou Boha. Poviem jednoduchý príklad: Koľkým z nás Ježiš prejavil svoje milosrdenstvo vo sviatosti zmierenia, odpustil nám napriek naším neustálym zlyhaniam či pádom? On miluje človeka, prijíma ho, čaká na nás. Odsudzuje hriech, miluje hriešnika.

Božie slovo 2. veľkonočnej nedele nás pozýva k tomu, aby sme si túto Božiu vlastnosť osvojili a žili z nej. „Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.“

Božie milosrdenstvo prináša do sveta, v ktorom žijeme pokoj. V Evanjeliu 2. veľkonočnej nedele (nedele Božieho milosrdenstva) počúvame ako Ježiš prichádza medzi svojich učeníkov a pozdraví ich slovami: „Pokoj vám.“ Chcem spolu s vami uvažovať nad myšlienkami: Božie milosrdenstvo prináša pokoj a Božie milosrdenstvo, ktoré nás učí nestratiť dôveru voči Ježišovi. Sme svedkami koľko udalosti, situácii nás dokáže obrať o tento tak vzácny dar – pokoj. Diabol zasieva nepokoj, rozdelenia, stavia človeka proti človeku. Ježiš poukazuje na lásku, dobro, jednotu, vzájomný súcit a blízkosť. Pápež František raz povedal: „Nezabúdajme na Ježišove rany. Odtiaľ vychádza pokoj, radosť a sila pre poslanie.“ Božím slovom sa nesie pokoj a radosť. Nech sú tieto dary zmŕtvychvstalého Ježiša pre nás povzbudením. Prinášajme tieto dary do našich vzťahov, rodín a priateľstiev. Nedajme si ich ukradnúť. Nestrácajme dôveru! Volajme: „Ježišu dôverujem Ti!“ Žijeme v pochybnostiach, zúfalstve, strácame chuť do života. Je tu Ježiš, ktorý nás učí dôverovať mu. Máme sa chrániť diabla, ktorý nás často oklame, privedie do zúfalstva a zvedie na hriech. S Ježišom vždy dosiahneme víťazstvo.

Milosrdný Ježišu naplň naše srdcia pokojom a dôverou v Teba a nech vždy zvíťazí tvoje milosrdenstvo.

Vladimír Bača, kaplán v Liptovskom Mikuláši